Chyby pri inštalácii aplikácie Acrobat a ich odstránenie

Ak sa vám zobrazil chybový kód alebo číslo, pozrite sa na časť Oprava chýb v aplikáciách Adobe. Ak sa vám zobrazilo konkrétne chybové hlásenie bez chybového kódu, pozrite sa na tabuľku dole.

Chyba

Hlásenie

Riešenie

Inštalácia zlyhala

Inštalačný program zaznamenal chybu, ktorá spôsobila zlyhanie inštalácie. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na výrobcu.

Inštalácia sa zastavila na náhodnom percente

Inštalácia sa zastavila na náhodnom percente

Chyba nepodporovaného operačného systému

Nepodporovaný operačný systém

Aplikácia, ktorá narúša inštaláciu aplikácie Acrobat

Ak chcete pokračovať, zavrite nasledujúce aplikácie:
<Názov aplikácie>

Nie je možné pripojiť sa na servery Adobe alebo ich nie je možné nájsť

Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte nastavenia brány firewall, uistite sa, že sú nastavenia času v počítači správne a skúste to znova.

Chyba: plný disk

Inštalácia sa dokončila s chybami z dôvodu nedostatku miesta na disku
alebo Inštalácia zlyhala z dôvodu nedostatku miesta na disku

Nedostatok miesta na disku

Nedostatok miesta na disku. Skontrolujte minimálne požiadavky, uvoľnite miesto na disku a skúste znova.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu