Tlač brožúr pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader

Dokument s viacerými stranami môžete vytlačiť vo forme brožúry. Aplikácia Acrobat alebo Reader usporiada dve strany na list. Keď skompletizujete, zložíte a zošijete obojstranné hárky, vznikne kniha so správnym poradím strán. 

Kroky pre aplikácie Reader a Acrobat X

Kroky pre aplikácie Reader a Acrobat 9

Viacstranový dokument PDF vytlačený vo forme brožúry: štyri strany na list potlačený na oboch stranách, väzba vľavo.

Reader a Acrobat X

Tlač viacstranového dokumentu vo forme brožúry:

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Vyberte tlačiareň z menu v hornej časti dialógového okna Tlačiť.

 3. V časti Strany na tlač vyberte strany, ktoré chcete v brožúre.

  Všetky vytlačia sa strany spredu dozadu.

  Strany určí sa rozsah strán určených na vytlačenie menšej skupiny veľkej brožúry. Rozdeľte veľkú brožúru na menšie skupiny a potom vytlačte každý rozsah strán samostatne.

 4. V časti Veľkosť a spracovanie strán vyberte voľbu Brožúra.

 5. V kontextovom menu Podmnožina brožúry vyberte jednu z týchto možností: Obe strany (tlačiarne s funkciou obojstrannej tlače) ak vaša tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač, automaticky sa vytlačia obe strany papiera, alebo Iba predná strana/Iba zadná strana (tlačiarne bez podpory funkcie obojstrannej tlače). Ak vaša tlačiareň nevie automaticky tlačiť obe strany, môžete najprv vytlačiť prednú stranu papiera. Potom znovu založíte papiere do tlačiarne a vytlačíte zadné strany.

 6. Nechajte čísla v políčkach Listy od tak ako sú. Aplikácia Acrobat alebo Reader určí, ktoré listy sa musia vytlačiť pre danú tlačovú úlohu. Napríklad, ak máte 16-stranový dokument PDF a v časti Strany na tlač ste vybrali možnosť Všetky, vytlačia sa strany 1 až 4.

 7. Vyberte možnosť Automaticky otáčať strany, aby sa strany mohli automaticky otočiť tak, aby čo najlepšie zodpovedali tlačiteľnej ploche.

Acrobat a Reader 9

Tlač viacstranového dokumentu vo forme brožúry:

 1. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť.

 2. Vyberte tlačiareň z menu v hornej časti dialógového okna Tlačiť.

 3. V časti Strany na tlač určte, ktoré strany sa majú vytlačiť:
  Všetky Vytlačia sa strany spredu dozadu.
  Strany Určí sa rozsah strán určených na vytlačenie menšej skupiny veľkej brožúry. Rozdeľte veľkú brožúru na menšie skupiny a potom vytlačte každý rozsah strán samostatne.

 4. V kontextovom menu Mierka strany vyberte možnosť Tlač brožúry. V kontextovom menu Mierka strany sa zobrazia ďalšie ovládacie prvky.

 5. V kontextovom menu Podmnožina brožúry vyberte jednu z týchto možností:
  Obe strany (tlačiarne s funkciou obojstrannej tlače) Ak vaša tlačiareň podporuje automatickú obojstrannú tlač, automaticky sa vytlačia obe strany papiera.

  Iba predná strana/Iba zadná strana (tlačiarne bez podpory funkcie obojstrannej tlače) Ak vaša tlačiareň nevie automaticky tlačiť obe strany, môžete najprv vytlačiť prednú stranu papiera. Potom znovu založíte papiere do tlačiarne a vytlačíte zadné strany.

 6. Nechajte čísla v políčkach Listy od tak ako sú. Aplikácia Acrobat alebo Reader určí, ktoré listy sa musia vytlačiť pre danú tlačovú úlohu. Napríklad, ak máte 16-stranový dokument PDF a v časti Strany na tlač ste vybrali možnosť Všetky, vytlačia sa strany 1 až 4.

 7. Vyberte možnosť Automaticky otáčať strany, aby sa strany mohli automaticky otočiť tak, aby čo najlepšie zodpovedali tlačiteľnej ploche.

 8. Vyberte možnosť v kontextovom menu Väzba:

 9. Kliknite na OK alebo Tlač.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu