Докладніші відомості та інструкції можна переглянути за наведеними нижче посиланнями.

Створення та завантаження тегів XML

Перед маркуванням елементів сторінок, створіть (чи завантажте) теги для ідентифікації кожного типу вмісту чи елемента у вашому документі. Можна створити теги з нуля або завантажити з іншого джерела, такого, наприклад, як документ InDesign, InCopy чи файл DTD. Використайте будь-який з наступних методів для створення або завантаження тегів XML для вашого документа:

 • Створіть тег командою Новий тег.

 • Завантажте теги з файлу XML чи іншого документа.

 • Імпортуйте файл DTD.

 • Імпортуйте теги (та вміст), використовуючи команду Імпортувати XML.

Панель «Теги» зі списком тегів, що є в наявності
Панель «Теги» зі списком тегів, що є в наявності

Створення тегу XML

 1. Виберіть «Вікно» > «Утиліти» > «Теги», щоб відкрити панель «Теги».
 2. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Оберіть «Новий тег» з меню панелі «Теги».

  • Натисніть кнопку «Створити новий тег» на панелі «Теги».

 3. Уведіть ім’я тега. Ім’я повинно відповідати стандартам XML. Якщо ви включите до імені тега пробіл чи неправильний символ, з’явиться попереджувальне повідомлення.
 4. Виділіть колір для тега, якщо ви створили ваш тег з меню панелі «Теги». (Якщо ви створили тег кнопкою Новий тег, ви можете вибрати колір, змінюючи колір тегу.)

  Примітка.

  Ви можете призначити один і той же колір різним тегам. Обраний вами колір з’являється, коли ви застосовуєте тег до кадру та обираєте Переглянути > Структура > Показати кадри з тегами, або коли застосовуєте тег до тексту в межах кадру та обираєте Переглянути > Структура > Показати маркери тегів. (Кольори тегів не з’являються в імпортованих файлах XML.)

 5. Натисніть кнопку «OK».

Завантаження тегів XML з іншого джерела

Ви можете завантажити файл XML, документ InDesign чи документ InCopy.

Примітка.

InDesign автоматично додає теги до панелі «Теги» за завантаження файлу XML.

 1. Оберіть «Завантажити теги» з меню панелі «Теги».
 2. Виділіть файл, що містить теги, які ви хочете завантажити в панель «Теги», і клацніть «Відкрити».

Зміна імені або кольору тегу

 1. Двічі натисніть на імені тега в панелі «Теги» чи оберіть «Параметри тегів» у меню панелі «Теги».
 2. Змініть ім’я чи колір тега та натисніть ОК.

Примітка.

Імена блокованих тегів змінити неможливо. InDesign автоматично блокує теги, вказані в завантаженому файлі DTD. Щоб змінити імена цих тегів, вам треба відредагувати файл DTD та перевантажити його в документ.

Елементи тегів

Перед експортуванням вмісту в XML-файл необхідно додати теги для тексту та інших елементів (наприклад, кадрів і таблиць), які необхідно експортувати. Також необхідно створити теги для елементів, які ви створили як заповнювачі для імпортованого вмісту XML. Елементи з тегами з’являються як елементи на панелі «Структура».

Створіть (або завантажте) теги для ідентифікації кожного елемента вмісту, котрий ви хочете експортувати чи імпортувати. Потім створіть теги для тексту або елементів сторінки, використовуючи одну з таких технологій:

Створення тегів вручну.

Виділіть кадр або текст, а потім клацніть тег на панелі «Теги» або просто перетягніть тег із панелі «Теги» в текст чи графічний кадр.

Автоматичне створення тегів.

Виділіть текстовий кадр, таблицю, клітинки таблиці чи зображення та після цього натисніть на значку «Автоматичне створення тегів» на панелі «Теги». До пунктів додаються теги відповідно до ваших попередньо встановлених параметрів додавання тегів.

Призначити теги стилям.

Приєднати теги до стилів абзацу, символу, таблиці чи клітинки й потім застосовувати теги автоматично до тексту, таблиці, клітинок таблиці та абзаців, котрі були призначені тим стилям.

Під час створення тегів для елементів сторінки пам’ятайте про наступне:

 • Теги можна застосовувати до матеріалу та тексту в матеріалах. Наприклад, ви можете захотіти застосувати тег Article до матеріалу, а потім застосувати ще більш особливі теги, такі, наприклад, як Title та Body, відносно абзаців у матеріалі.

 • Можна застосовувати лише один тег до одного матеріалу. Коли ви додаєте теги до кадру в зв’язаному матеріалі, всім іншим кадрам у матеріалі разом з будь-яким витісненим текстом призначається один і той же самий тег.

 • Можна застосовувати лише один тег до графічного фрейму. Коли ви додаєте теги до графічного фрейму, InDesign записує посилання на розташування графіки (на диску).

 • Неможливо додати теги до групи об’єктів. Щоб додати тег до пункту, що є частиною групи, для виділення цього пункту скористайтесь інструментом Часткове виділення.

 • Коли ви додаєте теги до тексту в пункті з тегами (такому, як абзац у матеріалі), він з’являється як дочірній існуючого елемента на панелі «Структура»

 • Можна додати теги до тексту чи до зображень на основній сторінці, але лише один зразок відповідного елемента з’являється на панелі «Структура» незалежно від того, скільки елементів з’являється на сторінках документа. Однак якщо ви вручну змінюєте головний елемент, а потім додаєте до нього теги на сторінці документа, елемент з’явиться як окремий елемент на панелі «Структура».

 • Неможливо додати теги до виноски.

Примітка.

Уникайте додавання тегів до спеціальних символів, таких, як символ автоматичного номера сторінки. При експортуванні InDesign видаляє деякі спеціальні символи для відповідності стандартам XML. InDesign попереджає вас, коли символи неможливо кодувати у XML.

Додавання тегів до кадрів вручну

Додати теги до кадрів можна, використавши один з наступних методів.

 • Перетягнути тег з панелі тегів на кадр.
 • Використовуючи інструмент «Виділення», виділіть кадр, а потім натисніть на тег на панелі «Теги».

Примітка.

Якщо тег є частиною групи чи вкладено в інший кадр, то для виділення кадру використайте інструмент «Пряме виділення».

 • Відкрити контекстне меню кадру, обрати «Додати теги до кадру» і потім обрати тег.
 • Використовуючи інструмент виділення, виділіть текст без тегів чи графічний фрейм, перетягніть кадр на панель «Структура», відпустіть кнопку миші й потім виділіть ім’я тега з меню, що з’явиться.

Додавання тегів до тексту в текстовому кадрі вручну

Коли додають теги до тексту в кадрі, з’являється новий елемент на панелі «Структура» як дочірній елемента кадру, у котрому розміщений цей текст.

 1. Упевніться, що до матеріалу, у якому з’являється текст, додано теги. (Якщо до матеріалу не додано теги та ви створюєте теги для тексту, що знаходиться в матеріалі, InDesign автоматично додає теги до матеріалу, використовуючи теги, вказані в діалоговому вікні «Попередньо встановлювані параметри додавання тегів».)
 2. Використовуючи інструмент «Текст», виділіть текст у текстовому кадрі.
 3. Натисніть на тегові на панелі «Теги».

Примітка.

Неможливо додати теги до виносок.

Автоматичне додавання тегів до текстових кадрів, комірок таблиць та зображень

Натисканням на значку «Автоматичне створення тегів» на панелі «Теги» можна додати теги до текстового кадру, таблиці, клітинок таблиці чи зображення в автоматичному режимі. Щоб додати теги до пункту, InDesign застосовує тег по замовчуванню, котрий ви вказуєте в діалоговому вікні «Попередньо встановлювані параметри додавання тегів».

 1. Виділіть текстовий кадр, таблицю, клітинки чи зображення, до якого ви хочете додати теги.
 2. На панелі «Теги» натисніть на значку «Автотег» .

  InDesign додає ім’я тега за замовчуванням на панель «Теги» після того, як ви натиснете на значку «Автотег».

Додавання тегів до вмісту відповідно до стилю абзацу або символу

Стилі абзацу та символу, які ви призначили для тексту, можуть використовуватися як засіб для додавання тегів до абзаців та тексту для XML. Наприклад, стиль абзацу під назвою «Caption» може зв’язуватися з тегом під назвою FigureName. Потім, використовуючи команду «Призначити стилі тегам», ви можете застосовувати тег FigureName до всього тексту у вашому документі, для якого призначений стиль абзацу Caption. Ви можете перетворити більше, ніж один стиль, на такий самий тег.

Примітка.

Команда «Призначити теги стилям» автоматично додає теги до вмісту, у тому числі до абзаців та символів, до яких вже були додані теги. Наприклад, якщо до абзацу, призначеного стилю Context, додано тег Body, але потім ви зв’язуєте стиль Context з тегом Expository, до абзацу повторно додається тег; з нього вилучається тег Body та замість нього додається тег Expository. Якщо ви хочете зберегти існуючі теги, додайте теги вручну (або дуже обережно використайте команду «Призначити стилі тегам»).

 1. Оберіть «Призначити стилі тегам» з меню панелі «Теги».
 2. Для кожного стилю у своєму документі вкажіть тег, який необхідно призначити.
  Діалогове вікно «Призначити стилі тегам»
  Діалогове вікно «Призначити стилі тегам»

 3. Для узгодження назв стилів з назвами тегів натисніть «Призначити за іменем». Стилі та теги з однаковою назвою виділяються в діалоговому вікні. «Призначити за іменем» є з урахуванням регістру;Head1 та head1, наприклад, будуть тлумачитися як різні теги.
 4. Для використання проекцій стилів з інших файлів InDesign натисніть «Завантажити» та виберіть файл.
 5. Вибір та зняття вибору параметрів «Включати»:

  Матеріали головної сторінки.

  Призначає стилі, що знаходяться на шаблоні сторінки, тегам.

  Матеріали монтажного столу.

  Призначає стилі, що знаходяться в текстових кадрах на монтажному столі, тегам. (Щоб не додавати тег до вмісту на монтажному столі, відмініть виділення цього параметра.)

  Порожні матеріали.

  Призначає стилі, розташовані в порожніх текстових кадрах, тегам. (Щоб не додавати теги до порожніх кадрів, відмініть виділення даного параметра.)

 6. Натисніть кнопку «OK».

Нові теги XML застосовуються по всьому документові до стилів абзацу та символів, які ви вказали в діалоговому вікні «Призначити стилі тегам».

Примітка.

За допомогою команди «Призначити стилі тегам» додати теги до зображень неможливо. Необхідно вручну додати теги до зображень, якщо ви хочете включити їх до XML файлу.

Застосування тегів у таблицях

Під час додавання тегів до таблиці для XML ви створюєте елемент таблиці, а також один елемент клітинки для кожної клітинки в таблиці. Елементи клітинок є дочірніми елементами елемента таблиці та створюються автоматично.

 1. Натисніть у таблиці та оберіть Таблиця > Виділити > Таблиця.
 2. Оберіть тег для таблиці на панелі «Теги».

  InDesign створює елемент клітинки для кожної клітинки в таблиці (їх можна відобразити у вікні «Структура».) Тег, що застосовується до елементів клітинок таблиці, залежить від параметрів «Автотег» за замовчуванням.

 3. При необхідності таблиці з тегами фрагментуються різними тегами.

  Наприклад, можна застосовувати до клітинок першого ряду різні теги для їхньої ідентифікації в якості клітинок заголовку. Щоб застосувати теги до клітинок, виділіть дійсні клітинки таблиці в документі, а потім виділіть тег. (Виділення тегів у таблиці також виділяє відповідні елементи клітинок у вікні «Структура».)

Примітка.

Ви також можете застосувати тег до таблиці шляхом виділення та подальшого натискання на значку «Автотег» на панелі «Теги». Тег Table (або інший тег за бажанням) негайно застосовується до таблиці згідно з параметрами «Автотег» за замовчуванням.

Видалення тегу з елемента

Видаляйте теги з елементу, але зберігайте зв’язаний вміст.

 1. Виділіть елемент у вікні «Структура» або виділіть елемент сторінки чи текст з тегами в макеті документа.
 2. Натисніть на «Видалити теги» на панелі «Теги».

Повторне призначення тегів елементам

Повторно призначте тег для елементу для заміщення існуючого тегу (немає потребу спочатку його видаляти). Для повторного додавання тегів до пункту скористайтесь одним з наступних методів:

 • Використавши інструмент «Виділення», виділіть текстовий кадр, графічний фрейм чи елемент у панелі «Структура», а потім натисніть на інший тег у панелі «Теги».
 • Щоб повторно призначити матеріалу теги, скористайтесь інструментом «Текст» для розміщення точку вставки де завгодно в тексті матеріалу. Виділіть «Повторно призначити тег» на панелі «Теги» та натисніть на іншому тегові.
 • Щоб повторно призначити текстовому блоку теги, скористайтесь інструментом «Текст» для виділення всього блоку тексту. Виділіть «Повторно призначити тег» на панелі «Теги» та натисніть на іншому тегові. (Якщо ви виберете «Додати тег» а потім натиснете на іншому тегові, на панелі «Структура» з’явиться новий дочірній елемент.)

Вказування параметрів «Автотег» за замовчуванням

Коли ви виділяєте текстовий кадр, таблицю, клітинки таблиці чи зображення, а потім натискаєте на значок «Автотег» на панелі «Теги», InDesign застосовує до вибраного вами елемента тег за замовчуванням. Ці теги за замовчуваннями можна вказати в діалоговому вікні «Параметри стилів додавання тегів».

Примітка.

InDesign застосовує тег за замовчуванням, коли ви створюєте елемент, якому потрібен батьківський елемент, але такого елемента ще немає. Наприклад, якщо ви додаєте теги до тексту в текстовому кадрі, але до самого кадру теги не додано, InDesign призначає кадру тег відповідно до попередньо встановлених параметрів додавання тегів. Здатність застосовувати теги за замовчуванням допомагає InDesign підтримувати правильну структуру XML.

 1. Оберіть «Попередньо встановлювані параметри додавання тегів» з меню панелі «Теги».
 2. Оберіть тег за замовчуванням для текстових кадрів, таблиць, клітинок таблиць та зображень.

  Примітка.

  Якщо потрібного вам тегу нема в списку, можна обрати «Новий тег» з меню та створити тег.

Показ або приховування маркерів тегу та кадрів з тегами

Маркери з тегами — це дужки, котрі з’являються на сторінці навколо тексту, до котрого додали теги. Покажіть маркери з тегами, щоб побачити, де до назв, заголовків та іншого тексту на сторінці додано теги. Кадри з тегамипоказують, де до елементів, таких, як текстові кадри, таблиці тат зображення, додано теги. Колір, призначений тегові на панелі «Теги» визначає колір маркерів із тегами та кадрів із тегами. Маркери з тегами та кадри з тегами з’являються тільки в режимі перегляду «Звичайний».

Кадр із тегами та маркери з тегами, що містяться в ньому
Кадр з тегами та маркери з тегами, що містяться в ньому.

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • Щоб відобразити кадри в кольоровому кодуванні з тегами, оберіть Перегляд > Структура > Показати кадри з тегами.

  • Щоб приховати колірне кодування кадрів з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Приховати кадри з тегами».

  • Щоб відобразити кольорові дужки навколо тексту з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Показати кадри з тегами»..

  • Щоб приховати кольорові дужки навколо тексту з тегами, оберіть «Перегляд > Структура > Приховати маркери з тегами».

Примітка.

Щоб звести до мінімуму ризик випадкового стирання маркера з тегом, редагуйте текст з тегами в Редакторі матеріалу, де маркери з тегами краще видно.

Видалення тегів

 • Щоб видалити тег із панелі «Теги», перетягніть його до значка  «Видалити» у нижній частині панелі. Якщо тег застосовувався до вмісту, з’явиться сповіщення. Виділіть інший тег для заміщення видаленого тегу, а потім натисніть на ОК.
 • Щоб видалити всі теги, які не використовуються, виберіть Виділити всі невикористовувані теги з меню панелі «Теги» та натисніть на значок «Видалити» в нижній частині панелі.

Примітка.

Теги, завантажені з імпортованого файлу DTD, не можна видалити, поки не буде видалений файл DTD.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності