Príručka používateľa Zrušiť

Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

V tomto dokumente je opísané, ako pridať, zmeniť veľkosť, presunúť alebo nahradiť obrázky a objekty v dokumente PDF pomocou aplikácie Acrobat DC. (Ak hľadáte informácie o tom, ako upraviť alebo formátovať text v dokumente PDF alebo ako upraviť naskenovaný dokument PDF, kliknite na príslušný odkaz vyššie.)

Umiestnenie obrázka alebo objektu do dokumentu PDF

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Pridať obrázok.

  Nástroj na úpravu textu a obrázka

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyhľadajte súbor obrázka, ktorý chcete umiestniť.

 3. Vyberte súbor obrázka a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Kliknite na miesto, kam chcete obrázok umiestniť, alebo kliknutím a potiahnutím pri umiestňovaní nastavte veľkosť obrázka.

  Na strane sa zobrazí kópia obrázkového súboru s rovnakým rozlíšením, aké má pôvodný súbor.

 5. Na zmenu veľkosti obrázka použite tiahla na rámčeku ohraničenia alebo nástroje na pravom paneli v ponuke Objekty na prevrátenie, otočenie alebo orezanie obrázka.

Premiestnenie alebo zmena veľkosti obrázka alebo objektu

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a vyberte príslušný nástroj podľa objektu, ktorý chcete premiestniť:

  Obrázok: vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť . Keď podržíte ukazovateľ na obrázku, ktorý je možné upraviť, v ľavom hornom rohu sa zobrazí ikona obrázka.

  Interaktívne objekty: Ak chcete upraviť polia formulára, tlačidlá alebo iné interaktívne objekty, vyberte položku Nástroje > Multimediálny obsah > Vybrať objekt .

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
  • Ak chcete premiestniť obrázok alebo objekt, potiahnite ho na požadované miesto. Objekty nemožno potiahnuť na inú stranu (namiesto toho ich môžete skopírovať a vložiť na novú stranu).
 Pohyb smerom hore a dolu alebo doprava a doľava obmedzíte stlačením a podržaním klávesu Shift počas ťahania objektu.
  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka alebo objektu, vyberte ho a potom potiahnite tiahlo. Podržaním klávesu Shift a potiahnutím tiahla zachováte pôvodný pomer strán.
  Poznámka:

  Ak vyberiete viac objektov, môžete ich premiestniť alebo zmeniť ich veľkosť spolu. Ak chcete vybrať viac objektov, stlačte a podržte klávesu Shift a kliknite na každý objekt.

Otočenie, prevrátenie, orezanie alebo nahradenie obrázka

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte obrázok (alebo obrázky) – výber obrázku vykonáte kliknutím.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na niektorý z nasledujúcich nástrojov:

  Prevrátiť zvisle slúži na prevrátenie obrázka zvisle podľa vodorovnej osi.

  Prevrátiť vodorovne slúži na prevrátenie obrázka vodorovne podľa zvislej osi.

  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek slúži na otočenie vybratého obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

  Otočiť v smere hodinových ručičiek slúži na otočenie vybratého obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.

  Orezať obrázok slúži na orezanie vybratého obrázka. Potiahnutím tiahla výberu orežte obrázok.

  Nahradiť obrázok slúži na nahradenie zvoleného obrázka obrázkom, ktorý vyberiete. Vyhľadajte náhradný obrázok pomocou dialógového okna Otvoriť a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Poznámka:

Ak chcete zvolený obrázok otočiť manuálne, umiestnite kurzor na vonkajšiu stranu tiahla výberu. Keď sa kurzor zmení na kurzorotočenia, a  potiahnite myšou smerom, ktorým ho chcete otočiť.

Premiestnenie obrázka alebo objektu pred alebo za iné elementy

Možnosti usporiadania umožňujú premiestniť obrázok alebo objekt pred alebo za ďalšie elementy. Položku môžete premiestniť o jednu úroveň dopredu alebo dozadu, alebo na úplný začiatok alebo koniec poradia usporiadania objektov na strane.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte objekt (alebo objekty) – výber objektu vykonáte kliknutím.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na položku Usporiadať a vyberte príslušnú možnosť.

  Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom na objekt (alebo objekty) a ukázať na položku Usporiadať a potom vyberte príslušnú možnosť.

  Poznámka:

  V prípade zložitých strán, kde je ťažké vybrať objekt, môže byť jednoduchšie zmeniť poradie pomocou karty Obsah. (Vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Obsah.)

Zarovnanie obrázkov alebo objektov

Možnosti Zarovnať objekty    na pravom paneli umožňujú presne zarovnať viaceré objekty na jednej strane – doľava, vertikálne na stred, doprava, nahor, horizontálne na stred a nadol.

Pri zarovnávaní objektov vzájomne susediacich podľa okrajov jeden z objektov zostane nehybný. Možnosť doľava napríklad zarovná ľavé okraje vybratých objektov podľa ľavého okraja objektu nachádzajúceho sa úplne vľavo. Objekt nachádzajúci sa úplne vľavo zostane nehybný a ostatné objekty sa zarovnajú podľa neho.

Možnosť horizontálne na stred slúži na zarovnanie vybratých objektov horizontálne cezstredobjektov a možnosť vertikálne na stred na zarovnanie vybratých objektov vertikálne cez stred objektov. Objekty sa zarovnajú pozdĺž horizontálnej alebo vertikálnej línie, ktorá predstavuje priemer ich pôvodných polôh. Objekt môže zostať nehybný, ak už bol zarovnaný podľa horizontálnej alebo vertikálnej línie.

V závislosti od vybratej možnosti zarovnania sa objekty presunú priamo nahor, nadol, doľava alebo doprava a môžu prekryť objekt, ktorý sa na danom mieste už nachádza. Ak spozorujete prekrytie, zarovnanie môžete zrušiť.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte objekt (alebo objekty) – stlačte a podržte klávesu Shift a kliknite na každý objekt.

 3. V ponuke Objekty na pravom paneli kliknite na položku Zarovnať objekty a vyberte príslušnú možnosť.

  Prípadne môžete pravým tlačidlom kliknúť na objekt (alebo objekty) a ukázať na možnosť Zarovnať objekty v kontextovej ponuke a následne vybrať požadovanú možnosť zarovnania z vedľajšej ponuky.

Úprava obrázka mimo aplikácie Acrobat

Obrázok alebo grafiku môžete upraviť pomocou inej aplikácie, napríklad Photoshop, Illustrator alebo Microsoft Skicár. Keď ukladáte obrázok alebo grafiku, aplikácia Acrobat automaticky aktualizuje zmeny v dokumente PDF. Aplikácie, ktoré sa zobrazia v menu Upraviť pomocou, závisia od nainštalovaných aplikácií a od typu zvoleného obrázka alebo grafiky. Môžete tiež určiť aplikáciu, ktorú chcete použiť.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Nástroje > Upraviť PDF > Upraviť .

 2. Vyberte obrázok alebo objekt.
  Poznámka:

  Vyberte viac položiek, ak ich chcete upraviť spoločne v jednom súbore. Ak chcete upraviť všetky obrázky a objekty na strane, kliknite pravým tlačidlom myši na stranu a vyberte voľbu Vybrať všetko.

 3. V ponuke Objekty kliknite na pravom paneli na položku Upraviť používané a potom vyberte editor.

  Ak chcete vybrať editor, ktorý sa v menu nezobrazuje, vyberte položku Otvoriť v programe, vyhľadajte požadovanú aplikáciu a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať prevod na profily ICC, vyberte voľbu Neprevádzať. Ak sa v okne obrázka po otvorení zobrazí len šachovnicová vzorka, nebolo možné načítať obrázkové dáta.

 4. Vykonajte požadované zmeny v externej aplikácii pre úpravy. Pamätajte na nasledujúce obmedzenia:
  • Ak zmeníte rozmery obrázka, obrázok sa v dokumente PDF nemusí správne zarovnať.
  • Informácie o priehľadnosti sa zachovajú len pre masky, ktoré sú určené hodnotou indexu vo farebnom priestore indexovaných farieb.
  • Ak pracujete v aplikácii Photoshop, preveďte obrázok do jednej vrstvy.
  • Masky obrázka nie sú podporované.
  • Ak zmeníte pri úprave obrázka jeho režim, môžete stratiť podstatné informácie, ktoré možno aplikovať len v pôvodnom režime.
 5. V aplikácii na úpravy vyberte Súbor > Uložiť. Objekt sa automaticky aktualizuje a zobrazí v PDF, keď vyvoláte Acrobat do popredia.

  Poznámka:

  Ak je obrázok vo formáte, ktorý podporuje aplikácia Photoshop 6.0 alebo novšia, uloží sa upravený obrázok späť do PDF. Ak je ale obrázok v nepodporovanom formáte, Photoshop spracuje obrázok ako všeobecný obrázok PDF a upravený obrázok sa uloží na disk namiesto uloženia späť do PDF.

Exportovanie obrázkov v dokumente PDF do iného formátu

Každú stranu (celý text, obrázky a vektorové objekty na strane) môžete uložiť do obrázkového formátu pomocou príkazu Súbor > Exportovať do > Obrázok > [Typ obrázka]. Jednotlivé obrázky v dokumente PDF môžete tiež exportovať do samostatných obrázkových súborov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevedenie alebo exportovanie dokumentov PDF do súborov iných formátov.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu