Tlač plagátov a reklamných pútačov pomocou aplikácie Acrobat

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dlaždenie“). Voľba dlaždenia vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby čo najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.

 1. V aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader vyberte ponuku s vodorovnými čiarami   (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS) > Tlač.

 2. V časti Mierka strany a zaobchádzanie so stranou v dialógovom okne Tlač vyberte možnosť Plagát.

 3. Podľa potreby nastavte nasledujúce možnosti:

  • Mierka dlaždíc –  Veľkosť strán sa upraví podľa zadanej hodnoty.
  • Prekrytie – Stanovuje mieru, do ktorej jednotlivé dlaždice prekrývajú okolité dlaždice.
  • Značky pri rezaní – Na jednotlivé strany vloží značky uľahčujúce orezanie prekrývajúcich sa častí.
  • Štítky – Na každú „dlaždicu“ vloží názov súboru a číslo strany.
  • Dlaždicovo veľké strany –  Ako dlaždice sa zobrazia len strany, ktoré sú väčšie ako papier.

 4. Vyberte možnosť Tlač.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?