Огляд панелі «Стилі трепінгу»

Стиль трепінгу — це набір параметрів трепінгу, які можна застосувати до сторінки або діапазону сторінок у документі. Панель «Стилі трепінгу» забезпечує інтерфейс для введення параметрів трепінгу та збереження стилів трепінгу. Стилі трепінгу можна застосувати до будь-яких сторінок поточного документа. Можна також імпортувати стилі з іншого документа InDesign. Якщо для діапазону сторінок стиль трепінгу явно не обрано, для цього діапазону сторінок використовується стиль трепінгу [Стандартний].

Перегляд параметрів стилів трепінгу

 1. Якщо панель «Стилі перекривання контурів» не відкрита, виберіть команду «Вікно» > «Вивід»·> «Стилі перекривання контурів».
 2. На панелі «Стилі трепінгу» виконайте одну з наступних дій:
  • Двічі клацніть стиль.

  • Виберіть стиль і в меню панелі виберіть «Параметри стилю».

Стиснення списку стилів трепінгу

 1. На панелі «Стилі трепінгу» в меню панелі виберіть «Малі рядки панелі».

Виявлення невикористовуваних стилів трепінгу

 1. На панелі «Стилі трепінгу» в меню панелі виберіть «Виділити всі невикористані». Процесор трепінгу виділяє всі стилі (окрім [Стандартний] та [Без стилю трепінгу]), які не було обрано для поточного документа. Ці стилі можна легко видалити.

Створення та зміна стилів трепінгу

 1. Якщо панель «Стилі перекривання контурів» не відкрита, виберіть команду «Вікно» > «Вивід»·> «Стилі перекривання контурів».
 2. Виберіть у меню панелі команду «Новий стиль», щоб створити стиль, або двічі клацніть по стилю, щоб відредагувати його.

  Примітка.

  Натискання кнопки «Новий стиль» унизу панелі «Стилі трепінгу» створює стиль на основі параметрів стилю трепінгу [Стандартний].

 3. Задайте наведені нижче параметри й натисніть кнопку OK:

  Назва

  Введіть назву стилю. Назву стилю трепінгу [Стандартний] змінити не можна.

  Ширина трепінгу

  Уведіть значення, які визначають ступінь накладання фарб.

  Тип трепінгу

  Задайте параметри для контролю форм накладань.

  Зображення

  Задайте параметри, які визначають спосіб трепінгу імпортованих растрових зображень.

  Пороги трепінгу

  Уведіть значення, які визначають, за яких умов буде здійснюватися трепінг. Значення, які потрібно тут ввести, залежать від багатьох змінних. Додаткову інформацію можна одержати у постачальника послуг підготовки до друку.

Керування стилями трепінгу

Можна створювати дублікати, видаляти, імпортувати та настроювати стилі трепінгу.

Дублювання стилю трепінгу

 1. Виконайте одну з описаних нижче дій.
  • На панелі «Стилі трепінгу» виділіть стиль і в меню панелі виберіть «Дублювати стиль».

  • Перетягніть стиль на кнопку «Новий стиль» унизу панелі.

Видалення стилю трепінгу

 1. На панелі «Стилі трепінгу» виберіть потрібний стиль (або стилі) і виконайте одну з таких дій:
  • Натисніть кнопку «Видалити».

  • Виберіть «Видалити стилі» в меню панелі.

 2. У діалоговому вікні «Видалення стилів трепінгу» виберіть стиль у відповідь на запитання, чи слід замінити стиль трепінгу. Це діалогове вікно відкриється, якщо принаймні один із вибраних стилів трепінгу призначений якій-небудь сторінці.
 3. Натисніть «Так», щоб підтвердити видалення.

Примітка.

Не можна видалити жодний із вбудованих стилів: [Стандартний] та [Без стилю трепінгу].

Імпорт стилів з іншого документа InDesign

 1. У меню панелі «Стилі трепінгу» виберіть «Завантажити стилі трепінгу».
 2. Виберіть файл InDesign і натисніть кнопку «Відкрити».

Прив’язка стилю трепінгу до сторінок

Стиль трепінгу можна прив’язати до документа або діапазону сторінок у документі. Сторінки, на яких немає суміжних кольорів, друкуватимуться швидше, якщо для них вимкнути трепінг. Трепінг не розпочинається, доки документ не почне друкуватися.

Призначення стилів трепінгу
У списку призначень стилів трепінгу перелічено стилі, застосовані до різних сторінок; ці призначення оновлюються після кожного натискання кнопки «Призначити».

 1. У меню панелі «Стилі перекривання контурів» виберіть «Призначити стиль трепінгу».
 2. Виберіть стиль трепінгу, який потрібно застосувати.
 3. Вкажіть сторінки, до яких хочете застосувати цей стиль трепінгу.
 4. Натисніть кнопку «Призначити», а потім «Готово».

Примітка.

Якщо натиснути кнопку OK без натискання «Призначити», діалогове вікно закриється без будь-яких змін у призначеннях стилів трепінгу. Залишаться чинними попередні призначення стилів трепінгу, зроблені шляхом натискання кнопки «Призначити».

Налаштування трепінгу для діапазонів сторінок

 1. У меню панелі «Стилі перекривання контурів» виберіть «Призначити стиль трепінгу».
 2. У списку «Стилі трепінгу» виберіть стиль, який потрібно застосувати до діапазонів сторінок.
 3. Оберіть «Діапазон» та введіть один або кілька діапазонів у порядку зростання, використовуючи дефіс для кожного діапазону та розділяючи сторінки та діапазони комами або комами з пробілом. Приклад припустимого діапазону: 2‑4, 6, 9‑10, 12.
 4. Натисніть кнопку «Призначити», а потім «Готово».

Щоб видалити трепінг для діапазонів сторінок, виберіть «Призначити стиль трепінгу» на панелі меню, введіть діапазон сторінок, та виберіть [Немає стилю трепінгу] в меню «Стиль трепінгу». Натисніть кнопку «Призначити», а потім «Готово».

Параметри стилів трепінгу

У ході створення або зміни стилю трепінгу змінюються параметри стилю трепінгу. Параметри стилю трепінгу збігаються у Acrobat і InDesign. Щоб переглянути стилі перекривання контурів у Acrobat, виберіть меню «Інструменти» > пункт Підготовка до друку > пункт «Стилі перекривання контурів». В InDesign виберіть «Вікно» > «Вивід» > «Стилі трепінгу».

Зона трепінгу

Зона трепінгу визначає ступінь перекривання суміжних кольорів. Зона трепінгу залежить від характеристик паперу, частоти растра й параметрів друкарської машини. Щоб правильно визначити зону трепінгу для кожного завдання, проконсультуйтеся зі спеціалістами з друку.

За замовчуванням –

Зона трепінгу задається в пунктах для всіх кольорів, за виключенням тих, до складу яких входить чистий чорний колір. Значення за замовчуванням — 0p0,25.

Чорний

Вказує, на яку відстань зафарбована область поширюється на чистий чорний колір, або визначає значення holdback — відстань між чорними краями та розташованими під ними фарбами. Значення за замовчуванням — 0p0,5. Це значення часто вказують у 1,5-2 рази більшим від стандартної зони трепінгу.

У програмі InDesign значення, задане для параметра «Чорний колір», визначає значення для чистого чорного кольору або пропорцію, в якій насичений чорний колір змішується з фарбами інших кольорів для зменшення прозорості та підвищення насиченості тріадного чорного кольору (K).

Примітка.

(InDesign) Для вбудованого трепінгу ширина зони трепінгу за замовчуванням або трепінгу для чорного кольору не може перевищувати 4 пункти. Однак, якщо визначено більше значення, то відображатиметься саме воно, оскільки після переходу до трепінгу Adobe в інтерпретаторі мови In-Rip буде створюватися зона трепінгу зазначеної ширини, тобто ширина якої перевищує 4 пункти.

Тип трепінгу

Стик — це місце, де накладаються суміжні об’єкти різного кольору. Можна керувати формою зовнішнього стику двох сегментів трепінгу та перетином трьох областей трепінгу.

Стиль поєднання

Цей параметр керує формою зовнішнього стику двох сегментів трепінгу. Виберіть один із варіантів: «Зріз», «Заокруглення» або «Фаска». Значення за замовчуванням — «Зріз», коли підтримується відповідність з отриманими раніше результатами трепінгу для забезпечення сумісності з попередніми версіями процесора трепінгу Adobe (Adobe Trapping Engine).

Приклади стиків трепінгу; зліва направо: зріз, круглий стик, скошений стик
Приклади стиків трепінгу; зліва направо: зріз, круглий стик, скошений стик

Кромка

Цей параметр керує виглядом областей трепінгу, в яких перетинаються три кольори. Зріз (за замовчуванням) задає форму кромки, з якою вона не накладається на перетин об’єктів. Накладання впливає на форму області трепінгу, створену об’єктом з найменшою нейтральною щільністю, який перетинається з двома або декількома об’єктами з більшою нейтральною щільністю. Межа області трепінгу, яка має найсвітліший колір, огортає точку перетину трьох об’єктів.

Збільшений приклад межі трепінгу
Збільшений приклад межі трепінгу: зріз (ліворуч) і накладання (праворуч)

Пороги трепінгу

Перехід

Задається поріг відмінності між кольорами, при якій активізується процесор трепінгу. Деякі завдання потребують, щоб трепінг підлягали лише області з найбільш контрастними переходами кольорів, тоді як в інших випадках потрібен трепінг областей з м’якшими переходами. Значення «Перехід» вказує, наскільки повинні відрізнятися компоненти суміжних кольорів (наприклад, значення CMYK) для здійснення трепінгу.

Щоб змінити ступінь відмінності між компонентами фарб суміжних кольорів, для яких буде здійснюватися трепінг, слід збільшити або зменшити значення параметра «Перехід» у розділі «Стилі нового трепінгу» або у діалоговому вікні «Модифікація параметрів стилів трепінгу». Значення за замовчуванням — 10%. Найкращі результати досягаються для значень від 8% до 20%. Менші значення у відсотках призводять до більшої чутливості до відмінності між кольорами та до інтенсивнішого трепінгу.

Чорний і кольоровий

Задається мінімальна кількість чорної фарби, необхідної для того, щоб можна було застосовувати параметр ширини трепінгу для чорного кольору. Значення за замовчуванням — 100%. Найкращі результати дає значення, не менше від 70%.

Щільність чорного

Вказується значення нейтральної щільності, при якому в InDesign колір вважається чорним. Наприклад, якщо потрібно, щоб темні плашкові фарби використовувалися для параметра ширини трепінгу для чорного кольору, введіть тут значення нейтральної щільності. Зазвичай це значення задається близьким до 1,6.

Параметри позиції

Визначає, коли механізм трепінгу запускається для того, щоб пройти вздовж центральної лінії межі кольору. Значення відноситься до співвідношення значення нейтральної щільності світлішого кольору до значення нейтральної щільності темнішого кольору. Наприклад, якщо задати для параметра «Параметри позиції» значення 70%, точка, в якій трепінг починає розповсюджуватися через центральну лінію, зміщується туди, де світліший колір починає за нейтральною щільністю перевищувати 70% від нейтральної щільності темнішого кольору (відношення нейтральної щільності світлішого кольору до нейтральної щільності темнішого кольору > 0,70). Межа трепінгу кольорів з однаковою нейтральною щільністю завжди проходитиме вздовж центральної лінії, якщо для параметрів позиції задане значення, відмінне від 100%.

Посвітління

Вказується, в якій мірі слід використовувати компоненти суміжних кольорів, щоб пом’якшити ефект накладання кольорів під час трепінгу. Цей параметр запобігає небажаним ефектам трепінгу, коли в результаті накладання певних суміжних кольорів (наприклад, пастельних) отримується колір, темніший від обох цих кольорів. Якщо для параметра «Посвітління» задане значення, менше ніж 100%, то колір в області трепінгу стає світлішим; якщо задане значення 0%, то здійснюється трепінг з нейтральною щільністю, яка дорівнює нейтральній щільності темнішого кольору.

Графіка з імпортованим трепінгом

Для керування трепінгом кольорів у звичайних зображеннях, а також у бітових зображеннях (таких як фотографії та звичайні зображення, збережені в растрових PDF-файлах) і векторних об’єктах (як ті, які створюються програмами для малювання та містяться у векторних PDF-файлах) можна створити стиль трепінгу. Усі процесори трепінгу обробляють імпортовану графіку по-різному. Налаштовуючи параметри трепінгу, важливо розуміти суть цих відмінностей.

Межа трепінгу

Задаються параметри, які визначають, де потрібно відключати трепінг на межі векторних об’єктів (включаючи об’єкти, створені в InDesign) з бітовими зображеннями. Усі параметри, за виключенням параметра «Нейтральна щільність», призводять до створення цілісної межі. Вибір параметра «По центру» приводить до того, що межа трепінгу розподіляється між об’єктами та зображеннями. Вибір параметра «Перекриття» приводить до того, що об’єкти накладаються на суміжне зображення. У результаті вибору параметра «Нейтральна щільність» застосовуються такі самі правила, що й у всіх інших частинах документа. Трепінг об’єкта, суміжного з фотографією, за допомогою параметра «Нейтральна щільність» може призвести до помітних нерівностей на краях, оскільки трепінг зміщується з однієї сторони на іншу. У результаті вибору параметра «Розширення» бітове зображення накладається на суміжний об’єкт.

Об’єкти із зображеннями

Здійснюється трепінг векторних об’єктів (таких як рамки, які використовуються в контурних малюнках) на зображення за допомогою параметрів «Межа трепінгу». Якщо на сторінках, які підлягають трепінгу, об’єкти не накладаються на зображення, доцільно вимкнути цю функцію, щоб прискорити обробку цих сторінок.

Зображення між собою

Вмикається трепінг вздовж межі зображень, які накладаються або є суміжними. Ця функція за замовчуванням увімкнута.

Кольори всередині зображень

Вмикається трепінг кольорів у кожному окремому бітовому зображенні (а не лише там, де вони межують із векторною ілюстрацією або текстом). Цей параметр використовується лише для діапазону сторінок, які містять прості висококонтрастні зображення, такі як знімки екрана та комікси. Цей прапорець не слід встановлювати для безрастрових й інших складних зображень, оскільки трепінг матиме поганий вигляд. Якщо він знятий, трепінг здійснюється швидше.

Трепінг 1-бітових зображень

Забезпечує трепінг 1-бітових зображень на суміжні об’єкти. У цьому параметрі використовуються параметри «Межа трепінгу зображення», оскільки в 1-бітових зображеннях використовується лише один колір. У більшості випадків цей прапорець слід залишати встановленим. У деяких випадках, наприклад, для 1-бітових зображень, у яких пікселі розташовані на великій відстані один від одного, вибір цього зображення може привести до того, що зображення стане темнішим, а трепінг — повільнішим.

Установка параметрів позиції

 1. Виберіть у меню панелі команду «Новий стиль», щоб створити стиль, або двічі клацніть по стилю, щоб відредагувати його.
 2. У розділі «Пороги трепінгу» в полі «Параметри позиції» введіть відсоток від 0 до 100 або залиште значення за замовчуванням 70%. При 0% трепінг за замовчуванням виконується по середній лінії. При 100% параметри позиції відключені, при цьому один колір цілком зростається з іншим незалежно від відношення нейтральної щільності суміжних кольорів.

Про трепінг — чорний

У ході створення або зміни стилів значення, задане для параметра «Чорний колір», визначає, який колір вважатиметься чистим чорним, а який — насиченим чорним. Насичений чорний – це будь-який чорний колір, у якому використовується підтримка растрів, тобто додавання тріадних фарб у певній пропорції для посилення чорного кольору.

Параметр «Чорний колір» дає змогу компенсувати інтенсивне розстикування (яке має місце, коли використовується низькосортний папір). Такі ситуації призводять до того, що області, у яких відсоток чорного є меншим від 100%, друкуються як області чистого кольору. Частково відфільтрувавши чорний або насичений чорний колір (за допомогою напівтонів чистого чорного кольору) і задавши значення параметра «Чорний колір» менше від 100%, можна компенсувати ефект розстикування й добитися, щоб процесор трепінгу застосував належне значення зони трепінгу та правильно розташував чорні об’єкти.

Коли колір набуде значення, заданого для параметра «Чорний колір», для всіх суміжних кольорів використовується значення параметра «Зона трепінгу для чорного кольору», і за допомогою цього значення застосовується утримання від трепінгу для областей насиченого чорного кольору.

Якщо підтримка растра розповсюджується до самого краю області чорного кольору, будь-який зсув призводить до того, що стають видимими межі областей, у яких підтримуються растри. Це дає небажане гало навколо об’єктів або призводить до викривлення їхніх меж. Процесор трепінгу використовує утриманнядля насиченого чорного кольору, щоб межі області, де підтримуються растри, перебували на певній відстані від країв елементів з оберненими кольорами або від світлих елементів на передньому плані, а також, щоб зберегти різкість світлих елементів. Задавши значення параметра «Зона трепінгу для чорного кольору», користувач керує відстанню від областей з підтримкою растра до країв областей чорного кольору.

Примітка.

Якщо елемент трепінгу тонкий, наприклад, чорний контур навколо графіки, механізм трепінгу змінює параметр ширини трепінгу для чорного кольору та обмежує трепінг до половини ширини тонкого елемента.

Налаштування зони трепінгу для кольорів, розташованих поруч із чорним

 1. Виберіть у меню панелі команду «Новий стиль», щоб створити стиль, або двічі клацніть по стилю, щоб відредагувати його.
 2. У розділі «Зона трепінгу» в поле «Чорний» уведіть відстань (у точках), що визначає, як далеко інші кольори повинні вливатися в чорний або як далеко підтримка растрів створює тло під чорним. Зазвичай зону трепінгу для чорного задають у 1,5 – 2 рази більшою за стандартну зону трепінгу.
 3. Задайте значення «Чорний колір» та «Щільність чорного».

Примітка.

Для використання можливостей трепінгу чорного в колірній області має використовуватися фарба з нейтральною щільністю, більшою або рівною значенню «Щільність чорного», а процентний вміст фарби має бути більшим або рівним значенню «Чорний колір».

Друк книг із конфліктуючими стилями трепінгу

Один стиль трепінгу можна застосувати до одного листка виводу, наприклад до однієї сторінки. Зазвичай це не створює проблем. Проте, якщо необхідно надрукувати кілька документів із книги, де з кожним документом або сторінкою зв’язані свої стилі трепінгу, InDesign може розв’язати деякі конфлікти стилів трепінгу, синхронізуючи стилі серед документів:

 • Якщо для документів у книзі використовуються різні стилі трепінгу з однаковою назвою, InDesign призначає стиль трепінгу, використовуваний в головному документі, якщо в діалоговому вікні «Синхронізувати параметри» обрано параметр «Стиль трепінгу».

 • Функція синхронізації робить усі стилі шаблона документа доступними для інших документів у книзі, але не призначає їх. Ви повинні самостійно призначити стилі трепінгу для кожного документа або використовувати стиль трепінгу [Стандартний]. Стилі з’являються в меню «Стиль трепінгу» діалогового вікна «Призначити стилі трепінгу» документа.

Примітка.

Якщо до сторінок розворота застосовуються різні стилі трепінгу, InDesign дотримує кожний з цих стилів.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності