Усунення помилок друку й експорту в PDF у програмі InDesign

Дізнайтесь, як усунути помилки під час друку або експорту в PDF із InDesign.

Попереднє усунення несправностей

Спробуйте рішення у наведеному нижче порядку, щоб зрозуміти природу проблеми. Можливо, вашу проблему буде вирішено в цьому процесі без необхідності переходити до розширеного усунення несправностей.

Рішення

Пояснення

Перезапустіть комп'ютер

Помилка не повторюється: її могли викликати тимчасова проблема зв'язку, брак системних ресурсів або чинники довкілля, як-от буря. 

Помилка повторюється під час друку або експорту після перезапуску: дотримуйтеся рекомендацій, наведених на вкладці з проблемами на рівні системи.

Перезапустіть принтер

Помилка більше не виникає: її могла спричинити проблема з пам’яттю принтера.

Створіть новий документ для зразка

Якщо ви можете надрукувати або експортувати новий документ, але не вихідний документ, виконайте рекомендації, наведені на вкладці з проблемами на рівні документа.

Виконайте друк або експорт із використанням іншої програми

Якщо друк з іншої програми (наприклад, WordPad, TextEdit) або експорт/збереження як PDF з іншої програми (наприклад, Illustrator, Photoshop) виконується та виникають помилки, дотримуйтеся рекомендацій, наведених на вкладці з проблемами на рівні програми.

Використайте інший принтер для друку

Якщо доступний інший принтер, спробуйте надрукувати документ за його допомогою. Якщо вам це вдалося, переконайтеся, що вихідний принтер увімкнений і підключений до мережі. Від’єднайте та знову під’єднайте кабелі принтера, а потім запустіть на принтері процедуру самостійного тестування, щоби переконатися у відсутності механічних збоїв чи пошкоджених кабелів. Якщо проблема не зникла, дотримуйтеся рекомендацій, наведених на вкладці з проблемами на рівні системи.

Використайте інший спосіб створення PDF-файла

Якщо проблема виникає:

 • Під час експорту в формат PDF з InDesign в Acrobat Standard, Pro чи Pro Extended, спробуйте надрукувати документ за допомогою Adobe PDF Printer. (У разі використання macOS v10.6 чи пізнішої версії із Acrobat 9 див. тему підтримки Acrobat 9: збереження у формат Adobe PDF.)
 • Під час використання функції «Друк» для створення PDF-файлу, виберіть натомість Файл> Експортувати в PDF.

Виберіть проблему на наведених вкладках і перейдіть до її вирішення.

Якщо помилка виникає під час друку або експорту нового документа, причина може бути в неприпустимих параметрах друку або експорту вихідного документа, у пошкодженні об'єкта або шрифту, використаних у документі, або в пошкодженні структури документа. Спробуйте виконати одну чи декілька з наведених далі дій.

 Залежно від типу використовуваного принтера розташування параметрів може відрізнятися й не збігатися з указаним у наведених нижче кроках. Перевірте документацію до вашого принтера.

Рішення 1. Виконайте експорт в IDML (InDesign CS4 і пізніші версії) або INX (InDesign CS3 і раніші версії).

Напевно, документ пошкоджено внаслідок неправильного перетворення з попередніх версій документів InDesign або QuarkXpress. 

Рекомендація: проблемні дані можна усунути шляхом експорту у формат InDesign Markup Language (IDML) або InDesign Interchange (INX).

Рішення 2. Активуйте інструмент для усунення помилок PostScript (тільки для принтерів PostScript).

Windows

macOS

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Натисніть кнопку Параметри.

 3. Натисніть OK, якщо з’явиться діалогове вікно на кшталт такого: «Якщо потрібний параметр друку доступний у діалоговому вікні «Друк в InDesign», задайте його там, щоб уникнути конфліктів друку.»

 4. Клацніть правою кнопкою миші значок принтера й виберіть Властивості.

 5. На кладці Загальні натисніть Параметри друку.

 6. Натисніть кнопку Додатково.

 7. Розгорніть Параметри документа, а потім розгорніть Параметри PostScript. Якщо для параметра Надсилання дескриптора помилки PostScript не встановлено значення Так, клацніть його й виберіть значення Так у спливаючому вікні.

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Виберіть принтер.

 3. Виберіть пункт Обробка помилки в меню під меню Попередні налаштування.

 4. Виберіть Друкувати детальний звіт, а потім клацніть Друк.

Якщо проблему спричиняє помилка PostScript, то інструмент усунення помилок PostScript друкує сторінку з інформацією про помилку. Див. розділ з усунення помилок PostScript.

Рішення 3. Виключення графіки з документа.

Під час друку

Під час експорту в PDF

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Клацніть Графіка, а потім виберіть Немає в меню Відправлення даних.

 3. Натисніть кнопку Друк.

 1. Виберіть Файл > Експорт і оберіть Adobe PDF (Print) як формат або Тип файлу.

 2. Виберіть розташування й натисніть Зберегти.

 3. Натисніть Додатково й установіть прапорці в усіх трьох полях Пропускати для OPIEPS, PDF і Bitmap.

 4. Щоб дозволити виключення зображень, установіть для параметра «Стандарт» значення Немає в PDF.

 5. Натисніть кнопку Експортувати.

У разі успішного друку або експорту документа один чи декілька графічних елементів на сторінці можуть бути пошкоджені. Щоби продовжити, виконайте такі кроки:

 1. Видаліть частину графіки та спробуйте надрукувати. Повторюйте процес, доки не вилучите графіку, яка викликає помилку.

 2. Як тільки виявите, які саме графічні об'єкти стабільно спричиняють помилку, видаліть і замініть їх. Може знадобитися повторно експортувати графічний об’єкт із програми, у якій ви його створили.

Успішна операція друку без графіки також може свідчити про брак пам’яті принтера. Це може проявлятися, наприклад, у заміні шрифтів, відсутності графіки чи неповному друку. Щоби продовжити, виконайте такі кроки:

 1. Виконайте друк, використовуючи діапазон сторінок.

 2. Виконайте друк із меншою кількістю графіки.

 3. Виконайте друк із нижчою роздільною здатністю.

 Якщо документ містить тільки графічні елементи, тоді під час друку ви отримаєте порожню сторінку, тільки якщо в InDesign увімкнено друк порожніх сторінок. Виберіть «Друк порожніх сторінок» у розділі «Загальні» діалогового вікна «Друк».

Рішення 4. Виключіть або мінімізуйте кількість шрифтів.

Під час друку

Під час експорту в PDF

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Клацніть Графіка.

 3. У розділі «Шрифти» виберіть Немає в меню Завантаження.

 4. Натисніть кнопку Друк.

Ви не зможете виключити шрифти під час експорту, але зможете мінімізувати кількість шрифтів, що використовуються.

 1. Виберіть ТекстЗнайти шрифт.

 2. У списку Шрифти в документі клацніть перший і останній шрифт, утримуючи клавішу Shift, щоби виділити всі шрифти в списку.

 3. У списку Змінити на: сімейство шрифтів виберіть шрифт, який працює без помилок в інших документах, наприклад Arial або Verdana.

 4. Клацніть Змінити все.

 5. Натисніть Готово.

 6. Виберіть Файл > Експорт і виберіть Adobe PDF (Print) як формат.

 7. Виберіть розташування й натисніть Зберегти.

 8. Натисніть кнопку Експортувати.

Створіть копію документа, а потім випробуйте шрифти по черзі, щоб ізолювати спотворений або пошкоджений шрифт. Спотворені шрифти можна замінити, повторно завантаживши їх із сайту виробника.

Рішення 5. Перевірте наявність недійсних посилань.

Щоби переглянути стан посилань, виберіть Вікно > Посилання. Виберіть файли з назвати, на початку яких є знак питання або інший символ, і скасуйте або заново створіть для них посилання. Для отримання додаткової інформації про посилання в InDesign, див. розділ Керування посиланнями на графіку.

Рішення 6. Вимкніть параметри.

Вимкніть якомога більше налаштувань. Якщо вимкнення налаштувань надає змогу вирішити проблему, активуйте їх знову, об'єднавши в групи, щоб локалізувати проблему, обмеживши її певним налаштуванням.

 Доступність цих параметрів залежить від використовуваного принтера.

Виберіть Файл > Друк, щоби відкрити діалогове вікно «Друк». Потім змініть налаштування на відповідних панелях:

Панель General (загальні)

 • Задайте кількість копій — 1.
 • Виберіть Сторінки для відключення параметра Розвороти.
 • Зніміть прапорці Друк сторінок-шаблонів, Друкувати об'єкти, що не друкуються і Друкувати видимі напрямні та сітки базової лінії.
 • Для шарів друку задайте значення Шари, які можна переглянути й роздрукувати.

Програма установки Панель (графіка)

 • Задайте для розміру паперу значення Defined by Driver (визначаєме драйвером).
 • Задайте ширину та висоту масштабування — 100%.
 • Відключіть параметри Thumbnails (ексізи) і Tile (плітка).

Панель «Мітки й дообрізний формат»

 • Вимкніть параметри Мітки, Дообрізний формат, і Службове поле.

Панель Output (вивід)

 • Встановіть для кольору значення Composite Leave Unchanged (змішаний, без змін).
 • Відключіть параметри Trapping (переривання), Text as Black (чорний текст) і Simulate Overprint (моделювання накладення кольору) (.
 • У менеджері фарб відключіть параметр Псевдоніми фарб.

Панель Graphics (графіка)

 • Для зображень задайте параметр Send Data to None або All (відправити дані нікому або для всіх).
 • Для шрифтів задайте параметр Download to None чи All (завантажити ні для кого чи для всіх) .
 • Для PostScript задайте параметр Level 2 (рівень 2).
 • Задайте формат даних — ASCII.

Панель Color Management (управління кольором)

 • Для кольору задайте параметр Let PostScript Printer Determine Colors (визначення кольору принтером PostScript).
 • Активуйте параметр Preserve CMYK Numbers (зберегти числа CMYK).

Панель Pages (сторінки) — поза діалоговим вікном Print (друк)

Оберіть всі сторінки, клацніть правою кнопкою миші, а потім виберіть Page Attributes (атрибути сторінки) > Spread Flattening (відомості розмаху) > None (Ignore Transparency) (ні, ігнорувати прозорість).

Рішення 7. Усуньте проблеми з плагінами.

Видаліть плагіни сторонніх розробників з папки InDesign Plug-ins та потім перезавантажте InDesign. Якщо проблема знову виникає, перемістіть плагіни назад в папку InDesign Plug-ins. Якщо проблема більше не виникає, виявіть конфліктуючі плагіни.

 1. Виберіть Довідка > Налаштування плагінів (Windows) або InDesign > Налаштування плагінів (macOS).

 2. Виберіть Усі плагіни для набору та скасуйте вибір усіх параметрів у розділі Відображення, окрім пункту Сторонні розробники. Створіть список цих плагінів.

 3. Вийдіть із InDesign і перемістіть ці плагіни за межі папки Plug-in:

  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [версія]/Plug-Ins
  • macOS: /Applications/Adobe InDesign [версія]/Plug-Ins
 4. Перезапустіть InDesign, спробуйте відтворити проблему, а потім виконайте ці кроки:

  • Якщо проблема більше не виникає, повторіть кроки 3 і 4, повертаючи деякі плагіни сторонніх розробників в папку Plug-Ins .
  • Якщо проблема знову виникає, уточніть у розробника плагіну, який був переміщений останнім, про наявність оновлень.

Рішення 8. Виконайте друк або експорт з нового облікового запису користувача.

Іноді облікові записи користувачів можуть пошкодитися та перешкоджати читанню чи записуванню з додатку в певні файли та папки. Створіть новий обліковий запис (не видаляйте вихідний), увійдіть в новий обліковий запис та спробуйте знову надрукувати чи експортувати документ.

Windows

macOS

Виберіть Пуск > Панель керування > Облікові записи користувачів.

Виберіть Меню Apple > Системні параметри > Користувачі та групи.

Рішення 9. Визначте, чи пошкоджений документ.

Якщо під час друку будь-якого документа InDesign з’являється помилка, спробуйте виконати одну або кілька наведених дій, щоби виявити причину проблеми на рівні програми.

Рішення 1. Повторно створіть файл настройок InDesign.

При збоях у роботі InDesign видалення уподобань (також відоме як «знищення уподобань» або «очищення від уподобань») та їх повторне створення часто вирішує цю проблему.

Файл настройок можна створити двома способами.

Автоматично

Цей спосіб швидко видаляє поточні файли настройок, а потім відновлює новий набір файлів настройок за замовчуванням. Однак після цього всі налаштування користувача будуть втрачені.

Вручну

Якщо ви хочете зберегти налаштування користувача, перейменуйте поточні файли настройок перед повторним створенням нового набору файлів настройок за замовчуванням. Якщо нові файли настройок не допоможуть усунути неполадки друку/експорту, у вас буде збережена резервна копія вихідних файлів настройок (включно з усіма налаштування користувача), які можна використовувати для заміни нових файлів настройок.

Повторне створення файлів настройок InDesign в автоматичному режимі

 Повторне створення файлів настройок InDesign призведе до видалення попередніх даних включно з будь-якими налаштуваннями користувача. Щоб не втратити свої користувацькі налаштування, виконайте повторне створення файлів настройок вручну.

 1. Закрийте програму InDesign.

 2. Перезапустіть InDesign і відразу ж утримуйте відповідну клавішу в залежності від вашої операційної системи:

  • У macOS: Control+Option+Command+Shift
  • У Windows: Control+Alt+Shift
 3. У діалоговому вікні із запитом на видалення файлів настройок InDesign натисніть Так. InDesign запуститься с перегенерованими налаштуваннями за замовчанням.

Повторне створення файлів особистих налаштувань InDesign у ручному режимі

Перейменуйте два файла особистих налаштувань(наприклад, змініть «InDesign SavedData» на «InDesign SavedData backup,» а «InDesign Defaults» на «InDesign Defaults backup»). Ці файли розташовані тут:

macOS

InDesign Defaults
Users/[користувач]/Library/Preferences/Adobe InDesign/Version [версія]/[мова]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Users/[користувач]/Library/Caches/Adobe InDesign/Version [версія]/[мова]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[користувач]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [версія]/InDesign Defaults

Приховано за замовчуванням. Дізнайтесь, як відобразити приховані файли.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[user]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[версія]/Caches/InDesign SavedData

WIndows 7 і 8

InDesign Defaults:

C:\Users\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[мова]\InDesign Defaults

Приховано за замовчуванням. Дізнайтесь, як відобразити приховані файли.

InDesign SavedData:

/Users/[користувач]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[версія]/[мова]/Caches/InDesign SavedData

Запустіть InDesign знову. InDesign створює новий набір файлів особистих налаштувань за замовчуванням.

Якщо проблема друку чи експорту все ще виникає, то можете відновити вихідні особисті налаштування, перейменувавши старі файли особистих налаштувань та повернувши їм попередні імена: InDesign SavedData і InDesign Defaults.

Рішення 2. (Тільки для Windows) Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено актуальну версію драйвера принтера.

Встановіть останню версію драйвера принтера:

 • Якщо ви друкуєте за допомогою принтера PostScript, завантажте встановлювальний файл Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer.
 • Якщо ви друкуєте на іншому принтері, відмінному від PostScript, зверніться до виробника принтера, щоб отримати останню версію драйвера принтера.

Рішення 3. (Windows, тільки для принтера PostScript) Оптимізуйте швидкість PostScript.

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Клацніть Налаштування, виберіть принтер, клацніть Параметри, а потім клацніть Додатково.

 3. Розгорніть Параметри документа, а потім розгорніть Параметри PostScript.

 4. Виберіть Параметри виводу PostScript.

 5. У спливаючому меню виберіть пункт Оптимізація швидкості й натисніть кнопку ОК.

 6. Натисніть кнопку ОК, а потім Друк.

Рішення 4. Вимкніть функцію захисту сторінок у принтері.

Див. документацію до вашого принтера для отримання інформації про вимкнення цієї функції.

Рішення 6. Збережіть файл як PDF на локальному жорсткому диску.

Якщо проблема виникає при експорті в якості PDF-файлу в мережевий каталог, спробуйте зберегти PDF-файл на локальний жорсткий диск.

Нестабільність мережі чи проблеми з дозволами можуть викликати проблеми при експорте в умовах великого навантаження на мережу. Якщо ви можете експортувати файл на локальный диск, але не в мережевий каталог, попросіть ІТ-підрозділ розібратися з цією проблемою.

У разі виникнення проблем із друком на принтері PostScript, спробуйте виконати одне чи більше з наведених нижче завдань. Виконуйте друк після кожного кроку.

Рішення 1. Використовуйте оновлений драйвер принтера.

Завантажте останню версію драйвера принтера PostScript для macOS або Windows.

 Якщо ви використовуєте мережевий принтер, ви могли використовувати драйвер принтера, сумісний з операційною системою сервера принтера, але не з операційною системою комп’ютера. Щоб установити драйвер принтера, сумісний із вашою операційною системою, змініть налаштування мережевого принтера за допомогою майстра додавання принтера.

Рішення 2. Використовуйте оновлений PPD-файл.

Файл PostScript Printer Description (PPD) описує можливості принтера PostScript у відношенні таких налаштувань як поля, колір і дозвіл. Використання некоректних чи застарілих файлів PPD може привести до збільшення часу друку. Налаштуйте свій принтер, використовуючи файл PPD, рекомендований виробником принтера.

Щоб отримати файл PPD, зверніться до виробника принтера або завантажте його з веб-сайту Adobe.

Рішення 3. (Тільки для Windows) Налаштуйте принтер для виведення оптимізованого коду PostScript.

Для Windows 7:

 1. Виберіть Пуск > Пристрої та принтери.

 2. Клацніть правою кнопкою миші й виберіть Параметри друку > Додатково.

 3. Розгорніть параметри документа, а потім — параметри PostScript.

 4. Установіть для параметра виводу PostScript значення Оптимізувати для портативності.

Рішення 4. Виділіть більше вільного місця на диску.

Переконайтеся в наявності великих обсягів вільного дискового простору. Спробуйте залишити вільним як мінімум 10% від загального об'єму дискового простору. Для створення додаткового простору знайдіть та видаліть тимчасові файли (.tmp) з комп'ютера та очистіть кеш диска, який використовує ваш веб-браузер. Для отримання інформації про очистку кеша диску, див. документацію до свого браузера.

Рішення 5. Виконайте друк на локальному принтері.

Якщо ви друкуєте на мережевий принтер, спробуйте надрукувати файл з комп'ютера, під'єднаного безпосередньо до локального принтера. Якщо друк файла здійснюється коректно, то проблему можуть викликати збої, пов'язані з мрежею. Зверніться до адміністратора мережі по допомогу.

Рішення 6. (Тільки для Windows) Установіть драйвер принтера, сумісний із використовуваною операційною системою.

Під час використання мережного принтера встановіть драйвер принтера, сумісний із операційною системою комп’ютера. Сервери друку не завжди надають драйвери для операційних систем, установлених на клієнтських комп’ютерах. Таким чином, можливо, що драйвер принтера сумісний з операційною системою сервера друку, але не з ОС вашого комп’ютера.

Для Windows 7:

 1. Виберіть Пуск > Пристрої та принтери.

 2. Натисніть Додати принтер.

 3. Виберіть Додати локальний принтер.

 4. Виберіть Створити новий порт > Локальний порт > Далі.

 5. Введіть назву порту (наприклад, \\[ім’я_сервера_друку]\[назва_принтера]) і натисніть ОК.

 6. Дотримуйтесь інструкцій на екрані щодо встановлення драйвера, який відповідає марці й моделі вашого мережевого принтера.

Якщо виникають проблеми друку на принтер, відмінний від PostScript, спробуйте одне чи декілька з наведених далі рішень. Виконуйте друк після кожного кроку.

 Деякі з цих рішень потребують змінення налаштувань драйвера принтера. Розташування деяких налаштувань може відрізнятися залежно від принтера й драйвера принтера. Зверніться до виробника принтера або документації до принтера для отримання додаткової інформації.

Рішення 1. Надрукуйте як бітове зображення.

 1. Виберіть Файл > Друк.

 2. Переконайтеся, що вибрано принтер, відмінний від PostScript, а потім виберіть панель Додатково.

 3. Установіть прапорець Друкувати як растрове зображення й виберіть необхідну роздільну здатність для принтера.

Рішення 2. Переконайтеся, що в принтері достатньо пам’яті.

Для друку з роздільною здатністю 300 dpi, принтер повинен мати принаймні 2 МБ доступної оперативної пам'яті. Для друку з роздільною здатністю 600 dpi принтер повинен мати не менше 4-6 МБ оперативної пам'яті. Для отримання інформації про те, як визначити доступний об'єм пам'яті принтера, див. документацію принтера.

Рішення 3. Якщо можливо, використовуйте на принтері режим PostScript.

Для отримання додаткових відомостей див. документацію до принтера.

Рішення 4. (Тільки для Windows) Використовуйте стандартний драйвер SVGA.

Перемкніться на стандартний драйвер Windows SVGA, щоб визначити, чи викликана проблема з відео-драйвером стороннього розробника. Якщо помилка не виникає при використанні стандартного драйвера SVGA, тоді зв'яжіться з виробником відеоплати для отримання оновленої версії драйвера. Якщо ви вже використовуєте актуальну версію, то спробуйте застосувати інший дозвіл для відео (наприклад, 1024 x 768 замість більш високого).

Якщо не вдається надрукувати чи експортувати в формат PDF зі всіх додатків, зверніться до технічної підтримки Apple, Microsoft чи до виробника принтера. Перед тим як телефонувати, завжди перевіряйте фізичне з'єднання між принтером і комп'ютером, оскільки для рішення може бути достатньо лише під'єднати кабель повторно.

Також перевірте, які зміни проводилися в системі останнім часом, та що з них могло вплинути на процес друку та експорту. Наприклад, чи виконувалися останнім часом які - небудь з наступних дій?

 • Оновлення апаратного забезпечення, видалення чи додавання компонентів обладнання
 • Додавання, оновлення та видалення програмного забезпечення
 • Встановленя або видалення шрифтів
 • Підключення до мережі
 • Очищення чи видалення файлів із жорсткого диска
 • Виявлення випадкових помилок системи чи помилок в інших програмах

Часто зміни в системі напряму впливають на виникнення проблем друку. Фіксуйте всі зміни в системі це допоможе усунути проблеми друку та інші проблеми.

Супутні ресурси

Зв’яжіться з нами

Будемо раді почути вашу думку. Поділіться своїми думками зі Спільнотою Adobe InDesign

 Adobe

Отримуйте допомогу швидше й простіше

Новий користувач?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн

Adobe MAX

Конференція, присвячена творчим технологіям

14–16 жовтня, Маямі-Біч та онлайн