Adobe Acrobat Sign Web Formları

Genel Bakış

İmzalanabilir bir web formu oluşturup web sitenize yerleştirerek (veya formun web bağlantısını göndererek) birden fazla kişinin formunuza veya belgenize kolayca erişip sözleşme oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Bir web formu; bir veya daha fazla katılımcı, birden fazla karşı imzalayan ve birden fazla CC'ye eklenen taraf içerecek şekilde yapılandırılabilir. Bir web formunun imza akışı:

  • İlk katılımcı imzasını/işlemini tamamlayıp doğruladığında sözleşme oluşturulur
    • Web formu birden fazla katılımcıya izin veriyorsa tüm katılımcılar, işlemlerini listelendikleri sırayla tamamlayacaktır.
  • Katılımcılar işlemlerini tamamladıktan sonra karşı imzalayanlar listelendikleri sırayla bilgilendirilir.
  • Sözleşme tamamlandıktan sonra tüm taraflara (CC'ye eklenenler dahil) tamamlanan sözleşme hakkında bildirim gönderilir.
Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar özelliği etkinleştirilmiş hesaplar, doğrudan gönderilen sözleşmeler için farklı seçenekler sağlarken web formunun imza ve e-posta seçeneklerini yönetmek için bir veya daha fazla özel grup tanımlamak isteyebilir.

Web formlarına kullanıcı erişimini etkinleştirme/devre dışı bırakma

Kurum ve işletme hizmet düzeylerinde, web formu erişimi ve imzalayan seçenekleri yapılandırılabilir.

Web formu erişimi ve imzalayan seçenekleri, Hesap Ayarları > Global Ayarlar > Web Formları alanına gidilerek hesap veya grup düzeyinde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir

Genel sayfasındaki denetimler

Yapılandırma

Web formları, belirli bir gruptaki tüm sözleşmeleri kapsayan çeşitli genel ayarlara tabidir. Ancak, bir web formunun pratik kullanımı genellikle bilinen bir alıcıya doğrudan gönderilen sözleşmeye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, kimlik doğrulama ve e-posta seçenekleriyle ilgili ayarlar çakışabilir.

Birden Fazla Gruptaki Kullanıcılar özelliğini etkinleştirmiş olan müşteriler, web formu deneyimi için özelleştirilmiş ayarlarla yeni bir grup oluşturmayı faydalı bulabilir (ör. daha az sıkı kimlik doğrulama gerektiren dahili web formları).

Kullanılabilirlik:

Web formları, ekip ve kurumsal lisans planları için kullanılabilir.

Yapılandırma kapsamı:

Özellik, hesap ve grup düzeylerinde yapılandırılabilir.

Bu özelliğin kontrollerini değerlendirmek için şu konuma gidin: Global Ayarlar > Web Formları

 

Web formlarını doğrudan etkileyen kontroller açısından, isteğe bağlı çeşitli yapılandırmalar vardır:

Bu seçeneğin işaretlenmesi, Ana Sayfa'da Web formu yayınlayın seçeneğini ortaya çıkararak kullanıcıların gerektiğinde form oluşturmasına olanak tanır.

Ana Sayfa'da web formlarının kullanılmasına izin ver

Etkinleştirildiğinde, CC'ye eklenen taraflar web formuna eklenebilir. Aksi takdirde, CC'ye eklenen taraflar oluşturma işleminden çıkarılır.

Web Formu içinde CC'lere izin ver

Etkinleştirildiğinde, web formu Seçeneklerinde alıcının boş web formunu PDF olarak indirmesine olanak tanıyan bir PDF İndir bağlantısı görüntülenir.

Web formunun PDF şeklinde önizlemesine izin ver

Web formları, imza eyleminin açık bir şekilde ilişkilendirilebilmesi ve doğrulanabilmesi için her katılımcının e-posta adresini sağlamasını gerektirir.

İmza bloğuna bir e-posta adresi girilmesini iste ayarı, e-postanın ne zaman alındığını, web formunun kendi alanlarında veya imzalama işleminden sonra bir üst bilgi katmanında belirtir.

Etkinleştirildiğinde her imzalayan için E-posta adresi alanı gerekir. Bu alan, ayrı olarak yerleştirilmiş bir E-posta alanı veya bir İmza Bloğu
ile eklenen dahili e-posta alanı olabilir.

Ayrı olarak yerleştirilmiş bir e-posta alanıyla etkinleştirilen imza bloğunda, gerekli e-posta

Sistem, belgede E-posta alanı olmayan her alıcı için son sayfanın alt kısmına otomatik olarak bir İmza Bloğu alanı yerleştirir.

İmza bloğundaki zorunlu e-posta etkinleştirildi ancak e-posta alanı yerleştirilmedi

Ayar devre dışı bırakıldığında, web formu form sınırları içinde bir e-posta alanının bulunmasını gerektirmez. İmzasını eklemesinin ardından, alıcıdan bir üst bilgi katmanı aracılığıyla bir e-posta adresi vermesi istenir.

İmza bloğunda gerekli e-posta alanı devre dışı

Not:

Her durumda, her katılımcı için bir e-posta adresi alınmalıdır.

İmzalayanın e-posta adresini doğrulamasını isteyin seçeneği etkinleştirildiğinde, katılımcının imzası tamamlanmadan önce alıcı imzasının doğrulanması gerekir.

Katılımcı, e-postayla gönderilen bir bağlantı aracılığıyla imzasını doğrulama gerekliliği konusunda bilgilendirilir:

E-posta doğrulama imza sonrası sayfası ve e-posta bağlantısı

Denetim raporu, açıkça e-posta adresinin onaylandığını gösterir:

Etkinleştirilmiş e-posta doğrulama denetim raporu

İmzalayanın e-posta adresini doğrulamasını isteyin seçeneği devre dışı bırakıldığında, katılımcının imza sürecini tamamlamak için e-postasını doğrulamasına gerek yoktur. Sözleşme, durumun tamamlandığını varsayar veya bir sonraki katılımcıya ilerler.

Ayar devre dışı bırakıldığında imza sonrası sayfa

Doğrulanmamış e-posta adreslerinin denetim raporu, doğrulamadan feragat edildiğini belirtir:

Devre dışı bırakılan e-posta doğrulama denetim raporu

Dikkat:

Doğrulanmamış imzalar reddedilebilir.

Katılımcının e-postayla doğrulama özelliğini devre dışı bırakırsanız ve yasal olarak bağlayıcı bir imzayı gerekli kılarsanız benzersiz bir kişiyi tanımlayan bir kimlik doğrulama biçimi (ör. KBA) kullanmaya özen gösterin.

Uyarı:

İlk imzalayan tarafından ek katılımcılar dahil edilirse ikinci katılımcı bilgilendirilmeden önce e-posta doğrulaması tamamlanmalıdır (bu ayardan bağımsız olarak).

Ek katılımcılara izin verin seçeneği etkinleştirildiğinde, web formu arabirimi, tıklatma başına bir ek katılımcı kaydı ekleyen Katılımcı Ekle bağlantısını gösterir (en fazla 25 ek katılımcı).

Ek katılımcılara izin verin seçeneği devre dışı bırakıldığında ek katılımcı eklemeye izin verilmez ve web formları yalnızca bir harici imzalayana izin verir.

Ek katılımcılara izin ver arabirimi

Alıcıların ilerleme durumunu kaydetmesine ve daha sonra devam etmesine izin ver, alıcıların web formunu tüm giriş alanlarıyla birlikte onlara web formu oluşturucu tarafından gönderilmiş bir sözleşme gibi kaydetmesine olanak tanır. Alıcı, Seçenekler menüsünü kullanarak ilerleme durumunu açık bir şekilde kaydedebilir. Ayrıca web formu, kullanıcının formdan başka bir bölüme geçiş yapması durumunda ilerleme durumunu kaydetmesini de otomatik olarak ister.

Web formunu kaydetme istemleri

Sözleşmeyi kaydettikten sonra alıcıya bir e-posta gönderilir ve imzalayanın formu doldurmaya devam etmesi için e-posta bağlantısı üzerinden talimatlar görüntülenir:

Kayıtlı web formu e-posta bildirimi

İkincil kontroller, kullanım durumunun uygun olduğu seçeneklerde alıcı deneyiminin ayarlanmasını sağlar:

  • Web formunu açarken kaydet: Bu ayar etkinleştirildiğinde, alıcıdan form açılır açılmaz web formunu kaydetmesi istenir. İmzalayan, varsayılan olarak kaydetme işlemini iptal edebilir. Bu seçenek, oturumun zaman aşımına uğramasıyla ilgili olası sorunları önlemek için web formlarınızın uzun veya karmaşık olduğu durumlarda önerilir.
    • Açıldığında Kaydet seçeneğini zorunlu kıl: Bu seçenek etkinleştirildiğinde, form açıldıktan sonra web formunu kaydetme istemini iptal etme seçeneği kaldırılır.
  • E-posta ile gönderilen bağlantıdan web formuna erişildiğinde İmzalayan yeniden kimlik doğrulamasını devre dışı bırak: Bu ayar etkinleştirildiğinde, alıcının e-posta ile gönderilen bağlantı üzerinden kaydedilen sözleşmeye erişirken kimlik doğrulaması yapması gerekmez. İşleminiz forma yönelik her erişimin doğrulanmasını gerektirmiyorsa bu seçeneği etkinleştirmeyi değerlendirebilirsiniz.
  • Sözleşme adının düzenlenmesine izin ver: Bu ayar etkinleştirildiğinde, sözleşmenin adı (Yönet sayfasında görüntülendiği gibi) ve diğer referansları (raporlama, Denetim raporları vb.) alıcı tarafından düzenlenebilir. İş akışında böyle bir gereklilik olmadığı sürece alıcının sözleşme adını serbestçe düzenlemesine izin vermemeniz önerilir.

Web formlarını kaydetme seçeneği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz >

SSS ve Bilinen Sorunlar

Yalnızca web formu Taslak durumundayken mümkündür.

Bir web formu oluşturulduktan sonra, web formunun adı güncellenemez.

Web formu oluşturucusu, her zaman tamamlanan sözleşmeyi alır (mesajları gizlemek için ayarlar yapılmadıkça).

Web formu sözleşmesi imzalandığında başka bir tarafın bilgilendirilmesi gerekiyorsa CC alanı tarafın otomatik olarak dahil edilmesini sağlamak için kullanılabilir.

CC Alanı

Web formu yayınlandıktan sonra karşı imzalayanlar yalnızca Yönet sayfasında düzenlenebilir.

Yalnızca e-posta adresleri düzenlenebilir. Karşı imzalayan sayısı değiştirilemez.

Not:

Web formunu oluşturan kişi web formu karşı imzalayanlara eklenmişse bu kullanıcı düzenlenemez

Evet.

Web formu oluşturulduktan sonra, CC'ye eklenen tarafları Yönet sayfasında düzenleyebilirsiniz.

Evet.

Acrobat Sign kitaplığındaki şablonlar, Dosya Ekle bağlantısı üzerinden bir web formunda temel olarak kullanılabilir.

Dijital İmza alanları şu anda web formlarında desteklenmemektedir.

Dijital imzalı bir web formunu kaydetmeye çalıştığınızda, desteklenmeyen alan türlerini tanımlayan bir hata mesajı tetiklenir.

Dijital İmzalar desteklenmemektedir

Evet.

E-posta doğrulama işlemini devre dışı bırakma talimatı Yapılandırma bölümünde bulunabilir.

E-posta doğrulaması devre dışı bırakıldığında, imzalayanın e-posta adresi girme zorunluluğu kaldırılmaz.

Dikkat:

İmzanın e-postayla kimlik doğrulama özelliğini devre dışı bırakırsanız ve yasal olarak bağlayıcı bir imzaya ihtiyaç duyarsanız benzersiz bir kişiyi tanımlayan bir kimlik doğrulama biçimi kullandığınızdan emin olun (ör. KBA, Parola).

Web formu için ikinci faktör kimlik doğrulamaları

Evet. Genel Bakış

Bir web formunun URL'si sadece diğerleri gibi bir URL'dir.

URL'yi bir web formuna köprü olarak eklemek, web formu tarafından oluşturulan hiçbir sözleşmeyi mantıklı bir şekilde kaynak sözleşmesine bağlamaz.

Bir web formunda toplanan veriler, sözleşmenin işlem kimliğinde yer alır. Veriler Acrobat Sign sisteminde başka bir yerde doldurulmaz ve sözleşme tamamen silinirse veriler de silinir.

Web formlarında raporlama, raporu doldurmak için sözleşmelerden içerik alır ancak verileri yeni konumlara kaydetmez.

E-posta doğrulaması bekleyen Web formları (e-posta ile gönderilen E-posta adresimi onayla veya İncele ve imzala bağlantısını tıklatarak) Yönet sayfasında görüntülenmez. Bu, Devam eden sözleşmelerin listesi ve özet raporu için geçerlidir:

Yönet sayfasındaki web formu görünümü

Kaydedilmiş ancak İncele ve imzala bağlantısına erişilmemiş olan web formları, web formu için form verileri dışa aktarılarak gözlemlenebilir.

Alan verileri CSV'si

Not:

İmzalayanın e-posta adresini doğrulamasını zorunlu kıl seçeneği devre dışı bırakılmışsa tüm imza denemeleri kabul edilir ve sözleşme Yönet sayfasında buna göre görüntülenir.

Ana web formu şablonunun Etkinlik bölümü, Katılımcıları Oluşturma, Etkinleştirme/Devre dışı Bırakma ve Değiştirme gibi önemli olayları kaydeder

Web Formu Etkinliği

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi