Een lokale versie van uw site instellen

Lees hoe u een lokale versie van uw website instelt als een Dreamweaver-site en het dialoogvenster Sites beheren gebruikt om meerdere sites in te stellen en te beheren.

Hoewel u in Dreamweaver kunt werken zonder een hoofdmap voor de lokale site te maken, is het verstandig om een lokale map voor de Dreamweaver-site in te stellen voor elke nieuwe website die u maakt.

Als u een lokale sitemap maakt, weet Dreamweaver waar uw sitebestanden zich bevinden. Dreamweaver kan dan de juiste interne koppelingen maken en deze vervolgens bijwerken wanneer u bestanden naar een andere locatie binnen uw site verplaatst.

Zie Voordelen van een Dreamweaver-site voor meer informatie over de voordelen van het maken van lokale sites.

Als u een lokale versie van uw site wilt instellen, moet u de lokale map opgeven waarin u al uw sitebestanden wilt opslaan.

De lokale map kan op uw lokale computer of op een netwerkserver staan. U kunt het dialoogvenster Site > Nieuwe site of Site > Sites beheren in Dreamweaver gebruiken om meerdere sites te maken en te beheren.

Voor u begint

Selecteer of maak een map op uw computer waarin u de lokale versies van uw sitebestanden wilt opslaan. De map kan overal op uw computer staan. Vervolgens geeft u deze map op als uw lokale site in Dreamweaver.

Zie Een site definiëren in Dreamweaver als u een zelfstudievideo wilt bekijken over het instellen van een nieuwe Dreamweaver-site.

Aanbevelingen voor de naamgeving van bestanden en mappen

Volg deze algemene richtlijnen voor de naamgeving van bestanden en mappen:

 • Bestands- en mapnamen voor websites mogen nooit spaties of een van de volgende tekens bevatten: /\?%*:|"<>.
 • Hoewel andere speciale tekens zijn toegestaan, is het beter om u te beperken tot alfanumerieke tekens, koppeltekens en onderstrepingstekens.
 • De meeste bestands- en mapnamen zullen deel uitmaken van de URL van een webpagina, dus is het verstandig om korte, maar zinvolle namen te gebruiken. Lange URL's zijn voor gebruikers lastig te onthouden en in te voeren in een browser op een mobiel apparaat.
 • Gebruik alleen kleine letters voor bestands- en mapnamen om te voorkomen dat bestanden niet worden gevonden. De meeste webservers zijn Linux-servers, die hoofdlettergevoelig zijn.

Het dialoogvenster Site-instelling

Via het dialoogvenster Sites beheren hebt u toegang tot veel verschillende sitefuncties van Dreamweaver. Vanuit dit dialoogvenster start u het proces om een nieuwe site te maken, een bestaande site te bewerken, een site te dupliceren, een site te verwijderen of de instellingen van een site te importeren of exporteren.

Als u een site wilt opzetten en beheren, gebruikt u de opdracht Site > Nieuwe site of Site > Sites beheren.

Het dialoogvenster Site-instelling
Het dialoogvenster Site-instelling

Nieuwe site

Klik op de knop Nieuwe site om een nieuwe Dreamweaver-site te maken. Geef vervolgens de naam en de locatie voor de nieuwe site op in het dialoogvenster Site-instelling.

Site importeren

Klik op de knop Site importeren om een site te importeren. Zie Site-instellingen importeren en exporteren voor meer informatie.

Opmerking:

Met de functie Site importeren worden alleen site-instellingen geïmporteerd die eerder zijn geëxporteerd vanuit Dreamweaver. Hiermee kunt u geen sitebestanden importeren om een nieuwe Dreamweaver-site te maken.

Voor bestaande sites zijn tevens de volgende opties beschikbaar:

Verwijderen

 Hiermee verwijdert u de geselecteerde site en alle bijbehorende instellingsgegevens uit uw lijst met Dreamweaver-sites. De daadwerkelijke sitebestanden worden niet verwijderd. (Als u de sitebestanden wilt verwijderen van uw computer, moet u dit handmatig doen.) Als u een site wilt verwijderen uit Dreamweaver, selecteert u de site in de sitelijst en klikt u op de knop Verwijderen. U kunt deze handeling niet ongedaan maken.

Bewerken

 Hiermee kunt u gegevens voor een bestaande Dreamweaver-site bewerken, zoals de gebruikersnaam en servergegevens. Selecteer de bestaande site in de lijst met sites en klik op de knop Bewerken om de site te bewerken. (Nadat u op de knop Bewerken voor een geselecteerde site hebt geklikt, wordt het dialoogvenster Site-instelling geopend.) Klik op de knop Help in de verschillende schermen van het dialoogvenster Site-instelling voor meer informatie over het bewerken van opties voor bestaande sites.

Dupliceren

 Hiermee maakt u een kopie van een bestaande site. Selecteer een site in de lijst met sites en klik op de knop Dupliceren. In de sitelijst is aan de naam van de gedupliceerde site het woord “kopie” toegevoegd. Als u de naam van de gedupliceerde site wilt wijzingen, zorgt u dat de site geselecteerd is en klikt u op de knop Bewerken.

Exporteren

 Hiermee kunt u de instellingen van de geselecteerde site exporteren als een XML-bestand (*.ste). Zie Site-instellingen importeren en exporteren voor meer informatie.

Een lokale versie van uw site instellen

 1. Kies in Dreamweaver de opdracht Site > Nieuwe site.

 2. Controleer of de categorie Site is geselecteerd in het dialoogvenster Site-instelling.

 3. Typ een naam voor uw site in het tekstvak Sitenaam. Deze naam wordt weergegeven in het deelvenster Bestanden en het dialoogvenster Sites beheren. In de browser wordt de naam niet weergegeven.

 4. Geef in het tekstvak Map voor lokale site de map op die u eerder hebt gekozen. Dit is de map op uw computer waarin u de lokale versies van uw sitebestanden wilt opslaan. Klik op het mappictogram rechts van het tekstvak om naar de map te bladeren.

  Een lokale sitemap instellen
  Een lokale sitemap instellen

 5. Als u Git wilt gebruiken om de bestanden voor uw site te beheren, schakelt u het selectievakje Een Git-opslagruimte koppelen aan deze site in. 

  • Als u Git voor het eerst gebruikt en u de site wilt koppelen die u met Git maakt, selecteert u Initialiseren als een Git-opslagplaats.
  • Als u al aanmeldingsgegevens voor Git hebt en u de site die u maakt wilt koppelen aan een bestaande opslagplaats, selecteert u Bestaande Git-opslagplaats klonen met behulp van URL.
 6. Klik op Opslaan om het dialoogvenster Site-instelling te sluiten. U kunt nu in Dreamweaver gaan werken met uw lokale sitebestanden.

Op deze maplocatie bewaart u de werkkopieën van webpagina's op uw lokale computer.

Als u uw webpagina's later wilt publiceren en openbaar wilt maken, moet u een externe map (of een publicatieserver) definiëren. Dit is een plaats op een externe computer, waarop een webserver wordt uitgevoerd, waar de gepubliceerde kopieën van uw lokale bestanden worden opgeslagen.

Zie Verbinding maken met een publicatieserver voor meer informatie over hoe u een externe server (of een publicatieserver) definieert en er verbinding mee maakt.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account