In de Admin Console kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services.

Gebruikers toevoegen

Wanneer u uw organisatie gaat instellen, kunt u beginnen met het toevoegen van gebruikers. Voor Creative Cloud voor ondernemingen zijn drie identiteitstypen beschikbaar waaruit u kunt kiezen: Federated ID, Enterprise ID en Adobe ID. Adobe raadt aan te kiezen voor Enterprise ID of Federated ID als u accounts en het eigendom van middelen wilt kunnen beheren. Creative Cloud voor teams ondersteunt alleen Adobe ID.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op Gebruiker toevoegen.

 3. Voer het e-mailadres van de gebruiker in en selecteer een identiteitstype in de vervolgkeuzelijst.

  Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over elk identiteitstype.

  Identiteitstype

  Eigendom van account

  Eigendom van gegevens

  Functies en opslag voor ondernemingen

  Enterprise ID

  Onderneming

  Onderneming

  Ja

  Federated ID

  Onderneming

  Onderneming

  Ja

  Adobe ID Individuele gebruiker Individuele gebruiker Nee

  Opmerking:

  Adobe raadt ondernemingen ten zeerste aan het aantal Adobe ID's in hun organisatie tot het minimum te beperken. Ondernemingen moeten Creative Cloud-licenties toewijzen aan Enterprise ID- en Federated ID-accounts. Adobe werkt de opslagruimte van uw organisatie bij, waarna deze wordt toegewezen op organisatieniveau in plaats van op individueel niveau. In dit geval kunt u geen Creative Cloud-licenties toewijzen aan Adobe ID-accounts.

  Als uw organisatie echter niet-Creative Cloud-producten heeft, zoals Acrobat DC, kunt u elk type gebruiker aan deze producten toevoegen.

 4. Voor een Enterprise ID selecteert u het land van de gebruiker. Voor een Federated ID voert u een gebruikersnaam voor eenmalige aanmelding in en selecteert u het land van de gebruiker.

  Voer desgewenst de voornaam en achternaam van de gebruiker in.

  Opmerking:

  De gebruikersnaam voor eenmalige aanmelding hangt af van uw configuratie voor eenmalige aanmelding en kan de LDAP van de organisatie of het e-mailadres van de organisatie voor die gebruiker zijn.

 5. Ga naar Producten toewijzen om producten aan de gebruiker toe te wijzen.

  De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie.

 6. Voor ondernemingsaccounts klikt u op een product en selecteert u een profiel voor het product. Voor teamaccounts selecteert u het product dat u aan de gebruiker wilt toewijzen.

  Zie Producten en profielen beheren voor informatie over producten en profielen.

 7. Als u de gebruiker aan een gebruikersgroep wilt toewijzen, gaat u naar Gebruikersgroepen toewijzen en selecteert u de gebruikersgroepen. De producten die aan de geselecteerde gebruikersgroepen zijn gekoppeld, worden toegewezen aan de gebruiker.

 8. Klik op Opslaan.

  De gebruiker wordt toegevoegd en weergegeven in de lijst Gebruikers.

Als u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

U kunt een lijst met door komma's gescheiden waarden uploaden om meerdere gebruikers tegelijk aan uw organisatie toe te voegen en ze tegelijkertijd aan productprofielen toe te voegen. U kunt een CSV-voorbeeldbestand downloaden via het dialoogvenster Gebruikers importeren en vervolgens de gegevens invullen en het bestand uploaden. U kunt maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren.

Opmerking:

Deze functie biedt geen ondersteuning voor gebruikersnamen met speciale tekens, zoals een komma (,) of een puntkomma (;).

Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen:

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

  Opmerking:

  U kunt deze uploadprocedure niet gebruiken om meerdere gebruikers te uploaden vanaf het tabblad Gebruikers van de pagina Producten in de Admin Console. Zie Producten en productprofielen beheren voor meer informatie.

