Adobe InDesign – informácie a podpora

Riešenie problémov a pomocník

Aplikáciu InDesign môžete prevziať z katalógu aplikácií Creative Cloud. Na dokončenie sťahovania sa budete musieť prihlásiť pomocou svojej e-mailovej adresy a hesla. Ďalšie informácie, vrátane toho, ako inštalovať staršie verzie alebo ako skontrolovať aktualizácie, nájdete v časti Stiahnutie aplikácií Creative Cloud.

Pri riešení problémov so stavom „inštalácia zlyhala“ si pozrite článok Chyba: „Inštalácia zlyhala“ v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Ak chcete vyriešiť iné problémy so sťahovaním, inštaláciou a aktualizáciou, prečítajte si túto príručku o riešení problémov so sťahovaním a inštaláciou.

Áno! Skúšobné verzie všetkých aplikácií Creative Cloud môžete prevziať z katalógu aplikácií Creative Cloud. Ak chcete skúšobnú verziu prevziať, musíte sa prihlásiť pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. Získajte informácie o prevzatí a inštalácii skúšobnej verzie Creative Cloud.

  1. Prihlásiť sa do svojho konta Adobe.
  2. Vyberte Zmeniť pre Aktuálne heslo a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudli ste vaše heslo? Naučte sa, ako ho resetovať.

Prečítajte si tieto jednoduché riešenia bežných problémov s identifikátorom Adobe ID a prihlásením, aby ste mohli znova získať prístup k svojmu kontu.

Aplikáciu InDesign a ďalšie aplikácie Creative Cloud si môžete nainštalovať maximálne do dvoch počítačov. Ak ju chcete nainštalovať do tretieho počítača, musíte ju na niektorom z predchádzajúcich počítačov deaktivovať. Ďalšie informácie o aktivovaní a deaktivovaní aplikácií Creative Cloud nájdete v článku Prihlásenie a aktivácia aplikácií Adobe.

  1. Prihlásiť sa do svojho konta Adobe.
  2. Vyberte Zmeniť pre Aktuálne heslo a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabudli ste vaše heslo? Naučte sa, ako ho resetovať.

Zmena plánov služby Creative Cloud je jednoduchá. Pri inovácii alebo zmene plánu postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Zmena skúšobnej verzie na platené členstvo je jednoduchá. Pri inovácii a začatí členstva postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Ak svoje členstvo zastavíte, naďalej budete mať prístup k bezplatným výhodám člena služby Creative Cloud a súborom, ktoré ste si uložili vo svojom zariadení. Nebudete mať prístup k aplikáciám ani väčšine služieb a váš objem ukladacieho priestoru v cloude sa zmenší na 2 GB. Zistite, ako môžete zrušiť svoje predplatné služby Creative Cloudoboznámte sa s podmienkami predplatného služieb Adobe.

Áno. Pomocou funkcie Automatický štýl môžete text štylizovať jediným kliknutím. Vďaka technológii Adobe Sensei dokážu naše vstavané balíky štýlov prečítať a použiť rôzne štýly na rôzne časti textu. Ďalšie informácie nájdete v časti Práca s balíkmi štýlov.

Áno. Ak súbory uložíte vo formáte INX alebo IDML, budú ich môcť otvoriť aj ľudia používajúci staršie verzie aplikácie InDesign.

Áno. Svoje návrhy môžete v aplikácii InDesign zdieľať s účastníkmi projektu, a požiadať ich tak o posúdenie, pripomienky alebo tak môžete spravovať komentáre k pripomienkam. Ďalšie informácie o tom, ako dokumenty zdieľať na účely posúdenia nájdete v článku Posúdenie a spolupráca v prípade dokumentov InDesign

Pridajte značku čísla strany na stranu predlohy. Podrobné pokyny spoločne s video a vizuálnou galériou príkladov číslovania strán sa nachádzajú v článku Pridanie základného číslovania stráb.

InDesign dokáže vďaka technológii Adobe Sensei inteligentne zalomiť text okolo objektov v obrázku podľa jednoduchého postupu. Zalomte text okolo obrysov objektu priamo bez toho, aby ste použili kanály Alpha alebo cesty Photoshop. Ďalšie informácie nájdete v článku Zalomenie textu podľa predmetu

Áno. Určiť rôzne veľkosti strán pre jednotlivé strany v rámci jedného dokumentu je jednoduché. Ak chcete rýchlo zmeniť veľkosť, vyberte stranu na paneli Strany a potom vyberte veľkosť strany po kliknutí na tlačidlo Upraviť veľkosť strany.

Na vloženie grafických prvkov do dokumentu InDesign sa používa príkaz Umiestniť. Zistite, ako umiestniť alebo importovať grafiku.

Predloha (nadradená stránka) predstavuje pozadie, ktoré môžete jednoducho použiť na viacero stránok. Zmeny, ktoré vykonáte na predlohe, sa zobrazia na všetkých stránkach, ktoré danú predlohu používajú.

Áno, pomocou rozšírenia Capture môžete z vybraného obrázka extrahovať témy, tvary a typy a uložiť ich do knižnice Creative Cloud library.

Tlač alebo exportovanie dokumentu vo formáte PDF môže znemožňovať niekoľko problémov na úrovni dokumentu alebo systému. Pri riešení problému vyskúšajte úlohy v tomto sprievodcovi riešením problémov s tlačou a exportom.

Tieto čiary spôsobujú problémy pri exportovaní, napríklad základné alebo priame farby počas zlučovania. Riešenia nájdete v tomto článku o riešení problémov s exportovaním do formátu PDF.

Tento problém spravidla spôsobuje vloženie veľkých obrázkov a ich následné výrazné zmenšenie. Skúste obrázky zmenšiť pred exportom alebo po exporte.

Ak aplikácia InDesign pri pokuse o exportovanie prestane reagovať a pri pokuse o ukončenie aplikácie InDesign sa zobrazí hlásenie s informáciou, že je spustená jedna alebo viacero úloh na pozadí, postupujte podľa riešení v tomto článku o riešení problémov.

Ak váš dokument používa písma so špeciálnymi znakmi v názve písma, aplikácia InDesign môže počas spúšťania alebo pri použití nástroja Písanie zlyhať. Pri riešení problému vyskúšajte riešenia v článku Aplikácia InDesign počas púšťania zlyhá.

Aplikácia InDesign sa môže správať nevyspytateľne, ak sa poškodili jej preferencie. Našťastie existuje jednoduchý spôsob obnovenia preferencií aplikácie InDesign. Pri reštarte aplikácie InDesign stlačte a podržte tieto klávesy: Ctrl + Alt + Shift (Windows) alebo Cmd + Ctrl + Opt + Shift (macOS).

InDesign automaticky zistí poškodené dokumenty a pokúsi sa ich opraviť na serveroch Adobe. Ďalšie informácie nájdete v článku Služba obnovenia dokumentu. V tomto sprievodcovi riešením problémov vám pomôžeme opraviť poškodený dokument a vyriešiť problémy na úrovni systému, ktoré sa javia ako poškodenie dokumentu.

Áno. Našťastie vďaka funkcii automatického obnovenia dokumentu aplikácie InDesign budete pravdepodobne môcť obnoviť svoju prácu, a to aj v prípade, že ste svoj dokument už dlho neuložili.

Komunita

Vstúpte do konverzácie.

Obľúbené podfóra aplikácie InDesign