QuarkXPress dosyalarını InDesign uygulamasında açma

InDesign uygulaması, QuarkXPress 3.3 veya 4.1x sürümündeki belge ve şablon dosyalarını dönüştürebilir. InDesign ayrıca belge ve şablon dosyalarını birden çok dilli QuarkXPress Passport 4.1x dosyalarından da dönüştürebilir; bu nedenle artık bu dosyaları önce tek dilli dosyalar olarak kaydetmek gerekmez. (QuarkXPress 5.0 veya sonraki bir sürümüyle kaydedilen dosyaları kaydetmek için belgeleri QuarkXPress uygulamasında yeniden açın ve bunları 4.0 formatında kaydedin.)

Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_quarkconv_tr adresindeki QuarkXPress Conversion Guide (PDF) kılavuzuna bakın.

QuarkXPress belgesi veya şablonu açma

 1. Orijinal uygulama dosyasının kapalı olduğundan emin olun.
 2. Tüm bağların korunduğundan emin olmak için tüm bağlı dosyaları aynı QuarkXPress belge klasörüne kopyalayın.
 3. InDesign yazılımında Dosya > Aç seçeneğini belirleyin.
 4. Windows'da Dosya Türleri menüsünden QuarkXPress (3.3‑4.1x) veya QuarkXPress Passport (4.1x) seçeneğini belirleyin.
 5. Dosya seçin ve Aç'ı tıklatın.

  Not:

  InDesign uygulaması dosyayı veya dosyanın belirli bir kısmını dönüştüremiyorsa, dosyayı dönüştürememe nedenlerini ve dönüştürmenin sonuçlarını açıklayan bir uyarı görüntüler.

 6. Uyarı iletişim kutusu açılırsa aşağıdakilerden birini yapın:
  • Uyarıların bir kopyasını metin dosyası olarak kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve dosyayı InDesign uygulamasında açın.

  • İletişim kutusunu kapatmak için Kapat'ı tıklatın ve dosyayı InDesign uygulamasında açın.

 7. QuarkXPress içinde uygulanan metin sarmasını daha doğru bir şekilde dönüştürmek için InDesign uygulamasında aşağıdakileri yapın:
  • Tercihler iletişim kutusunun Kompozisyon alanında Metin Sarma Yalnızca Altındaki Nesneleri Etkiler'i seçin.

  • Paragraf panel menüsündeki Adobe Tek Satır Oluşturucu'yu atar.

Not:

Dönüştürülmüş QuarkXPress belgesiyle sorun yaşarsanız belgeyi InDesign Markup (IDML) formatında kaydetmek için Dışa Aktar iletişim kutusunu kullanın. Sonra IDML dosyasını açıp belgeyi InDesign belgesi olarak kaydedin.

QuarkXPress şablonunu InDesign şablonu olarak kaydetme

 1. Şablonu InDesign uygulamasında açın.
 2. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve bir konum ve dosya adı belirleyin.
 3. Farklı Kaydetme Türü (Windows) veya Format (Mac OS) için InDesign Şablonunu seçin ve Kaydet seçeneğini tıklatın.

QuarkXPress uygulamasından dönüştürülenler

QuarkXPress dosyası açtığınızda InDesign uygulaması orijinal dosya bilgilerini yerel InDesign bilgilerine dönüştürür:

 • Metin kutuları InDesign metin çerçevelerine dönüştürülür.

Not:

QuarkXPress uygulamasında uygulanan metin sarmayı doğru şekilde dönüştürmek için Tercihler iletişim kutusunun Kompozisyon alanında Metin Sarma Yalnızca Altındaki Metni Etkiler'i seçin.

 • Stiller InDesign stillerine dönüştürülür.
 • QuarkXPress farklı renk profilleri kullandığından bunlar InDesign uygulamasında yoksayılır.
 • Metin ve grafik bağları korunur ve Bağlantılar panelinde görünür.

Not:

Yapıştır komutuyla orijinal belgeye eklenen gömülü grafikler dönüştürülmez. Gömülü grafikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bağlantılar ve gömülü grafikler hakkında.

Not:

InDesign uygulaması OLE veya Quark XTensions uygulamalarını desteklemez. Bu nedenle, OLE ve Quark XTensions grafiklerini içeren dosyalar açtığınızda bu grafikler InDesign belgesinde görünmez. QuarkXPress belgeniz dönüştürmüyorsa, orijinali denetleyin ve XTension tarafından oluşturulan nesneleri kaldırın; ardından kaydedin ve yeniden dönüştürmeyi deneyin.

 • Tüm kalıp sayfalar ve katmanlar InDesign kalıplarına ve katmanlarına dönüştürülür.

 • Tüm kalıp sayfa nesnelerinin yanı sıra QuarkXPress kılavuzları, karşılık gelen InDesign kalıp sayfalarına yerleştirilir.

 • Gruplanan nesneler yazdırılmayan öğelerin gruba dahil edildiği yerler dışında gruplanmış olarak kalır.

 • Tüm konturlar ve çizgiler (paragraf kuralları dahil) en çok benzedikleri kontur stillerine dönüştürülür. Özel konturlar ve tireler InDesign uygulamasındaki özel konturlara ve tirelere dönüştürülür.

Renkler aşağıdaki durumlar dışında tam olarak InDesign renklerine dönüştürülür:

 • Çok mürekkepli renk en az bir spot renk içermediği sürece, QuarkXPress uygulamasındaki çok mürekkepli renkler InDesign uygulamasındaki karışık mürekkepli renklerle eşlenir. Bu durumda çok mürekkepli renk bunun yerine proses rengine dönüştürülür.

 • Renk kitaplığındaki QuarkXPress 4.1 renkleri CMYK değerleri temel alınarak dönüştürülür.

 • QuarkXPress 3.3 HSB renkleri RGB'ye dönüştürülür ve renk kitaplığındaki renkler CMYK değerlerine göre dönüştürülür.

 • QuarkXPress 4,1 HSB ve LAB renkleri RGB'ye dönüştürülür ve renk kitaplığındaki renkler RGB/CMYK değerlerine göre dönüştürülür.

Diğer dönüştürme konuları hakkında bilgi için www.adobe.com/tr/support adresindeki Adobe web sitesinde yer alan destek belgelerini inceleyin.

PageMaker belgelerini dönüştürme

InDesign uygulaması, Adobe PageMaker 6.0 ve sonraki sürümlerindeki belge ve şablon dosyalarını dönüştürebilir. PageMaker dosyası açtığınızda InDesign uygulaması orijinal dosya bilgilerini yerel InDesign bilgilerine dönüştürür. InDesign dosyaları .indd dosya adı uzantısıyla kaydedilir.

Not:

Daha fazla bilgi için www.adobe.com/go/learn_pmconv_tr adresindeki PageMaker Conversion Guide (PDF) kılavuzuna bakın.

Belgeyi InDesign uygulamasında açmadan önce aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

 • PageMaker dosyası veya bağlı grafikleri ağ sunucusunda, diskette veya çıkarılabilir sürücüdeyse, veri aktarımında kesinti oluşması durumunda beklenen şekilde açılmayabilir. Veri aktarma sorunlarını önlemek için belgeleri ve bağları InDesign uygulamasında açmadan önce bunları tercihen PageMaker yayınının saklandığı klasöre kopyalayın.

 • Gereksiz gizli verileri temizlemek için PageMaker uygulamasında Farklı Kaydet komutunu kullanabilirsiniz.

 • Tüm bağların korunduğundan emin olmak için tüm bağlı dosyaları PageMaker yayınının depolandığı klasörüne kopyalayın.

 • Gerekli tüm fontların InDesign uygulamasında bulunduğundan emin olun.

 • PageMaker yayınındaki kopmuş grafik bağlarını onarın.

 • Büyük PageMaker belgesini dönüştürürken sorun yaşarsanız, sorunu aşmak için PageMaker dosyasını parça parça dönüştürün.

Not:

Bozuk bir PageMaker belgesini PageMaker uygulamasında açamazsanız, dosyayı InDesign uygulamasında açmayı deneyin. InDesign uygulaması PageMaker yazılımının açamadığı çoğu belgeyi kurtarabilir.

