Photomerge performance is slow

When you run Photomerge in Mac OS after upgrading to Photoshop CC 2015.5, it's slower than expected.

Solution: Increase cache levels

  1. In Photoshop, choose Photoshop CC > Preferences > Performance.
  2. Change the cache levels to 4, and then click OK.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online