Príručka používateľa Zrušiť

Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Aplikácia Adobe Acrobat poskytuje výkonné nástroje a možnosti na úpravu obrázkov a textu v dokumentoch PDF. Možnosti úprav sú však obmedzené v porovnaní so špecializovaným textovým procesorom.

Úprava formátovaného textu môže byť niekedy náročná, pretože rozloženie sa môže nastaviť inak, ako by ste chceli. V takomto prípade musia používatelia manuálne upraviť formátovanie.  

Aplikácia Acrobat je okrem toho primárne navrhnutá na prácu so súbormi PDF a má obmedzené možnosti úpravy obrázkov. Možno budete musieť použiť iné nástroje na prácu s obrázkami na úpravu obrázkov pred ich vložením do dokumentu PDF. Úpravy a pridávanie fotografií vo vysokom rozlíšení môže zväčšiť veľkosť dokumentu PDF, čo vedie k spomaleniu výkonu alebo problémom pri zdieľaní súboru s inými používateľmi.

Pri úprave textu sa môžu tiež vyskytnúť problémy s písmami. Ak pôvodné písmo nie je k dispozícii vo vašom systéme, aplikácia Acrobat ho nahradí podobným písmom. To môže zmeniť vzhľad textu. Pred vložením obrázkov do dokumentu PDF optimalizujte ich veľkosť a rozlíšenie, aby ste redukovali veľkosť súboru a zlepšili výkon.

Pri úprave textu používajte dostupné písma alebo vložte písma do dokumentu PDF, aby ste zabezpečili konzistentný vzhľad na rôznych zariadeniach a systémoch. Aplikácia Adobe Acrobat poskytuje nástroje na vytváranie dokumentov PDF s uľahčeným prístupom, ako je pridávanie alternatívneho textu pre obrázky, správne označovanie obsahu a zabezpečenie správneho poradia čítania. Využite tieto funkcie, aby boli vaše dokumenty prístupnejšie.

Tento článok obsahuje podrobné pokyny, ako pridať, zmeniť veľkosť, presunúť alebo nahradiť obrázky a objekty v dokumente PDF pomocou aplikácie Acrobat.

Pridávanie a upravovanie obrázkov

 1. Otvorte dokument v aplikácii Acrobat a potom vyberte položku Upraviť PDF > Obrázok.

  Pridať obrázok do súboru PDF

 2. V dialógovom okne vyberte súbor obrázka, ktorý chcete vložiť.

 3. Vyberte, kam chcete obrázok vložiť, alebo výberom tiahla zmeňte jeho veľkosť počas vkladania.

  Na strane sa zobrazí kópia obrázkového súboru obrázka s rovnakým rozlíšením, aké má pôvodný súbor.

 4. Po pridaní obrázka môžete vykonať niektorú z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete obrázok presunúť, prejdite na obrázok, stlačte a podržte ikonu presunúť a potom obrázok presuňte na požadované miesto.  
  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte obrázok, podržte rohové úchyty na zmenu veľkosti a potom potiahnutím úchytov smerom dovnútra alebo von zmenšite alebo zväčšite veľkosť obrázka.  
  Poznámka:

  Ak vyberiete viac objektov, môžete ich premiestniť alebo zmeniť ich veľkosť spolu. Ak chcete vybrať viac objektov, stlačte a podržte klávesu Shift a vyberte jednotlivé objekty po jednom.

 5. Ak chcete obrázok ďalej upravovať, vyberte na ľavom paneli položku Obrázok a potom v časti Upraviť objekty na paneli úprav vyberte jeden z nasledujúcich nástrojov:

  •  Prevrátiť zvisle: slúži na prevrátenie obrázka zvisle podľa vodorovnej osi.
  •  Prevrátiť vodorovne: slúži na prevrátenie obrázka vodorovne podľa zvislej osi.
  •  Otočiť proti smeru hodinových ručičiek: slúži na otočenie vybratého obrázka o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
  •  Otočiť v smere hodinových ručičiek: slúži na otočenie vybratého obrázka o 90° v smere hodinových ručičiek.
  •  Orezať obrázok: slúži na orezanie vybratého obrázka. Potiahnutím tiahla výberu orežte obrázok.
  •  Nahradiť obrázok: slúži na nahradenie zvoleného obrázka obrázkom, ktorý vyberiete.
  •  Zarovnanie objektov: Zarovnanie viacerých objektov na jednej strane – vľavo, vertikálne na stred, vpravo, hore, horizontálne, na stred a dole.
   Pri zarovnávaní objektov vzájomne susediacich podľa okrajov jeden z objektov zostane nehybný. Možnosť doľava napríklad zarovná ľavé okraje vybratých objektov podľa ľavého okraja objektu nachádzajúceho sa úplne vľavo.
  •  Usporiadanie objektov: umožňujú premiestniť obrázok alebo objekt pred alebo za ďalšie elementy. Položku môžete posunúť dopredu alebo dozadu len o jednu úroveň. Prípadne ju môžete presunúť úplne dopredu alebo dozadu v poradí usporiadania prvkov na strane.
  Poznámka:

  Umiestnite ukazovateľ tesne mimo tiahla výberu a manuálne otočte zvolený obrázok. Keď sa kurzor zmení na kurzor otočenia , potiahnite myšou smerom, ktorým chcete objekt otočiť.