 2. Kies Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Werk het gedownloade CSV-bestand bij met de gegevens van de gebruikers die u wilt toevoegen aan het profiel.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Het sjabloonbestand dat u downloadt, bevat voorbeeldgegevens die u als richtlijn kunt gebruiken.

Veldnaam Beschrijving

Van toepassing op

(ondernemings- of teamaccounts)

Verplicht/optioneel voor identiteitstypen
Identity Type

Voer het type gebruiker in dat u wilt toevoegen.

Deze waarde bepaalt het type ID dat aan de gebruiker wordt toegewezen. Niet hoofdlettergevoelig. Het type ID moet geldig zijn voor het domein.

Geldige waarden:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID
Alleen ondernemingen  
Username

Beperkt tot ASCII.

De gebruikersnaam die correspondeert met de desbetreffende gebruikers-id.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit degebruikersnaamdie voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

Wordt alleen gebruikt in domeinen die door de onderneming worden beheerd. Accountnaam die voor deze gebruiker moet worden gebruikt. De domeineigenaar kan beperkingen instellen voor e-mailadressen. 

De maximumlengte is 255 tekens.

Alleen ondernemingen Verplicht voor Federated ID.
Domain

Domein dat overeenkomt met de Enterprise ID of Federated ID.

 

Alleen ondernemingen Verplicht als het identiteitstype Federated ID is.
Email

Een geldig e-mailadres.

Maximaal 60 tekens.

Een naam en domein. Als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is, moet het domein zijn geclaimd en geactiveerd door de organisatie. De gebruikersnaam bepaalt de accountnaam. 

Voor andere accounttypen is dit het e-mailadres dat wordt gebruikt voor de gebruikers- en accountnaam. 

Zie RFC 2822 sec 3.4.1

Alle Verplicht voor alle identiteitstypen: Enterprise ID, Federated ID en Adobe ID.
First Name

De voornaam van de gebruiker.

Beperkt tot ASCII.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de voornaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

De maximumlengte is 255 tekens.

 

Alle Verplicht als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is.
Last Name

De achternaam van de gebruiker.

Beperkt tot ASCII.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de achternaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

De maximumlengte is 255 tekens.

 

Alle Verplicht als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is.
Country Code

Een landcode van twee letters (bijvoorbeeld Verenigde Staten = 'US')

Voer voor Adobe ID-gebruikers de landcode in die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

Indien aanwezig, dient u te controleren of de gebruiker afkomstig is uit een land waarmee Adobe zakendoet. Moet aanwezig zijn voor accounts die door de onderneming worden beheerd.

Zie https://www.iso.org/obp/ui/#home. om na te gaan wat de landcode is.

Zie ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes voor meer informatie. 

Alle Verplicht voor Federated ID.
Product Configurations

De namen van de productprofielen die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

De bijnaam van de productprofielen waaraan u de gebruiker wilt toewijzen. Als u de gebruiker wilt toewijzen aan meerdere productprofielen, voert u alle gewenste productprofielen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Bijvoorbeeld 'Beheer van doelgroepen: Audience Manager - Standaardtoegang, alleen aangepast lidmaatschap - Aangepast lidmaatschap - Ontwerp'

Alleen ondernemingen Verplicht voor Enterprise ID en Federated ID.
Team Products

De namen van de teamproducten die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

Als u de gebruiker wilt toewijzen aan meerdere teamproducten, voert u de namen van alle gewenste producten in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Bijvoorbeeld 'Beheer van doelgroepen: Audience Manager - Standaardtoegang, alleen aangepast lidmaatschap - Aangepast lidmaatschap - Ontwerp'

Opmerking: Voer in het veld Product Configurations de teamproducten in en wijzig de naam van het veld in Team Products.

Alleen teams  
Admin Roles

De beheerdersrol die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

Geldige waarden:

 • System
 • Deployment
 • Support
Alle  
Product
Configurations Administered

De namen van de productprofielen waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.

Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere productprofielen, voert u de namen van alle gewenste profielen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Alleen ondernemingen Optioneel
User Groups

De namen van de gebruikersgroepen waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.

Als u de gebruiker aan meerdere groepen wilt toevoegen, voert u alle gewenste groepen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Alle Optioneel
User Groups Administered

De namen van de gebruikersgroepen waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.

Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere groepen, voert u de namen van alle gewenste groepen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Alle Optioneel
Products Administered

De namen van de producten waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.

Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere producten, voert u de namen van alle gewenste producten in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Alleen ondernemingen

Optioneel
Developer Access

(Alleen voor ontwikkelaars)

De namen van de productprofielen van producten die API-toegang omvatten en waaraan de ontwikkelaars worden toegevoegd.

Voor informatie over ontwikkelaars raadpleegt u de sectie Meerdere ontwikkelaars (tegelijk) toevoegen in dit document.

Alleen ondernemingen
Optioneel

Let op:

Het CSV-bestand mag slechts één rij voor elke combinatie van e-mailadres en identiteitstype bevatten.

Gebruikersgegevens bewerken

Als beheerder kunt u alleen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein waarvan uw organisatie de eigenaar is. U kunt geen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein dat uw organisatie vertrouwt, maar waarvan uw organisatie geen eigenaar is. U kunt de volgende gegevens voor een gebruiker wijzigen:

 • Naam van de gebruiker
 • De gebruikersgroepen en producten die aan de gebruiker zijn gekoppeld
 • Beheerdersrechten

Opmerking:

 • Voor gebruikers met een Federated ID of Enterprise ID kunnen gebruikersgegevens worden gewijzigd via de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer. De wijzigingen zijn direct van kracht, maar de gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld. Als u het e-mailadres van een gebruiker wijzigt, moet u de gebruiker laten weten dat het nieuwe e-mailadres moet worden gebruikt voor aanmelding bij het Adobe-ondernemingsaccount.
 • Voor gebruikers met een Federated ID zijn wijzigingen in het e-mailadres alleen van invloed op de gebruikersaanmelding als e-mailadressen worden gebruikt als identificatie bij de SAML-overdracht tussen Adobe en de identiteitsprovider van de organisatie. Als uw organisatie e-mailadressen gebruikt bij de overdracht, moet de wijziging van de e-mailadressen gelijktijdig plaatsvinden aan beide zijden omdat gebruikers zich anders niet kunnen aanmelden bij hun ondernemingsaccount.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik in de lijst met gebruikers op de naam van een gebruiker.

 3. Als u de naam van de gebruiker wilt bewerken, klikt u op in de rechterbovenhoek van de sectie Gebruikersdetails en selecteert u Gebruikersprofiel bewerken.

  Gebruikersprofiel bewerken

  Bewerk de gebruikersgegevens op de pagina Gebruikersprofiel bewerken en klik op Opslaan.

 4. Op dezelfde manier kunt u de producten, gebruikersgroepen en beheerdersrechten die aan de gebruiker zijn gekoppeld, bewerken door te klikken op in de rechterbovenhoek van de betreffende sectie.

  Opmerking:

  Als u een gebruikersgroep toewijst, worden ook de bijbehorende productprofielen aan de gebruiker toegewezen.

U kunt gebruikersgegevens zoals producten, rollen en gebruikerskenmerken van een groep gebruikers bewerken. Stel dat uw IT-beheerder een groot aantal nieuwe gebruikers importeert. Als systeembeheerder kunt u de toegang tot producten voor de gebruikers bijwerken in één bulkbewerking. U kunt bulksgewijs beheerdersrechten voor licenties, ondersteuning of distributie delegeren aan leden van de organisatie. U kunt ook de gebruikersgroepen wijzigen die aan gebruikers zijn toegewezen.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers bewerken via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Werk de gebruikersgegevens bij in het gedownloade CSV-bestand.

  Met de optie Gegevens van meerdere gebruikers tegelijk bewerken kunt u de volgende gebruikersgegevens bewerken:

  • Product Profiles
  • Product Profiles Administered
  • Admin Roles
  • User Groups
  • User Groups Administered
  • Products Administered
 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikers verwijderen

Als u een gebruiker verwijdert, worden alle machtigingen en de toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, ingetrokken. De licenties voor producten worden bijvoorbeeld ingetrokken en de gebruikers kunnen de producten niet meer gebruiken.

Een Adobe ID is eigendom van en wordt beheerd door de gebruiker. Als u een gebruiker met een Adobe ID verwijdert, wordt de gebruiker dus alleen uit de organisatie verwijderd. Gebruikers hebben nog steeds toegang tot Creative Cloud en andere Adobe-services die beschikbaar zijn voor niet-betalende leden. Bestanden of mappen die zijn opgeslagen op Creative Cloud, blijven beschikbaar voor de gebruiker.

Federated ID's en Enterprise ID's zijn daarentegen eigendom van en worden beheerd door de organisatie. Wanneer een beheerder een gebruiker verwijdert, wordt de ID voorgoed verwijderd. Gebruikers hebben geen toegang meer tot de bijbehorende gegevens en zelfs de beheerders hebben geen toegang meer tot het account of de gegevens van de gebruiker. De URL voor een document dat online is gepubliceerd met InDesign, is bijvoorbeeld niet meer toegankelijk als de gebruiker die het document heeft gepubliceerd, wordt verwijderd. Daarom raadt Adobe beheerders aan alleen gebruikers met Federated of Enterprise ID's toe te voegen.

Als u alleen de toegang tot producten en services wilt intrekken zonder de bijbehorende gegevens te verwijderen, dient u de gebruiker niet te verwijderen. In plaats daarvan verwijdert u de gebruiker uit elk productprofiel dat rechten verleent.

Als u gebruikers wilt verwijderen die deel uitmaken van een organisatie waarvan u de domeineigenaar of beheerorganisatie bent, doet u het volgende:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 3. Klik op Gebruikers verwijderen.

 4. Als uw organisatie Adobe-opslag voor bedrijven gebruikt, kunt u het volgende doen:

  • Inhoud nu overdragen: De mapinhoud wordt per e-mail verzonden naar een aangewezen gebruiker. Als u deze optie kiest, geeft u het e-mailadres op van de aangewezen gebruiker die de inhoud ontvangt.
  • Inhoud later overdragen: De mapinhoud blijft op het tabblad Inactieve gebruikers staan totdat deze definitief wordt verwijderd.
  • Inhoud definitief verwijderen: De map wordt definitief verwijderd zonder mogelijkheid om de inhoud terug te halen.

  Zie Middelen terughalen van een verwijderde gebruiker voor meer informatie.

  Let op:

  Als u directorygebruikers (Gebruikers > Directorygebruikers) uit veiligheidsredenen verwijdert, worden alle verwijzingen naar de naam en het e-mailadres van de gebruiker verwijderd. Alleen een unieke alfanumerieke ID wordt in de Admin Console bewaard. Wanneer u dergelijke middelen later terughaalt, kan het lastig zijn om verwijderde gebruikers te identificeren op het tabblad Inactieve gebruikers. Het wordt daarom aanbevolen de optie Inhoud nu overdragen te kiezen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

  De gebruikers worden verwijderd uit de Admin Console en alle machtigingen en de toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, worden ingetrokken.

U kunt meerdere gebruikers uit de Admin Console verwijderen. Uw organisatie huurt bijvoorbeeld op contractbasis medewerkers in van een ander bedrijf en geeft deze toegang tot producten en services in de Admin Console. Als het contract is afgelopen, moet u al deze gebruikers weer verwijderen.

Meerdere gebruikers tegelijk verwijderen:

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Gebruikers verwijderen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers verwijderen via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Open het CSV-bestand in Excel en bewerk het, zodat het alleen rijen bevat voor de gebruikers die u wilt verwijderen.

  Opmerking:

  Als uw organisatie Adobe-opslag voor bedrijven gebruikt, geeft u de overdrachtsopties voor elke gebruiker op in het CSV-bestand. Als deze opties niet zijn opgegeven, wordt de standaardoptie Inhoud later overdragen gebruikt.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers verwijderen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gegevens exporteren

Gebruikersgegevens

Als systeembeheerder kunt u de gegevens voor gebruikers die momenteel zijn geregistreerd in de Admin Console, downloaden naar een CSV-bestand. U kunt vervolgens de vereiste wijzigingen in de gebruikersgegevens aanbrengen in het CSV-bestand en het CSV-bestand weer uploaden naar de Admin Console. Zie Meerdere gebruikers bewerken voor meer informatie.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling hierboven.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Rapport over licentietekort

Als u Enterprise-producten hebt gekocht in VIP, kunt u een rapport over licentietekorten downloaden (in de .csv-indeling). Voor elk product dat u hebt gekocht, geeft dit rapport het tekort aan licenties weer als u meer gebruikers aan het product hebt toegewezen dan het aantal beschikbare licenties.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Rapport over licentietekort.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Opmerking:

Als u een ETLA-klant bent, worden in dit rapport geen gegevens weergegeven. Ook als uw organisatie Experience Cloud-producten heeft gekocht in de Admin Console, worden gegevens over licentietekorten niet vermeld.

Rapport over licentiestatus

Als u Enterprise-producten hebt gekocht in VIP, kunt u een rapport over de licentietestatus downloaden (.csv-indeling). Voor elke gebruiker geeft dit rapport aan of producten aan die gebruiker zijn gedelegeerd en of ze aan de gebruiker zijn geleverd.

Opmerking:

Product gedelegeerd: Een product is gedelegeerd als een gebruiker aan het product is toegewezen.

Product geleverd: Een product is geleverd aan een gebruiker als de gebruiker het recht heeft om het product te gebruiken. Met andere woorden, er is een licentie beschikbaar voor het product.

Als u een ETLA-klant bent, wordt in dit rapport Ja weergegeven voor zowel Product gedelegeerd als Product geleverd. Dit staat los van de licenties die u hebt toegewezen aan de gebruikers van een product.

Bekijk het tabblad Overzicht in de Admin Console om de status van gedelegeerde licenties en geleverde licenties te vergelijken voor elk product dat uw organisatie heeft gekocht.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Rapport over licentiestatus.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Resultaten van bulkbewerking

Nadat u een bulkbewerking hebt uitgevoerd, zoals meerdere gebruikers toevoegen of bewerken, ontvangt u een e-mail met de details van de bewerking. Daarnaast kunt u deze details bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Opmerking:

Als een bulkbewerking niet op de resultatenpagina wordt weergegeven, vernieuwt u de browserpagina, zodat de meest recente resultaten worden weergegeven.

 1. Ga naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console en klik op in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Resultaten van bulkbewerking in de vervolgkeuzelijst.

  De pagina Resultaten van bulkbewerking wordt weergegeven.

 3. Klik op de naam van een bewerking als u de gegevens van een specifieke bewerking wilt bekijken.

  Opmerking:

  Als sommige van de producten die zijn opgegeven in het uploadbestand, zijn aangeschaft onder het VIP-programma en de licenties voor deze producten zijn verbruikt, worden deze productlicenties niet toegewezen aan de gebruikers. Klik op Rapport over tekort weergeven voor meer informatie over het tekort aan productlicenties.

 4. Als u de resultaten wilt downloaden als CSV-bestand, klikt u op Resultaten downloaden.

 5. Als u een resultaat wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje links van de naam van de bewerking en klikt u daarna op Resultaat verwijderen.

  U kunt de resultaten van alle bulkbewerkingen wissen door te klikken op Alle resultaten wissen.

Opmerking:

Op de pagina Resultaten van bulkbewerking worden rapporten weergegeven die maximaal 90 dagen oud zijn. Rapporten die ouder zijn dan 90 dagen, worden automatisch verwijderd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid