Kullanıcı Kılavuzu İptal

Web formu oluşturma

 

Adobe Acrobat Sign Kılavuzu

Yenilikler

 1. Ön Sürüm Notları
 2. Sürüm Notları
 3. Önemli Bildirimler

Başlayın

 1. Yöneticiler için hızlı başlangıç kılavuzu
 2. Kullanıcılar için hızlı başlangıç kılavuzu
 3. Geliştiriciler için
 4. Video eğitim kitaplığı
 5. SSS

Yönetim

 1. Admin Console'a Genel Bakış
 2. Kullanıcı Yönetimi
  1. Kullanıcı Ekleme
  2. Kullanıcıları Toplu Olarak Ekleme
  3. Dizinden Kullanıcı Ekleme
  4. MS Azure Active Directory'den Kullanıcı Ekleme
  5. Fonksiyon odaklı kullanıcılar oluşturma
   1. Teknik hesaplar - API odaklı
   2. Hizmet hesapları - Manuel olarak yönlendirilen
  6. Sağlama hataları olan kullanıcıları kontrol etme
  7. Ad/E-posta Adresi Değiştirme
  8. Kullanıcının grup üyeliğini düzenleme
  9. Bir kullanıcının grup üyeliğini grup arayüzü üzerinden düzenleme
  10. Bir kullanıcıyı yönetici rolüne yükseltme
  11. Kullanıcı Kimlik Türleri ve SSO
  12. Kullanıcı Kimliğini Değiştirme
  13. Kullanıcıların Kimliğini MS Azure ile Doğrulama
  14. Kullanıcıların Kimliğini Google Federation ile Doğrulama
  15. Ürün Profilleri
  16. Oturum Açma Deneyimi
 3. Hesap/Grup Ayarları
  1. Ayarlara Genel Bakış
  2. Global Ayarlar
   1. Hesap düzeyi ve kimliği
   2. Kendi Kendine İmzalı İş Akışları
   3. Toplu Halde Gönder
   4. Web Formları
   5. Özel Gönderme İş Akışları
   6. Power Automate İş Akışları
   7. Kitaplık Belgeleri
   8. Sözleşmelerle form verileri toplama
   9. Sınırlı Belge Görünürlüğü
   10. İmzalanan sözleşmenin PDF kopyasını ekleme
   11. E-postaya bağlantı ekleme
   12. E-postaya görüntü ekleme
   13. E-postalara eklenen dosyalar şu şekilde adlandırılır:
   14. Belgelere denetim raporu ekleme
   15. Birden çok belgeyi tek bir belgede birleştirme
   16. İmzalanan belgeyi yükleme
   17. Hesabımdaki kullanıcılar için delegasyon
   18. Harici alıcıların delege etmesine izin verme
   19. İmzalama yetkisi
   20. Gönderme yetkisi
   21. Elektronik Mühür ekleme yetkisi
   22. Varsayılan saat dilimini ayarlama
   23. Varsayılan tarih formatını ayarlama
   24. Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar (UMG)
    1. UMG kullanmak için yükseltme
   25. Grup Yöneticisi İzinleri
   26. Alıcıyı değiştirme
   27. Denetim Raporu
    1. Genel Bakış
    2. İşlem doğrulama sayfasında kimliği doğrulanmamış erişime izin verme
    3. Hatırlatıcı ekleme
    4. Görüntüleme olaylarını ekleme
    5. Sözleşme sayfası/ek sayısı ekleme
   28. Ürün İçi Mesajlar ve Rehberlik
   29. Erişilebilir PDF'ler
   30. Yeni içerik oluşturma deneyimi
   31. Sağlık müşterisi
  3. Hesap Ayarları
   1. Logo ekleme
   2. Şirket Ana Bilgisayar Adını/URL'sini özelleştirme
   3. Şirket adı ekleme
   4. Sözleşme sonrası URL yönlendirmesi
  4. İmza Tercihleri
   1. İyi biçimlendirilmiş imzalar
   2. Alıcıların imza eklemesine izin verme
   3. İmzalayanlar adlarını değiştirebilir
   4. Alıcıların kayıtlı imzalarını kullanmasına izin verme
   5. Özel Kullanım Koşulları ve Tüketici Açıklaması
   6. Alıcıları form alanlarında gezindirme
   7. İmzalamayı reddetme
   8. Zaman Dalgaları iş akışlarına izin verme
   9. İmzalayanlardan Unvanlarını veya Şirketlerini sağlamalarını isteme
   10. İmzalayanların ıslak imza yazdırmasına ve yerleştirmesine izin verme
   11. E-imzalama sırasında mesajları gösterme
   12. İmzalayanlardan imzalarını oluştururken mobil cihaz kullanmalarını isteme
   13. İmzalayanlardan IP adresi isteme
   14. Katılım damgasında şirket adını ve unvanı hariç tutma
  5. Dijital İmzalar
   1. Genel Bakış
   2. İndirme ve Acrobat ile İmzalama
   3. Bulut İmzaları ile İmzalama
   4. Kimlik Sağlayıcıları için meta verileri ekleme
   5. Sınırlı Bulut İmza Sağlayıcıları
  6. Elektronik Mühürler
  7. Dijital Kimlik
   1. Dijital Kimlik Ağ Geçidi
   2. Kimlik Kontrolü politikası
  8. Rapor Ayarları
   1. Yeni rapor deneyimi
   2. Klasik rapor ayarları
  9. Güvenlik Ayarları
   1. Tekli Oturum Açma ayarları
   2. Beni Hatırla ayarları
   3. Oturum açma parola politikası
   4. Oturum açma parolası kuvveti
   5. Web oturumu süresi
   6. PDF şifreleme türü
   7. API
   8. Kullanıcı ve grup bilgileri erişimi
   9. İzin Verilen IP Aralıkları
   10. Hesap Paylaşımı
   11. Hesap paylaşım izinleri
   12. Sözleşme paylaşma denetimleri
   13. İmzalayan kimliği doğrulama
   14. Sözleşme imzalama parolası
   15. Belge parolası güvenlik düzeyi
   16. Coğrafi konuma göre imzalayanları engelleme
   17. Telefonla Kimlik Doğrulama
   18. Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA)
   19. Sayfa çıkarmaya izin verme
   20. Belge bağlantısı kullanım süresi
   21. Web kancaları/geri çağırmalar için istemci sertifikası yükleme
   22. Zaman damgası
  10. Gönderim ayarları
   1. Oturum açtıktan sonra Gönder sayfasını gösterme
   2. Gönderimde alıcı adını zorunlu kılma
   3. Bilinen kullanıcılar için ad değerlerini kilitleme
   4. İzin verilen alıcı rolleri
   5. Alıcı grupları
   6. Gerekli alanlar
   7. Belge ekleme
   8. Alan düzleştirme
   9. Sözleşmelerde Değişiklik Yapma
   10. Sözleşme adı
   11. Diller
   12. Özel mesajlar
   13. İzin verilen imza türleri
   14. Hatırlatıcılar
   15. İmzalanan belge parola koruması
   16. İmzalayan tanımlama seçenekleri
    1. Genel Bakış
    2. İmzalama parolası
    3. E-posta ile Tek Kullanımlık Parola
    4. Acrobat Sign kimlik doğrulaması
    5. Telefonla kimlik doğrulama
    6. Bulut tabanlı dijital imza
    7. Bilgiye dayalı kimlik doğrulama
    8. Resmi Kimlik
    9. İmzalayan Kimliği raporları
   17. İçerik Koruması
   18. Noter işlemlerini etkinleştirme
   19. Belge Sona Erme Tarihi
   20. İmzaları önizleme, yerleştirme ve alan ekleme
   21. İmzalama sırası
   22. Liquid mode
   23. Özel iş akışı kontrolleri
   24. E-imza sayfası için yükleme seçenekleri
   25. İmza sonrası onay URL'sini yeniden yönlendirme
  11. Mesaj Şablonları
  12. Bio-Pharma Ayarları
   1. Genel Bakış
   2. Kimlik doğrulamayı uygulama
   3. İmzalama nedenleri
  13. İş Akışı Entegrasyonu
  14. Noter Onayı Ayarları
  15. Ödeme Entegrasyonu
  16. İmzalayan Mesajları
  17. SAML Ayarları
   1. SAML Yapılandırması
   2. Microsoft Active Directory Federation Service'i yükleme
   3. Okta'yı yükleme
   4. OneLogin'i yükleme
   5. Oracle Identity Federation'ı yükleme
  18. Veri Yönetimi
  19. Zaman Damgası Ayarları
  20. Harici Arşiv
  21. Hesap Dilleri
  22. E-posta Ayarları
   1. E-posta üstbilgi/altbilgi görüntüleri
   2. Bireysel kullanıcı e-posta altbilgisine izin verme
   3. İmza Gerekli e-postasını özelleştirme
   4. Kime ve Bilgi alanlarını kişiselleştirme
   5. Bağlantısız Bildirimleri Etkinleştir
   6. E-posta şablonlarını özelleştirme
  23. echosign.com'dan adobesign.com'a geçiş
  24. Alıcılar için Seçenekleri Yapılandırma
 4. Yasal gereklilikler kılavuzu
  1. Erişilebilirlik
   1. Erişilebilirlik Uyumluluğu
   2. Acrobat masaüstü ile erişilebilir formlar oluşturma
   3. Erişilebilir AcroForms oluşturma
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR'ye Genel Bakış
   2. Kullanıcıyı redakte etme
   3. Kullanıcının sözleşmelerini redakte etme
  4. 21 CFR bölüm 11 ve EudraLex Ek 11
   1. 21 CRF bölüm 11 doğrulama paketi
   2. 21 CFR ve EudraLex Ek 11 el kitabı
   3. Paylaşılan sorumluluklar analizi
  5. Sağlık müşterileri
  6. IVES desteği
  7. Sözleşmeleri "Kasaya Alma"
  8. AB/İngiltere ile ilgili hususlar
   1. AB/İngiltere Sınır ötesi işlemleri ve eIDAS
   2. Elektronik olarak imzalanan senetler için HMLR gereksinimleri
   3. Brexit'in Birleşik Krallık'taki e-imza yasalarına etkisi
 5. Sözleşmeleri Toplu Halde İndirme
 6. Etki alanı talep etme
 7. Kötüye Kullanım Bildirme bağlantıları

Sözleşmeleri Gönderme, İmzalama ve Yönetme

 1. Alıcı Seçenekleri
  1. E-posta hatırlatıcısını iptal etme
  2. E-imza sayfasındaki seçenekler
   1. E-imza sayfasına genel bakış
   2. Sözleşmeyi alan olmadan okumak için açma
   3. Sözleşme imzalamayı reddetme
   4. İmzalama yetkisi delege etme
   5. Sözleşmeyi yeniden başlatma
   6. Sözleşmenin PDF'sini indirme
   7. Sözleşme geçmişini görüntüleme
   8. Sözleşme mesajlarını görüntüleme
   9. Elektronik imzayı yazılı imzaya dönüştürme
   10. Yazılı imzadan elektronik imzaya dönüştürme 
   11. Form alanları arasında gezinme
   12. Form alanlarından verileri temizleme
   13. E-imza sayfasını büyütme ve sayfada gezinme
   14. Sözleşme araçlarında ve bilgilerinde kullanılan dili değiştirme
   15. Yasal Uyarıları inceleme
   16. Acrobat Sign Çerez Tercihlerini Ayarlama
 2. Sözleşme Gönderme
  1. Gönder sayfasına genel bakış
  2. Yalnızca kendinize bir sözleşme gönderme
  3. Diğer kullanıcılara sözleşme gönderme
  4. Islak İmzalar
  5. Alıcı imzalama sırası
  6. Toplu Halde Gönder
   1. Toplu Halde Gönder özelliğine genel bakış
   2. Toplu Halde Gönder - manuel alıcılar
   3. Toplu Halde Gönder - CSV yükleme
   4. Toplu Halde Gönder işlemini iptal etme
   5. Toplu Halde Gönder hatırlatıcıları ekleme
   6. Toplu Halde Gönder için raporlama
 3. Belgelerde alan oluşturma
  1. Uygulama içi içerik oluşturma ortamı
   1. Otomatik alanı algılama
   2. İçerik oluşturma ortamını kullanarak alanları sürükleyip bırakma
   3. Form alanlarını alıcılara atama
   4. Önceden Doldurma rolü
   5. Alanları yeniden kullanılabilir alan şablonuyla uygulama
   6. Alanları yeni bir kitaplık şablonuna taşıma
   7. Sözleşme gönderme işlemleri için güncellenmiş içerik oluşturma ortamı
  2. Metin etiketli formlar oluşturma
  3. Acrobat ile formlar oluşturma (AcroForms)
   1. AcroForm oluşturma
   2. Erişilebilir PDF oluşturma
  4. Alanlar
   1. Alan türleri
    1. Yaygın alan türleri
    2. Satır İçi Görüntüler
    3. Damga Görüntüleri
   2. Alan içeriği görünümü
   3. Alan doğrulamaları
   4. Maskelenmiş alan değerleri
   5. Göster/gizle koşullarını ayarlama
   6. Hesaplanan alanlar 
  5. İçerik Oluşturma Hakkında SSS
 4. Sözleşmeleri İmzalama
  1. Size gönderilen sözleşmeleri imzalama
  2. Doldur ve İmzala
  3. Kendi kendine imzalama
 5. Sözleşmeleri Yönetme
  1. Yönet sayfasına genel bakış
  2. Sözleşmeleri delege etme
  3. Alıcıları Değiştirme
  4. Belge Görünürlüğünü Sınırlama 
  5. Sözleşmeyi İptal Etme 
  6. Yeni hatırlatıcılar oluşturma
  7. Hatırlatıcıları inceleme
  8. Hatırlatıcıyı iptal etme
  9. Daha Fazla Eylem...
   1. Arama nasıl çalışır?
   2. Sözleşmeyi görüntüleme
   3. Sözleşmeden şablon oluşturma
   4. Sözleşmeleri görünümden gizleme/gösterme
   5. İmzalanan sözleşmeyi yükleme
   6. Gönderilmiş bir sözleşmenin dosyalarını veya alanlarını değiştirme
   7. Alıcının kimlik doğrulama yöntemini düzenleme
   8. Sona erme tarihi ekleme veya değiştirme
   9. Sözleşmeye not ekleme
   10. Tekil sözleşme paylaşma
   11. Sözleşmenin paylaşımını kaldırma
   12. Bireysel sözleşme indirme
   13. Sözleşmenin dosyalarını ayrı ayrı indirme
   14. Sözleşmenin Denetim Raporunu indirme
   15. Sözleşmenin alan içeriğini indirme
 6. Denetim Raporu
 7. Rapor ve Veri dışa aktarımları
  1. Genel Bakış
  2. Raporlara kullanıcı erişimi verme
  3. Rapor çizelgeleri
   1. Yeni bir rapor oluşturma
   2. Sözleşme Raporları
   3. İşlem Raporları
   4. Ayarlar Etkinlik Raporu
   5. Raporları düzenleme
  4. Veri Dışa Aktarımları 
   1. Yeni bir veri dışa aktarımı oluşturma
   2. Veri dışa aktarımlarını düzenleme
   3. Dışa aktarılan veri içeriklerini yenileme
   4. Veri dışa aktarımlarını indirme
  5. Raporları/dışa aktarımları yeniden adlandırma
  6. Raporları/dışa aktarımları yineleme
  7. Rapor/dışa aktarım planlama
  8. Raporları/dışa aktarımları silme
  9. İşlem Kullanımını kontrol etme

Gelişmiş Sözleşme Özellikleri ve İş Akışları

 1. Web formları 
  1. Web formu oluşturma
  2. Web formunu düzenleme
  3. Web formunu Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
  4. Web formunu Gizleme/Gösterme
  5. URL veya komut dosyası kodu bulma 
  6. Web formu alanlarını URL parametreleriyle önceden doldurma
  7. Daha sonra tamamlamak için web formu kaydetme
  8. Web formlarını yeniden boyutlandırma
 2. Yeniden Kullanılabilir Şablonlar (Şablon kitaplıkları)
  1. Acrobat Sign kitaplığındaki ABD resmi formları
  2. Kitaplık şablonu oluşturma
  3. Kitaplık şablonunun adını değiştirme
  4. Kitaplık şablonunun türünü değiştirme
  5. Kitaplık şablonunun izin düzeyini değiştirme
  6. Paylaşılan şablonları kopyalama, düzenleme ve kaydetme
  7. Kitaplık şablonları için toplu alan verilerini indirme
 3. Web formlarının ve kitaplık şablonlarının sahipliğini aktarma
 4. Power Automate İş Akışları 
  1. Power Automate entegrasyonuna ve içerdiği yetkilere genel bakış
  2. Power Automate entegrasyonunu etkinleştirme
  3. Power Automate kullanımını takip etme
  4. Yeni akış oluşturma (Örnekler)
  5. Akışlarda kullanılan tetikleyiciler
  6. Acrobat Sign dışındaki akışları içe aktarma
  7. Akışları yönetme
  8. Akışları düzenleme
  9. Akışları paylaşma
  10. Akışları devre dışı bırakma veya etkinleştirme
  11. Akışları silme
  12. Faydalı Şablonlar
   1. Yalnızca yönetici
    1. Tamamlanan tüm belgeleri SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan tüm belgeleri OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan tüm belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan tüm belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan tüm belgeleri Box'a kaydetme
   2. Sözleşmeleri arşivleme
    1. Tamamlanan belgelerinizi SharePoint'e kaydetme
    2. Tamamlanan belgelerinizi One Drive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgelerinizi Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan belgeleri DropBox'a kaydetme
    5. Tamamlanan belgelerinizi Box'a kaydetme
   3. Web formu sözleşmelerini arşivleme
    1. Tamamlanan web formu belgelerini SharePoint Kitaplığına kaydetme
    2. Tamamlanan web formu belgelerini OneDrive for Business'a kaydetme
    3. Tamamlanan belgeleri Google Drive'a kaydetme
    4. Tamamlanan web formu belgelerini Box'a kaydetme
   4. Sözleşme verilerini ayıklama
    1. İmzalanan belgelerden form alanı verilerini ayıklama ve Excel sayfasını güncelleme
   5. Sözleşme bildirimleri
    1. Sözleşme içeriği ve imzalanan sözleşmeyle birlikte özel e-posta bildirimleri gönderme
    2. Adobe Acrobat Sign bildirimlerinizi Teams kanalında alma
    3. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Slack'e alma
    4. Adobe Acrobat Sign bildirimlerini Webex'e alma
   6. Sözleşme oluşturma
    1. Power App formundan ve Word şablonundan belge oluşturma ve imzaya gönderme
    2. OneDrive'da Word şablonundan sözleşme oluşturma ve imza alma
    3. Seçilen Excel satırı için sözleşme oluşturma, incelemeye ve imzaya gönderme
 5. Özel Gönderme iş akışları
  1. Özel Gönderme İş Akışlarına Genel Bakış
  2. Yeni Gönderme İş Akışı oluşturma
  3. Gönderme İş Akışını Düzenleme
  4. Gönderme İş Akışlarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
  5. Gönderme İş Akışlarıyla sözleşme gönderme
 6. Kullanıcıları ve sözleşmeleri paylaşma
  1. Kullanıcı paylaşma
  2. Sözleşme paylaşma

Diğer ürünlerle entegrasyon

 1.  Acrobat Sign entegrasyonlarına genel bakış
 2. Salesforce için Acrobat Sign
 3. Microsoft için Acrobat Sign
  1. Microsoft 365 için Acrobat Sign
  2. Outlook için Acrobat Sign
  3. Word/PowerPoint için Acrobat Sign
  4. Teams için Acrobat Sign
  5. Microsoft PowerApps ve Power Automate için Acrobat Sign
  6. Microsoft Arama İşlevi için Acrobat Sign Bağlayıcı
  7. Microsoft Dynamics için Acrobat Sign 
  8. Microsoft SharePoint için Acrobat Sign 
 4. Diğer Entegrasyonlar
  1. ServiceNow için Acrobat Sign
  2. HR ServiceNow için Acrobat Sign
  3. SAP SuccessFactors için Acrobat Sign
  4. Workday için Acrobat Sign
  5. NetSuite için Acrobat Sign
  6. VeevaVault için Acrobat Sign
  7. Coupa BSM Suite için Acrobat Sign
 5. İş ortağı tarafından yönetilen entegrasyonlar
 6. Entegrasyon anahtarı alma

Acrobat Sign Developer

 1. REST API'leri 
  1. Yöntem belgeleri
  2. SDK/Geliştirici Kılavuzu
  3. API hakkında SSS    
 2. Web Kancaları 
  1. Web kancalarına genel bakış
  2. Yeni web kancası yapılandırma
  3. Web kancasını görüntüleme veya düzenleme
  4. Web kancalarını devre dışı bırakma veya yeniden etkinleştirme
  5. Web kancasını silme
  6. İki yönlü SSL sertifikaları
  7. API'deki web kancaları

Destek ve Sorun Giderme

 1. Müşteri Desteği Kaynakları
 2. Kurumsal Müşteri Başarı Kaynakları

Genel Bakış

İmzalanabilir bir web formu oluşturup web sitenize yerleştirerek (veya formun web bağlantısını göndererek) birden fazla kişinin formunuza veya belgenize kolayca erişip sözleşme oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Bir web formu; bir veya daha fazla katılımcı, birden fazla karşı imzalayan ve birden fazla CC'ye eklenen taraf içerecek şekilde yapılandırılabilir. Bir web formunun imza akışı:

 • İlk katılımcı imzasını/işlemini tamamlayıp doğruladığında sözleşme oluşturulur.
  • Web formu birden fazla katılımcıya izin veriyorsa tüm katılımcılar, işlemlerini listelendikleri sırayla tamamlayacaktır.
 • Katılımcılar işlemlerini tamamladıktan sonra karşı imzalayanlar listelendikleri sırayla bilgilendirilir.
 • Sözleşme tamamlandıktan sonra tüm taraflara (CC'ye eklenenler dahil) tamamlanan sözleşme hakkında bildirim gönderilir.

 Oturum açtıktan sonra ana ekranda Web formu yayınlayın kutucuğunu seçin.

Not:

Sınırsız sayıda kullanıcı, herkese açık bir URL olduğu için bir web formuna doğal olarak erişebilir. Erişimi kısıtlamak istiyorsanız imzalayan kimliği doğrulama gibi bazı geçitleme önlemlerini kullanmanız gerekir.

Web formu oluşturma

 1. Ana Sayfa'dan Web formu yayınlayın'ı tıklatın

  Ana sayfada "Web formları oluşturun" döşemeleri

 2. Not:

  Birden Çok Gruptaki Kullanıcılar'ın (UMG) etkin olduğu bir hesaptaysanız yapılandırmadan önce web formunu ilişkilendirmek istediğiniz grubu seçin.

  • Grup değeri ayarlandığında, grupla ilgili aralarından seçim yapabileceğiniz özellikler ve şablonlar yüklenir.
  • Grubu değiştirirken sayfanın yenilendiğini görürsünüz. Bu yenileme sırasında girilen tüm içerikler silinir.

  Sayfanın üst kısmında Şuradan gönder açılır menüsünü görmüyorsanız hesabınızda UMG etkin değildir.


   

  Web Formu Adı'nı girin

  • İlk olarak web formu adını belirlemeden bir dosya eklerseniz web formu, ilgili dosyanın adını kullanır.
  • Web formunun adını yalnızca form Taslak durumundayken düzenleyebilirsiniz. Web formu oluşturulduktan sonra ad değeri kilitlenir.
 3. İlk katılımcı için deneyimi yapılandırın:

  (İlk katılımcı, web formuyla ilk olarak etkileşime giren kişidir. Birden fazla katılımcıya izin verilen durumlarda, ilk katılımcı sonraki tüm katılımcılar için e-posta adreslerini sağlar.)

  • Katılımcı Rolü:
   • İmzalayan: İmzalayan kişiler, doldurulması gereken diğer tüm alanların yanı sıra bir de imza atmalıdır.
   • Onaylayan: Onaylayan kişiler alanları doldurabilir ancak imza atmaları gerekli değildir.
   • Kabul Eden: Kabul Eden kişiler, tıpkı Onaylayanlar gibi alan içeriklerini doldurabilir ancak imza atmak zorunda değildir.
   • Form Doldurucu: Form Dolduran kişiler sadece alanları doldurabilir. Bu kişiler için ayrılmış bir imza alanı yoktur.
  • Kimlik Doğrulama:
   • Yok: Bu seçenekte, web formu gönderildikten sonra yalnızca e-postayla doğrulama kullanılır (Bu şekilde yapılandırılmışsa).
   • Parola: Parola seçeneği, alıcının belgeyi görüntüleyebilmesi için bir parola girmesini gerektirir.
   • Acrobat Sign: Acrobat Sign kimlik doğrulama yönteminin kullanılması, imzalayanın bir Adobe ID kullanarak Adobe'de kimlik doğrulaması yapmasını gerektirir. İmzalayanın bir Adobe ID'ye sahip olduğunu biliyorsanız bu sorunsuz bir kimlik doğrulama yöntemidir.
   • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA): Hesabınız sınırsız KBA işlemi gerçekleştirebilecek şekilde yapılandırılmışsa kimlik doğrulama yöntemi olarak KBA etkinleştirilebilir. KBA'nın sadece ABD'de geçerli olduğunu unutmayın.
   • Telefon: Telefonla kimlik doğrulama ile imzalayan kişinin sözleşmeye erişebilmesi için önce ilk imzalayanın telefon numarasını girmesi ve SMS metini veya sesli mesaj aracılığıyla bu numarayı doğrulaması gerekir.
  Not:

  Acrobat Sign Kimlik Doğrulaması ve Resmi Kurum Kimliği, web formu kimlik doğrulaması için desteklenmemektedir.

  Rol ve Kimlik Doğrulamalarını gösteren ilk alıcı kaydı

 4. (Etkinleştirilmişse isteğe bağlı) Katılımcı Ekle

  Katılımcı Ekle bağlantısını tıklattığınızda web formuna ek bir katılımcı eklenir.

  • Ek katılımcılar, sonraki katılımcılar için tüm e-posta adreslerini sağlaması gereken ilk katılımcı tarafından tanımlanır.
   • İlk katılımcıya ek katılımcıların nasıl/ne zaman ekleneceği konusunda rehberlik etmek için talimatlar sağlanabilir.
  • Ek katılımcıların ilk alıcı tarafından yapılandırılması isteğe bağlı veya zorunlu olabilir.
  Ek katılımcılar ekleme

   Web formu oluşturma

  • Katılımcı Ekle: Katılımcı Ekle bağlantısı, ilk katılımcı tarafından tanımlanacak olan bir veya daha fazla ek katılımcının (Katılımcı 2, Katılımcı 3 vb.) eklenmesine imkan tanır.
   • Bağlantıyı tıklattığınızda sayfaya bir katılımcı satırı daha eklenir (25'e kadar).
   • Ek katılımcılar isteğe bağlı veya gerekli olabilir:
    • İsteğe bağlı olduğunda Katılımcı 1'den bir sonraki katılımcıyı ataması istenir. Yeni bir katılımcı tanımlanmazsa imza akışı karşı imzalayanlara (varsa) geçer.
    • Gerekli olduğunda Katılımcı 1'in sözleşme sürecini ilerletebilmesi için Katılımcı 2'ye yönelik bir ad ve e-posta adresi sağlaması gerekir. Aksi takdirde sözleşme süreci bu noktada duraklatılır.
   • Ek katılımcılar, seçeneklerde birkaç değişiklik yapılarak Katılımcı 1 ile aynı şekilde yapılandırılır:
    • Ek katılımcılar için atanabilecek iki ek rol vardır: Onaylı Alıcı ve Delege Eden.
    • Ek katılımcılara kimlik doğrulama yöntemi olarak Parola atanamaz ancak E-posta ile OTP yöntemi atanabilir.
    • Grup için en az bir Dijital Kimlik kimlik doğrulaması yapılandırılmışsa ek katılımcılar bu kimlik doğrulamasına atanabilir.

  Katılımcı 1 gerekli eylemlerini tamamlayıp Gönder öğesini tıklattığında, bir sonraki katılımcıyı ataması istenir:

  • Katılımcı 1'den Katılımcı 2 için ad ve adres sağlaması istenir
   • Katılımcı 2'nin eklenmesi, Katılımcı 3'ü ekleme seçeneği sunar ve süreç bu şekilde devam eder...
  • Katılımcı 2'nin dahil edilmesi hâlinde, sistem Katılımcı 2'yi bilgilendirmeden önce Katılımcı 1'in e-posta adresini doğrulaması gerekir
  Katılımcı 2'yi tanımlama isteği

 5. Karşı imzalayanlar ve CC'ye eklenen tarafları ekleyin.

  Web formunuzun imzalanarak onaylanmasını istiyorsanız:

  • İmzalayarak Onaylayanlar bölümüne karşı imzalamasını veya sözleşmeyi onaylamasını istediğiniz tarafların e-posta adreslerini girin:
   • Karşı imzalayan kaydının üstündeki Beni Ekle bağlantısını seçerek kendinizi (web formunu oluşturan kişi) dahil edebilirsiniz.
   • Karşı imzalayan kaydının üstündeki bağlantıyı seçerek Alıcı Grubu Ekleyebilirsiniz. Web formları, hem geçici alıcı gruplarını hem de yeniden kullanılabilir alıcı gruplarını destekler.
   • Karşı imzalayan kaydının üstündeki bağlantıyı seçerek Elektronik Mühür Ekleyebilirsiniz. Bu seçeneğin görünür olması için web formunun oluşturulduğu grupta bir elektronik mühür yapılandırılmalıdır.
   • Her alıcı için uygun Rolü yapılandırın. Yönetici tarafından etkinleştirilen tüm roller, her zaman bir imzalayan olan elektronik mühür dışında kullanılabilir.
   • Her imzalayarak onaylayan için doğru kimlik doğrulama yöntemini tanımlayın. Karşı imzalayanlara Dijital Kimlik dahil olmak üzere kimlik doğrulama yöntemlerinden herhangi biri atanabilir (en az birinin grup için yapılandırılmış olması koşuluyla).
   • Tanımlanan tüm karşı imzalayanların, sözleşmenin tamamlanabilmesi için imzalarını/onaylarını sizin listelediğiniz sırada tamamlaması gerekir.
   • Karşı imzalayan e-postaları, sözleşme gönderildikten sonra Yönet sayfasından düzenlenebilir (yalnızca işletme seviyesindeki hizmetler).
    • Yalnızca karşı imzalayanın e-posta adresini düzenleyebilirsiniz. Karşı imzalayan sayısını artıramaz veya azaltamazsınız.

  CC'yi Göster bağlantısını tıklatarak CC'ye taraf ekleyin.

  • Sözleşme tamamlama e-postalarına otomatik olarak eklemek istediğiniz e-posta adreslerini girin.
   • CC e-postaları, sözleşme gönderildikten sonra Yönet sayfasından düzenlenebilir (yalnızca işletme seviyesindeki hizmetler).
    • Yalnızca CC'ye eklenen tarafların e-posta adreslerini düzenleyebilirsiniz. CC'ye eklenen e-posta sayısını artıramaz veya azaltamazsınız.
  Kimlik doğrulama yöntemlerinin gösterildiği web formları sayfasının karşı imzalayan bölümü

  Karşı imzalayanlar ve CC'ye eklenen taraflar için özel bir mesaj yapılandırılabilir. Özel mesaj, e-posta bildiriminin gövdesine dahil edilir ve isteğe bağlı olarak e-imzalama sayfasında bulunur (gönderen grubun yapılandırmasına bağlı olarak).

  Özel mesaj kaplamasını tetiklemek için Özel mesaj ekle simgesini seçin. Mesajınızı girin ve Kaydet'i seçin.

  • Karşı imzalayanların her alıcı için yapılandırılmış benzersiz özel mesajları vardır. 
  • CC'ye eklenen tarafların hepsi aynı özel mesajı alır.
  Özel mesajın gösterildiği bir karşı imzalayan kaydı

  Not:

  İmzalayarak onaylayanların daima son imzalayanlar olacağını unutmayın. Prosedür, her zaman web formunu ziyaret eden kişiyle başlar.

 6. Web formunuz için temel olarak kullanmak istediğiniz dosyaları sürükleyerek Dosyalar bölümüne bırakın veya Dosya Ekle'yi tıklatarak ağa bağlı bir sürücüde ya da entegre dosya depolama alanında bulunan dosyaya gidin.

  Not:

  Mevcut Kitaplık şablonları da içe aktarılabilir (içerik oluşturma alanları olduğu gibi korunacak şekilde).

 7. Seçenekler'i yapılandırın.

  • Parola Koruması: Web formu imzalama ile oluşturulan son PDF'yi açmak için bir parola uygulamak isterseniz bu kutuyu işaretleyin.  Parola istenir.
  • Alıcı Dili (yalnızca Kurum ve İşletme hizmet düzeyleri): Bu ayarla, ekranda görüntülenen talimatlar ve web formu ile ilgili e-posta bildirimleri için kullanılan dil belirtilir.
 8. İmza Alanlarını Önizle ve Ekle'yi işaretleyin ve Sonraki'yi tıklatın.

  Web formu sayfası oluşturma - genişletilmiş

 9. Sayfa yenilenir ve İçerik Oluşturma ortamına yüklenen dosyalar görüntülenir.

  Gerekli alanları sayfanın sağ kısmından belgeye gereken şekilde sürükleyin.

  İlk katılımcılar ve tüm imzalayarak onaylayanlar da dahil olmak üzere her imzalayan için en az bir imza yerleştirdiğinizden emin olun.

  E-posta alanları isteğe bağlıdır ancak formda bir alan yoksa Adobe Acrobat Sign, katılımcıdan e-posta göndermesini ister.  Her durumda, her katılımcı için bir e-posta adresi sağlanmalıdır.

 10. Tüm alanlar yerleştirildikten sonra sağ alt köşedeki Kaydet düğmesini seçin. Bu noktada belge kaydedildiğinde web formu etkin, herkese açık bir URL olarak başlatılır.

  Not:

  İçerik oluşturma penceresinden kaydetmeden çıkarsanız web formu Yönet sayfasında Taslak olarak kaydedilir.

  Alanları sürükleyip yerine bırakın

  Uyarı:

  Dijital İmzalar desteklenmez ve eklenmemelidir.

 11. Web formu oluşturma sonrası sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sayfadan web formunun URL'sini ve formu yerleştirmek için kullanacağınız iframe/JavaScript kodunu alabilirsiniz.

  Web formunuzu alıcı imzalayan olarak da test edebilirsiniz.

  Not:

  Açıldığında web formunu kaydetme seçeneğini etkinleştirdiyseniz formu kaydetmeniz istenir.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi

Adobe MAX

Yaratıcılık Konferansı

14–16 Ekim Miami Beach ve çevrimiçi