Görüntü Dizisi kaplamaları

Görüntü Dizisi kaplaması, bir görüntü dizisi boyunca ilerler. Bir nesneyi mobil aygıtta 360° döndürme gibi efektler oluşturmanızı sağlar.

 • Kule001.jpg, Kule002.jpg gibi aynı kök ad ile adlandırılan fakat artan son eklerle numaralandırılan png veya jpg görüntü dosyaları kullanın. Görüntü boyutlarının mobil aygıt ekranına tam olarak uymasını sağlayın (500x400 piksel 72 dpi gibi).

 • Düzgün 360° döndürme için en az 30 görüntü kullanın. Çok fazla görüntü kullanmak, gereksiz bir şekilde dosya boyutunu arttırır. Dosya boyutunu küçültmek için %50-80 oranında sıkıştırılmış JPEG görüntüleri kullanın. PNG dosyalarını yalnızca saydamlık eklemek istediğinizde kullanın.

 • Saydam görüntü dizileri içeren bir poster kullanmayın (veya ilk görüntüyü gösterin). Kaynak varlıklarınızda saydam PNG görüntüler varsa, belirlediğiniz poster görüntü dizisi sırasında görüntülenmeye devam eder. Bu durumda yararlanabileceğiniz çözümlerden biri, posterin ikinci durumdaki görüntü dizisine bağlanan birinci durumda bir düğme olduğu iki durumlu bir MSO oluşturmaktır.

Görüntü dizisinde kullanılacak bir görüntüler dizisi oluşturma

Not:

3B bir nesnenin görüntülerini oluşturmak için pek çok yöntem kullanabilirsiniz. Bunlardan biri, bir 3B nesnenin görüntü dizisini Adobe Photoshop® Extended yazılımını kullanarak dışa aktarmaktır. Bir animasyon ya da videodan çerçeveleri dışa aktarmak için Adobe Flash® Professional ya da Adobe After Effects® yazılımlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, 3B bir modelin görüntülerini oluşturmak için 3B içerik oluşturma uygulaması kullanabilirsiniz.

 1. Görüntü dizisi nesnesi için kaynak varlıklar oluşturun ve bu varlıkları bir klasöre yerleştirin.

 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  • Dikdörtgen aracı ya da Dikdörtgen Çerçeve aracını kullanarak yer tutucu çerçevesi oluşturmak için sürükleyin.

  • Görüntü dizisi için poster işlevi gören bir görüntü yerleştirin. Eğriltmeden kaçınmak için poster görüntüsünde görüntü dizisi görüntüleri için kullandığınız boyutları kullanın. (Poster görüntüsü kullanıldığında görüntüleyicideki görüntüye çift dokunulması görüntü dizisini gizler ve posteri görüntüler.)

 3. Yer tutucu nesneyi seçin, Folio Overlays panelini açın ve Görüntü Dizisi seçeneğini belirleyin.

 4. Folio Overlays panelinde Görüntüleri Yükle klasörü simgesini tıklatın, görüntüleri içeren klasörü bulun ve Aç seçeneğini tıklatın.

 5. Gerekirse çerçeveyi ve içeriklerini mizanpajınıza sığmaları için ölçeklendirin.

 6. Folio Overlays panelinde şu ayarları belirleyin:

  Önce İlk Görüntüyü Göster

  Bu seçenek belirlendiğinde ilk görüntü poster olarak kullanılır. Görüntü diziniz saydam PNG dosyaları içeriyorsa bu seçeneğin işaretini kaldırın. Ters Sırayla Oynatma seçildiyse, son görüntü poster olarak kullanılır.

  Otomatik Oynat

  Bu seçenek işaretlendiğinde, kullanıcı dizinin göründüğü sayfayı veya durumu açtığında görüntü dizisi oynatılmaya başlar.

  Oynat/Duraklat'a Dokun

  Bu ayar seçildiğinde kullanıcılar görüntü dizisini duraklatabilir ve oynatabilir. Çift dokunulduğunda nesne ilk haline döner.

  Gecikme

  Otomatik Oynat öğesini seçtiğinizde sayfanın yüklenmesi ve görüntü dizisinin başlaması arasındaki süreyi belirleyebilirsiniz. 0 - 60 saniye arasında bir değer belirleyin.

  Hız

  Nesnenin karelerde saniyedeki ilerleme hızını değiştirin. En düşük değer 1 (saniyede 1 kare) ve en yüksek değer 30'dur.

  Oynatma Sayısı

  Otomatik Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas seçildiğinde görüntü dizisinin kaç defa oynatılacağını belirleyebilirsiniz. Döngü öğesi seçildiğinde bu seçenek soluk görünür.

  Döngü

  Sayfa Yüklendiğinde Oynat ya da Oynat/Duraklat'a Bas öğelerinden biri seçildiğinde görüntü dizisini sürekli olarak oynatmak için Döngü öğesini seçebilirsiniz. Slayt gösterisine çift dokunulduğunda ya da sayfa çevrildiğinde görüntü dizisi durur.

  Son Görüntüde Dur

  Otomatik Oynat veya Oynatmak/Duraklatmak İçin Dokun seçiliyse, dizinin birinci görüntüsü yerine son görüntüsünde durdurmak için Son Görüntüde Dur seçeneğini belirleyin.

  Görüntüyü Değiştirmek için Kaydır

  Bu ayar etkinleştirildiğinde kullanıcılar ileri ve geri gitmek için görüntüleri sürükleyebilir.

  Görüntüyü Değiştirmek için Sürükle seçili değilse, görüntü dizisini etkileşimli yapmak için Otomatik Oynat veya Oynat/Duraklat'a Bas'ı seçin.

  İlk/Son Görüntüde Dur

  Baştan sona doğru gidilirken son görüntüye gelindiğinde ya da sondan başa doğru gidilirken ilk görüntüye gelindiğinde nesnenin oynatılmasına devam edilip edilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca kaydırmayı etkiler.

  Ters Sırayla Oynat

  Bu ayar etkinleştirildiğinde görüntü dizisi görüntüleri ters sırayla oynatır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın