Структурування документів для XML

Докладніші відомості та інструкції можна переглянути за наведеними нижче посиланнями.

Огляд панелі «Структура»

Панель «Структура» показує в ієрархічній формі пункти в документі, котрі були позначені тегами XML. Ці пункти називаються елементами. Можна рухати елементи на панелі «Структура» для визначення порядку та ієрархії пунктів. Елемент складається зі значка, що вказує тип елемента та ім’я тега.

Панель «Структура»

A. Трикутники для розгортання або згортання елементів. B. Елемент. C. Текстовий фрагмент. D. Атрибут. 

Окрім того, елементи можуть надавати таку інформацію:

Синій ромб.

Синій ромб на значку елемента означає, що цей елемент прикріплено до пункту на сторінці; відсутність синього ромба означає, що цей елемент не було прикріплено до пункту сторінки.

Підкреслення.

Ім’я тега підкреслено, якщо пункт на сторінці, котрій відповідає цей елемент, виділено. Наприклад, якщо ви виділяєте текст, котрому ви призначили тег Title, слово Title в елементі тексту підкреслене на панелі «Структура». Підкреслення показує вам, чи збігаються виділені пункти на сторінці та елементи на панелі «Структура».

Текстовий фрагмент.

Перші 32 символи тексту з тегами, що називаються текстовим фрагментом,можуть з’явитись справа від елемента. Ці текстові фрагменти допомагають ідентифікувати пункт сторінки, котрому відповідає елемент.

Точка й атрибут.

Атрибути надають інформацію про метадані елемента. Якщо до елемента прикріплено атрибути, під елементом паралельно з іменами атрибута та значеннями з’являється синя точка.

Використання панелі «Структура»

 • Щоб відкрити панель «Структура», оберіть «Перегляд» > «Структура» > «Показати структуру».
 • Щоб закрити вікно «Структура», оберіть Перегляд > Структура > Заховати структуру, або натисніть кнопку роздільника.
 • Щоб розширити чи згорнути елемент (та показати чи заховати будь-який з дочірніх елементів), натисніть на трикутнику, розташований поруч з елементом.
 • Щоб відрегулювати розмір панелі «Структура», перетягніть роздільник.
 • Щоб розширити чи стиснути елемент або елементи, що в ньому містяться, утримуйте в натиснутому стані клавішу Ctrl (Windows) чи Command (Mac OS) під час натискання на трикутнику, розташованому біля елемента.
 • Щоб показати чи сховати текстові фрагменти, оберіть «Показати текстові фрагменти» чи «Заховати текстові фрагменти» з меню панелі «Структура».

Значки панелі «Структура»

На панелі «Структура» з’являються наступні значки:

Значок

Назва

Функція

 

Елемент кореневого каталогу

У кожному документі є один елемент кореневого каталогу у верхній частині, котрий можна перейменувати, але неможливо перемістити чи видалити.

 

Елемент матеріалу

Представляє матеріали з тегами (один чи більше зв’язаних кадрів).

 

Текстовий елемент

Представляє текст з тегами в кадрі.

 

Графічний елемент

Представляє кадр з тегами, що містить розміщене зображення. Кожний графічний елемент містить атрибут href, котрий визначає шлях або URL до зв’язаного файлу.

 

Невставлений текстовий елемент

Невставлений текстовий елемент, ще не пов’язаний з пунктом сторінки.

 

Невставлений графічний елемент

Невставлений графічний елемент, ще не пов’язаний з пунктом сторінки.

 

Елемент «Таблиця»

Представляє таблицю.

 

Елемент клітинки «Верхній колонтитул»

Представляє клітинку в рядку верхнього колонтитула таблиці.

 

Елемент клітинки «Тіло»

Представляє клітинку в тілі таблиці.

 

Елемент клітинки «Нижній колонтитул»

Представляє клітинку в рядку нижнього колонтитула таблиці.

 

Порожній елемент

Із цим елементом зв’язаний порожній кадр.

 

Атрибут.

Містить метадані, такі, як ключові слова чи розміщення зв’язаного зображення (атрибут HREF).

 

Коментар.

Містить коментарі, що з’являються у файлі XML, але не в документі InDesign.

 

Вказівка стосовно обробки.

Містить вказівку, що запускає дію в програмах, котрі можуть читати вказівки щодо обробки.

 

Елемент DOCTYPE

Повідомляє InDesign, який файл DTD застосовувати під час перевірки файлу XML.

Перевпорядкування структурованих елементів

Можна змінити порядок та ієрархічний клас елементів на панелі «Структура». Однак дотримуйтесь таких правил:

 • Необхідно, щоб документ XML мав єдиний елемент кореневого каталогу у верхній частині структури. Елемент кореневого каталогу містить і є батьківським стосовно інших елементів. Тільки DTD (що з’являється як елемент DOCTYPE), коментарі та вказівки щодо обробки можуть з’являтися над елементом кореневого каталогу на панелі «Структура».

 • Зміни структури ієрархії XML можуть вплинути на вигляд пунктів із тегами на сторінках InDesign. Наприклад, якщо зробити текстовий елемент дочірнім де-небудь у структурі також переміщує текст у макеті.

 • Неможливо перетягти елемент клітинки таблиці в елемент таблиці чи перемістити елементи в елемент таблиці.

 1. На панелі «Структура» виконайте одну з таких дій:
  • Для того щоб перемістити елемент, перетягніть його на нове місце розташування в структурі. Коли ви виконуєте перетягування, щоб показати, де ви вставляєте елемент, з’явиться лінія. Ширина лінії позначає рівень у ієрархії.

  • Щоб зробити елемент дочірнім елементом іншого елемента, або розташуйте його поверх батьківського елемента щоб його виділити, або помістіть його серед інших дочірніх елементів батьківського елемента й після цього відпустіть кнопку «миші».

  • Щоб понизити елемент на один рівень у ієрархії, перетягніть його над іншим батьківським елементом та перемістіть його злегка вліво, аж поки лінія, котра показує розташування, не розповсюдиться на ширину батьківського елемента.

  • Щоб скопіювати чи вирізати елемент, виділіть цей елемент чи елементи на панелі «Структура» і потім оберіть Правка > Копіювати чи Редагувати > Вирізати. Виділіть елемент прямо над тим, де ви хочете вставити елемент, та оберіть Правка > Вставити

Примітка.

Коли ви вирізаєте елемент, елемент та вміст вирізаються в буфер обміну, але кадр залишається незайманим.

Вставлення батьківського елемента

Вставте батьківський елемент на панелі «Структура» для підтримки відповідної структури XML чи кращої організації матеріалу. Перед вставкою нового батьківського елемента вам треба виділити елементи, які будуть дочірніми елементами нового батьківського елемента. Коли вставляється новий батьківський елемент, обрані дочірні елементи понижуються на один ранг у структурній ієрархії.

Коли виділено дочірній елемент (зліва), щойно вставлений батьківський елемент містить дочірні елементи (справа).

Коли виділено дочірній елемент (зліва), щойно вставлений батьківський елемент містить дочірні елементи (справа).

 1. На панелі «Структура» виділіть елементи, котрі будуть дочірніми новому батьківському елементу, котрий ви хочете вставити. Зверніть увагу на наведені нижче моменти.

  • Неможливо вибрати Кореневий каталог чи елемент кореневого каталогу.

  • Неможливо вибрати матеріал чи елемент кореневого каталогу.

  • Елементи повинні розташовуватися на тому ж самому рівні в структурній ієрархії.

  • Елементи повинні бути суміжними.

  • Виділення не повинно містити клітинки таблиці чи атрибути.

 2. У меню панелі «Структура» оберіть «Новий батьківський елемент» або клацніть правою клавішею миші (Windows) чи лівою з утримуванням Control (Mac OS) та оберіть «Новий батьківський елемент».

 3. Виділіть тег для нового батьківського елемента та клацніть ОК.

Примітка.

Вставте новий батьківський елемент швидко, виділивши «Додати тег» на панелі «Теги» та натиснувши на тегові на панелі. Можна також клацнути правою клавішею (Windows) чи лівою з утримуванням Control (Mac OS) елемент, що ви обрали на панелі «Структура», обрати «Новий батьківський елемент», а потім обрати елемент.

Робота з атрибутами

Атрибут надає додаткову інформацію про елемент XML. Кожен атрибут складається з імені та значення. Атрибути з’являються на панелі «Структура»; їх не поміщають у документ і не використовують як матеріал у документі. Включайте атрибути з елементами для файлів і програм, що будуть використовувати файли XML, які ви створюєте в InDesign.

Коли ви додаєте теги до зображення, InDesign автоматично створює атрибут href зі значенням, котре визначає розташування на диску файлу зображення. Цей атрибут href дозволяє іншим файлам та програмам знаходити зображення на диску, щоб його можна було показувати.

Атрибут містить ім’я (в даному випадку href) та значення.

Можна додати атрибути до будь-якого елемента за винятком елемента DOCTYPE (файл DTD), коментарів та вказівок щодо обробки. Наприклад, щоб включити ключові слова для пошуку в програмі нижнього рівня, можна створити атрибут, котрий називається ключові слова. Можна також створити атрибути для вказання підставленого тексту, відслідковування заголовків статей та запису іншої пов’язаної з матеріалом інформації.

Примітка.

Якщо ви використовуєте файл DTD, перегляньте його вміст, щоб побачити, які атрибути він дозволяє. Імена атрибутів, як і імена тегів, повинні відповідати DTD.

Примітка.

InDesign розпізнає особливі атрибути просторів імен, що можуть вказувати стилі абзацу чи символу, таблиці й стилі клітинок таблиці, і керуючі пробіли. Докладніші відомості див. у технічно-довідковому посібнику з XML.

Додати атрибут

 1. Виділіть елемент.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Натисніть кнопку "Додати атрибут" .

  • Оберіть "Новий атрибут" у меню вікна "Структура".

  • Клацніть виділений елемент правою клавішею миші (Windows) або лівою з утримуванням Control (Mac OS) та виберіть пункт «Новий атрибут».

 3. Вкажіть ім’я та значення атрибута та після цього натисніть ОК.

Показ або приховування атрибутів на панелі «Структура»

 1. Виберіть «Показати атрибути» чи «Заховати атрибути» з меню панелі «Структура».

  Можливо, вам буде потрібно натиснути на трикутний значок біля елемента, щоб показати його атрибути.

Редагування або стирання атрибута

 1. Виділіть атрибут на панелі «Структура».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб редагувати атрибут, двічі натисніть на ньому чи виберіть «Редагувати» з меню панелі «Структура».

  • Щоб стерти атрибут, натисніть на значку «Стерти» чи виберіть «Стерти» з меню панелі «Структура».

Редагування атрибутів href

InDesign створює атрибути href автоматично для обробки файлів із зображеннями. Атрибут href визначає розміщення файлу із зображенням на диску, щоб його можна було відобразити. Коли до розміщеного зображення додаються теги, InDesign створює значення атрибута href, яке містить шлях доступу до зображення та ім’я файлу.

Шлях може бути абсолютним посиланням, відносним посиланням на ту ж саму теку що й файл XML, або відносним посиланням на підтеку зображень теки, де розташований файл XML. Відносні шляхи доступу є особливими стосовно шляху доступу, де зберігається документ.

 • Атрибут href з абсолютним посиланням має такий вигляд (у Windows та Mac OS):

  href=file:///C:/Images/Meadow.psd

  href=file:///Users/abhayc//Desktop/abc.jpg

 • Атрибут href до файлу із зображенням у тій самій теці, що й файл XML, має такий вигляд:

  href=file:Meadow.psd

 • Атрибут href до файлу із зображенням у підтеках із зображеннями має такий вигляд:

  href=file:///Images/Meadow.psd

Можна редагувати атрибут href щоб вказати нове посилання на зображення. Наприклад, можна редагувати абсолютне посилання, щоб зробити його відносним посиланням, таким чином роблячи файл із зображенням доступним, коли ви експортуєте файл.

 1. На панелі «Структура» двічі натисніть на атрибут href. (Можливо, вам буде потрібно натиснути на трикутний значок біля елемента зображення, щоб показати його атрибути.)
 2. Що стосується «Значення», введіть новий шлях до зображення та після цього натисніть ОК.

Додавання коментарів та обробка інструкцій

Використовуючи InDesign, ви можете включати коментарі та вказівки щодо обробки у файл XML. Введіть коментар, що міститиме описову інформацію про елемент. Коментарі можна переглянути у web-переглядачах та текстових редакторах. Вони допомагають іншим зрозуміти структуру XML та теги XML. Вказівка щодо обробки — це особлива, притаманна лише програмі команда. Наприклад, ви вводите вказівку щодо обробки «кінець сторінки» щоб програма, у котру ви експортуєте ваш файл XML, розуміла, де вводити символ «кінець сторінки». Створені користувачем InDesign вказівки щодо обробки призначені для використання в інших програмах; InDesign сама по собі не діє відповідно до вказівок щодо обробки.

Коментарі та вказівки щодо обробки з’являються на панелі «Структура». Можна рухати, редагувати та видаляти коментарі та вказівки щодо обробки, як це можна робити з іншими елементами на панелі «Структура». Однак вони не можуть містити дочірні елементи чи атрибути.

Панель InDesign «Структура» з текстовими фрагментами, що показує

A. Вказівка стосовно обробки. B. Коментар. 

Додавання коментаря

 1. Виділіть елемент, який ви хочете коментувати.
  Примітка.

  Щоб додати коментар до таблиці, виділіть елемент клітинки таблиці. Можна додавати коментарі до клітинок таблиці, але не до таблиць.

 2. Виберіть «Новий атрибут» у меню панелі «Структура».
 3. Введіть коментар у діалоговому вікні «Новий коментар».

Додавання вказівки щодо обробки

 1. Виділіть елемент для вказівки щодо обробки.
  Примітка.

  Щоб додати вказівку щодо обробки до таблиці, виділіть елемент клітинки таблиці. Можна додавати вказівки щодо обробки до клітинок таблиці, але не до таблиць.

 2. Виберіть «Нова вказівка щодо обробки» у меню панелі «Структура».
 3. Для «Адресат» введіть ім’я, котре ідентифікує вказівку щодо обробки в присутності програми, котра читає експортовані файли XML.
 4. Для «Дані» введіть значення, котре повідомляє програмі, що робити з вказівкою щодо обробки.

Перегляд коментарів та вказівок щодо обробки

 1. Виберіть «Показати коментарі» чи «Показати вказівки щодо обробки» у меню панелі «Структура».

Редагування коментарів та вказівок щодо обробки

 1. Виділіть коментарі чи вказівку щодо обробки.
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Двічі натиснути на коментарі чи вказівці щодо обробки.

  • Вибрати «Редагувати» у меню панелі «Структура».

 3. Редагувати коментар чи вказівку щодо обробки та натиснути ОК.

Використання файлів DTD для перевірки XML

Перевірка XML означає порівняння структури, назв тегів елементів та атрибутів зі специфікаціями файлу DTD. Щоб перевірити файл DTD, треба спочатку завантажити його у ваш документ в InDesign.

Примітка.

Завантаження файлу DTD імпортує імена тегів у панель «Теги». Ці імпортовані імена тегів блоковані; їх неможливо стерти чи перейменувати, винятком є стирання файлу DTD з документа.

Елемент DOCTYPE з’являється у верхній частині панелі «Структура», якщо файл DTD було завантажено у ваш документ. (DTD іноді завантажуються автоматично, коли імпортують файл XML.) Щоб замінити файл DTD у документі, зітріть існуючий DTD і після цього завантажте новий.

Робота з файлами DTD в InDesign

A. Елемент DOCTYPE з файлу DTD (панель «Структура») B. Заблокований тег із файлу DTD (панель «Теги») 

Завантажте файл DTD.

Коли завантажують файл DTD, InDesign вбудовує цей файл у документ.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У вікні «Структура» виберіть «Завантажити DTD» у меню панелі «Структура».

  • На панелі «Теги» оберіть «Завантажити DTD» у меню панелі.

 2. Виділіть файл DTD для імпорту та натисніть «Відкрити».
  Примітка.

  Щоб переглянути теги, вказані у файлі DTD, відкрийте панель «Теги», вибравши «Вікно» > «Утиліти» > «Теги».

Перегляд файлу DTD

DTD написані текстом у кодуванні ASCII. Вони можуть містити вбудовані інструкції та пояснення, що описують, як застосовувати теги та впорядкувати елементи належним чином. У InDesign можна тільки переглянути завантажений у документ DTD.

Файл DTD відкрито для перегляду

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • У меню панелі «Структура» виберіть «Переглянути DTD».

  • Двічі натисніть на елементі DOCTYPE на панелі «Структура».

  Примітка.

  Щоб надрукувати файл DTD, скопіюйте код з вікна «Перегляд DTD» та вставте його в текстовий редактор.

Зітріть файл DTD

 1. Виберіть «Стерти DTD» у меню панелі «Структура».

  InDesign стирає копію файлу DTD, котра міститься в документі InDesign, а не оригінал файлу DTD. Теги, що були імпортовані за допомогою DTD, залишаються на панелі «Теги», але вони розблоковані.

Перевірка структури XML

Коли ви перевіряєте документ, InDesign попереджує вас, якщо XML відрізняється від правил, встановлених файлом DTD. Програма пропонує способи відповідності XML вимогам до файлу DTD. Ви можете виправити помилки за раз або переглянути усі помилки в окремому вікні.

Вікно «Структура» з панеллю «Поради»

A. Завантажений DTD. B. Помилки або перевірка стану. C. Опис помилки із запропонованим виправленням. D. Підрахунок помилок. E. Кнопка перевірки. F. Перегляд усіх помилок у окремому вікні 

Вікно «Структури» з розділом «Поради»

A. Елемент DOCTYPE з призначеного файлу DTD. B. Помилки або перевірка стану. C. Опис помилки із запропонованими виправленнями. D. Підрахунок помилок. E. Кнопка перевірки. F. Перегляд усіх помилок одразу в окремому вікні 

 1. Оберіть «Перегляд > Структура > Показати структуру».
 2. У вікні "Структура" натисніть кнопку "Перевірити" .
  Примітка.

  Щоб змінити елемент кореневого каталогу, з якого здійснює перевірку InDesign, виберіть «Параметри DTD» у меню панелі «Структура»

 3. Для виправлення помилок, що відображаються на панелі «Поради», натисніть на запропонованому виправленні для його спроби або відредагуйте структуру XML та теги прямо за допомогою панелі «Структура» й панелі «Теги».
 4. Для перегляду інших помилок зробіть одне з наступного:
  • Натисніть стрілку ліворуч  або праворуч .

  • Натисніть кнопку  вікна з помилкою для перегляду всіх помилок в окремому вікні.

  • Виберіть «Переглянути список» в меню панелі «Структура».

Примітка.

InDesign зупиняє перевірку після виявлення 250 помилок. Знак плюса у вікні «Підрахунок помилок» з’являється за досягнення цієї межі.

Логотип Adobe

Увійдіть до облікового запису