Snelle licentietoewijzing voor teams

Wijs snel licenties toe met behulp van de workflow voor snelle toewijzing.

De workflow voor snelle toewijzing vereenvoudigt uw belangrijkste beheertaak: het toewijzen van licenties aan gebruikers vanuit de Admin Console nadat uw organisatie Adobe-producten heeft gekocht. De workflow is intuïtief en optimaliseert het toewijzen van licenties voor teams van elke omvang.

Gebruikers toewijzen

Opmerking:

De workflow voor snelle toewijzing verschijnt in de Admin Console zolang er niet-toegewezen licenties in uw organisatie zijn.

Licenties toewijzen

De workflow voor snelle toewijzing begeleidt u en gebruikt automatische detectie. Hier volgt een overzicht van dit proces, afhankelijk van de grootte van uw team en het aantal gekochte licenties en producten.

 

Klein team (één licentie)

Middelgroot team (2-10 licenties)

Groot team (meer dan 10 licenties)

Procedure

 1. Meld u aan bij de Admin Console en klik op Nu toewijzen.
 2. Selecteer Zelf toewijzen of Toewijzen aan een andere gebruiker en bevestig uw keuze.
 • Zelf toewijzen: de licentie wordt automatisch aan u toegewezen. U ontvangt tevens een bevestigingsmail.
 • Toewijzen aan een andere gebruiker: geef de gebruikers-ID op en bevestig deze. De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail. Meer informatie...

 1. Meld u aan bij de Admin Console en klik op Nu toewijzen.
 2. Geef de gebruikers-ID en producten op en bevestig deze.
 • De pagina Overzicht wordt weergegeven. 
 • Toegewezen gebruikers ontvangen een bevestigingsmail. Meer informatie...

 1. Meld u aan bij de Admin Console en klik op Nu toewijzen.
 2. Upload een CSV-bestand met de gegevens van de gebruikers en bevestig.
 3. De pagina Overzicht wordt weergegeven. Toegewezen gebruikers ontvangen een bevestigingsmail. Meer informatie...

Later beslissen/gedeeltelijke toewijzing

Als u de snelle toewijzing overslaat of niet alle licenties toewijst, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat u niet-toegewezen licenties hebt. Het tabblad Overzicht wordt weergegeven. 

Als u de snelle toewijzing overslaat of niet alle licenties toewijst, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat u niet-toegewezen licenties hebt. Het tabblad Overzicht wordt weergegeven. 

Als u de snelle toewijzing overslaat of niet alle licenties toewijst, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat u niet-toegewezen licenties hebt. Het tabblad Overzicht wordt weergegeven. 

Aanbevelingen van Adobe

 

Gebruik een CSV-bestand om licenties toe te wijzen als u meer dan 10 licenties moet toewijzen.

Gebruik een CSV-bestand om licenties toe te wijzen.

Teams die recht hebben op één licentie, noemen we een klein team. Als beheerder kunt u de licentie toewijzen aan uzelf of aan een andere gebruiker.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en klik op Nu toewijzen.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Wijs de licentie aan uzelf toe.
  • Wijs de licentie toe aan een andere gebruiker.
  Licentie toewijzen

 3. Als u in stap 2 ervoor kiest om de licentie aan uzelf toe te wijzen, wordt deze automatisch toegewezen. U ontvangt tevens een bevestigingsmail. Als u ervoor kiest om de licentie aan een andere gebruiker toe te wijzen, geeft u de gebruikers-ID op en bevestigt u deze. De gebruiker ontvangt een bevestigingsmail.

Middelgrote teams hebben maximaal 20 licenties voor een of meer producten.   

 1. Meld u aan bij de Admin Console en klik op Nu toewijzen.

 2. Geef de ID's op van de personen waaraan u licenties wilt toewijzen en klik op Bevestigen.

  Als u licenties voor meerdere producten wilt toewijzen, klikt u op + en selecteert u de producten.   

  Meerdere producten toevoegen

 3. Klik op Bevestigen. De licenties worden toegewezen aan de gebruikers die u opgeeft en er wordt een bevestigingsmail naar hun e-mailadres gestuurd. Het tabblad Overzicht wordt weergegeven met de toegewezen licenties.

Als uw team meer dan 20 licenties heeft voor een of meer producten, noemen we dit een groot team. Gebruik de CSV-methode om meerdere licenties tegelijk toe te wijzen.

Als u echter specifieke wensen hebt, kunt u gebruikers afzonderlijk toewijzen. Klik op Individuele gebruikers toevoegen, geef de individuele gebruikers op en voeg een of meer gewenste producten toe.

Individuele gebruikers toevoegen

Licenties toewijzen met behulp van een CSV-bestand

Als u een groot of middelgroot team bent met tien of meer licenties, raadt Adobe aan meerdere licenties tegelijk toe te wijzen. Upload een CSV-bestand met de gegevens van de gebruikers en de producten die moeten worden toegewezen.

Als u een groot team hebt, ziet u het volgende scherm direct wanneer u zich aanmeldt bij de Admin Console en de snelle toewijzing start. Als u een middelgroot team bent, klikt u op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in het scherm voor gebruikerstoewijzing om dit scherm te openen.

Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

Versleep het CSV-bestand of blader op uw computer en upload het CSV-bestand. Klik vervolgens op Bevestigen.

Het CSV-bestand wordt geüpload en het tabblad Overzicht wordt weergegeven met informatie over de toegewezen licenties.

Volgende stappen

Nu u licenties hebt toegewezen, kunt u andere taken uitvoeren die mogelijk vereist zijn.

Apps distribueren

Als uw gebruikers beheerdersrechten hebben, bent u klaar. Gebruikers kunnen apps downloaden en installeren vanaf de Creative Cloud-website.

Als u meer controle wilt, maakt u pakketten met behulp van de Admin Console om apps naar gebruikers te distribueren. Zie Apps en updates distribueren voor meer informatie.

Secundaire beheerders toevoegen

Het is handig om een tweede systeembeheerder te hebben voor het geval er een probleem met uw account is en u niet kunt reageren. We raden aan een of meer beheerders toe te voegen om zo mogelijke onderbrekingen in uw services te voorkomen. Zie Een beheerder toevoegen voor meer informatie.

Gebruikers beheren

U kunt gebruikers in uw organisatie maken, zoeken, bijwerken en verwijderen en zo de controle houden over wie Adobe-apps en -services kunnen gebruiken. Zie Adobe Admin Console-gebruikers voor meer informatie.

Uw teamaccount beheren

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?