Opties in het dialoogvenster Sites beheren

Via het dialoogvenster Sites beheren hebt u toegang tot veel verschillende sitefuncties van Dreamweaver. Vanuit dit dialoogvenster start u het proces om een nieuwe site te maken, een bestaande site te bewerken, een site te dupliceren, een site te verwijderen of de instellingen van een site te importeren of exporteren.

Opmerking:

U kunt vanuit het dialoogvenster Sites beheren geen verbinding maken met een externe server of uw bestanden hierop publiceren. Zie Verbinding maken met een externe server voor informatie over het verbinding maken met een externe server. Zie Een bestaande externe website bewerken als u verbinding wilt maken met een bestaande website.

Opties in het dialoogvenster Sites beheren (CS6 en hoger)

 1. Selecteer Site > Sites beheren.

  Er wordt een lijst met sites weergegeven. Als u nog geen sites hebt gemaakt, is de lijst leeg.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een nieuwe site maken

  Klik op de knop Nieuwe site om een nieuwe Dreamweaver-site te maken. Geef vervolgens de naam en de locatie voor de nieuwe site op in het dialoogvenster Site-instelling. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie.

  Een site importeren

  Klik op de knop Site importeren om een site te importeren. Zie Site-instellingen importeren en exporteren voor meer informatie.

  Opmerking: U kunt met de functie voor importeren alleen site-instellingen importeren die eerder zijn geëxporteerd vanuit Dreamweaver. Met deze functie kunt u geen sitebestanden importeren om een nieuwe Dreamweaver-site te maken. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie over het maken van een nieuwe site in Dreamweaver.

  Een nieuwe Business Catalyst-site maken

  Klik op de knop Nieuwe Business Catalyst-site om een nieuwe Business Catalyst-site te maken. Zie Een tijdelijke Business Catalyst-site maken voor meer informatie.

  Een Business Catalyst-site importeren

  Klik op de knop Business Catalyst-site importeren om een bestaande Business Catalyst-site te importeren. Zie Een Business Catalyst-site importeren voor meer informatie.

 3. Voor bestaande sites zijn tevens de volgende opties beschikbaar:

  Verwijderen

  Hiermee verwijdert u de site en alle bijbehorende instellingsgegevens uit uw lijst met Dreamweaver-sites. De daadwerkelijke sitebestanden worden niet verwijderd. (Als u de sitebestanden wilt verwijderen van uw computer, moet u dit handmatig doen.) Als u een site wilt verwijderen uit Dreamweaver, selecteert u de site in de sitelijst en klikt u op de knop Verwijderen. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.

  Bewerken

  Hiermee kunt u gegevens voor een bestaande Dreamweaver-site bewerken, zoals de gebruikersnaam en servergegevens. Selecteer de bestaande site in de lijst met sites en klik op de knop Bewerken om de site te bewerken. (Nadat u op de knop Bewerken voor een geselecteerde site hebt geklikt, wordt het dialoogvenster Site-instelling geopend.) Klik op de knop Help in de verschillende schermen van het dialoogvenster Site-instelling voor meer informatie over het bewerken van opties voor bestaande sites.

  Dupliceren

  Hiermee maakt u een kopie van een bestaande site. Selecteer een site in de lijst met sites en klik op de knop Dupliceren. In de sitelijst is aan de naam van de gedupliceerde site het woord “kopie” toegevoegd. Als u de naam van de gedupliceerde site wilt wijzingen, zorgt u dat de site geselecteerd is en klikt u op de knop Bewerken.

  Exporteren

  Hiermee kunt u de instellingen van de geselecteerde site exporteren als een XML-bestand (*.ste). Zie Site-instellingen importeren en exporteren voor meer informatie.

Opties in het dialoogvenster Sites beheren (CS5 en CS5.5)

 1. Kies Site > Sites beheren en selecteer een site in de lijst aan de linkerkant.

 2. Klik op een knop om een van de opties te selecteren, breng de benodigde wijzigingen aan en klik op Gereed.

  Nieuw

  Hiermee kunt u een nieuwe site maken. Wanneer u op de knop Nieuw klikt, wordt het dialoogvenster Site-instelling geopend waarin u de naam en locatie voor uw nieuwe site kunt opgeven. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie.

  Bewerken

  Hiermee kunt u gegevens voor een bestaande Dreamweaver-site bewerken, zoals de gebruikersnaam en servergegevens. Selecteer de bestaande site in de sitelijst aan de linkerkant om de site te bewerken. Zie Verbinding maken met een externe server voor meer informatie over het bewerken van opties voor bestaande sites.

  Dupliceren

  Hiermee maakt u een kopie van een bestaande site. Selecteer een site in de sitelijst aan de linkerkant en klik op de knop Dupliceren om de site te dupliceren. In de sitelijst is aan de naam van de gedupliceerde site het woord “kopie” toegevoegd. Als u de naam van de gedupliceerde site wilt wijzingen, zorgt u dat de site geselecteerd is en klikt u op de knop Bewerken.

  Verwijderen

  Hiermee verwijdert u de site en alle bijbehorende instellingsgegevens uit uw lijst met Dreamweaver-sites. De daadwerkelijke sitebestanden worden niet verwijderd. (Als u de sitebestanden wilt verwijderen van uw computer, moet u dit handmatig doen.) Als u een site wilt verwijderen uit Dreamweaver, selecteert u de site in de sitelijst en klikt u op de knop Verwijderen. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.

  Exporteren/importeren

  Hiermee kunt u de instellingen van de geselecteerde site exporteren als XML-bestand (*.ste) of de instellingen van een site importeren. Zie Site-instellingen importeren en exporteren voor meer informatie.

  Opmerking: u kunt met de functie voor importeren alleen site-instellingen importeren die eerder zijn geëxporteerd. Met deze functie kunt u geen sitebestanden importeren om een nieuwe Dreamweaver-site te maken. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie over het maken van een nieuwe site in Dreamweaver.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?