Düzgün kaydırmalı makaleler

Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. Digital Publishing Solution (DPS 2015) makalesi için bkz. InDesign'da DPS 2015 makaleleri oluşturma.

Makalelerin her biri için Düzgün Kaydırma seçeneğini açabilirsiniz. Düzgün kaydırma, (kaydırılabilir çerçeveler ile karıştırılmamalıdır) içindekiler tablosu gibi uzun ve tek sayfalık mizanpajlarda kullanışlı bir seçenektir. Düzgün kaydırma etkinleştirildiğinde tasarımınızı buna uygun şekilde oluşturun. Örneğin, iPad için 1024x2000 boyutlarında yatay belgeler ve 768x2000 boyutlarında dikey belgeler oluşturabilirsiniz.

Düzgün Kaydırmalı bir makalede birden çok sayfalı belgeler kullanılamaz. PDF görüntü formatını kullanarak Düzgün Kaydırmalı makaleler oluştururken, parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği etkinleştirilemez.

InDesign'da sayfa boyutunu belirlemek için Yeni Belge ya da Belge Ayarları iletişim kutusunu kullanın.

Sayfa sayfa kaydırma ve düzgün kaydırma

A. Yatay şekilde sayfa sayfa kaydırma B. Yatay şekilde düzgün kaydırma C. Dikey şekilde sayfa sayfa kaydırma D. Dikey şekilde düzgün kaydırma 

Düzgün kaydırılan bir makale oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 1. Yatay belge için 1024x2000 veya dikey belge için 768x2000 gibi uygun boyutlara sahip tek sayfalı bir belge oluşturun.

 2. Folio Builder panelindeki makale görünümünde Ekle seçeneğini tıklatarak bir makale oluşturun.

 3. Yeni Makale iletişim kutusunda, aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  Düzgün Kaydırma

  Makale Düzgün Kaydırma özelliğine sahip yalnızca yatay bir mizanpaj içerecekse Sadece Yatay seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, sadece yatay bir foliodaki bir makale veya yatay versiyonu Düzgün Kaydırma olarak belirlenmiş, dikey versiyonu ise kapalı (sayfaya yaslanan) duruma getirilmiş bir makalede kullanışlı bir seçenektir. Her iki mizanpajı da düzgün kaydırılan çift yönlü foliolar için Her İki Yön seçeneğini belirleyin.

  Dikey Mizanpaj/Yatay Mizanpaj (InDesign CS6)

  Makale için kullanılacak mizanpajı belirleyin. Bu işlem, özellikle alternatif mizanpajlar oluştururken son derece yararlıdır. Yatay ve dikey mizanpajlarınız ayrı ayrı belgelerdeyse, bir seçenek için uygun mizanpajı belirleyin, diğeri için de Yok'u seçin. Ardından diğer belgeyi açın ve bu belgeyi ikinci mizanpaj olarak ekleyin.

  Dikey/Yatay (InDesign CS5/CS5.5)

  Belgenin yönünü belirleyin. Örneğin, 768x2000 boyutlarında bir belge için Dikey seçeneğini belirleyin. 1024x2000 boyutunda bir belge için Yatay seçeneğini belirleyin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

 5. Çift yönlü bir folioda, makaleye ikinci mizanpajı ekleyin.

Ek Bilgiler

Düzgün kaydırılan bir makaleyi, makaleyi içe aktararak da oluşturabilirsiniz. _y ve _d kaynak dosyaları oluşturun ve Makaleyi İçe Aktar seçeneğini kullanın. Bkz. InDesign makalelerini içe aktarma.

Bu durumda düzgün kaydırma yalnızca dikey şekilde çalışır. Bir makaleyi yatay şekilde kaydırmak için kaydırılabilir bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Bkz. Kaydırılabilir çerçeve kaplamaları.

Düzgün kaydırma sayfasının boyutunu ayarlamak için Sayfa aracını kullanarak sayfayı seçin, ardından sayfanın yüksekliğini ayarlayın.

Video Eğitimi

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?