Katmanlar hakkında

Her belgede en az bir adlandırılmış katman vardır. Birden çok katman kullanarak içeriğe ait diğer alanları ve cinsleri etkilemeden belgenizdeki içeriğe ait belirli alan ve cinsleri oluşturabilir ya da düzenleyebilirsiniz. Örneğin, Çok büyük grafikler olduğu için yavaş yazdırılıyorsa bir katmanı yalnızca metin için kullanabilirsiniz; böylece, sıra metin düzeltilerine geldiğinde diğer tüm katmanları gizleyip hemen yalnızca metin katmanını yazdırabilirsiniz. Katmanları aynı mizanpajda farklı tasarım fikirlerini ya da farklı bölgelerle ilgili reklam çeşitlerini görüntülemek için de kullanabilirsiniz.

Katmanları birbiri üzerine yapışmış saydam tabakalar olarak düşünün. Katmanda nesne yoksa altındaki nesneleri görebilirsiniz.

Ek katman notları:

 • Her belge katmanında, o katmandaki etkin formanın nesnelerini ve yığın sırasını genişletebilen bir açıklama üçgeni vardır. Gruplar, düğmeler ve çoklu durum nesnelerinin de, içerdikleri nesneleri görüntülemek için genişletilebilen açıklama üçgenleri vardır. Bu nesneleri yeniden sıralayabilir, kilitleyebilir, kilitlerini açabilir ve gruplara ekleyebilir veya gruplardan çıkarabilirsiniz.

 • Katmanlardaki nesneler her katmanın altında görüntülenir. Kalıp sayfa nesneleri yüksek katmandaysa bunlar belge sayfası nesnelerinin önünde görüntülenebilir. (Bkz. Kalıplar, arka plan katmanı ve katmanlar hakkında.)

 • Katmanlar, kalıplar da içinde olmak üzere tüm sayfaları içerir. Örneğin, belgenizin 1. sayfasını düzenlerken Katman 1'i gizlerseniz yeniden göstermeye karar vermenize kadar katman tüm sayfalarda gizli kalır.

 • Adobe PageMaker® veya QuarkXPress'ten katmanları dönüştürme hakkında daha fazla bilgi için bkz. QuarkXPress ve PageMaker belgelerini dönüştürme.

Katmanlar paneli
Katmanlar panelinde katmanlar, en öndeki katman panelin en üstünde olacak şekilde listelenir.

Katman oluşturma

Katmanlar paneli menüsündeki Yeni Katman komutunu veya Katmanlar panelinin altındaki Yeni Katman düğmesini kullanarak istediğiniz zaman katman ekleyebilirsiniz. Belgenin sahip olabileceği katman sayısı InDesign için kullanılabilir olan RAM miktarına bağlıdır.

Katman oluşturma

 1. Pencere > Katmanlar'ı seçin.
 2. Yeni bir katman oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçili katmanın üzerinde yeni bir katman oluşturmak için Yeni Katman düğmesini tıklatın.

  • Seçili katmanın altında yeni katman oluşturmak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutarak Yeni Katman düğmesini tıklatın.

  • Seçili katmanın altında yeni katman oluşturmak için Ctrl+Shift (Windows) veya Command+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutarak Yeni Katman düğmesini tıklatın.

  • Seçili katmanın altında yeni katman oluşturmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak Yeni Katman düğmesini tıklatın.

Katman seçeneklerini belirtme

 1. Katmanlar paneli menüsünde Yeni Katman'ı seçin veya varolan bir katmanı çift tıklatın.
 2. Katman seçeneklerini belirleyip Tamam'ı tıklatın.

  Renk

  Bu katmandaki nesneleri tanımlamak için bir renk atayın.

  Katmanı Göster

  Katmanı görünür hale getirmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneğin belirlenmesi Katmanlar panelinde göz simgesini görünür hale getirmekle aynıdır.

  Kılavuzları Göster

  Katmandaki kılavuzları görünür hale getirmek için bu seçeneği belirleyin. Katman için bu seçenek belirlenmediğinde kılavuzlar, belge için Görünüm > Kılavuzları Göster bile seçildiğinde görünmez.

  Katmanı Kilitle

  Katmandaki nesnelerde değişiklik yapılmasını önlemek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçeneğin belirlenmesi Katmanlar panelinde çizilmiş kalem simgesini görünür hale getirmekle aynıdır.

  Kılavuzları Kilitle

  Katmandaki cetvel kılavuzlarının tümünde değişiklik yapılmasını önlemek için bu seçeneği belirleyin.

  Katmanı Yazdır

  Bu seçeneği katmanın yazdırmaya karşı korumalı olmasına izin vermek için seçin. PDF'ye yazdırılırken veya dışa aktarılırken gizli ve yazdırılmayan katmanların yazdırılıp yazdırılmayacağını saptarsınız.

  Katman Gizliyken Metin Sarmayı Önle

  Başka katmanlardaki metnin katman gizliyken ve metin sarma uygulanmış nesneleri varken normal olarak akmasını istediğinizde bu seçeneği belirleyin.

Katman rengi atama

Katmana renk atanması seçili farklı nesnelerin katmanlarının daha kolay tanınmasını sağlar. Seçili nesnesi bulunan her katman için Katmanlar paneli katman renginde bir nokta görüntüler. Sayfada, her nesne kendi katman rengini seçim tutamacı, sınırlayıcı kutu, metin taşıyıcılar, metin sarma sınırları (kullanıldıysa), çerçeve kenarları (boş grafik çerçevesinde görüntülenen X dahil) ve gizli karakterlerde görüntüler. Kenarları gizliyse katman rengi seçilmemiş çerçevede görüntülenmez.

 1. Katmanlar panelinde katmanı çift tıklatın veya bir katman seçin ve [katman adı] İçin Katman Seçenekleri'ni belirleyin.
 2. Renk alanında bir renk seçin ya da sistem renk seçicide renk belirtmek için Özel'i seçin.

Katmanlara nesne ekleme

Katman, Katmanlar panelinde kalem simgesi görüntülerken hedef katmana yeni nesne eklenir. Katmanın hedeflenmesi de bunu seçer. Birden çok katman seçiliyse, bunlardan birini hedefleme seçimi değiştirmez; ancak seçimin dışındaki bir katmanın hedeflenmesi diğer katmanların seçimini kaldırır.

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle hedef katmana nesne ekleyebilirsiniz:

 • Yazım aracı veya çizim araçlarıyla yeni nesneler oluşturabilirsiniz.

 • Metin veya grafikleri içe aktarma, yerleştirme ya da yapıştırma.

 • Diğer katmanlardaki nesnelerin seçilip yeni katmana taşınmaları.

  Gizli veya kilitli bir katmana yeni nesne çizemez ve yerleştiremezsiniz. Çizim aracı veya Yazım aracını seçtiğinizde ya da hedef katman gizli veya kilitli olduğunda dosya yerleştirdiğinizde işaretçi belge penceresi üzerine getirildiğinde üstü çizil kalem simgesine dönüşür. Hedef katmanı gösterin veya kilidini açın ya da görünür, kilitsiz katmanı hedefleyin. Katman gizli veya kilitliyken Düzen > Yapıştır'ı seçerseniz bir uyarı mesajıyla hedef katmanın gösterilmesi veya kilidinin açılması seçeneği verilir.

Katmanlar panelinde hedeflemek için katman tıklatıldığında kalem simgesi tıklattığınız katmanda görüntülenirken katmanın kendisi de hedeflendiğini belirtmek amacıyla vurgulanır.

Sonraki yeni nesne için hedef katmanı değiştirme
Sonraki yeni nesne için hedef katmanı değiştirme

Katmanlardaki nesneleri seçme, taşıma ve kopyalama

Varsayılan olarak istediğiniz katmanda, istediğiniz nesneyi seçersiniz. Katmanlar panelinde noktalar seçili nesnenin bulunduğu katmanları belirtir. Katmana ait seçim rengi nesne katmanını tanımlamanıza yardımcı olur. Belirli bir katmandaki nesnelerin seçilmesini engellemek istiyorsanız katmanı kilitleyin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir katmandaki tek tek nesneleri seçmek için tümünü görüntülemek üzere katmanın yanındaki üçgeni tıklatın ve hedef nesneyi seçin. Hedef nesneyi seçmeden farklı bir konuma da sürükleyebilirsiniz.


   Nesneleri bir katmandan diğerine sürükleme

  • Belirli bir katmandaki tüm nesneleri seçmek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutarken Katmanlar panelinde bir katmanı tıklatın.

  • Nesneleri başka bir katmana taşımak veya kopyalamak için, belge sayfasında veya kalıpta birden çok nesne seçmek amacıyla Seçim aracını kullanın. Katmanlar panelinde, seçili nesneleri diğer katmana taşımak için listenin sağ tarafındaki renkli noktayı sürükleyin.


   Nesneyi yeni katmana taşıma

Not:

Nesneleri kilitli bir katmana taşımak için Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşlarını basılı tutarken renkli noktayı sürükleyin. Seçili nesneleri başka bir katmana kopyalamak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak katmanın sağ tarafındaki renkli noktayı diğer katmana sürükleyin. Nesneleri kilitli bir katmana kopyalamak için Ctrl+Alt (Windows) veya Command+Option (Mac OS) tuşlarını basılı tutarken renkli noktayı sürükleyin.

Nesneleri farklı katmanlara yapıştırma

Yapıştır Katmanları Anımsar komutu başka konumlardan yapıştırılan nesnelerin varolan katmanlarla nasıl etkileşime gireceğini etkiler.

Yapıştır Katmanları Anımsar seçiliyse farklı katmanlardan kesilen veya kopyalanan nesnelerin yeni sayfaya veya konuma yapıştırıldıklarında katman atamaları kalır. Nesneleri kopyalandıkları belgeyle aynı katmanları olmayan belgeye yapıştırırsanız InDesign nesnelerin katman adlarını ikinci belgedeki Katmanlar paneline ekler ve her nesneyi kendi katmanına yapıştırır.

Yapıştır Katmanları Anımsar komutu seçili değilse farklı katmanlardan kesilen veya kopyalanan nesneler hedef katmana birlikte yapıştırılır.

 1. Katmanlar paneli menüsünde Yapıştır Katmanları Anımsar komutunun seçile olmadığından emin olun.

 2. Nesneleri seçip Düzen > Kopyala veya Düzen > Kes'i belirleyin.

 3. Katmanlar panelinde hedeflemek üzere diğer katmanı tıklatın.

 4. Düzen > Yapıştır'ı seçin.

Katmanı çoğaltma

Katmanı çoğalttığınızda içeriğini ve ayarlarını kopyalarsınız. Ardından, çoğaltılan katman katmanlar panelinde orijinal katmanın üzerinde görüntülenir. Katmanda diğer çerçevelere akan çoğaltılmış çerçeveler akıtılmış kalır. Orijinallerinde diğer katmanlardaki çerçevelere akan çoğaltılmış çerçeveler artık bu çerçevelere akmaz.

 1. Katmanlar panelinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katmanı belirleyip Katmanlar paneli menüsünde [katman adı] Katmanını Çoğalt'ı seçin.

  • Katman adını sürükleyip Yeni Katman düğmesine bırakın.

Katmanların sırasını değiştirme

Belgenizdeki katmanların yığılma sırasını Katmanlar panelinde katmanları yeniden yerleştirerek değiştirin. Katmanların yeniden yerleştirilmesi yalnızca hedef formada değil, katmanların sırasını her sayfada değiştirir.

Nesnelerin katmanda yerlerini değiştirerek de yığın sıralarını değiştirebilirsiniz. Bkz. Yığındaki nesneleri düzenleme.

 1. Katmanlar panelinde katmanı listede yukarı, aşağı sürükleyin. Seçili birden çok katmanı da sürükleyebilirsiniz.
Katmanları yeniden sıralama
Katmanları yeniden sıralama

Katmanları ve nesneleri gösterme veya gizleme

Katmanları veya bir katmandaki nesneleri istediğiniz zaman gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Gizli katmanlar ve nesneler düzenlenemez, ekranda veya baskıda görünmez. Aşağıdakilerden birini yapmak istediğinizde katmanları gizlemek yararlı olabilir:

 • Belgenin son halinde görüntülenmesinin anlamı olmayan belge parçalarını gizleme.

 • Belgenin farklı bir biçimini gizleme.

 • Belgenin diğer parçalarını kolaylaştırmak amacıyla belgenin görüntüsünü sadeleştirme.

 • Katmanın yazdırılmasını engelleme.

 • Katmanda yüksek çözünürlüklü grafikler olduğunda ekranın yenilenmesini hızlandırma.

Not:

Varsayılan olarak metin gizli katmanlardaki nesnelerin çevresini sarmaya devam eder. Gizli nesnelerle ilgili metin sarma ayarlarını yoksaymak için Katmanlar paneli menüsünde Katman Seçenekleri'ni seçip Katman Gizliyken Metin Sarmayı Önle'yi işaretleyin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Her seferinde tek katman gizlemek veya göstermek için Katmanlar panelinde, katmanın göz simgesini gizlemek veya göstermek amacıyla bu katman adının en solundaki kareyi tıklatın.

  • Katmandaki nesneleri ayrı ayrı göstermek veya gizlemek için açıklama üçgenini tıklatarak katmandaki tüm nesneleri görüntüleyin ve göz simgesini tıklatarak nesneleri gösterin veya gizleyin.

  • Seçili katman dışındaki tüm katmanları gizlemek veya katmanda seçili nesne dışında tüm nesneleri gizlemek için Katmanlar paneli menüsünden Diğerlerini Gizle'yi seçin. İsterseniz de, görünür kalmasını istediğiniz katmanın veya nesnenin sol uzak tarafındaki kareyi veya Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  • Tüm katmanları göstermek için Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katmanları Göster'i seçin. İsterseniz de, tüm katmanları veya bir katmandaki tüm nesneleri göstermek için görünür katmanın veya nesnenin sol uzak tarafındaki kareyi veya Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

Katmanı yazdırılmayan olarak ayarlama

 1. Katmanlar panelinde katmanı seçin.
 2. Katmanlar paneli menüsünden Katman Seçenekleri'ni seçin.
 3. Katmanın yazdırılmasını önlemek için Katmanı Yazdır seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Not:

PDF'ye yazdırdığınızda veya dışa aktardığınızda gene de gizli veya yazdırılmayan katmanları yazdırma seçeneğiniz vardır.

Katmanları kilitleme veya kilidini açma

Kilitleme katmanda yanlışlıkla yapılacak değişikliklerden korunmak için yararlıdır. Kilitli katman Katmanlar panelinde üzeri çizili kalem simgesiyle görüntülenir. Kilitli katmanlardaki nesneler doğrudan seçilemez ve düzenlenemezler; ancak kilitli katmanlardaki nesnelerin dolaylı düzenlenebilen nitelikleri varsa değiştirilirler. Örneğin, renk örneği düzenlerseniz, bu renk örneğini kullanan kilitli katmanlardaki nesneler değişikliği yansıtacaktır. Benzer olarak, bir dizi akan metin çerçevesinin kilitli ve kilitsiz katmanlara konulması metnin kilitli katmanlarda yeniden oluşturulmasını engellemez.

Katmanlar panelini bir katmandaki nesneleri kilitlemek veya nesnelerin kilitlerini açmak için de kullanabilirsiniz. Bkz. Nesneleri kilitleme veya kilitlerini açma.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir defada tek katmanı kilitlemek veya kilidini açmak için Katmanlar panelinde soldan ikinci sütundaki karelerden birini tıklatın.

  • Hedef katman dışında tüm katmanları kilitlemek için Katmanlar paneli menüsünde Diğerlerini Kilitle'yi seçin. İsterseniz de, kilidinin açık kalmasını istediğiniz katmanın solundaki kareyi Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutarak tıklatın.

  • Tüm katmanların kilidini açmak için Katmanlar paneli menüsünde Tüm Katman Kilitlerini Aç'ı seçin.

Katmanları silme

Her katmanın belge genişliğinde olduğunu unutmayın; belgenin her sayfasında görüntülenir. Katmanı silmeden önce, öncelikle diğer tüm katmanları gizleyin, sonra da belgedeki her sayfaya dönüp kalan nesneleri silmenin güvenli olup olmadığını kontrol edin.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Katman silmek için katmanı Katmanlar panelindeki Sil simgesine sürükleyin veya Katmanlar paneli menüsünden [katman adı] Katmanını Sil'i seçin.

  • Birden çok katmanı silmek için katmanları seçmek üzere tıklatırken Ctrl (Windows) veya Command (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Sonra da katmanları Katmanlar panelinden Sil simgesine doğru sürükleyin veya Katmanlar paneli menüsünden Katmanları Sil'i seçin.

  • Tüm boş katmanları silmek için Katmanlar paneli menüsünde Kullanılmayan Katmanları Sil'i seçin.

  • Katmandaki bir nesneyi silmek için, Katmanlar panelinde nesneyi seçin, sonra da Sil simgesini tıklatın.

Belgede katmanları birleştirme

Hiç nesne silmeden belgedeki katman sayısını katmanları birleştirerek azaltabilirsiniz. Katmanları birleştirdiğinizde seçili tüm katmanlara ait nesneler hedef katmana taşınır. Birleştirdiğiniz katmanlardan yalnızca hedef katman belgede kalır; seçili diğer katmanlar silinir. Ayrıca, tüm katmanları birleştirerek belgeyi düzleştirebilirsiniz.

Not:

Karışık olarak sayfa nesnelerinin ve kalıp öğelerinin bulunduğu katmanları birleştirirseniz kalıp öğeler elde edilen birleştirilmiş katmanın arkasına taşınır.

 1. Katmanlar panelinde istediğiniz katman birleşimini seçin. Birleştirilmiş katman olarak hedeflemek istediğiniz katmanın aralarında olduğundan emin olun. Belgeyi düzleştiriyorsanız paneldeki tüm katmanları seçin.
 2. Kalemle belirtilen hedef katman olması için seçili katmanlardan birini tıklatın.
 3. Katmanlar paneli menüsünde Katmanları Birleştir'i seçin.

Kitabın PDF'ye dışarı aktarılması için aynı adlı katmanları da birleştirebilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi