Chyba „Aplikácia Adobe Acrobat/Reader, ktorá je spustená, nemôže ... zobraziť PDF …"

Pri zobrazovaní súboru PDF na webe sa zobrazí nasledovné chybové hlásenie: „Spustený Adobe Acrobat/Reader nemožno použiť na zobrazovanie súborov PDF vo webovom prehliadači. Vyžaduje sa Adobe Acrobat/Reader verzie 8 alebo 9. Ukončite ho a skúste to znova“.

Obsah dokumentu

Vyskúšajte najskôr toto

Oprava aktuálnej inštalácie

Stlačte možnosť Pomocník > Oprava inštalácie Acrobat alebo Pomocník > Oprava inštalácie Acrobat.

Odstráňte všetky predchádzajúce verzie aplikácie Acrobat alebo Reader a následne vykonajte preinštalovanie 

Spoločnosť Adobe nepodporuje viaceré verzie aplikácie Acrobat alebo Reader v jednom zariadení. Aplikácie Acrobat a Reader spolupracujú s mnohými produktmi, a preto môžu súčasne nainštalované viaceré verzie viesť ku konfliktom a chybám softvéru.

Na vykonanie týchto krokov musíte mať oprávnenia správcu. Ďalšie informácie o oprávneniach správcu nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

 1. V závislosti od vašej verzie systému Windows vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • (Windows 7) Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy > Programy a súčasti.
  • (Windows Vista) Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Programy > Programy a súčasti.
  • (Windows XP) Vyberte položky Štart > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
 1. Vyberte aplikáciu Acrobat alebo Reader a kliknite na možnosť jej odstránenia alebo odinštalovania.
 2. Zopakujte tento postup pre všetky nainštalované verzie aplikácie.
 3. Reštartujte počítač a znova nainštalujte aplikáciu Acrobat alebo Reader.

  Poznámka: Ak používate aplikáciu Acrobat, znova ju nainštalujte z disku aplikácie Acrobat alebo ju prevezmite z lokality adobe.com. Ak používate aplikáciu Reader, prevezmite ju z centra preberania produktov Reader. Ak inštaláciu vykonávate v systéme Vista, kliknite pravým tlačidlom myši na inštalátor aplikácie Acrobat alebo Reader a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

Ďalšie riešenia

 1. (Pokročilé) Skontrolujte cestu v registroch pre aplikácie Acrobat alebo Reader

Upozornenie: Databáza Registry obsahuje informácie týkajúce sa systému, ktoré sú pre váš počítač a aplikácie kritické. Pred upravovaním databázy Registry vytvorte jej záložnú kópiu. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnou úpravou databázy Registry. Spoločnosť Adobe silne odporúča, aby ste si precvičili úpravu systémových súborov predtým, ako budete upravovať registre. Informácie o Editore databázy Registry systému Windows nájdete v dokumentácii k systému Windows, prípadne kontaktujte technickú podporu spoločnosti Microsoft.

 1. Zvoľte Štart > Spustiť.

 2. Zadajte regedit a kliknite na OK.
 3. Načítajte si kľúč HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe.
 4. Ubezpečte sa, či je (predvolená) hodnota nastavená pre cestu, kde sú nainštalované aplikácie Acrobat alebo Reader.

Predvolená cesta pre Reader je "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe."
Predvolená cesta pre Acrobat je "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat.exe."

Poznámka: Ak sú aplikácie Acrobat alebo Reader nainštalované inde než v predvolenej ceste, ubezpečte sa, či kľúč (predvolenej) hodnoty smeruje na aktuálne umiestnenie.

Videoukážky postupu nájdete na adrese kb2.adobe.com/cps/515/cpsid_51501.html.

Ak vyššie uvedená položka registrov v systéme neexistuje, postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte Štart > Spustiť.

 2. Zadajte regedit a kliknite na OK.
 3. Prejdite na Editovať > Nový > Kľúč a vytvorte chýbajúce HKEY_CLASSES_ROOT\Software\Adobe\Acrobat\Exe. 
 4. Prejdite na Editovať > Nový > Hodnota reťazca a pomenujte tento kľúč (Default).
 5. Vyberte (Default) (Predvolený), a potom prejdite na Editovať > Upraviť. Pre svoj produkt v položke „Dáta hodnoty“ vpíšte predvolenú cestu (uvedenú vyššie). 
 6. Reštartujte počítač.

 2. Nakonfigurujte si Acrobat alebo Reader ako pomocnú aplikáciu

V prípade, že Acrobat alebo Reader bude nakonfigurovaná ako pomocná aplikácia, prehliadač spustí pomocnú aplikáciu v samostatnom okne, v ktorom sa zobrazí súbor PDF.

 1. Spustite aplikáciu Acrobat alebo Reader.
 2. Vyberte voľby Úpravy > Predvoľby.
 3. Stlačte na ľavej strane možnosť Internet.
 4. Odznačte Zobraziť súbor PDF v prehliadači cez [aplikácia Acrobat] a potom kliknite na OK.
 5. Ukončite aplikáciu Acrobat alebo Reader. 

 3. Spustenie aplikácie Acrobat alebo Reader v novom lokálnom administrátorskom účte

Vytvorte používateľský účet, ktorý má rovnaké povolenia, ako je účet, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém. Alebo vytvorte nový lokálny účet správcu. Ak sa problém neodstráni po prihlásení do nového účtu, potom môže byť poškodený pôvodný používateľský účet.

Informácie o nastavení účtu používateľa si prečítajte v časti „Vytvorenie účtu používateľa“ v časti pomocníka a podpory systému Windows alebo sa obráťte na svojho správcu siete. Informácie o vytvorení nového účtu lokálneho správcu v systéme Windows nájdete v časti Vytvorenie nového účtu lokálneho správcu (Windows Vista).

 4. Navštívte fóra

Ak chcete zistiť, či majú aj ostatní používatelia podobné problémy, navštívte fórum aplikácie Acrobat alebo Reader, prípadne fórum na lokalite AcrobatUsers.com. Ak tam váš problém nie je uvedený, zverejnite ho na fórach, kde dostanete pri jeho riešení interaktívnu pomoc. V príspevku na fóre uveďte svoj operačný systém a číslo verzie svojho produktu.

Ďalšie informácie 

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že priečinok obsahuje Acrobat alebo Reader alebo došlo k premenovaniu či presunutiu ich nadradeného alebo vedľajších priečinkov. Táto chyba sa môže objaviť aj v prípade, ak Acrobat alebo Reader nie sú v rámci prehliadača nastavené ako pomocné aplikácie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online