In dit artikel leest u hoe u gescande PDF's in Acrobat DC kunt bewerken. (Klik op de bovenstaande koppelingen voor meer informatie over het bewerken van tekst, afbeeldingen of objecten in een PDF.)
 

Met Acrobat kunt u uw gescande documenten eenvoudig converteren naar bewerkbare PDF's. Wanneer u een gescand document opent om het te bewerken, voert Acrobat automatisch OCR (Optical Character Recognition) op de achtergrond uit en wordt het document geconverteerd naar een bewerkbare afbeelding en tekst met correct herkende lettertypen in het document. Ook verschijnt er een melding in de rechterbovenhoek met de herkende OCR-taal. De melding verwijst ook naar de knop Instellingen als u de OCR-taal wilt wijzigen.

Standaard wordt alleen de huidige pagina geconverteerd naar bewerkbare tekst, en niet het hele document in één keer. Wanneer u van de ene naar de andere pagina gaat, wordt de pagina met de focus bewerkbaar.

Opmerking: dit document bevat instructies voor Acrobat DC of 2017. Als u Acrobat XI gebruikt, raadpleegt u de Help van Acrobat XI.
 

Videozelfstudie: gescande documenten bewerken

Leer hoe u met Acrobat in één stap een gescand document kunt omzetten naar een bewerkbaar PDF-bestand.

Video (02:32) | Door Matthew Pizzi (train eenvoudig)

Tekst in een gescand document bewerken

 1. Open het gescande PDF-bestand in Acrobat.

 2. Kies Gereedschappen > PDF bewerken. In Acrobat wordt automatisch OCR op uw document toegepast en wordt het geconverteerd naar een volledig bewerkbare kopie van uw PDF.

  Opmerking:

  Er verschijnt een melding in de rechterbovenhoek met de herkende OCR-taal. Als u de taal wilt wijzigen, klikt u op Instellingen in de melding of in het rechterdeelvenster. Zie Opties voor het bewerken van gescande documenten voor meer informatie over de verschillende instellingen.

 3. Klik op het tekstelement u wilt bewerken en begin te typen. De nieuwe tekst komt overeen met het uiterlijk van de oorspronkelijke lettertypen in uw gescande afbeelding.

 4. Kies Bestand > Opslaan als en typ een nieuwe naam voor uw bewerkbare document.

Opties voor het bewerken van gescande documenten

Wanneer u een gescand document opent voor bewerken, worden de twee scanspecifieke opties weergegeven in het rechterdeelvenster onder Gescande documenten:

Opties voor het bewerken van gescande documenten
Opties voor het bewerken van gescande documenten

●   Instellingen: bevat opties om de OCR-taal te selecteren, systeemlettertypen te gebruiken en alle pagina's in één keer bewerkbaar te maken. Zie Instellingen: OCR-taal, systeemlettertypen, en alle pagina's bewerkbaar maken voor meer informatie.

●   Tekstherkenning: hiermee schakelt u tussen de modus voor het bewerken van tekst naar afbeeldingen en de modus voor het bewerken van afbeeldingen naar tekst. Zie Automatische OCR in- of uitschakelen voor gescande documenten voor meer informatie.

Instellingen: OCR-taal, systeemlettertypen en alle pagina's bewerkbaar maken

Gebruik de instellingen om de OCR-taal te wijzigen, geef aan of u systeemlettertypen wilt gebruiken en of u alle pagina's in één keer bewerkbaar wilt maken. Klik in het rechterdeelvenster op Instellingen onder Gescande documenten. Dit dialoogvenster bevat de volgende drie instellingen:

Instellingen voor het bewerken van gescande documenten
Instellingen voor het bewerken van gescande documenten

 • Tekst herkennen in (OCR-taal): de OCR-taal wordt standaard overgenomen van de standaardlandinstelling.
 • Beschikbaar systeemlettertype gebruiken: als deze optie is geselecteerd, wordt tijdens de conversie van gescande naar bewerkbare tekst de geconverteerde tekst weergegeven in een lettertype dat op het systeem is geïnstalleerd en het dichtste bij het oorspronkelijke lettertype op de gescande pagina komt.
 • Alle pagina's bewerkbaar maken: als deze optie is geselecteerd, worden alle pagina's van het huidige document tegelijk geconverteerd naar bewerkbare tekst. Dit is een relatief tragere optie. Gebruik deze optie alleen als u alle pagina's wilt bewerken of als u alle pagina's wilt converteren naar bewerkbare tekst.

Aanvankelijk is de taal ingesteld op de standaardlandinstelling en zijn de andere opties uitgeschakeld. Al deze wijzigingen blijven bestaan en worden toegepast wanneer u naar de bewerkmodus gaat (Gereedschappen > PDF bewerken).

Automatische OCR voor gescande documenten uitschakelen of deactiveren

OCR is standaard ingeschakeld. Wanneer u een gescand document opent om het te bewerken, wordt de huidige pagina geconverteerd naar bewerkbare tekst. Afhankelijk van de vraag of u uw gescande documenten al dan niet wilt omzetten naar bewerkbare tekst, kunt u de optie voor automatische OCR in- of uitschakelen.

Automatische OCR uitschakelen:

 • Schakel in het rechterdeelvenster het selectievakje Tekstherkenning uit. Vanaf nu wordt de OCR-functie niet meer automatisch uitgevoerd in Acrobat en wordt een gescand document niet meer geconverteerd naar bewerkbare tekst.
Automatische OCR uitschakelen
Optie voor uitschakelen van automatische OCR

Automatische OCR inschakelen:

 • Schakel in het rechterdeelvenster het selectievakje Tekstherkenning in. Vanaf nu wordt de OCR-functie automatisch uitgevoerd in Acrobat en wordt een gescand document geconverteerd naar bewerkbare tekst.
Automatische OCR inschakelen
Optie voor inschakelen van automatische OCR

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid