PDF-formulieren gemaakt in LiveCycle Designer bewerken

In dit document wordt uitgelegd hoe u XFA-formulieren gemaakt in LiveCycle Designer kunt bewerken. (Als u informatie zoekt over het bewerken van tekst of afbeeldingen in een PDF of een gescande PDF, klikt u op de betreffende link hierboven.)
 

XFA-formulieren bewerken

De XFA-formulieren gemaakt in LiveCycle Designer zijn interactief en dynamisch. Adobe raadt aan om dergelijke PDF-formulieren in hun ontwerptoepassing te bewerken om de formuliervelden en interactieve objecten te behouden. U ziet de volgende foutmelding wanneer u de PDF in Acrobat probeert te bewerken:

Fout bij het bewerken van XFA-formulier in Acrobat

In sommige formulieren kunt u geen annotaties toevoegen via Acrobat en ziet u het volgende bericht:

Waarschuwing wanneer u annotaties toevoegt aan een XFA-formulier

Let op:

Als u een XFA-formulier in Acrobat bewerkt met behulp van een tussenoplossing, wordt het resulterende PDF-bestand of formulier afgevlakt en verliest u alle formuliervelden, lagen, interactieve objecten, knoppen en eventuele JavaScript-code die in het formulier worden gebruikt.

Als toch een XFA-formulier in Acrobat wilt bewerken, volgt u een van de onderstaande tussenoplossingen.

Tussenoplossing 1: sla het formulier op als Encapsulated PostScript-bestand

Wanneer een XFA-formulier wordt opgeslagen als een .eps-bestand (Encapsulated PostScript), wordt het bestand afgevlakt en worden de lagen, formuliervelden en andere interactieve objecten in het bestand verwijderd.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Selecteer Bestand > Opslaan als en kies de locatie waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Selecteer Encapsulated PostScript bij Opslaan als type en klik op Opslaan.

  Opslaan als Encapsulated PostScript-bestand

 4. Open het opgeslagen .eps-bestand in Acrobat. U kunt nu het bestand bewerken.

Tussenoplossing 2: druk het formulier af naar Adobe PDF

Wanneer een XFA-formulier wordt afgedrukt naar de Adobe PDF-printer, wordt het bestand afgevlakt en worden de lagen, formuliervelden en andere interactieve objecten in het bestand verwijderd.

 1. Open het PDF-formulier in Acrobat.

 2. Ga naar Bestand > Afdrukken of klik op het Printerpictogram  op de werkbalk.

 3. Kies Adobe PDF als printer in het dialoogvenster Afdrukken en klik op Afdrukken.

 4. Typ een naam voor het bestand en klik op Opslaan. Het PDF-bestand wordt gemaakt en geopend in Acrobat.

  U kunt de PDF nu bewerken. Zie Een formulier maken op basis van een bestaand document voor informatie over het toevoegen van formuliervelden aan de PDF.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?