Makaleleri içe aktarmak için klasör yapılandırma

Makaleleri bir folioya içe aktarmak için Folio Builder panelindeki Makaleyi İçe Aktar komutunu kullanabilirsiniz.

Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusu makaleleri içe aktarmak için çeşitli seçenekler sunar.

Makaleleri içe aktarmaya yönelik iki ana yöntem vardır:

Bir klasörden makale içe aktarma - Bu yöntemi kullandığınızda "Tek Bir Makaleyi İçe Aktar" veya "Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar" seçeneğini belirlersiniz ve içe aktarmak istediğiniz dosyaları içeren klasörün yolunu gösterirsiniz. Bu yöntem ile klasörlerinizi ve dosyalarınızı düzgün bir şekilde organize etmeniz gerekir. Birden Fazla Makaleyi İçe Aktardığınızda, makale meta verilerini içeren bir sidecar.xml dosyasını belirtmek isteğe bağlıdır.

sidecar.xml içinde belirtilen makaleleri içe aktarma - Bu yöntemi kullandığınızda, dosyaların belirli yol adlarını içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturursunuz. Bu seçenek özellikle alternatif mizanpajlar içeren InDesign belgelerini içe aktarmak ve farklı konumlardan makaleler içe aktarmak için kullanışlıdır. Bu yöntemi kullanarak belge içe aktarmak için "klasik" sidecar.xml dosyasını kullanamayacağınızı unutmayın. v31'de kullanıma sunulan yol tabanlı sidecar.xml formatını kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Yol tabanlı sidecar.xml dosyaları kullanarak makaleleri içe aktarma.

Makaleleri içe aktarmak için klasör ve dosya adı kuralları

Bu kurallar "Tek Bir Makaleyi İçe Aktar" ve "Birden Fazla Makaleyi İçe Aktar" seçenekleri için geçerlidir, "sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneği için geçerli değildir.

 • Birden çok makaleyi aynı anda içe aktarmak için, birden çok makale klasöründen oluşan bir folio klasörü oluşturun. Birden Çok Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirledikten sonra makale alt klasörlerini içeren folio klasörüne gidin.
 • Çift yönlü foliolara ait makale klasörleri, iki adet InDesign belgesi içermelidir. _y son ekini içeren bir belge (“makale1_y.indd” gibi) ve _d son ekini içeren bir diğer belge (“makale1_d.indd” gibi) oluşturun.
 • Çift yönlü foliolardaki HTML kaynak dosyaları bir HTML dosyası (index.html gibi) veya iki HTML dosyası (index_v.html ve index_h.html gibi) içerebilir. Yalnızca yatay ve dikey yönler için farklı HTML içeriği kullanmak istiyorsanız iki dosya kullanın.
 • Tek yönlü foliolara yönelik makale klasörleri _h ve _v soneklerine sahip iki InDesign dosyası içeriyorsa, yalnızca uygun mizanpaj kullanılır.
 • Tek yönlü foliolardaki HTML makaleleri için HTML dosyasına yönelik bir sonek (index_v.html veya index_h.html) belirtin.
 • Her bir makale klasörü, içindekiler (TOC) tablosu minik resimleri için bir PNG dosyası içerebilir. Dosya yoksa içindekiler görüntüsü otomatik olarak oluşturulur. En iyi sonuçlar için görüntü varlıklarınızı makale klasörü yerine bir Bağlantılar alt klasöründe saklayın. Böylelikle PNG görüntüsü yanlışlıkla TOC için kullanılmamış olur.

Birden çok makaleyi içe aktarmak için klasör yapısı oluşturma

Klasör yapısını oluştururken, makale dosyalarını düzenlemek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. InDesign'a bağlayacağınız dosyaların makale klasöründe bulunmasına gerek yoktur; bu dosyalar, InDesign'ın bulabileceği herhangi bir klasörde bulunabilirler.

Dosya adlarını ve klasör adlarını basit tutun. Özel karakterler kullanmaktan kaçının. Makale klasörü adının navto komutlarında başvurduğunuz makale adı olduğunu unutmayın.

Dosyalar için örnek yapı

A. Folio klasörü B. Makale klasörleri 

Birden çok makaleyi tek yönlü bir folioya içe aktarıyorsanız, her makale klasörünün sadece bir belge içerdiğinden emin olun. InDesign dosyaları, tek yönlü foliolarda yine bir _y veya _d uzantısı gerektirir. Tek yönlü ve iki yönlü makaleleri bir folioda birleştiremezsiniz.

Sadece dikey makaleler içeren folio

Makaleleri içe aktarmak için meta veri sidecar dosyası oluşturma

Meta veri sidecar.xml dosyası, dosyaları içe aktarırken makaleleri düzenlemek ve meta verileri uygulamak için isteğe bağlı bir yöntemdir. Her makaleye yönelik olarak, meta veri içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyici veya bir XML düzenleyici kullanın. sidecar.xml dosyasını kök folio klasörüne kaydedin.

Şu anda tüm makale özelliklerinin sidecar.xml formatında kullanılabilir olmadığını unutmayın.

Not:

İki farklı sidecar.xml formatı vardır. "Klasik" sidecar.xml dosyası, bir folio klasöründen birden fazla makale içe aktarmak için kullanılır. Yol tabanlı sidecar.xml dosyası alternatif mizanpajlara sahip InDesign belgelerini içe aktarmak için kullanılır. (Bkz. Yol tabanlı sidecar.xml dosyaları kullanarak makaleleri içe aktarma.) Bu iki sidecar.xml formatı birbiriyle değiştirilemez.

Change the Order of Articles with sidecar.xml Generator (sidecar.xml Oluşturucu ile Makalelerin Sırasını Değiştirme)

Aşağıdaki metni kopyalayıp bir metin düzenleyiciye yapıştırabilir ve düzenleyebilirsiniz:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Makale Bir</folderName>

<articleTitle>başlık</articleTitle>

<byline>yazar künyesi</byline>

<kicker>arka plan</kicker>

<description>açıklama</description>

<tags>etiket1, etiket2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>bölüm adı</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Makale İki</folderName>

<articleTitle>makale 2</articleTitle>

<byline>yazar künyesi</byline>

<kicker>arka plan</kicker>

<description>açıklama</description>

<tags>etiket1, etiket2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>bölüm adı</section>

</entry>

</sidecar>

Geçerli <isAd>, <isFlattenedStack> ve <isTrustedContent> değerleri “true” ve “false” ifadelerine sahiptir. <isFlattenedStack> değeri, bir HTML makalesinde Yalnızca Yatay Kaydırma seçeneğinin açık olup olmadığını, <isTrustedContent> değeri ise "Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver" seçeneğinin belirlenmiş olup olmadığını belirtir.

Geçerli <smoothScrolling> değerleri, “always” (her zaman), “portrait” (dikey), “landscape” (yatay) ve “never” (hiçbir zaman) değerlerini içerir. Varsayılan değer, yapıştırmaları sayfalara kaydırmak anlamına gelen “never” (hiçbir zaman) değeridir.

Geçerli <articleAccess> değerleri arasında "free" (ücretsiz), "metered" (ölçülü) ve "protected" (korumalı) bulunur.

Yazar künyesi meta verileri için <byline> veya <author> öğelerini kullanabilirsiniz.

<section> girişleri için, “Yaşam Tarzı” gibi bir dize veya karakter belirtin. Bölüm değerleri yalnızca v23 ve sonraki sürüm folioları için geçerlidir.

<entry> bölümlerinin sırası, projenizi oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde, projenizdeki makalelerin sırasını belirler. Sepet dosyasında bir makalenin klasör adı görünmüyorsa, listelenenlerin altına taşınmıştır. Her bir <entry> içindeki öğelerin sırası önem teşkil etmez.

Birden çok makaleyi içe aktarmak için sidecar.xml kullanma

 1. Her makaleye yönelik olarak, meta veri içeren bir sidecar.xml dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyici veya bir XML düzenleyici kullanın.

 2. sidecar.xml dosyasını kök folio klasörüne kaydedin.

 3. Folio Builder panelinde bir folio seçin ve panel menüsünden Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin. Makaleyi İçe Aktar iletişim kutusunda, Çoklu Makale Aktar seçeneğini belirleyin, sidecar.xml dosyasını içeren klasörü belirtin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

Makale özelliklerini güncellemek için sidecar.xml kullanma

sidecar.xml dosyasını kullanarak makale meta verilerinizi güncellemek veya makalelerin sırasını değiştirmek istiyorsanız, sidecar.xml dosyasını içe aktarmak için Folio Builder panelini kullanabilirsiniz.

Bu yöntem, yerel foliolar ile değil, yalnızca sunucuya yüklenen foliolar ile sonuç verir.

 1. Folionuz için sidecar.xml dosyası oluşturun veya düzenleyin. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri sepet dosyası oluşturma.

  Not:

  Şu anda bir hata, sidecar.xml dosyasının düzgün şekilde düzenlenmesini engelliyor. Hata mesajından kaçınmak için çözüm olarak <metadataUpdateOnly/> öğesini <sidecar> öğesinin arkasına ekleyin.

 2. sidecar.xml dosyasını kopyalayın veya kendi klasörüne taşıyın.

 3. Folio Builder panelinde, düzenlemek istediğiniz folioyu açın ve panel menüsünden Makaleyi İçe Aktar seçeneğini belirleyin.

 4. Birden Çok Makale İçe Aktar öğesini seçin, sidecar.xml dosyasının bulunduğu klasörü belirleyin ve Tamam seçeneğini tıklatın.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi