DPS-publicatieproces voor Android-apparaten

Bekijkt u het juiste artikel?

Dit artikel heeft betrekking op Digital Publishing Suite. Voor het Digital Publishing Solution (DPS 2015)-artikel leest u Android-publicatiegids voor DPS 2015.

Overzicht

Met DPS-tools kunt u een viewer-app (APK-bestand) maken die u bij Google Play (voorheen Android Market) kunt indienen.

U kunt twee verschillende soorten apps voor Android-apparaten maken: de verouderde AIR Android-app (die in december 2014 is ingetrokken) of de nieuwe native Android-app. Voor instructies over het bouwen van de verouderde AIR Android-app leest u Verouderde DPS-apps maken voor Android-apparaten. Voor instructies over het bouwen van een native Android-app leest u DPS-native Android-apps maken.

Zie Lijst met functies die door DPS worden ondersteund om een functievergelijkingsdiagram te bekijken.

Volg de onderstaande stappen om de vereiste bestanden voor uw aangepaste viewer-app te maken.De huidige versie van de DPS App Builder is v3.2 (gepubliceerd in september 2014). 

Controlelijst van vereiste bestanden

☐    Toepassingspictogrammen (willekeurig formaat voor native app; 36 x 36, 48 x 48 en 72 x 72 PNG voor verouderde app)

☐    Splash-afbeeldingen (1280 x 800 en 800 x 1280 of hoger PNG 8 bits) alleen voor verouderde app

☐    Geldig certificaat

Kleinhandelsinhoud voor Google Play

 • U kunt alleen viewer-apps met meerdere folio's voor Google Play maken. Enkelvoudige folio-apps zijn momenteel niet beschikbaar.
 • DPS ondersteunt op dit moment geen Google Play-abonnementen.
 • U kunt het in-app-factureringsproces van Google gebruiken om edities te verkopen.

Zie Uw apps verkopen in de Help van Google Play voor meer informatie over de prijzen van apps in Google Play.

Android-systeemvereisten voor DPS-viewers

 • Native DPS-viewers ondersteunen Android-telefoons en -tablets die Android 4.0.3 of later uitvoeren.
 • Verouderde DPS-viewers ondersteunen tablets met Android 2.3.3 API level 10 of later, 512 MB RAM of meer, 7-inch scherm of groter, 1024 x 600 schermresolutie of hoger. Verouderde DPS-viewers ondersteunen geen telefoons. Alleen v29 en latere verouderde viewers ondersteunen Android 4.4 (KitKat).

Overzicht van werkproces

Voorbereidingen voor het ontwerpen van de app 

 • Registreer u als een Google Play-ontwikkelaar. De kosten voor aanmelding bij Google Play (voorheen Android Market) bedragen $25. Voer het registratieproces uit zodat u uw apps kunt indienen bij de Google Play Store.
 • Maak een persoonlijk sleutelcertificaat. Voor native Android-apps worden .keystore-bestanden ook ondersteund voor ondertekening van de app.
 • Maak app-pictogrammen en opstartschermen.

De app ontwerpen en testen 

 • Voor native Android-viewers meldt u zich aan bij de App Builder op het web en maakt u de app. Zie Native DPS-apps voor Android maken.
 • Voor verouderde Android-viewers meldt u zich aan bij DPS App Builder op uw computer en maakt u de app. Zie DPS-apps maken voor Android-apparaten.
 • Laad het APK-bestand op het mobiele apparaat.
 • Maak en publiceer folio's en download ze naar de mobiele apparaten.

De app indienen bij Google Play

Onderteken het APK-bestand voor native Android-apps. Dien het ondertekende APK-bestand in bij Google Play Store. Als uw app in-app aankopen bevat, moet u zorgen dat u het gedeelde geheim (licentiesleutel) in de DPS Account Administration-portal opgeeft, en dat u een APK-bètabestand in de Google Play Developer Portal indient. Zie de verwante sectie verderop in dit artikel.

Vereiste bestanden maken

Als u de Viewer Builder wilt gebruiken om een aangepaste viewer-app te ontwerpen, maakt u app-pictogrammen, opstartschermen en een voorblad.

App-pictogrammen

Voor native Android-apps maakt u een vierkante PNG-afbeelding van een willekeurige grootte, maar het is raadzaam 96x96 of groter te gebruiken. De Web App Builder schaalt de afbeelding.

Maak 36 x 36, 48 x 48 en 72 x 72 pixelpictogrammen in PNG-indeling voor verouderde Android-apps.

Wanneer u de definitieve app indient bij de winkel, moet u extra toepassingspictogrammen verstrekken.  

Opstartschermen

Voor native Android-apps zijn opstartschermen niet vereist. De app wordt onmiddellijk geladen.

Maak twee opstartschermen voor verouderde Android-apps voor alle Android-apparaten. Wanneer de viewer wordt gestart, wordt ongeveer drie seconden een opstartscherm weergegeven. Lever twee 72-ppi 8-bits PNG-afbeeldingen van opstartschermen bij elk paar met de volgende afmetingen: 1280x800/800x1280, 1920x1200/1200x1920, 2048x1536/1536x2048 of 2560x1600/1600x2560.

Alle apparaten gebruiken hetzelfde horizontale of verticale opstartscherm dat u opgeeft. De viewer schaalt de afbeeldingen omhoog of omlaag. En als het apparaat en de afbeeldingen verschillende hoogte-breedteverhoudeingen hebben, snijdt de viewer de randen van de afbeeldingen bij om het scherm te vullen.

Een certificaatbestand maken

Voor Android-systemen moeten alle geïnstalleerde apps digitaal worden ondertekend met een p12-certificaat waarin de persoonlijke sleutel in het bezit is van de app-ontwikkelaar. Zorg dat alle apps zijn ondertekend. Het systeem kan geen app installeren die niet is ondertekend. U kunt zelfondertekende certificaten gebruiken om uw apps te ondertekenen. Er is geen certificeringsinstantie vereist.

Het certificaat dat u maakt, moet na 22 oktober 2033 verlopen.

Er zijn verschillende methodes om certificaten te maken, zoals Adobe Flash Professional en Adobe Flash Builder. Als u geen hulpprogramma's voor ontwikkelaars hebt geïnstalleerd, kunt u het hulpprogramma Keytool gebruiken om een certificaat te maken. Keytool is een Java SDK-hulpprogramma dat reeds beschikbaar is op Mac OS-computers. In Windows moet u Java SDK (ook wel JDK genoemd) installeren en configureren.

Hieronder leest u hoe u Keytool gebruikt om een certificaat te maken. Zie Uw app ondertekenen op de site voor Android-ontwikkelaars.

(Mac OS) Een certificaatbestand maken met Keytool

 1. Open Terminal, dat zich in de map Programma's > Hulpprogramma's bevindt.
 2. Kopieer en plak de volgende regel (vervang 'myname.key.p12' en 'alias_name' door uw informatie):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -storetype pkcs12 -validity 10000

  Wanneer u '10000' opgeeft, wordt de vervaldatum na 22 oktober 2033 ingesteld.

 3. Voer een wachtwoord in en voer het nogmaals in. U geeft dit wachtwoord later op in DPS App Builder.

 4. Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven.

 5. Wanneer u wordt gevraagd om uw keuzes te bevestigen, klikt u op 'Ja' en drukt u op Return om hetzelfde wachtwoord te gebruiken.

  Er wordt een certificaat in uw aanwijzingslocatie gemaakt, zoals de map met uw gebruikersnaam. Kopieer dit certificaatbestand naar een bekende locatie. Maak ook een aantekening van het wachtwoord.

(Windows) Een certificaatbestand maken met Keytool

 1. Download en installeer Java SDK (JDK). Maak een aantekening van de installatielocatie.
 2. (Optioneel) Stel een permanent pad in om Java SDK-opdrachten uit te voeren. Wanneer u een permanent pad instelt, kunt u JDK-opdrachten zoals 'keytool' vanaf elk pad uitvoeren. Zo hoeft u niet naar de Java SDK-map te navigeren. Zie stap 4 van de JDK-site om een permanent pad in te stellen.
 3. Open een opdrachtprompt. Voer bijvoorbeeld 'command' in het veld Uitvoeren of het zoekveld in.
 4. Als u in stap 2 geen permanent pad hebt ingesteld, navigeert u naar de map waar JDK-opdrachten staan. Typ bijvoorbeeld cd \ en vervolgens cd program files\Java\jdk1.6.0_24\bin (geef het juiste versienummer op).
 5. Typ (of plak) de volgende regel (vervang 'myname.key.p12' en 'alias_name' door uw informatie):

  keytool -genkey -v -keystore myname.key.p12 -alias alias_name -keyalg RSA -storetype pkcs12 -keysize 2048 -validity 10000

  Wanneer u '10000' opgeeft, wordt de vervaldatum na 22 oktober 2033 ingesteld.

 6. Voer een wachtwoord in en voer het nogmaals in. U geeft dit wachtwoord later op in DPS App Builder.

 7. Volg de aanwijzingen om de certificaatinformatie op te geven.

  Er wordt een certificaat in uw aanwijzingslocatie gemaakt, zoals de map met uw gebruikersnaam. Kopieer dit certificaatbestand naar een bekende locatie. Maak ook een aantekening van het wachtwoord.

  Opmerking: als geen certificaatbestand is gemaakt, vervangt u '-keystore myname.keystore' door een doelpad (zoals -keystore c:\users\bob\bobcert.keystore) waartoe u toegang hebt.

De app bouwen

Gebruik de toepasselijke methode om uw Android-appbestand (.apk) te maken.

Voor native Android-apps leest u Native DPS Android-apps maken.

Voor verouderde Android-apps leest u Verouderde DPS-apps maken voor Android-apparaten.

In-app-facturering instellen (Google Play)

U kunt de in-app-factureringsservice van Google gebruiken om afzonderlijke folio's binnen uw viewer-app te verkopen. DPS ondersteunt op dit moment geen Google Play-abonnementen.

Zorg dat u uw facturering instelt voordat u uw inhoud beschikbaar maakt voor klanten.

(Alleen verouderde AIR Android-apps) Zelfs als u kleinhandelsedities via een abonnementsservice aanbiedt, moet u in-app-facturering voor elke kleinhandelsfolio instellen. Anders ontvangen uw klanten een foutbericht wanneer ze op de knop Kopen klikken.

 1. Gebruik de site voor Google Play-ontwikkelaars om een appverzoek te maken en uw aangepaste viewer-app (APK-bestand) te uploaden.

  • Als uw app in-app-facturering bevat, vereist Google Play nu dat u de app (APK-bestand) uploadt via het tabblad Bètatests in de APK-sectie.
  • Bij het indienen van uw definitieve app klikt u op Opslaan in plaats van Publiceren als uw app nog niet in de winkel beschikbaar moet zijn voordat u uw in-app-facturering instelt.
 2. Volg de stappen in het Help-onderwerp Administering In-app Billing (In-app-facturering beheren). Houd rekening met het volgende terwijl u deze stappen uitvoert:

  • Wanneer u Android in-app-facturering instelt, geeft u precies dezelfde in-app product-id op die u gebruikt wanneer u de folio met de Adobe-hulpprogramma's publiceert. De product-id koppelt de folio aan het in-app-factureringsitem.
  • Voor 'Purchase Type' (Aankooptype) selecteert u 'Managed' (Beheerd), niet 'Unmanaged' (Onbeheerd). Als u dit niet doet, kunnen uw klanten aankopen niet herstellen.
  • Adobe ondersteunt de Android-restitutiefunctie op dit moment niet.
  • Onthoud de informatie die u opgeeft voor uw openbare sleutel. Adobe heeft deze informatie nodig om in-app-facturering in te schakelen.
 3. Kopieer de openbare sleutel in het Android-veld in de gedeelde geheimen, zoals beschreven in de online Help-onderwerpen voor accountbeheer van DPS. Meld u vervolgens aan bij de Folio Producer Organizer.

  Meld u aan bij https://play.google.com/apps/publish om de waarde van uw openbare sleutel te achterhalen. Klik op de koppeling Edit Profile (Profiel bewerken) en kopieer de tekst naar het veld voor de openbare sleutel. Geef deze waarde voor de openbare sleutel ook op in het Adobe-hulpmiddel Account Administration dat beschikbaar is op het DPS-dashboard. Voeg deze waarde toe aan het gebied Shared Secret (Gedeeld geheim) van de toepassingsaccount.

 4. U activeert de wijzigingen door u aan te melden bij het DPS Dashboard. Klik vervolgens op 'Folio Producer' (Folioproducent) om de Folio Producer Organizer te openen.

Het APK-bestand op uw Android-apparaat laden

Voor native apps is Android 4.0.3 of later op uw Android-tablet of -telefoon vereist. Voor verouderde Android-apps is Android 2.3 of later op uw Android-tablet vereist.

 1. Sta toe dat niet-Market-apps op uw apparaat kunnen worden geïnstalleerd. Op een Samsung Galaxy bijvoorbeeld gaat u naar Settings (Instellingen) > Applications (Toepassingen) en selecteert u 'Unknown sources' (Onbekende bronnen). Als u de installatie voltooid hebt, kunt u de selectie van deze optie opheffen.
 2. Sluit uw apparaat aan op uw computer. Indien nodig koppelt u het apparaat zodat u de map kunt openen om de bestanden weer te geven. Als u het apparaat niet op uw computer kunt zien, raadpleegt u 'Android-bestandsoverdracht'.
 3. Open een bestandsbeheertoepassing (zoals 'Mijn bestanden') en tik op het viewer.apk-bestand om het te installeren.

De Android-viewerapp testen

In tegenstelling tot Apple hoeven apps wanneer ze bij Google Play worden ingediend, niet te worden goedgekeurd. Het is echter raadzaam het APK-bestand van uw aangepaste viewer te testen voordat u het bij Google indient.

 1. Laad het APK-bestand van de aangepaste viewer op uw apparaat, zoals in de sectie hierboven is beschreven.
 2. Publiceer uw folio bij de distributieservice (leveringsserver) en wijzig de status naar 'Public' (Openbaar). Voor product-id is het raadzaam de notatie com.uitgever.publicatie.maandjaar voor uw folionaam te gebruiken. Voor retailfolio's moet u zorgen dat deze product-id overeenkomt met de product-id van in-app-facturering die u instelt.

 3. Open de aangepaste viewer en controleer of u de openbare folio's naar de viewer-app kunt downloaden. Test de folio's.

Als uw app in-app-facturering heeft, raadpleegt u de vorige sectie over het instellen van in-app-facturering. Voor het testen van in-app-facturering in uw app leest u Setting up test accounts (Testaccounts instellen) en Testing In-App Billing (In-app-facturering testen).

Android Viewer-beperkingen

Zie Lijst met functies die door DPS worden ondersteund en Verschillen tussen iOS- en Android-viewers voor een volledige lijst met functies die in iOS-viewers maar niet Android-viewers worden ondersteund.

Uw app indienen bij Google Play

Voor uitgebreide informatie over het publiceren van apps in Google Play gaat u naar de volgende site:

http://developer.android.com/guide/publishing/publishing.html

 1. Registreer u als Google Play-ontwikkelaar op http://play.google.com/apps/publish als u dit nog niet gedaan hebt.

 2. Vul de informatie over uw app in.

 3. Als uw app in-app facturering bevat, doet u het volgende:

  • Geef product-id's voor in-app-aankopen op in de sectie (In-app-producten. Wanneer u folio's publiceert, gebruikt u exact dezelfde product-id die in deze sectie is opgegeven, om de aankoop te koppelen aan de gepubliceerde folio.
  • Haal de licentiesleutel op (ook wel de productsleutel of het gedeelde geheim genoemd) en kopieer deze naar het veld voor het gedeelde Android-geheim in de DPS Account Administration-portal.
  • Upload een app (APK-bestand) via het tabblad Bètatests in de APK-sectie.
 4. Nadat u het APK-bestand hebt geüpload, klikt u op Opslaan om de gegevens op te slaan zonder te publiceren. Klik op Publiceren wanneer u klaar bent om de viewer-app in te dienen bij Google Play.

Voor een optimaal resultaat moet u een app die u per ongeluk hebt ingediend, niet verwijderen, maar de publicatie ongedaan maken. 

Als uw Android-app kleinhandelsinhoud van welke soort dan ook bevat, moet u zorgen dat u uw openbare sleutel (gedeeld geheim) opgeeft via de Account Administration-tool

Zie Uw apps verkopen in de Help van Google Play.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?