Riešenie problémov a pomocník

Stiahnutie a inštalácia

Ak chcete nainštalovať celú sadu nástrojov Digital Publishing Suite (DPS), zvoľte v aplikácii InDesign možnosť Pomocník > Aktualizácie. Ďalšie informácie vrátane odkazov na priame stiahnutie a informácií pomocníka o bežných problémoch s inštaláciou si prečítajte v článku Inštalácia nástrojov DPS.

Prečítajte si článok Inštalácia nástrojov aplikácie DPS, kde nájdete pomoc v otázkach bežných problémov s inštaláciou.

Prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s identifikátorom Adobe ID a prihlásením, aby ste mohli znova získať prístup k svojmu účtu.

Bežné otázky

Panel Folio Builder nie je dostupný vo verzii InDesign CC 2015 ani v novšej verzii. Viac informácií nájdete v blogovom príspevku DPS a InDesign CC 2015 a v článku Inštalácia nástrojov DPS.

Riešenie bežných chýb nástroja Foto Builder nájdete v časti Riešenie problémov s nástrojom Foto Builder.

Najprv si v zariadení musíte nainštalovať zobrazovať. V obchode zariadenia vyhľadajte „content viewer“. Viac informácií nájdete v článku Ukážka stránok a článkov.

Nástroj Adobe Content Viewer pre desktopové počítače už viac nie je podporovaný. Namiesto toho musíte na zobrazenie ukážky obsahu na mobilnom zariadení použiť aplikáciu Adobe Content Viewer. Prečítajte si článok Inštalácia nástrojov aplikácie DPS.

Rad nástrojov a zdrojov nájdete po návšteve centra vývojárov Digital Publishing Suite. Informácie o začiatkoch a rôzne návody nájdete v pomocníkovi k Digital Publishing Suite.