Pridať objekty do PDF

 1. Otvorte dokument PDF a potom v ponuke Všetky nástroje vyberte možnosť Upraviť PDF.

  Na ľavom paneli vyberte položku Viac v časti Pridať obsah, čím rozbalíte ponuku a vyberiete požadovaný nástroj.

 2. Pridať tlačidlo

  1. Z ľavej ponuky vyberte položku Tlačidlo.
  2. Po zobrazení súradníc tlačidla prejdite myšou na požadované miesto a umiestnite tlačidlo.
  3. Do zobrazeného dialógového okna zadajte názov tlačidla.
  4. Ak chcete zmeniť vlastnosti tlačidla, dvakrát kliknite na tlačidlo a potom v zobrazenom dialógovom okne vyberte a nastavte požadované vlastnosti.
 3. Ak chcete pridať video:

  1. Z ľavej ponuky vyberte položku Video.
  2. Potiahnite kurzor na dokument, do ktorého chcete pridať video.
  3. V dialógovom okne Vložiť video, ktoré sa zobrazí, vyhľadajte a vyberte súbor videa, ktorý chcete pridať.
  4. Vyberte OK.
 4. Ak chcete pridať zvuk do dokumentu PDF, postupujte nasledovne:

  1. Z ľavej ponuky vyberte položku Zvuk.
  2. Potiahnite kurzor na text alebo obrázok, ku ktorému chcete pridať zvuk.
  3. V dialógovom okne Vložiť zvuk, ktoré sa zobrazí, vyhľadajte a vyberte súbor videa, ktorý chcete pridať.
  4. Vyberte OK.
 5. Pridanie 3D médií k videu:

  1. Z ľavej ponuky vyberte položku 3D médiá.
  2. Po zobrazení súradníc tlačidla prejdite myšou na požadované miesto a umiestnite tlačidlo.
  3. V zobrazenom dialógovom okne vyhľadajte a vyberte súbor.
  4. Vyberte OK.

Úprava obrázka mimo aplikácie Acrobat

Obrázok alebo grafiku môžete upraviť pomocou inej aplikácie, napríklad Photoshop, Illustrator alebo Microsoft® Skicár. Keď ukladáte obrázok alebo grafiku, aplikácia Acrobat automaticky aktualizuje zmeny v dokumente PDF. Aplikácie, ktoré sa zobrazia v menu Upraviť pomocou, závisia od nainštalovaných aplikácií a od typu zvoleného obrázka alebo grafiky. Môžete tiež určiť aplikáciu, ktorú chcete použiť.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat. vyberte položku Upraviť a vyberte obrázok alebo objekt.

  Poznámka:

  Vyberte viac položiek, ak ich chcete upraviť spoločne v jednom súbore. Ak chcete upraviť všetky obrázky a objekty na strane, v kontextovej ponuke vyberte položku Vybrať všetko.

 2. V časti Upraviť objekty na paneli Upraviť vyberte položku Upraviť pomocou a potom vyberte požadovaný editor.

  Ak chcete vybrať editor, ktorý sa v ponuke nezobrazuje, vyberte položku Otvoriť v programe, vyhľadajte požadovanú aplikáciu a vyberte položku Otvoriť.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať prevod na profily ICC, vyberte voľbu Neprevádzať. Ak sa v okne obrázka po otvorení zobrazí len šachovnicová vzorka, nebolo možné načítať obrázkové dáta.

 3. Urobte požadované zmeny v aplikácii. Myslite na nasledujúce body:

  • Ak zmeníte rozmery obrázka, obrázok sa v dokumente PDF nemusí správne zarovnať.
  • Informácie o priehľadnosti sa zachovajú len pre masky, ktoré sú určené hodnotou indexu vo farebnom priestore indexovaných farieb.
  • Ak pracujete v aplikácii Photoshop, preveďte obrázok do jednej vrstvy.
  • Masky obrázkov nie sú podporované.
  • Ak zmeníte pri úprave obrázka jeho režim, môžete stratiť podstatné informácie, ktoré možno aplikovať len v pôvodnom režime.
 4. V aplikácii na úpravy vyberte položky Súbor > Uložiť. Objekt sa automaticky aktualizuje a zobrazí v PDF, keď vyvoláte Acrobat do popredia.

  Poznámka:

  Ak je obrázok vo formáte, ktorý podporuje aplikácia Photoshop 6.0 alebo novšia, uloží sa upravený obrázok späť do PDF. Ak je však obrázok v nepodporovanom formáte, aplikácia Photoshop spracuje obrázok ako všeobecný obrázok PDF. Upravený obrázok sa uloží na disk namiesto dokumentu PDF.

Export obrázkov PDF do iného formátu

Každú stranu (všetok text, obrázky a vektorové objekty na strane) môžete uložiť do formátu obrázka. Vyberte položky Previesť > Export PDF do > Formát obrázka > [Typ obrázka]. Jednotlivé obrázky v dokumente PDF môžete tiež exportovať do samostatných obrázkových súborov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevedenie alebo exportovanie dokumentov PDF do súborov iných formátov.


Vyskúšajte tieto online nástroje PDF: Prevod súboru PDF do formátu JPG.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?