In dit document leest u hoe u tekst kunt toevoegen of vervangen, typefouten corrigeren, lettertype en letterbeeld wijzigen, de uitlijning aanpassen en de tekengrootte wijzigen. (Klik op de bovenstaande koppelingen voor meer informatie over het bewerken van afbeeldingen, objecten of gescande PDF's.)

Opmerking: dit document bevat instructies voor Acrobat DC of 2017. Als u Acrobat XI gebruikt, gaat u naar Acrobat XI Help.

 

Tekst bewerken in een PDF

Met het gereedschap Tekst en afbeeldingen bewerken kunt u tekst vervangen, bewerken of toevoegen in een PDF. U kunt typefouten corrigeren, lettertypen en lettergrootte wijzigen, uitlijning aanpassen, superscript of subscript toevoegen en de grootte van tekst of alinea's wijzigen.

Gereedschap voor bewerken van tekst en afbeeldingen
Open een PDF in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken.

U kunt één PDF-pagina tegelijk bewerken. Voor uitgebreider bewerken of algemene opmaakwijzigingen in het volledige document bewerkt u het oorspronkelijke document. Als het origineel niet beschikbaar is, kunt u de PDF opslaan als een Microsoft Word-document of als een PowerPoint-presentatie. Vervolgens bewerkt u de PDF en maakt u deze opnieuw.

Videozelfstudie: tekst en afbeeldingen in een PDF bewerken met Acrobat

Leer hoe u tekst en afbeeldingen in uw PDF-bestanden kunt bewerken met Acrobat voor het bureaublad en hoe u PDF's op mobiele apparaten kunt bewerken met een Acrobat Pro-abonnement.

Video (05:07) | Door Matthew Pizzi (train eenvoudig)

De tekst in een PDF opmaken

Wanneer u tekst bewerkt, wordt de tekst in de alinea opnieuw geplaatst binnen het tekstvak om plaats te maken voor de wijzigingen. Elk tekstvak is onafhankelijk, en voor het invoegen van tekst in een tekstvak wordt geen aangrenzend tekstvak naar beneden verschoven of opnieuw geplaatst op de volgende pagina.  

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

  Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken
  Omtrekken geven de bewerkbare tekst en afbeeldingen aan.

 2. Selecteer de tekst die u wilt bewerken.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de tekst te bewerken:
  • Typ nieuwe tekst om de geselecteerde tekst te vervangen of druk op Verwijderen om deze te verwijderen.
  • Beheer lijstitems met de lijstbesturingselementen (lijst met opsommingstekens en genummerde lijsten) onder Indeling in het rechterdeelvenster. U kunt een nieuw lijstitem maken, een bestaande alinea omzetten naar een lijstitem, een bestaand lijstitem omzetten naar een alinea, en een lijsttype omzetten naar een ander lijsttype.
  • Selecteer een lettertype, tekengrootte, of andere opmaakopties onder Indeling in het rechterdeelvenster. U kunt ook de geavanceerde opmaakopties gebruiken, zoals regelafstand, tekenspatiëring, horizontale schaal aanpassen, lijndikte en kleur.
  Opmaakopties
  Opmaakopties in het rechterdeelvenster

  Opmerking:

  Als u bij het wijzigen van tekst een bepaald lettertype wilt gebruiken, bent u wettelijk verplicht om dat lettertype aan te schaffen en op uw systeem te installeren.

  U kunt alleen tekst bewerken als het letterype dat voor die tekst wordt gebruikt, op uw computer is geïnstalleerd. Als het lettertype niet is geïnstalleerd op uw systeem, maar is ingesloten in de PDF, kunt u alleen de kleur of de tekengrootte wijzigen. Als het lettertype niet is geïnstalleerd of ingesloten, kunt u de tekst niet bewerken.

 4. Klik ergens buiten de selectie om de tekst te deselecteren en opnieuw te beginnen.

Een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens toevoegen of bewerken

U kunt items toevoegen aan een genummerde lijst of aan een lijst met opsommingstekens, nieuwe lijstitems maken, een bestaande alinea omzetten naar een lijstitem, een bestaand lijstitem omzetten naar een alinea, en een lijsttype omzetten naar een ander lijsttype.

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

  Opmerking:

  Acrobat detecteert alinea's en lijsten afzonderlijk. Daarom kunnen zowel de alinea als de lijst in hetzelfde kader worden weergegeven tijdens het bewerken. Nadat u het bestand opslaat, of opslaat als een gewijzigd bestand en het opnieuw opent, worden de alinea en de lijstitems in afzonderlijke kaders weergegeven.

 2. Ga als volgt te werk:

  Items uit een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens verwijderen of er aan toevoegen:

  • U kunt items aan de lijst toevoegen of eruit verwijderen. Dit kan op elk genest niveau. Gebruik hiervoor de vertrouwde besturingselementen van MS Office. Druk bijvoorbeeld op Enter bij het einde van een lijstitem om een nieuwe rij te voegen. Druk op Backspace om de nieuwe rij te verwijderen en de cursor terug te plaatsen aan het einde van het vorige lijstitem.

  Een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens maken:

  1. Plaats de cursor in het document op de plek waar u een nieuwe lijst wilt toevoegen.
  2. Kies het gewenste lijsttype (opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.

  Een bestaande alinea omzetten naar een lijstitem:

  • Plaats de cursor in de alinea, en kies dan het gewenste lijsttype (met opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.

  Een bestaand lijstitem omzetten naar een alinea:

  1. Selecteer alle items in de lijst. Het gewenste lijsttype wordt gemarkeerd onder Indeling het rechterdeelvenster.
  2. Klik op het gemarkeerde lijsttype.

  Eén lijsttype omzetten naar een ander lijsttype:

  1. Plaats de cursor in het lijstitem of selecteer alle items in de lijst.
  2. Kies het gewenste lijsttype (opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.
  Opmaakopties
  Opmaakopties in het rechterdeelvenster


  Opmerking:

  U kunt ook het toetsenbord gebruiken om een lijstitem toe te voegen. Zo kunt u vóór een alinea het nummer 'a' intypen, gevolgd door het haakje sluiten ')', gevolgd door één spatie. Hierdoor wordt een genummerde lijst toegevoegd die begint met 'a)'.

Nieuwe tekst aan een PDF toevoegen

Het is mogelijk om nieuwe tekst aan een PDF toe te voegen of in te voeren met de letterypen die op het systeem zijn geïnstalleerd.

 1. Selecteer Gereedschappen > PDF bewerken > Tekst toevoegen .

  Gereedschap Tekst toevoegen
  Open een PDF en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Tekst toevoegen.

 2. Sleep om de breedte van het tekstblok te definiëren die u wilt toevoegen.
 3. Voor verticale tekst klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak en kiest u Tekstrichting verticaal maken.

 4. Het gereedschap Tekst toevoegen detecteert op intelligente wijze de volgende eigenschappen van tekst dicht bij het punt waarop is geklikt:

  • Naam, grootte en kleur van het lettertype
  • Teken-, alinea- en regelafstand
  • Horizontale schaling

  Deze teksteigenschappen worden automatisch toegepast op de tekst die u toevoegt bij het punt waarop u hebt geklikt.

  U kunt de teksteigenschappen wijzigen met de opties bij Indeling in het rechterdeelvenster.

 5. Typ de tekst.
 6. Als u het formaat van het tekstvak wilt wijzigen, sleept u een selectiegreep.
 7. Als u het tekstvak wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de nieuwe locatie. Om de uitlijning met de andere lijstitems te behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Een tekstvak verplaatsen, draaien of vergroten of verkleinen

U kunt tekstvakken op een pagina verplaatsen of draaien. Het gereedschap Tekst bewerken zorgt voor een omtrek rond elk vak, zodat duidelijk is welke tekst wordt beïnvloed. Bewerkingen blijven beperkt tot de pagina. U kunt geen tekstblok naar een andere pagina slepen of afzonderlijke tekens of woorden in een tekstvak verplaatsen of roteren. U kunt echter tekstvakken kopiëren en plakken naar een andere pagina.

Als u het formaat van een tekstvak wijzigt, wordt de tekst opnieuw geplaatst in de nieuwe tekstvakgrenzen. De grootte van de tekst blijft hetzelfde. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, raadpleegt u Tekst in een PDF bewerken of opmaken. Net als bij andere tekstbewerkingen is het wijzigen van de grootte beperkt tot de huidige pagina. De tekst loopt niet naar de volgende pagina.

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

 2. Klik op het tekstvak dat u wilt verplaatsen, draaien, vergroten of verkleinen.
  Een tekstvak verplaatsen, roteren of vergroten of verkleinen
  Een kader met selectiegrepen omgeeft het tekstvak waarop u hebt geklikt.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Verplaatsen

  Plaats de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet op de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de gewenste locatie. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept om de beweging verticaal of horizontaal te beperken.

  Tekstvak verplaatsen

  Roteren

  Plaats de aanwijzer net buiten een selectiegreep. Wanneer de cursor verandert in de rotatieaanwijzer , sleept u deze in de richting waarin u wilt roteren.

  Tekstvak roteren

  Formaat wijzigen

  Plaats de aanwijzer op een selectiegreep. Wanneer de cursor verandert in de aanwijzer voor afmeting wijzigen , sleept u de greep om de grootte van het tekstblok te wijzigen.

  Tekstvak vergroten of verkleinen

Tekst toevoegen, bewerken of verplaatsen op niet-interactieve formulieren of bij ondertekening

In organisaties worden van papieren formulieren soms PDF-versies zonder interactieve formuliervelden gemaakt. Gebruik het gereedschap Tekst toevoegen op de werkbalk Opmerking om niet-interactieve formulieren in te vullen of tekst toe te voegen aan documenten die u moet ondertekenen. Tekst die met dit gereedschap wordt toegevoegd, is in feite een opmerking en de oorspronkelijke PDF wordt niet gewijzigd.

Tekst toevoegen aan een niet-interactieve PDF

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking > Tekstopmerking toevoegen .

 2. Klik op de plaats waar u tekst wilt toevoegen.

 3. Selecteer in de werkbalk Teksteigenschappen de kleur, het lettertype en de tekengrootte voor de tekst die u wilt toevoegen.

  Werkbalk Teksteigenschappen
  Werkbalk Teksteigenschappen

  Opmerking:

  Als de werkbalk Teksteigenschappen niet zichtbaar is, klikt u op het pictogram Teksteigenschappen in de werkbalk Opmerkingen of drukt u op CTRL + E.

 4. Typ de tekst. Druk op Enter om een tweede regel toe te voegen.

Tekst bewerken in een niet-interactieve PDF

Als u de teksteigenschappen wilt wijzigen, selecteert u de tekst die u wilt bewerken. Gebruik een van de volgende gereedschappen in de werkbalk Teksteigenschappen:

Werkbalk Teksteigenschappen
Gebruik de verschillende opties in de werkbalk voor het wijzigen van teksteigenschappen

Opmerking:

Als de werkbalk Teksteigenschappen niet zichtbaar is, klikt u op het pictogram Teksteigenschappen in de werkbalk Opmerkingen of drukt u op CTRL + E.

 • Kies een lettertype in het menu Lettertype.
 • Of kies de gewenste grootte van het lettertype in het pop-upmenu.
 • Kies een kleur in het pop-upmenu Tekstkleur.
 • U wijzigt de regelafstand (voorloop) met de knop Regelafstand verkleinen of op de knop Regelafstand vergroten.

Tekst in een niet-interactief PDF-bestand verplaatsen, vergroten of verkleinen

Als u een tekstblok wilt verplaatsen of het formaat wijzigen, kiest u Gereedschappen > Opmerking > Lijst met opmerkingen (in het rechterdeelvenster). In de lijst met opmerkingen klikt u op de opmerking met de tekst die u wilt verplaatsen of vergroten of verkleinen. Wanneer het frame wordt weergegeven, sleept u het tekstblok of een van de hoeken.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid