Riešenie

Pri inštalácii alebo odstraňovaní aplikácie Adobe Acrobat sa zobrazí chybové hlásenie systému Windows týkajúce sa pozastavenej, neúplnej alebo prerušenej inštalácie. Inštalácia Acrobat zlyhala a inštalátor nedokáže úspešne zrušiť neúplnú inštaláciu.

Môžu sa zobraziť tieto chybové hlásenia:

 • „Chyba 1704. Inštalácia programu Adobe Acrobat alebo Adobe Reader je teraz pozastavená.“
 • „Vnútorná chyba 2711. Zadaný názov funkcie PatchExtras sa nenašiel v tabuľke funkcií.“
 • „Chyba 1500. Práve prebieha iná inštalácia. Pred spustením novej inštalácie dokončite spustenú inštaláciu."

Príčina

Výpadok napájania, predčasné vypnutie systému alebo problém v systéme sú príčinou poškodenia inštalátora Windwos. Zrušené inštalácie vrátia späť všetky inštalačné akcie a nemajú za následok pozastavenú inštaláciu.

Riešenie

Na vyriešenie problému vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Riešenie 1: Zastavte všetky prebiehajúce inštalácie.

Poznámka:

Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre úpravu databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o systéme a aplikáciách. Databázu Registry pred jej úpravou zálohujte. Ak chcete viac informácií o registroch, pozrite si Dokumentácia k Windows alebo kontaktujte spoločnosť Microsoft.

 1. Kliknite na možnosť Štart > Spustiť

 2. Typ regedit a kliknite na OK.

 3. Prejdite na kľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ a skontrolujte, či Prebieha kľúč existuje.

 4. Vymažte kľúč a reštartujte inštaláciu.

Riešenie 2: Zrušte registráciu služby Inštalátor systému Windows.

 1. Kliknite na možnosť Štart > Spustiť

 2. Zadajte  msiexec /unreg a kliknite na OK.

 3. Kliknite na možnosť Štart > Spustiť

 4. Typ msiexec /regserver a kliknite na OK.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online