In de sectie Jouw werk van Creative Cloud kun je openbare koppelingen delen naar de volgende soorten middelen: bestanden, mappen, bibliotheken, bibliotheekelementen, mobiele creaties en XD-prototypen en -specificaties.

Door openbare koppelingen te delen, kun je snel feedback over middelen verzamelen en efficiënter samenwerken met anderen. Wanneer je een koppeling met andere gebruikers deelt, kunnen deze gebruikers een nauwkeurige voorvertoning van de middelen rechtstreeks in hun eigen webbrowser weergeven zonder dat ze Creative Cloud-apps hoeven te installeren of zich hoeven aan te melden bij de website. De gebruikers kunnen de middelen niet alleen weergeven, maar ook opmerkingen toevoegen of een kopie van de bestanden downloaden (als je de gebruikers hiervoor toestemming verleent).

Door middelen openbaar te delen, zorg je ervoor dat je de volledige controle houdt over je inhoud. Ontvangers krijgen alleen-lezen toegang tot je bestanden en mappen, wat inhoudt dat ze deze niet kunnen uploaden, bijwerken of verwijderen. Gebruikers hebben toegang tot de gedeelde middelen via een unieke, korte Adobe.ly-URL die je kunt kopiëren/plakken en verzenden. Je kunt de URL op elk gewenst moment weer uitschakelen om de toegang tot de middelen in te trekken.

Wanneer je bibliotheken en bibliotheekmiddelen deelt, kun je toestaan dat andere gebruikers ze volgen. Wanneer je de bibliotheek of het bibliotheekmiddel bijwerkt, ontvangen volgers de updates automatisch via alle ondersteunde Creative Cloud-apps.

Zie Samenwerken met anderen als je wilt samenwerken met collega's (middelen met verschillende niveaus van toegangsmachtigingen wilt delen).

Een bestand of map delen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de sectie Jouw werk van de Creative Cloud-pagina:

  • Selecteer een bestand dat je wilt delen.
  • Open een bestand.
 2. Klik op het pictogram Delen ().

  Een koppeling ophalen om je middel te delen

  Het dialoogvenster Koppeling delen wordt weergegeven met de gegenereerde koppeling.

 3. In het gedeelte Koppelingsinstellingen zijn de volgende opties standaard ingeschakeld:

  • Downloaden toestaan Ontvangers van de koppeling mogen een kopie van het bestand downloaden.
  • Commentaar toestaan Ontvangers van de koppeling mogen opmerkingen aan het bestand toevoegen.
  • Opslaan op Creative Cloud toestaan Ontvangers van de koppeling mogen het bestand opslaan in hun Creative Cloud-account.

  Je kunt de opties desgewenst uitschakelen.

  Koppelingsinstellingen wijzigen
 4. Klik op Koppeling kopiëren en deel deze per e-mail of telefoon. 

  Als de ontvanger op de koppeling klikt, wordt het gedeelde bestand in een webbrowser geopend. Ontvangers hoeven geen Creative Cloud-lid te zijn om toegang te krijgen tot openbaar gedeelde bestanden.

 1. Selecteer de map die je wilt delen in de sectie Jouw werk van de Creative Cloud-pagina.

 2. Klik op het pictogram Delen ().

  Map delen
 3. Gebruik in het pop-upvenster dat wordt weergegeven, een van de volgende methoden om de map te delen:

  • Gebruikers uitnodigen

   Wanneer je klikt op Uitnodigen, wordt het dialoogvenster Uitnodigen voor weergegeven. Voer een e-mailadres en een optioneel bericht in. Als je meerdere gebruikers wilt uitnodigen, voer je een lijst met e-mailadressen in, gescheiden door komma's of puntkomma's. Kies of je de gebruikers machtigingen voor bewerken (Kan bewerken) of voor weergeven (Kan weergeven) wilt geven en klik op Uitnodigen.

   Dialoogvenster Uitnodigen voor

   Opmerking:

   De machtigingen gelden voor alle gebruikers waarvan je het e-mailadres hebt ingevoerd.

   De gebruikers ontvangen een e-mailbericht met een uitnodiging voor de gedeelde map. Bestaande Creative Cloud-leden ontvangen ook een melding via de Creative Cloud desktop-app en -website.

  • Klik op Koppeling ophalen.

   Er wordt een koppeling voor de gedeelde map gegenereerd. Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling met de gewenste ontvangers.

   Als de ontvanger op de koppeling klikt, wordt het gedeelde bestand of de gedeelde map in een webbrowser geopend. Ontvangers hoeven geen Creative Cloud-lid te zijn om toegang te krijgen tot openbaar gedeelde bestanden en mappen.

   Koppeling naar map ophalen

   In het gedeelte Koppelingsinstellingen zijn de volgende opties standaard ingeschakeld:

   • Downloaden toestaan Ontvangers van de koppeling mogen een kopie van het bestand downloaden.
   • Commentaar toestaan Ontvangers van de koppeling mogen opmerkingen aan het bestand toevoegen.
   • Opslaan op Creative Cloud toestaan Ontvangers van de koppeling mogen het bestand opslaan in hun Creative Cloud-account.

   Opmerking:

   Als je alleen-lezen machtigingen voor een gedeelde privémap hebt, kun je geen openbare koppeling naar de map maken of delen. Je kunt echter wel koppelingen naar openbare mappen verzenden. Als de eigenaar later besluit de map privé te maken, is de koppeling die je eerder hebt gedeeld niet meer toegankelijk.

Bibliotheken, bibliotheekmiddelen en mobiele creaties delen

 1. Meld je aan bij Jouw werk.

 2. Nadat je bent aangemeld, klik je links op Bibliotheken.

 3. Klik op het optiemenu () voor de bibliotheek of het bibliotheekmiddel dat je wilt delen en klik op Delen.

  Bibliotheek delen
 4. Gebruik in het pop-upvenster dat wordt weergegeven, een van de volgende opties om de bibliotheek te delen:

  • Gebruikers uitnodigen

   Wanneer je klikt op Uitnodigen, wordt het dialoogvenster Uitnodigen voor weergegeven. Voer een e-mailadres en een optioneel bericht in. Als je meerdere gebruikers wilt uitnodigen, voer je een lijst met e-mailadressen in, gescheiden door komma's of puntkomma's. Kies of je de gebruikers machtigingen voor bewerken (Kan bewerken) of voor weergeven (Kan weergeven) wilt geven en klik op Uitnodigen.

   Gebruikers uitnodigen

   Opmerking: De machtigingen gelden voor alle gebruikers waarvan je het e-mailadres hebt ingevoerd.

   De gebruikers ontvangen een e-mailbericht waarin ze worden uitgenodigd voor de gedeelde bibliotheek of het gedeelde bibliotheekmiddel. Bestaande Creative Cloud-leden ontvangen ook een melding via de Creative Cloud desktop-app en -website.

  • Klik op Koppeling ophalen.

   Er wordt een koppeling gegenereerd voor de gedeelde bibliotheek of het gedeelde bibliotheekmiddel. Klik op Koppeling kopiëren en deel de koppeling met de gewenste ontvangers. Iedereen met de koppeling kan de inhoud van de bibliotheek of het bibliotheekmiddel weergeven.

   Koppeling naar bibliotheek delen

   In het gedeelte Koppelingsinstellingen zijn de volgende opties standaard ingeschakeld:

   • Volgen toestaan Ontvangers van de koppeling kunnen meldingen ontvangen wanneer de gedeelde bibliotheek wordt gewijzigd.
   • Opslaan op Creative Cloud toestaan Ontvangers van de koppeling mogen het bestand opslaan in hun Creative Cloud-account.

Een middel weergeven dat met je is gedeeld

Je kunt het volgende doen met de middelen die met je zijn gedeeld:

 • Gedeelde middelen opslaan in je Creative Cloud-account.
 • Het bestand downloaden naar je apparaat als de afzender downloaden heeft ingeschakeld.
 • Een schermvullende voorvertoning van het gedeelde bestand bekijken.
 • Opmerkingen toevoegen en verzenden.

Bestanden, mappen, bibliotheken of middelen delen op Slack

Je kunt je Creative Cloud-bestanden, -mappen, -bibliotheken en -middelen delen op Slack.

Zie Adobe Creative Cloud-middelen delen op Slack voor meer informatie.

Prototypen en ontwerpspecificaties weergeven en delen

Prototypen die je maakt en deelt met Adobe XD, worden weergegeven onder Gepubliceerd bij je middelen. Klik op het bestand dat je wilt weergeven en van commentaar wilt voorzien.

Prototypen en specificaties

Als je het prototypebestand wilt delen, klik je op het menu Opties (...) voor het bestand, selecteer je Koppeling kopiëren en verzend je het bestand naar de geadresseerde(n).

Prototypen en ontwerpspecificaties weergeven die met jou zijn gedeeld

De prototypen en ontwerpspecificaties die je ter beoordeling hebt ontvangen, worden weergegeven in de sectie Met jou gedeeld in Jouw werk.

Met jou gedeeld

Opmerking:

Je ziet alleen de gedeelde mappen als er geen prototypen of ontwerpspecificaties met jou worden gedeeld.

Ga naar de vervolgkeuzelijst Weergeven om alleen de prototypebestanden weer te geven en klik vervolgens op Prototypen en specificaties.

Prototypen weergeven die met je zijn gedeeld

3D-scènes weergeven en delen

3D-scènes die je maakt en deelt met Adobe Dimension, worden weergegeven onder Gepubliceerd bij je middelen. Klik op het bestand dat je wilt weergeven en van commentaar wilt voorzien.

3D-scènes

Als je een bestand met een 3D-scène wilt delen, klik je op het menu Opties (...) voor het bestand, selecteer je Koppeling kopiëren en verzend je het bestand naar de ontvangers.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid