Створення таблиць

Таблиця складається з рядків та стовпчиків клітинок. Клітинка схожа на текстовий кадр, куди ви можете додавати текст, прив’язані кадри або інші таблиці. Таблиці можна створювати в Adobe InDesign CS5 або експортувати з інших програм.

Примітка.

Для створення, редагування та форматування таблиць у Adobe InCopy необхідно знаходитись у перегляді «Макет».

Створення таблиць

Таблиця складається з рядків та стовпчиків клітинок. Клітинка схожа на текстовий кадр, куди ви можете додавати текст, вбудовану графіку або інші таблиці. Таблиці можна створювати «з нуля» або шляхом конвертації існуючого тексту. Крім того, ви маєте змогу вбудовувати одну таблицю в іншу.

Під час створення нова таблиця заповнює ширину текстового кадру-контейнера. Таблиця вставляється у той же рядок, якщо точка вставки знаходиться на початку рядка, або в наступний рядок, якщо точка вставки розміщена всередині рядка.

Оточуючий текст обтікає таблиці таким же чином, як і вбудовану графіку. Наприклад, таблиця переміщується по зв’язаних кадрах, коли змінюється розмір точки розміщеного над нею тексту, або коли текст додається чи видаляється. Однак таблиця не може відображатися на кадрі, де текст нанесено на контур.

Ви можете створювати вертикальні таблиці так само, як ви створюєте горизонтальні. Напрямок написання в таблиці залежить від напрямку текстового кадру, використаного для створення таблиці, і напрямок написання в таблиці змінюється за зміни напрямку написання в такому текстовому кадрі. Те ж саме відбувається за створення таблиці в сітці кадру. Однак напрямок написання в клітинках таблиці можна змінювати незалежно від напрямку написання тексту в таблиці.

Примітка.

Підтвердьте напрямок написання текстового кадру перед створенням таблиці.

Майкл Мерфі (Michael Murphy) розмістив статтю про створення й форматування таблиць на сторінці Замисліться про свої методи роботи з таблицями (Mind Your Table Manners).

Джефф Вітчелл (Jeff Witchell) з InfiniteSkills.com створив відеопрезентацію «Основи налаштування таблиць».

Створення таблиці із самого початку

Створена таблиця заповнить ширину текстового кадру.

 1. За допомогою інструмента «Текст»  помістіть точку вставки в місці, де ви бажаєте бачити таблицю.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Вставити таблицю».
 3. Вкажіть кількість рядків та стовпчиків.
 4. Вкажіть кількість горизонтальних клітинок в основному рядку й кількість вертикальних клітинок у стовпці.
 5. Якщо вміст таблиці буде проходити через кілька стовпчиків або кадрів, вкажіть кількість рядків верхнього та нижнього колонтитула, де буде повторюватись необхідна інформація.
 6. (Необов’язково) Вкажіть стиль таблиці.
 7. Натисніть «OK».

Висота рядків таблиці визначається вказаним стилем таблиці. Наприклад, для форматування різних частин таблиці у стилі таблиці можуть використовуватися стилі клітинок. Якщо будь-який із цих стилів клітинок містить стилі абзаців, то значення інтерліньяжу стилю абзацу визначатиме висоту рядків певної області таблиці. Якщо стилі абзацу не використовуються, висоту рядка визначає стандартне службове поле документа. (Службове поле базується на значенні інтерліньяжу. У цьому контексті службове поле — це приблизна висота виділення у виділеному тексті.)

Створення таблиці з існуючого тексту

Перед перетворенням тексту на таблицю переконайтеся, що текст відповідним чином підготовлений.

 1. Щоб підготувати текст до перетворення на таблицю, вставте табулятори, коми, символи початку нового абзацу або інші символи для розділення тексту на стовпчики. Вставте табулятори, коми, символи початку нового абзацу або інші символи для розділення тексту на рядки. (У більшості випадків перетворення тексту на таблицю можна виконувати без попереднього редагування.)
 2. За допомогою інструмента «Текст»  виділіть текст, який необхідно перетворити на таблицю.
 3. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити текст на таблицю».
 4. Для параметрів «Розділювач стовпчиків» та «Розділювач рядків» вкажіть початок для нових рядків або стовпчиків. У полях «Розділювач стовпчиків» та «Розділювач рядків» виберіть значення «Табулятор», «Кома», «Абзац» або введіть символ (наприклад, крапку з комою (;)). (Будь-який введений вами символ з’явиться в меню наступного разу, коли ви створюватимете таблицю з тексту.)
 5. Якщо ви вказали однаковий розділювач для стовпчиків та рядків, визначте кількість стовпчиків, яку повинна містити таблиця.
 6. (Необов’язково) Вкажіть стиль таблиці для її форматування.
 7. Натисніть «OK».

Якщо кількість елементів у рядку є меншою, ніж кількість стовпчиків у таблиці, рядок буде заповнено пустими клітинками.

Вбудовування однієї таблиці в іншу

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Виділіть клітинки або таблицю, які необхідно вбудувати, потім виберіть «Правка» > «Вирізати» або «Копіювати». Помістіть точку вставки у клітинку, в яку необхідно вставити таблицю, потім виберіть «Правка» > «Вставити».

  • Клацніть всередині клітинки, виберіть «Таблиця» > «Вставити таблицю», вкажіть кількість рядків і стовпчиків і натисніть OK.

 2. За потреби відрегулюйте вставку клітинок. (Див. Форматування тексту в таблиці.)

Якщо таблицю було створено всередині клітинки, ви не зможете використати мишку для вибору тої частини таблиці, яка виходить за межі клітинки. Натомість розширте рядок чи стовпчик, або помістіть точку вставки у першу частину таблиці та за допомогою комбінацій клавіш переміщуйте точку вставки й виділяйте текст.

Імпорт таблиць з інших програм

Якщо ви використовуєте команду «Помістити» для імпорту електронної таблиці Microsoft Excel або документа Microsoft Word, який містить таблиці, дані будуть імпортовані у вигляді таблиці, доступної для редагування. Для здійснення контролю за форматуванням можна використовувати діалогове вікно «Параметри імпорту».

Дані з електронної таблиці Excel або таблиці Word також можна вставляти в документ InDesign або InCopy. Параметри уподобань для роботи з буфером обміну визначають спосіб форматування тексту, вставленого з іншої програми. Якщо вибрано «Тільки текст», дані відобразяться як неформатований текст із табуляцією, який пізніше можна перетворити в таблицю. Якщо вибрано «Всі дані», вставлений текст відобразиться у вигляді форматованої таблиці.

У випадку вставлення тексту з іншої програми в уже існуючу таблицю, додайте достатньо рядків та стовпчиків для розміщення вставленого тексту, потім в параметрах для роботи з буфером обміну виберіть параметр «Тільки текст» і переконайтеся, що виділено хоча б одну клітинку (крім випадків, коли вставлену таблицю необхідно вбудувати у клітинку).

Якщо вам потрібно більше контролю над форматуванням імпортованої таблиці або якщо необхідно зберегти посилання на форматування електронної таблиці, виконуйте імпорт таблиці за допомогою команди «Помістити». Якщо потрібно підтримувати зв’язок з електронною таблицею, виберіть параметр «Створити зв’язки при додаванні тексту та файлів електронних таблиць» під час налаштування уподобань для «Оброблення файлів».

Примітка.

Можна також копіювати та вставляти текст із табуляцією поперек виділених клітинок таблиці. Ця дія є гарним способом заміни вмісту із збереженням форматування. Наприклад, припустимо, що ви бажаєте оновити вміст у форматованій таблиці у щомісячному журналі. Один зі способів — це з’єднання з електронною таблицею Excel. Однак, якщо вміст походить з іншого джерела, можна копіювати текст із табуляцією, що містить новий вміст, вибрати діапазон клітинок у форматованій таблиці InDesign та вставити текст.

Додавання тексту до таблиці

У клітинки таблиці можна додавати текст, прив’язані об’єкти, теги XML та інші таблиці. Висота рядка таблиці збільшуватиметься, щоб вмістити додаткові рядки тексту, якщо тільки ви не встановите фіксовану висоту рядка. До таблиць не можна додавати виноски.

 1. За допомогою інструмента «Текст»  виконайте одну з таких дій:
  • Розташуйте точку вставляння у клітинці та введіть текст. Для створення нового абзацу в тій же клітинці натисніть Enter або Return. Натисніть Tab для переміщення вперед по комірках (натискання Tab в останній клітинці призведе до вставки нового рядка). Натисніть одночасно Shift і Tab для переміщення назад по клітинках.

  • Скопіюйте текст, помістіть точку вставки в таблицю та виберіть «Правка» > «Вставити».

  • Помістіть точку вставки в ту клітинку, в яку необхідно додати текст, виберіть «Файл» > «Помістити» та двічі клацніть на текстовому файлі.

Додавання графіки до таблиці

Щоб мати змогу додавати графіку до таблиці в автономному документі InCopy, переконайтеся, що ви знаходитеся у перегляді «Макет». Для додавання графіки до таблиці у зв’язаному документі InDesign використовуйте InDesign, що надасть вам більше контролю над зміною розмірів текстового кадру.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Помістіть точку вставки в місце, куди необхідно додати графіку, виберіть «Файл» > «Помістити» та двічі клацніть на назві файлу графіки.

  • Помістіть точку вставки в місце, куди ви бажаєте вставити графіку, виберіть «Об’єкт» > «Прив’язаний об’єкт» > «Вставити», а потім вкажіть параметри. Потім до прив’язаного об’єкта можна додати графіку.

  • Скопіюйте графіку або кадр, помістіть у необхідному місці точку вставки та виберіть «Правка» > «Вставити».

Якщо розміри вставленої графіки перевищують розміри клітинки, висота клітинки збільшується для вміщення графіки, але ширина залишається сталою — графіка може виходити за межі правого боку клітинки. Якщо рядок, в який було вставлено графіку, має фіксовану висоту, графіка з більшою висотою буде витіснена за межі клітинки.

Примітка.

Щоб уникнути витіснення графіки, ви можете помістити зображення за межами таблиці або спершу змінити розміри зображення, а потім вставити його в клітинку таблиці.

Додавання до таблиці верхніх і нижніх колонтитулів

Коли ви створюєте велику таблицю, вона може зайняти кілька стовпчиків, кадрів або сторінок. Для повторення необхідної інформації вгорі та внизу кожної із частин таблиці ви можете скористатися верхніми та нижніми колонтитулами.

Рядки верхнього та нижнього колонтитула можна додати під час створення таблиці. Крім того, для додавання рядків верхнього та нижнього колонтитула або для зміни їхнього вигляду в таблиці можна скористатися діалоговим вікном «Параметри таблиці». Ви також маєте можливість перетворювати основні рядки в рядки верхнього та нижнього колонтитула.

Header rows repeated once per frame

Примітка.

Щоб мати змогу давати таблицям послідовні назви (наприклад, Таблиця 1A, Таблиця 1B тощо) додайте змінну до верхнього або нижнього колонтитула таблиці. (Див. розділ Створення поточних супровідних записів для малюнків і таблиць.)

 1. Виділіть рядки згори таблиці для створення рядків верхнього колонтитула або рядки знизу таблиці для створення рядків нижнього колонтитула.
 2. Виберіть «Таблиця» > «Перетворити рядки» > «На верхній колонтитул» або «На нижній колонтитул».
 1. Помістіть точку вставки у таблицю та виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Верхні та нижні колонтитули».
 2. Вкажіть кількість рядків верхнього та нижнього колонтитула. Згори або знизу таблиці можуть бути додані пусті рядки.
 3. Визначте періодичність появи інформації в рядках верхнього та нижнього колонтитула: в кожному текстовому стовпчику (якщо текстові кадри містять кілька стовпчиків), один раз на кадр або один раз на сторінку.
 4. Виберіть «Пропускати перший», якщо ви не бажаєте, щоб інформація верхнього колонтитула з’являлась у першому рядку таблиці. Виберіть «Пропускати останній», якщо ви не бажаєте, щоб інформація нижнього колонтитула з’являлася в останньому рядку таблиці.

  Параметр «Пропустити перший» особливо корисний, коли потрібно вказати, що верхній або нижній колонтитул є продовженням. Наприклад у таблиці, що складається з кількох сторінок, у верхньому колонтитулі може бути текст «Таблиця 2 (Продовження)». Оскільки вам не потрібно, щоб на початку таблиці було написано «(Продовження)», виберіть «Пропустити перший», і просто напишіть «Таблиця 2» у першому рядку таблиці.

 5. Натисніть «OK».
 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Помістіть точку вставки у рядок верхнього або нижнього колонтитула та виберіть «Таблиця» > «Перетворити рядки» > «В основні».

  • Виберіть «Таблиця» > «Параметри таблиці» > «Верхні та нижні колонтитули» і вкажіть іншу кількість рядків верхнього або нижнього колонтитула.

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?