Als ondernemings- of teambeheerder kunt u gebruikersaccounts maken, zoeken, bijwerken en verwijderen via de Admin Console. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie het recht op het gebruik van Adobe-producten en -services.

Gebruikers toevoegen

Wanneer u uw organisatie gaat instellen, kunt u beginnen met het toevoegen van gebruikers. Er zijn drie identiteitstypen beschikbaar waaruit u kunt kiezen: Adobe ID, Enterprise ID en Federated ID.

Opmerking:

Ondernemingsaccounts ondersteunen alle drie identiteitstypen. Teamaccounts ondersteunen echter alleen Adobe ID's.

Afzonderlijke gebruiker

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op Gebruiker toevoegen.

 3. Voer het e-mailadres van de gebruiker in.

  Als u het e-mailadres van een Enterprise ID of Federated ID invoert, maar de gebruiker toch wilt toevoegen als Adobe ID-gebruiker, selecteert u Toevoegen als Adobe ID-gebruiker.

  Adobe ID Adobe ID-accounts worden niet beheerd door uw organisatie
  Enterprise ID Enterprise ID's zijn eigendom van en worden beheerd door uw organisatie
  Federated ID Federated ID's maken het mogelijk dat gebruikers zich aanmelden via eenmalige aanmelding van uw organisatie
 4. Voor een Enterprise ID selecteert u het land van de gebruiker. Voor een Federated ID voert u een gebruikersnaam voor eenmalige aanmelding in en selecteert u het land van de gebruiker.

  Voer desgewenst de voornaam en achternaam van de gebruiker in.

  Opmerking:

  De gebruikersnaam voor eenmalige aanmelding hangt af van uw configuratie voor eenmalige aanmelding en kan de LDAP van de organisatie of het e-mailadres van de organisatie voor die gebruiker zijn.

 5. Ga naar Producten toewijzen om producten aan de gebruiker toe te wijzen.

  De lijst met producten die wordt weergegeven, is gebaseerd op de aangeschafte lidmaatschappen van uw organisatie.

 6. Voor ondernemingsaccounts klikt u op een product en selecteert u een profiel voor het product. Voor teamaccounts selecteert u het product dat u aan de gebruiker wilt toewijzen.

  Zie Producten en profielen beheren voor informatie over producten en profielen.

 7. Als u de gebruiker aan een gebruikersgroep wilt toewijzen, gaat u naar Gebruikersgroepen toewijzen en selecteert u de gebruikersgroepen. De producten die aan de geselecteerde gebruikersgroepen zijn gekoppeld, worden toegewezen aan de gebruiker.

 8. Klik op Opslaan.

  De gebruiker wordt toegevoegd en weergegeven in de lijst Gebruikers.

Als u een beheerdersrol of een productprofiel aan gebruikers toewijst, ontvangen ze een melding per e-mail. Gebruikers moeten de koppeling volgen om hun profiel te voltooien als hierom wordt gevraagd.

Voor e-mailadressen buiten het geclaimde domein kunnen gebruikers zich aanmelden en een Adobe ID maken als ze deze nog niet hebben. Toegang is alleen geldig voor het e-mailadres waarnaar de e-mail is verzonden.

Meerdere gebruikers

U kunt een lijst met door komma's gescheiden waarden uploaden om meerdere gebruikers tegelijk aan uw organisatie toe te voegen en toe te voegen aan productprofielen. U kunt een CSV-voorbeeldbestand downloaden via het dialoogvenster Gebruikers importeren en vervolgens de gegevens invullen en het bestand uploaden. U kunt maximaal 5000 gebruikers tegelijk importeren.

Adobe ID's, Enterprise ID's en Federated ID's ontvangen geen bericht en worden automatisch toegevoegd aan de onderneming, tenzij ze productprofielen of beheerdersrechten krijgen toegewezen, in welk geval ze een welkomstmail ontvangen.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Opmerking:

Deze functie biedt geen ondersteuning voor gebruikersnamen met speciale tekens, zoals een komma (,) of een puntkomma (;).

Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen:

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Werk het gedownloade CSV-bestand bij met de gegevens van de gebruikers die u wilt toevoegen aan het profiel.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Opmerking:

  U kunt een CSV-bestand van maximaal 10 MB uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

CSV-bestandsindeling

Het sjabloonbestand dat u downloadt, bevat voorbeeldgegevens die u als richtlijn kunt gebruiken.

Veldnaam Beschrijving Opties Van toepassing op
Identity Type

Voer het type gebruiker in dat u wilt toevoegen.

 

Geldige waarden:

 • Adobe ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID
Alleen ondernemingen
Username

De gebruikersnaam die overeenkomt met de betreffende gebruikers-id.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de gebruikersnaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

De maximumlengte is 255 tekens.

 

Alleen ondernemingen
Domain Het domein dat overeenkomt met de Enterprise ID of Federated ID Verplicht als het identiteitstype Federated ID is.
Alleen ondernemingen
Email Een geldig e-mailadres. Als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is, moet het domein zijn geclaimd en geactiveerd door de organisatie. Alle
First Name

De voornaam van de gebruiker.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de voornaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

De maximumlengte is 255 tekens.

Verplicht als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is.

Alle
Last Name

De achternaam van de gebruiker.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de achternaam die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

De maximumlengte is 255 tekens.

Verplicht als het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID is.

Alle
Country Code

ISO Alpha-2-landcode voor de gebruiker.

Voor Adobe ID-gebruikers is dit de landcode die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

Zie https://www.iso.org/obp/ui/#home om na te gaan wat de landcode is

Verplicht als het identiteitstype Federated ID is.

Voer voor Adobe ID-gebruikers de landcode in die voor de Adobe ID van de gebruiker is gedefinieerd.

Alle
Product Configurations De naam van de productprofielen die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

Als u de gebruiker wilt toewijzen aan meerdere productprofielen, voert u alle gewenste productprofielen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Bijvoorbeeld “Beheer van doelgroepen: Audience Manager - Standaardtoegang, alleen aangepast lidmaatschap - Aangepast lidmaatschap - Ontwerp”

Alleen ondernemingen
Team Products

De naam van de teamproducten die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

Bijvoorbeeld “Beheer van doelgroepen: Audience Manager - Standaardtoegang, alleen aangepast lidmaatschap - Aangepast lidmaatschap - Ontwerp”

Opmerking: voer in het veld Productconfiguraties de teamproducten in en wijzig de naam van het veld in Teamproducten.

Als u de gebruiker wilt toewijzen aan meerdere teamproducten, voert u de namen van alle gewenste producten in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.

Bijvoorbeeld “Beheer van doelgroepen: Audience Manager - Standaardtoegang, alleen aangepast lidmaatschap - Aangepast lidmaatschap - Ontwerp”

Alleen teams
Admin Roles De beheerdersrol die u aan de gebruiker wilt toewijzen.

Geldige waarden:

 • System
 • Deployment
Alle
Product
Profiles Administered
De naam van de productprofielen waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.
Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere productprofielen, voert u de namen van alle gewenste profielen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.
Alleen ondernemingen
User Groups De naam van de gebruikersgroepen waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.
Als u de gebruiker aan meerdere groepen wilt toevoegen, voert u alle gewenste groepen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.
Alle
User Groups Administered De naam van de gebruikersgroepen waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.
Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere groepen, voert u de namen van alle gewenste groepen in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.
Alle
Products Administered De naam van de producten waarvoor u beheerdersrechten wilt verlenen aan de gebruiker.
Als u beheerdersrechten wilt toewijzen voor meerdere producten, voert u de namen van alle gewenste producten in tussen aanhalingstekens, gescheiden door komma's.
Alleen ondernemingen

Let op:

Het CSV-bestand mag slechts één rij voor elke combinatie van e-mailadres en identiteitstype bevatten.

Gebruikersgegevens bewerken

Als beheerder kunt u alleen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein waarvan uw organisatie de eigenaar is. U kunt geen gegevens bijwerken van gebruikers die deel uitmaken van een domein dat uw organisatie vertrouwt, maar waarvan uw organisatie geen eigenaar is. U kunt de volgende gegevens voor een gebruiker wijzigen:

 • Naam van de gebruiker
 • De gebruikersgroepen en producten die aan de gebruiker zijn gekoppeld
 • Beheerdersrechten

Opmerking:

 • Voor gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID kunnen gebruikersgegevens worden gewijzigd via de Admin Console, de tool Gebruikerssynchronisatie of de API voor gebruikersbeheer. De wijzigingen zijn direct van kracht, maar de gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld. Als u het e-mailadres van een gebruiker wijzigt, moet u de gebruiker laten weten dat het nieuwe e-mailadres moet worden gebruikt voor aanmelding bij het Adobe-ondernemingsaccount.
 • Voor gebruikers met een Federated ID zijn wijzigingen in het e-mailadres alleen van invloed op de gebruikersaanmelding als e-mailadressen worden gebruikt als identificatie bij de SAML-overdracht tussen Adobe en de identiteitsprovider van de organisatie. Als uw organisatie e-mailadressen gebruikt bij de overdracht, moet de wijziging van de e-mailadressen gelijktijdig plaatsvinden aan beide zijden omdat gebruikers zich anders niet kunnen aanmelden bij hun ondernemingsaccount.

Afzonderlijke gebruikers

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik in de lijst met gebruikers op de naam van een gebruiker.

 3. Als u de naam van de gebruiker wilt bewerken, klikt u op in de rechterbovenhoek van de sectie Gebruikersdetails en selecteert u Gebruikersprofiel bewerken.

  Gebruikersprofiel bewerken

  Bewerk de gebruikersgegevens op de pagina Gebruikersprofiel bewerken en klik op Opslaan.

 4. Op dezelfde manier kunt u de producten, gebruikersgroepen en beheerdersrechten die aan de gebruiker zijn gekoppeld, bewerken door te klikken op in de rechterbovenhoek van de betreffende sectie.

  Opmerking:

  Als u een gebruikersgroep toewijst, worden ook de bijbehorende productprofielen aan de gebruiker toegewezen.

Meerdere gebruikers

U kunt gebruikersgegevens zoals producten, rollen en gebruikerskenmerken van een groep gebruikers bewerken. Stel dat uw IT-beheerder een groot aantal nieuwe gebruikers importeert. Als systeembeheerder kunt u de toegang tot producten voor de gebruikers bijwerken in één bulkbewerking. U kunt bulksgewijs beheerdersrechten voor licenties, ondersteuning of distributie delegeren aan leden van de organisatie. U kunt ook de gebruikersgroepen wijzigen die aan gebruikers zijn toegewezen.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers bewerken via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Werk de gebruikersgegevens bij in het gedownloade CSV-bestand.

  Met de optie Gegevens van meerdere gebruikers tegelijk bewerken kunt u de volgende gebruikersgegevens bewerken:

  • Product Profiles
  • Product Profiles Administered
  • Admin Roles
  • User Groups
  • User Groups Administered
  • Products Administered
 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikers verwijderen

Als u een gebruiker verwijdert, worden alle machtigingen en toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, ingetrokken. De licenties voor producten worden bijvoorbeeld ingetrokken en de gebruikers kunnen de producten niet meer gebruiken.

Een Adobe ID is eigendom van en wordt beheerd door de gebruiker. Als u een gebruiker met een Adobe ID verwijdert, wordt de gebruiker dus alleen uit de organisatie verwijderd. Gebruikers hebben nog steeds toegang tot Creative Cloud en andere Adobe-services die beschikbaar zijn voor niet-betalende leden. Bestanden of mappen die zijn opgeslagen op Creative Cloud, blijven beschikbaar voor de gebruiker.

Enterprise ID's en Federated ID's daarentegen zijn eigendom van en worden beheerd door de organisatie. Als een beheerder een gebruiker verwijdert, wordt de ID daarom definitief verwijderd. Gebruikers hebben geen toegang meer tot de bijbehorende gegevens en zelfs de beheerders hebben geen toegang meer tot het account of de gegevens van de gebruiker. De URL voor een document dat online is gepubliceerd met InDesign, is bijvoorbeeld niet toegankelijk als de gebruiker die het document heeft gepubliceerd, wordt verwijderd.

Als u alleen de toegang tot producten en services wilt intrekken zonder de bijbehorende gegevens te verwijderen, moet u de gebruiker niet volledig verwijderen, maar moet u de gebruiker alleen verwijderen uit productprofielen die rechten aan de gebruiker verlenen.

Afzonderlijke gebruikers

Als u gebruikers wilt verwijderen die deel uitmaken van een organisatie waarvan u de domeineigenaar of beheerorganisatie bent, doet u het volgende:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven door te klikken op het selectievakje links van hun namen.

 3. Klik op Gebruikers verwijderen.

 4. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

  De gebruikers worden verwijderd uit de Admin Console en alle machtigingen en toegang tot services die door de organisatie zijn verleend, worden ingetrokken.

Meerdere gebruikers

U kunt meerdere gebruikers uit de Admin Console verwijderen. Uw organisatie huurt bijvoorbeeld op contractbasis medewerkers in van een ander bedrijf en geeft deze toegang tot producten en services in de Admin Console. Als het contract is afgelopen, moet u al deze gebruikers weer verwijderen.

Meerdere gebruikers tegelijk verwijderen:

 1. Terwijl u werkt met gebruikers in de Admin Console, klikt u op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Gebruikers verwijderen via CSV-bestand in de vervolgkeuzelijst.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers (aanbevolen) of Standaardsjabloon.

  Gebruikers verwijderen via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Open het CSV-bestand in Excel en bewerk het, zodat het alleen rijen bevat voor de gebruikers die u wilt verwijderen.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers verwijderen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mailbericht. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikersgegevens exporteren

Als systeembeheerder kunt u de gegevens voor gebruikers die momenteel zijn geregistreerd in de Admin Console, downloaden naar een CSV-bestand. U kunt vervolgens de vereiste wijzigingen in de gebruikersgegevens aanbrengen in het CSV-bestand en het CSV-bestand weer uploaden naar de Admin Console. Zie Meerdere gebruikers bewerken voor meer informatie.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling hierboven.

Als u de gebruikersgegevens wilt downloaden, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

De procedure voor het downloaden van het bestand hangt af van de browser die u gebruikt en de browserspecifieke instellingen. U krijgt een visuele aanwijzing te zien wanneer de download is voltooid.

Resultaten van bulkbewerking

Nadat u een bulkbewerking hebt uitgevoerd, zoals meerdere gebruikers toevoegen of bewerken, ontvangt u een e-mail met de details van de bewerking. Daarnaast kunt u deze details bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Opmerking:

Als een bulkbewerking niet op de resultatenpagina wordt weergegeven, vernieuwt u de browserpagina, zodat de meest recente resultaten worden weergegeven.

 1. Ga naar Gebruikers > Gebruikers in de Admin Console en klik op in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Resultaten van bulkbewerking in de vervolgkeuzelijst.

  De pagina Resultaten van bulkbewerking wordt weergegeven.

 3. Klik op de naam van een bewerking als u de gegevens van een specifieke bewerking wilt bekijken.

  Opmerking:

  Als sommige van de producten die zijn opgegeven in het uploadbestand, zijn aangeschaft onder het VIP-programma en de licenties voor deze producten zijn verbruikt, worden deze productlicenties niet toegewezen aan de gebruikers. Klik op Rapport over tekort weergeven voor meer informatie over het tekort aan productlicenties.

 4. Als u de resultaten wilt downloaden als CSV-bestand, klikt u op Resultaten downloaden.

 5. Als u een resultaat wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje links van de naam van de bewerking en klikt u daarna op Resultaat verwijderen.

  U kunt de resultaten van alle bulkbewerkingen wissen door te klikken op Alle resultaten wissen.

Opmerking:

Op de pagina Resultaten van bulkbewerking worden rapporten weergegeven die maximaal 90 dagen oud zijn. Rapporten die ouder zijn dan 90 dagen, worden automatisch verwijderd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid