Handboek Annuleren

Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Adobe Acrobat biedt krachtige tools en functies voor het bewerken van PDF-afbeeldingen en -tekst. De bewerkingsmogelijkheden zijn echter beperkt in vergelijking met een speciaal tekstverwerkingsprogramma.

Het bewerken van opgemaakte tekst kan soms lastig zijn omdat de lay-out mogelijk anders wordt aangepast dan gewenst. In dit geval moeten gebruikers de opmaak handmatig aanpassen. 

Bovendien is Acrobat voornamelijk ontworpen voor het werken met PDF-bestanden en heeft maar beperkte mogelijkheden voor het bewerken van afbeeldingen. U hebt mogelijk andere tools voor het bewerken van afbeeldingen nodig om afbeeldingen te verfijnen voordat u deze in een PDF-bestand invoegt.Het bewerken en toevoegen van foto's met een hoge resolutie kan de PDF-bestanden vergroten, wat kan leiden tot trage prestaties of problemen bij het delen van het bestand met anderen.

Bij het bewerken van tekst kunnen er ook problemen optreden met lettertypen. Als het oorspronkelijke lettertype niet beschikbaar is op uw systeem, vervangt Acrobat dit door een vergelijkbaar lettertype. Dit kan de look and feel van de tekst veranderen. Voordat u afbeeldingen in een PDF-bestand invoegt, optimaliseert u deze voor grootte en resolutie om de bestandsgrootte te beperken en de prestaties te verbeteren.

Gebruik bij het bewerken van tekst de beschikbare lettertypen of sluit lettertypen in de PDF in om een consistent uiterlijk op verschillende apparaten en systemen te waarborgen.Adobe Acrobat biedt tools voor het maken van toegankelijke PDF's, zoals het toevoegen van alternatieve tekst voor afbeeldingen, het correct taggen van content en het zorgen voor de juiste leesvolgorde. Maak gebruik van de functies om uw documenten toegankelijker te maken.

Dit document beschrijft hoe u in Acrobat stapsgewijs afbeeldingen en objecten in een PDF kunt toevoegen, verplaatsen, groter of kleiner kunt maken, of kunt vervangen.

Afbeeldingen toevoegen en wijzigen

 1. Open de PDF in Acrobat en selecteer vervolgens Een PDF bewerken > Afbeelding.

  Afbeelding toevoegen aan een PDF

 2. Selecteer in het dialoogvenster het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen.

 3. Selecteer de locatie waar u de afbeelding wilt invoegen of selecteer Slepen om de afbeelding tijdens het invoegen te vergroten of te verkleinen.

  Er verschijnt een kopie van het afbeeldingsbestand op de pagina, met dezelfde resolutie als het originele bestand.

 4. Nadat de afbeelding is toegevoegd, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Om de afbeelding te verplaatsen, beweegt u de muis over de afbeelding, houdt u het verplaatsingspictogram ingedrukt en sleept u de afbeelding naar de gewenste locatie. 
  • Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u de afbeelding, houdt u de handgrepen voor vergroten of verkleinen ingedrukt om de afbeeldingsgrootte te wijzigen. 
  Opmerking:

  Als u meerdere objecten selecteert, kunt u deze samen verplaatsen of vergroten of verkleinen. Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u een voor een op de objecten.

 5. Als u de afbeelding verder wilt aanpassen, selecteert u Afbeelding in het linkerdeelvenster en selecteert u vervolgens onder Objecten aanpassen in het venster Bewerken een van de volgende tools:

  • Verticaal draaien: de afbeelding wordt verticaal gedraaid, op de horizontale as.
  • Horizontaal draaien: de afbeelding wordt horizontaal gedraaid, op de verticale as.
  • Linksom roteren: de geselecteerde afbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.
  • Rechtsom roteren: de geselecteerde afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.
  • Afbeelding uitsnijden: de geselecteerde afbeelding wordt uitgesneden of geknipt. Sleep een selectiegreep om de afbeelding uit te snijden.
  • Afbeelding vervangen: hiermee vervangt u de geselecteerde afbeelding door een afbeelding van uw keuze.
  • Objecten uitlijnen: als u meerdere objecten naast elkaar wilt uitlijnen: links, verticaal midden, rechts, boven, horizontaal, midden en onder.
   Wanneer u objecten met betrekking tot elkaar uitlijnt bij de randen, blijft een van de objecten op zijn plek staan. Met de optie links worden bijvoorbeeld de linkerranden van de geselecteerde objecten uitgelijnd met het meest linkse object.
  • Objecten indelen: om een afbeelding of object voor of achter andere elementen te verplaatsen. U kunt een item slechts één niveau naar voren of achteren plaatsen. U kunt de pagina ook naar de voor- of achterkant van de stapelvolgorde van elementen op de pagina verplaatsen.
  Opmerking:

  Plaats de aanwijzer net buiten een selectiegreep om de geselecteerde afbeelding handmatig te roteren. Wanneer de cursor verandert in de rotatieaanwijzer, sleept u deze in de richting waarin u wilt roteren.

Objecten toevoegen aan PDF

 1. Open een PDF en selecteer vervolgens in het menu Alle tools Een PDF bewerken.

  Selecteer in het linkerdeelvenster Meer onder Content toevoegen om het menu uit te vouwen en de gewenste tool te selecteren.

 2. Een knop toevoegen:

  1. Selecteer in het linkermenu Knop.
  2. Zodra de knopcoördinaten verschijnen, beweegt u de muis naar de gewenste locatie en plaatst u de knop.
  3. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een naam op voor de knop.
  4. Om de eigenschappen van de knop te wijzigen, dubbelklikt u op de knop en selecteert u in het dialoogvenster dat verschijnt de gewenste eigenschappen.
 3. Een video toevoegen:

  1. Selecteer in het linkermenu Video.
  2. Sleep de cursor op de plaats in het document waar u de video wilt toevoegen.
  3. In het dialoogvenster Video invoegen dat verschijnt, bladert en selecteert u het videobestand dat u wilt toevoegen.
  4. Selecteer OK.
 4. Geluid toevoegen aan de PDF:

  1. Selecteer in het linkermenu Geluid.
  2. Sleep de cursor over de tekst of afbeelding waaraan u geluid wilt toevoegen.
  3. Blader in het dialoogvenster Geluid invoegen dat verschijnt en selecteer het audiobestand dat u wilt toevoegen.
  4. Selecteer OK.
 5. 3D-media toevoegen aan de video:

  1. Selecteer in het linkermenu 3D-media.
  2. Zodra de knopcoördinaten verschijnen, beweegt u de muis naar de gewenste locatie en plaatst u de knop.
  3. Blader en selecteer het bestand in het dialoogvenster dat verschijnt.
  4. Selecteer OK.

Een afbeelding buiten Acrobat bewerken

U kunt een afbeelding bewerken met een andere toepassing, zoals Photoshop, Illustrator of Microsoft® Paint. Wanneer u de afbeelding opslaat, werkt Acrobat de PDF automatisch bij met de wijzigingen. Welke toepassingen in het menu Bewerken met worden weergegeven, hangt af van uw installatie en het type afbeelding dat u hebt geselecteerd. U kunt ook de toepassing opgeven die u wilt gebruiken.

 1. Open de PDF in Acrobat, kies Bewerken en selecteer vervolgens de afbeelding of het object.

  Opmerking:

  Selecteer meerdere items als u ze in hetzelfde bestand samen wilt bewerken. Als u alle afbeeldingen en objecten op de pagina wilt bewerken, kiest u Alles selecteren in het contextmenu.

 2. Selecteer onder Objecten aanpassen in het deelvenster Bewerken de optie Bewerken met en kies vervolgens een editor.

  Als u een andere editor wilt kiezen dan in het menu staat, selecteert u Openen met, zoekt u de app en klikt u op Openen.

  Opmerking:

  Als u wordt gevraagd of conversie naar ICC-profielen gewenst is, kiest u Niet converteren. Als in het afbeeldingsvenster een dambordpatroon wordt weergegeven wanneer het wordt geopend, kunnen de afbeeldingsgegevens niet worden gelezen.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de app. Houd rekening met het volgende:

  • Als u de afmetingen van de afbeelding wijzigt, wordt de afbeelding mogelijk niet juist uitgelijnd in de PDF.
  • Transparantiegegevens blijven alleen behouden voor maskers die zijn opgegeven als indexwaarden in een geïndexeerde kleurruimte.
  • Vlak de afbeelding af als u in Photoshop werkt.
  • Afbeeldingsmaskers worden niet ondersteund.
  • Als u naar een andere afbeeldingsmodus gaat terwijl de afbeelding wordt bewerkt, kan er waardevolle informatie verloren gaan die alleen in de oorspronkelijke modus kan worden toegepast.
 4. Kies in de bewerkingsapp Bestand > Opslaan. Het object wordt automatisch bijgewerkt en in de PDF weergegeven wanneer u Acrobat naar de voorgrond haalt.

  Opmerking:

  Bij Photoshop wordt de bewerkte afbeelding opnieuw opgeslagen in de PDF, wanneer de afbeelding een indeling heeft die wordt ondersteund door Photoshop 6.0 of hoger. Als de afbeelding echter een niet-ondersteunde indeling heeft, wordt de afbeelding in Photoshop als een generieke PDF-afbeelding behandeld. De bewerkte afbeelding wordt op de schijf opgeslagen in plaats van de PDF.

PDF-afbeeldingen naar een andere indeling exporteren

U kunt elke pagina (alle tekst, afbeeldingen en vectorobjecten op een pagina) opslaan in een afbeeldingsindeling. Kies Converteren > PDF exporteren naar > Afbeeldingsindeling > [Image Type]. U kunt ook elke afbeelding in een PDF exporteren naar een afzonderlijk afbeeldingsbestand.

Voor meer informatie gaat u naar PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen.


Probeer deze online PDF-tools: PDF converteren naar JPG

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?