Tlač brožúr pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Aplikácia Acrobat alebo Reader umožňuje tlač viacstranového dokumentu, napr. brožúry tak, že usporiada dve strany na list. Po zoradení, zložení a zošití obojstranných listov získate brožúru so stranami v správnom poradí.

Viacstranový dokument PDF vytlačený vo forme brožúry: štyri strany na list potlačený na oboch stranách, väzba vľavo.

Tlač viacstranového dokumentu vo forme brožúry

 1. V aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader vyberte ponuku s vodorovnými čiarami   (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Tlač.

 2. V časti Strany na tlač vyberte, ktoré stránky chcete mať v brožúre.

  Všetky: vytlačia sa strany spredu dozadu.

  Strany: určí sa rozsah strán určených na vytlačenie menšej skupiny veľkej brožúry. Rozdeľte veľkú brožúru na menšie skupiny a potom vytlačte každý rozsah strán samostatne.

 3. Vyberte možnosť Brožúra v časti Veľkosť strany a zaobchádzanie so stranou.

 4. V kontextovej ponuke Podmnožina brožúry vyberte jednu z týchto možností: Obe strany (tlačiarne s funkciou obojstrannej tlače): ak vaša tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač, automaticky sa vytlačia obe strany papiera, alebo Iba predná strana/Iba zadná strana (tlačiarne bez podpory funkcie obojstrannej tlače). Ak vaša tlačiareň nevie automaticky tlačiť obe strany, môžete najprv vytlačiť prednú stranu papiera. Potom znovu založíte papiere do tlačiarne a vytlačíte zadné strany.

 5. Nechajte čísla v políčkach Listy od tak, ako sú. Aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader určí, ktoré listy sa musia vytlačiť pre danú tlačovú úlohu. Napríklad, ak máte 16-stranový dokument PDF a v časti Strany na tlač ste vybrali možnosť Všetky, vytlačia sa strany 1 až 4.

 6. Z rozbaľovacieho zoznamu Väzba vyberte jednu z možností: Ľavá, Pravá, Ľavá (Vysoká), Pravá (Vysoká).

 7. Vyberte možnosť Automaticky otáčať strany na každom liste – každá strana sa bude automaticky otáčať tak, aby sa čo najlepšie prispôsobila oblasti tlače.

 8. Vyberte možnosť Tlač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online