PageMaker belgesi veya şablonu açma

 1. Orijinal uygulama dosyasının kapalı olduğundan emin olun.

 2. InDesign yazılımında Dosya > Aç seçeneğini belirleyin.

 3. Windows'da Dosya Türü menüsünden PageMaker (6.0‑7.0) seçeneğini belirleyin.

 4. Dosya seçin ve Aç'ı tıklatın.

  Not:

  InDesign uygulaması dosyayı veya dosyanın belirli bir kısmını dönüştüremiyorsa, dosyayı dönüştürememe nedenlerini ve dönüştürme denemesinin sonuçlarını açıklayan bir uyarı görüntüler.

 5. Uyarı iletişim kutusu açılırsa aşağıdakilerden birini yapın:

  • Uyarıların bir kopyasını metin dosyası olarak kaydetmek için Kaydet'i tıklatın ve dosyayı InDesign uygulamasında açın.

  • Metin dosyasını kaydetmeden dosyayı InDesign uygulamasında açmak için Kapat'ı tıklatın.

Not:

Dönüştürülmüş PageMaker belgesiyle sorun yaşarsanız belgeyi InDesign Markup (IDML) formatında kaydetmek için Dışa Aktar iletişim kutusunu kullanın. Sonra IDML dosyasını açıp belgeyi InDesign belgesi olarak kaydedin.

PageMaker şablonunu InDesign şablonu olarak kaydetme

 1. Şablonu InDesign uygulamasında açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve bir konum ve dosya adı belirleyin.

 3. Farklı Kaydetme Türü (Windows) veya Format (Mac OS) için InDesign Şablonunu seçin ve Kaydet seçeneğini tıklatın.

Genel PageMaker dönüştürme sorunları

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Tüm kalıp sayfalar ve katmanlar InDesign kalıplarına ve katmanlarına dönüştürülür. PageMaker uygulamasındaki kalıp sayfalar InDesign yazılımına kalıp sayfalar olarak dönüştürülür ve sayfa numaralaması ve kılavuzlar dahil tüm nesneler korunur. InDesign uygulaması bir PageMaker yayınını dönüştürürken çakışan öğelerin sırasını korumak için iki katman oluşturur: Varsayılan ve Kalıp Varsayılan. Kalıp Varsayılan Kalıp sayfa öğelerini içerir.

 • PageMaker belge kılavuzları InDesign uygulamasındaki Varsayılan katmana yerleştirilir.

 • PageMaker çalışma alanındaki tüm öğeler, InDesign belgesindeki ilk formanın çalışma alanında görünür.

 • PageMaker uygulamasında Yazdırılmayan olarak atanan tüm nesneler, InDesign Nitelikler panelinde yazdırılmayan olarak dönüştürülür.

 • Gruplanan nesneler yazdırılmayan öğelerin gruba dahil edildiği yerler dışında gruplanmış olarak kalır.

Metin ve tabloları dönüştürme sorunları

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Metin InDesign metin çerçevelerine dönüştürülür.

 • PageMaker dosyaları InDesign tablolarına dönüştürülür.

 • Stiller InDesign stillerine dönüştürülür. PageMaker yazılımındaki [Stil yok] seçeneği InDesign uygulamasında [Paragraf Stili Yok] seçeneğine karşılık gelir. Ancak, [Paragraf Stili Yok] seçeneği, PageMaker yayınında herhangi bir yazma gerçekleşmeden önce adlandırılmış stil seçildiyse o stilin niteliklerini devralır.

 • InDesign uygulaması tüm paragraflar için Adobe Paragraf Oluşturucusu'nu kullanır ve bazı metinlerin yeniden akıtılmasına neden olur. PageMaker kompozisyon altyapısına daha çok benzeyen satır kesmeleri oluşturmak için Adobe Tek Satır Oluşturucusu'nu bir veya daha çok paragrafa atayabilirsiniz, ancak metin yine de yeniden akıtılabilir.

 • InDesign sadece Satır Taban Çizgisi satır aralığını kullanır. PageMaker uygulamasındaki Oransal ve Uçların Üstü satır aralığı InDesign yazılımında Satır Taban Çizgisi'ne dönüştürülerek büyük olasılıkla metin kaymasına neden olur.

 • Dönüştürülen metnin İlk Satır Taban Çizgisi, InDesign uygulamasında oluşturulan metinden farklı görünebilir. Dönüştürülen metnin İlk Satır Taban Çizgisi Satır Aralığı olarak ayarlanır, ancak InDesign uygulamasında oluşturulan metnin İlk Satır Taban Çizgisi varsayılan olarak Harf Üst Çıkıntısı olarak ayarlanır.

 • InDesign uygulaması PageMaker yazılımından farklı bir tireleme yöntemi kullanır ve bu nedenle satır kesmeleri farklı olabilir.

 • Gölge metin düz metin olarak dönüştürülür. Anahat metni, 0,25 inçlik kontur ve Kağıt dolgusuna sahip metin olarak dönüştürülür.

Kitap, dizin ve içindekiler dönüştürme sorunları

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • InDesign uygulaması PageMaker yayınlarını açarken Kitap Listeleri'ni yoksayar. Kitap Listesi'ndeki tüm yayınları birlikte açmak istiyorsanız, kitap haline getirilmiş yayınların tek yayında birleştirilmesi için PageMaker uygulamasında Kitapçık Oluştur eklentisini Yok mizanpajını seçerek çalıştırın. Metin blokları ve çerçeveleri artık ilişkilendirilmez.

 • PageMaker yayınındaki dizin girişleri InDesign Dizin panelinde farklı görünebilir. Buraya Bakın veya Ayrıca Buraya Bakın seçeneğini kullanan çapraz referanslara sahip metin Bkz. veya Ayrıca bkz. olarak eşlenir.

 • İçindekiler metni İçindekiler olarak dönüştürülür ve PageMaker İçindekiler Stili InDesign İçindekiler iletişim kutusundaki stil açılır menüsünde kullanılabilir.

Bağlama ve gömme dönüştürme sorunları

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Metin ve grafik bağları korunur ve Bağlantılar panelinde görünür.

 • InDesign grafiğe orijinal bağı bulamazsa, sizden bağı PageMaker içinde onarmanızı isteyen bir uyarı görüntülenir.

 • InDesign uygulaması OLE'yi (nesne bağlama ve gömme) desteklemez. Bu nedenle, OLE grafiklerini içeren dosyalar açtığınızda bu grafikler InDesign belgesinde görünmez.

Renk ve bindirme dönüştürme sorunları

Aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Renkler tam olarak InDesign renklerine dönüştürülür. PageMaker HLS renkleri RGB renklerine dönüştürülür ve diğer renk kitaplıklarındaki renkler CMYK değerlerine göre dönüştürülür.

 • Renk tonları ana rengin yüzdeleri olarak dönüştürülür. Üst renk Renk Örnekleri panelinde yoksa, dönüştürme sırasında eklenir. Renk tonlu bir nesne seçildiğinde, ana renk Renk Örnekleri panelinde seçilir ve renk tonu değeri açılır menüde görünür.

 • PageMaker dosyaları için renk profilleri doğrudan dönüştürülür. Tüm Hexachrome renkler RGB değerlerine dönüştürülür. ICC ile uyumlu olmayan profiller, InDesign için belirlediğiniz varsayılan CMS ayarları ve profilleri kullanılarak değiştirilir.

 • Tüm konturlar ve çizgiler (paragraf kuralları dahil) en çok benzedikleri varsayılan kontur stillerine dönüştürülür. Özel konturlar ve tireler InDesign uygulamasındaki özel konturlara ve tirelere dönüştürülür.

 • InDesign, Görüntü Denetimi'nde TIFF görüntülerine uygulanan ekran desenlerini veya açılarını desteklemez; bunları içe aktarılan TIFF dosyalarından kaldırır.

 • PageMaker uygulamasındaki Bindirme Tercihleri'nde Siyah Konturlara veya Dolgulara Otomatik Üst Baskı (veya her ikisi) seçeneği belirlendiğinde, ayar InDesign uygulamasına aktarılır ancak Nitelikler panelinde Üst Baskı Konturu veya Üst Baskı Dolgusu seçilmez.

Not:

Diğer PageMaker dönüştürme sorunları hakkında bilgi için Adobe web sitesindeki destek belgelerini inceleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi