Flattening

Flattening is merging all visible layers into the background layer to reduce file size.

The image on the left shows the Layers panel (with three layers) and file size before flattening. The image on the right shows the Layers panel after flattening.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online