Als u problemen met crashes, trage prestaties of onverwacht gedrag in Dreamweaver op Microsoft Windows ondervindt, kunt u met behulp van de onderstaande stappen het probleem oplossen of de bron isoleren. Als u nog steeds problemen ondervindt nadat u de voorgestelde procedures hebt uitgevoerd, raadpleegt u de sectie extra informatie aan het eind van dit document.

De eenvoudigste methodes worden het eerst weergegeven, gevolgd door complexere, tijdrovendere procedures. Sommige complexere procedures, bijvoorbeeld Dreamweaver opnieuw installeren, blijken vaak de oplossing te vormen. 

Een afgekorte lijst met methodes waarmee Dreamweaver-problemen op Windows vaak worden opgelost:

Dreamweaver en de computer opnieuw opstarten

Kunt u andere Adobe-programma's starten?

Het nieuwste Dreamweaver-updateprogramma installeren indien beschikbaar

Een nieuw bestand op een nieuwe site proberen, en de sitecache opnieuw maken

De gebruikersconfiguratiemap voor Dreamweaver opnieuw maken

Dreamweaver opnieuw installeren in selectieve opstartmodus of veilige modus met virusbeveiliging uitgeschakeld

 

Uitgebreide lijst met probleemoplossingen:

1. Systeemvereisten verifiëren

Verifieer dat uw computer aan de minimumsysteemvereisten voldoet om Dreamweaver uit te voeren, zoals weergegeven in de Dreamweaver-systeemvereisten.

2. Kunt u Dreamweaver niet starten?

Als u Dreamweaver niet kunt starten, vindt u hier enkele probleemoplossingstips die van pas kunnen komen:

 • Dreamweaver-gebruikers moeten de suggesties in dit forumbericht proberen.
 • Controleren of het om een activeringsprobleem gaat
 • Het welkomstscherm van Dreamweaver uitschakelen
 • Dreamweaver MX 2004-gebruikers moeten de volgende stappen proberen. Deze stap is niet van toepassing op versie MX, 8 of CS3:
  1. Druk op Ctrl+Alt+Delete en klik op de knop Taakbeheer. Selecteer het tabblad Processen. Als u Windows 98 gebruikt, wordt het dialoogvenster Venster sluiten weergegeven, dat geen tabopties heeft.
  2. Klik op de kolomknop Imagenaam om de processen op naam te sorteren.
  3. Zoek naar de dreamweaver.exe-processen.
  4. Selecteer elk proces en klik op Taak beëindigen.
  5. Herhaal stap 4 ook voor alle ~e5d141.tmp- en Macromedia Licensing.exe-processen, indien aanwezig.
  6. Probeer Dreamweaver opnieuw te starten.

3. Kunt u andere Adobe-/Macromedia-programma's starten?

Als u Dreamweaver niet kunt starten, controleert u of u andere Adobe-/Macromedia-toepassingen kunt starten (bijvoorbeeld Flash, Fireworks, Contribute, Photoshop of Illustrator). Als u andere Adobe-/Macromedia-programma's ook niet kunt starten, betekent dit meestal dat er een probleem met productactivering is. Een andere resource voor problemen met productactivering is het Activeringsondersteuningscentrum.Als u geen andere Adobe-producten bezit, kunt u proefversies downloaden om mee te testen.

4. Treden de problemen ook op in andere niet-Adobe- of niet-Macromedia-programma's?

Als u naast Dreamweaver ook problemen met niet-Adobe-programma's ondervindt, hebt u waarschijnlijk problemen met uw besturingssysteem of hardware. Dergelijke problemen vallen buiten het bereik van deze handleiding. Adobe raadt aan contact op te nemen met Microsoft of de leverancier van uw computer en geef door dat u problemen met meerdere programma's ondervindt. U vindt enkele algemene Windows-diagnostieken in deze handleiding mogelijk nuttig: hardwareversnelling, videokaart, scannen op virussen, uitvoeren in Veilige modus en algemene Windows-hulpprogramma's.

5. Belangrijke achtergrondinformatie verzamelen

Als het probleem alleen in Dreamweaver optreedt, kan het voor u, Dreamweaver-forumleden of ondersteuningsmedewerkers nuttig zijn als u de volgende vragen beantwoordt:

 • Hebt u het probleem altijd gehad of hebt u met Dreamweaver kunnen werken?
 • Als het probleem onlangs is opgetreden, is er iets veranderd op de computer? Hebt u bijvoorbeeld nieuwe software, hardware, stuurprogramma's of Windows Updates geïnstalleerd? Hebt u problemen met virussen, stroomonderbrekingen of fysieke schade op uw computer ondervonden?
 • Is er een foutmelding met betrekking tot het probleem? In dat geval maakt u een aantekening van de precieze tekst van het foutbericht en eventuele foutnummers. Sommige foutberichten kunnen ondersteuningsmedewerkers of forumleden helpen het probleem sneller vast te stellen.
 • Als u in een groepsomgeving werkt (bijvoorbeeld een kantoor of school), hebben andere computers in uw werkgroep dan hetzelfde probleem?
 • U vindt Dreamweaver-crashlogboeken op de volgende locaties. Als u contact opneemt met de technische ondersteuning, wordt u mogelijk gevraagd deze logboeken op te sturen. Crashlogboeken zijn in 2004 in Dreamweaver geïntroduceerd. Deze stap is dus niet van toepassing op Dreamweaver MX (versie 6) en eerder.
  • Dreamweaver CS3 op Windows Vista:
   C:\Users\[gebruiker]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration\CrashLogs
  • Dreamweaver CS3 op Windows XP:
   C:\Documents and Settings\[gebruiker]\Application Data\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration\CrashLogs
  • Dreamweaver 8 op Windows Vista:
   C:\Users\[gebruiker]\AppData\Roaming\Macromedia\Dreamweaver 8\Configuration\CrashLogs
  • Dreamweaver 8 en MX 2004 op Windows XP & Windows 2000:
   C:\Documents and Settings\[gebruiker]\Application Data\Macromedia\Dreamweaver [versie]\Configuration\CrashLogs
 • Raadpleeg de Windows-logboeken voor aanwijzingen.
  • Windows XP en Windows 2000: Start-knop > Instellingen > Configuratiescherm > Systeembeheer > Logboeken. Raadpleeg het toepassingslogboek voor eventuele Dreamweaver-fouten.
  • Windows Vista: Start-knop > Configuratiescherm > klik op de koppeling voor de klassieke weergave > Systeembeheer > Logboeken. Breid het knooppunt van Windows-logboeken uit en raadpleeg het toepassingslogboek voor eventuele Dreamweaver-fouten.
 • Hebt u firewallsoftware of internetbeveiligingssoftware op uw computer geïnstalleerd? Er is een probleem bekend met oudere versies van de CyberArmor-firewallsoftware waardoor Dreamweaver niet kan worden gestart. Wanneer u bijwerkt naar de nieuwste versie van CyberArmor wordt het probleem opgelost.

6. Dreamweaver en de computer opnieuw opstarten

Wanneer een probleem de eerste keer optreedt, sluit u Dreamweaver en start u het programma opnieuw op om te zien of het probleem opnieuw optreedt. In dat geval start u Windows opnieuw op en start u Dreamweaver om te zien of het probleem nog steeds optreedt. Als u Dreamweaver niet kunt starten, voert u de volgende stappen uit:

 1. Druk op Ctrl+Alt+Delete en klik op de knop Taakbeheer. Selecteer het tabblad Processen.

 2. Klik op de kolomknop Imagenaam om de processen op naam te sorteren.

 3. Zoek naar de dreamweaver.exe-processen.
 4. Selecteer elk proces en klik op Taak beëindigen.
  Opmerking: Deze stap is alleen van toepassing voor Dreamweaver MX 2004:

  Herhaal stap 4 ook voor alle ~e5d141.tmp
  - en Macromedia Licensing.exe-processen, indien aanwezig.
 5. Probeer Dreamweaver opnieuw te starten.

7. Een nieuw bestand op een nieuwe site proberen, en de sitecache opnieuw maken

Maak een nieuw bestand (kies Bestand > Nieuw) om te zien of het probleem zich blijft voordoen.

 • Als het probleem zich niet op de nieuwe pagina voordoet, werkt uw installatie van Dreamweaver goed maar wordt het probleem veroorzaakt door code op de pagina. Bouw uw oude pagina langzaam op in het nieuwe bestand dat werkt, en voer na elke stap een test uit. U kunt een functionele versie van de pagina maken, of u kunt achterhalen welk element op de pagina het probleem veroorzaakt.
 • Als het probleem zich blijft voordoen, maakt u een nieuwe Dreamweaver-sitedefinitie en werkt u met een nieuw bestand in de nieuwe sitedefinitie. Als een nieuw bestand op een nieuwe site werkt, probeert u de Dreamweaver-sitecache opnieuw te maken op de oude site: kies Site > Geavanceerd > Sitecache opnieuw maken.

8. Het nieuwste Dreamweaver-updateprogramma installeren indien beschikbaar

Als er een updateprogramma beschikbaar is voor uw versie van Dreamweaver, installeert u het om te zien of het probleem hiermee wordt opgelost. Voor Dreamweaver 8 installeert u het 8.0.2-updateprogramma. Voor Dreamweaver MX 2004 installeert u het 7.0.1-updateprogramma. Voor Dreamweaver MX installeert u het 6.1-updateprogramma.

9. Het welkomstscherm van Dreamweaver uitschakelen

Als u problemen ondervindt bij het opstarten van Dreamweaver, probeert u de suggesties in Welkomstscherm wordt steeds bij opstarten weergegeven.

10. De gebruikersconfiguratiemap van Dreamweaver opnieuw maken

Als Dreamweaver onverwacht gedrag vertoont, duidt dit soms op een beschadigde gebruikersconfiguratiemap. In Dreamweaver (MX versie 6 en later) kunnen meerdere gebruikers zich aanmelden bij een computer en Dreamweaver op hun wensen afstemmen. Iedere gebruiker kan verschillende snippets, menuopties, extensies, woordenboeken enzovoort gebruiken. Deze aanpassingen worden dan opgeslagen in de configuratiemap van de gebruiker in Windows. Als u wilt testen op een beschadigde gebruikersconfiguratiemap, leest u De gebruikersconfiguratiemap van Dreamweaver opnieuw maken op Windows.

11. Testen met een nieuwe Windows Admin-gebruikersaccount

Als het probleem niet wordt opgelost door de Dreamweaver-gebruikersconfiguratiemap opnieuw te maken zoals hierboven beschreven, kunt u als test een nieuwe Windows-account maken met beheerdersrechten. Verwijder uw bestaande Windows-account niet. De nieuwe account is uitsluitend bestemd voor testdoeleinden en u kunt uw oorspronkelijke Windows-account weer gebruiken als u klaar bent met testen. Wanneer u de nieuwe account hebt ingesteld, meldt u zich hier aan en controleert u of uw Dreamweaver kunt uitvoeren.

 • In Windows XP kunt u een nieuwe gebruikersaccount maken door op de Start-knop te klikken en Configuratiescherm > Gebruikersaccounts te kiezen.
 • Voor Windows Vista leest u Een gebruikersaccount maken.

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van een nieuwe Windows-gebruikersaccount uw IT-beheerder of de documentatie voor Windows.

12. Dreamweaver in selectieve opstartmodus of diagnostische modus uitvoeren

Soms conflicteren andere programma's en services die op uw computer worden uitgevoerd met Dreamweaver. Dit geldt voor zowel programma's die u handmatig opstart en als programma's die automatisch starten en in de achtergrond worden uitgevoerd. U start uw systeem op in Selectieve opstartmodus of Diagnostische modus om andere programma's uit te schakelen. Als het probleem zich niet voordoet in Selectieve opstartmodus of Diagnostische modus, is de kans groot dat het conflict wordt veroorzaakt door een andere toepassing die in Normale modus wordt uitgevoerd.

Lees Dreamweaver in Selectieve opstartmodus of Diagnostische opstartmodus uitvoeren voor instructies.

13. Enkele van de nieuwe Vista-functies uitschakelen

Als u Dreamweaver 8 op Windows Vista uitvoert, kunt u enkele van de volgende functies uitschakelen om te zien of ze betrekking hebben op uw probleem:

Visuele thema's uitschakelen

 1. In Windows Verkenner gaat u naar het volgende Dreamweaver.exe-bestand:

  C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 8\Dreamweaver.exe
 2. Klik met de rechtermuisknop op Dreamweaver.exe en kies Eigenschappen > het tabblad Compatibiliteit.

 3. Laat de optie Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren ongeselecteerd, maar selecteer Visuele thema's uitschakelen. Alle andere selectievakjes moeten zijn uitgeschakeld.

 4. Klik op OK en kijk of het probleem is opgelost.

Aero uitschakelen en het kleurenschema van Windows Vista Basic uitvoeren

Als de Vista Aero-gebruikersinterface is ingeschakeld, kunt u deze uitschakelen als test. Aero uitschakelen:

 1. Kies Starten > Configuratiescherm.
 2. Kies Klassieke weergave in het linkerdeelvenster.
 3. Dubbelklik op Persoonlijke instellingen en selecteer Kleur en vormgeving van vensters.
 4. Klik op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties.
 5. Selecteer Windows Vista Basic en klik op OK.
 6. Probeer het probleem opnieuw te creëren.

Aero opnieuw inschakelen na het testen:

 1. Kies Starten > Configuratiescherm.
 2. Kies Klassieke weergave in het linkerdeelvenster.
 3. Dubbelklik op Persoonlijke instellingen en selecteer Kleur en vormgeving van vensters.
 4. Kies Windows Aero uit het menu Kleurenschema, en klik vervolgens op OK.

Dreamweaver uitvoeren in Windows XP-compatibiliteitsmodus

 1. Navigeer naar de map C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver 8.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Dreamweaver.exe en selecteer Eigenschappen.

 3. Klik op het tabblad Compatibiliteit.

 4. Klik op Dit programma in deze compatibiliteitsmodus uitvoeren en selecteer Windows XP (Service Pack 2).

 5. Selecteer Dit programma als Administrator uitvoeren.

Gebruikersaccountbeheer uitschakelen

Met de functie Gebruikersaccountbeheer in Vista kunt u ongeautoriseerde wijzigingen op uw computer voorkomen. Microsoft raadt aan dat u Gebruikersaccountbeheer ingeschakeld laat om uw computer te beveiligen. Nadat u deze test hebt uitgevoerd, schakelt u Gebruikersaccountbeheer opnieuw in.

Gebruikersaccountbeheer uitschakelen:

 1. Kies Starten > Configuratiescherm.
 2. Kies Klassieke weergave in het linkerdeelvenster.
 3. Kies Gebruikersaccounts.
 4. Klik op Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen.
 5. Schakel het selectievakje Gebruik Gebruikersaccountbeheer (UAC) om uw computer beter te beveiligen uit en klik vervolgens op OK.
 6. Start de computer opnieuw op.

14. Hardwareversnelling uitschakelen

Hardwareversnelling is een instelling voor het stuurprogramma van de videokaart zodat met bepaalde systeembronnen kan worden gecommuniceerd voor rendering van de schermweergave. Hardwareversnelling is standaard op Volledig ingesteld. Als u deze instelling wijzigt, treden er soms weergaveproblemen en crashes op. U kunt deze instelling als volgt wijzigen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg deel van het Windows-bureaublad.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Windows XP en 2000: kies Eigenschappen > tabblad Instellingen > knop Geavanceerd > Problemen oplossen. De hardwareversnellingsknop kan anders zijn voor het stuurprogramma van uw videokaart.
  • Windows Vista: kies Persoonlijke instellingen > Weergave-instellingen > knop Geavanceerde instellingen > tabblad Problemen oplossen > knop Instellingen wijzigen.
 3. Zet de systeemhardwareversnelling van Volledig op Geen.
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Open Dreamweaver.
 6. Verhoog de hardwareversnelling geleidelijk om een instelling te vinden die geen conflicten met Dreamweaver veroorzaakt.

15. De videokaart testen

Fouten met ongeldige pagina's, algemene beschermingsfouten, vastlopen en andere problemen worden soms veroorzaakt door een conflict met een Windows-apparaatstuurprogramma, meestal een videokaart. Dergelijke conflicten worden vaak opgelost door nieuwe stuurprogrammareleases die beschikbaar zijn op de website van de fabrikant (meestal een kleine, gratis download). Soms kunt u het probleem oplossen door terug te gaan naar een eerdere versie van een stuurprogramma.

Windows Vista: lees Controleren of apparaatstuurprogramma's compatibel zijn.

Windows XP: als u wilt testen op een conflict met videokaartstuurprogramma's, schakelt u het apparaat uit in Apparaatbeheer:

 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer, selecteer Eigenschappen en selecteer het tabblad Hardware.
 2. Klik op de knop Taakbeheer.
 3. Vouw het knooppunt Weergaveadapters uit, klik met de rechtermuisknop op de videokaart en selecteer Uitschakelen.
 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Start Dreamweaver opnieuw om te zien of het probleem blijft bestaan. Als dit het geval is, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door het stuurprogramma van de videokaart. Zelfs als het probleem zich blijft voordoen, kunt u het misschien toch oplossen door bij te werken naar het recentste of een ander stuurprogramma. U kunt de naam van het model en de fabrikant van de videokaart vinden op het tabblad Instellingen.

Een nieuw stuurprogramma downloaden en installeren

Ga naar de website van de fabrikant om het meest recente stuurprogramma te downloaden en installeren volgens de instructies van de fabrikant. Start uw computer na installatie van het bijgewerkte stuurprogramma opnieuw op voordat u controleert of het probleem is gestopt.

16. Het systeem scannen op virussen en Windows Update uitvoeren

Crashes en vergrendelingen kunnen worden veroorzaakt door een virus op het system. Installeer antivirussoftware als u dit nog niet hebt. Werk de virusdefinitiebestanden bij en voer een volledige systeemscan uit. Werk uw virusscansoftware geregeld bij en houd uw besturingssysteem up-to-date met de nieuwste servicepacks en beveiligingsupdates van Microsoft.

17. Dreamweaver opnieuw installeren in selectieve opstartmodus of veilige modus met virusbeveiliging uitgeschakeld

Sommige problemen in Dreamweaver worden veroorzaakt door een beschadigde of onvolledige installatie. Voor de meeste gebruikers wordt Dreamweaver probleemloos geïnstalleerd zonder speciale handelingen. Als u echter problemen met een eerdere installatie van Dreamweaver hebt ondervonden, kunt u overwegen Dreamweaver opnieuw te installeren volgens de onderstaande richtlijnen.

Een van de belangrijkste Dreamweaver-crashes en JavaScript-fouten in de Dreamweaver-ontwerpomgeving is Dreamweaver installeren terwijl virusbeveiligingssoftware wordt uitgevoerd. Als u opnieuw installeert in Selectieve opstartmodus of Veilige modus, wordt uw antivirussoftware automatisch uitgeschakeld. Bij deze modi worden alleen het minimum aantal onderdelen geladen die vereist zijn om het besturingssysteem uit te voeren. Zo wordt mogelijk software geëlimineerd die conflicten met de Dreamweaver-installatie veroorzaakt.

Opmerking: Dit betekent niet dat u Dreamweaver na de installatie zonder virusbeveiliging uitvoert. Als u de instellingen van uw virusbeveiliging echter wijzigt, kunnen de systeemprestaties verbeteren wanneer u Dreamweaver gebruikt. Zie Trage systeemprestaties in Dreamweaver voor meer informatie.

18. De andere stappen op een ander systeem uitvoeren

Als u op een ander systeem test, kunt u soms bepalen of het probleem specifiek bij bepaalde systemen of configuraties optreedt. Als het probleem niet op andere systemen kan worden gereproduceerd, let u op eventuele verschillen tussen de twee systemen om te helpen de oorzaak vast te stellen. Als het probleem op een ander systeem kan worden gereproduceerd, kan dit aangeven dat de twee systemen een conflict met Dreamweaver hebben, of is de installatie-cd mogelijk beschadigd.

18. Het Dreamweaver-installatieprogramma opnieuw downloaden

Als u het Dreamweaver-installatieprogramma hebt gedownload van de Adobe-website, is het bestand mogelijk tijdens het downloadproces beschadigd. Download het installatieprogramma opnieuw en installeer in selectieve opstartmodus of veilige modus zoals hierboven beschreven.

20. Eerdere versies van Dreamweaver verwijderen

Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan een bestaande installatie van een oudere versie van Dreamweaver een conflict met de nieuwere versie van Dreamweaver veroorzaken. U lost dit probleem op door de oudere versie van Dreamweaver te verwijderen via Software op Windows XP en Windows 2000 (selecteer Start > Instellingen > Configuratiescherm) of Programma's en onderdelen op Windows Vista (selecteer Start > Configuratiescherm > Klassieke weergave). Als u alle versies van Dreamweaver verwijdert, installeert u alleen de nieuwere versie opnieuw. Voordat u de installatie ongedaan maakt, maakt u een back-up van alle sitedefinities die u wilt blijven gebruiken en eventuele speciale aanpassingen in Dreamweaver (snippets, menopties, extensies, woordenboeken voor spellingscontrole enzovoort).

21. Algemene Windows-hulpprogramma's proberen

Als het probleem met de bovenstaande suggesties niet wordt opgelost, kunt u enkele algemene Windows-systeemhulpprogramma's proberen, zoals Schijfopruiming, Schijfcontrole, Schijfdefragmentatie, chksdk, Systeemherstel, Systeembestandscontrole, Norton Utilities, andere gereedschappen en het Windows-besturingssysteem opnieuw installeren. Het uitvoeren van deze gereedschappen en bewerkingen kan een grote uitwerking op de functionaliteit van uw systeem hebben. Ga dus voorzichtig te werk. Sommige hulpprogramma's moeten alleen door geavanceerde gebruikers worden uitgevoerd en alleen als alle andere opties niet doeltreffend zijn gebleken. Voor meer informatie over deze hulpprogramma's raadpleegt u de Windows-documentatie of zoekt u op internet.

Aanvullende informatie

U kunt ook in de Help van Dreamweaver zoeken op problemen die u mogelijk ondervindt. Bovendien kunt u bestaande berichten op het Dreamweaver-forum doorzoeken en uw eigen bericht plaatsen als uw vraag nog niet beantwoord is. Dreamweaver-forumdeelnemers bestaan uit experts op het vlak van Adobe-productondersteuning, Adobe Community-experts, professionele webontwikkelaars en nieuwe Dreamweaver-gebruikers.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid