Handboek Annuleren

Adobe Admin Console-gebruikers

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Ondervindt u een van deze problemen​? Klik op het probleem voor een oplossing.

Waarom u gebruikers moet toevoegen aan de Adobe Admin Console

Nadat u als beheerder van de Adobe Admin Console een identiteitstype hebt gekozen en de identiteit hebt ingesteld, bestaat uw volgende taak eruit om gebruikers toe te voegen aan de Admin Console.

Voor Adobe voor ondernemingen en teams bestaan er in grote lijnen twee soorten gebruikers:

Beheerders

Ondernemings- of teambeheerders voeren beheertaken uit in de Admin Console. U voegt beheerders toe om een flexibele beheerhiërarchie te definiëren voor een zeer fijnmazig beheer van de toegang tot en het gebruik van Adobe-producten en voor andere beheertaken.

Alle beheerders moeten worden toegevoegd aan de Admin Console. Wanneer u ze toevoegt, zijn de beheerdersrechten gebaseerd op hun beheerdersrol.

Eindgebruikers

Eindgebruikers zijn de gebruikers in uw organisatie of instelling die de Adobe-producten en -services gebruiken waarop uw organisatie of instelling recht heeft als onderdeel van de overeenkomst met Adobe.

Uw strategie voor gebruikersbeheer bepalen

Afhankelijk van uw vereisten kunt u gebruikers individueel toevoegen, verwijderen of bijwerken of een van de beschikbare methoden voor bulksgewijs uploaden gebruiken. Gebruik de volgende matrix als richtlijn om uw gebruikersbeheer te plannen.

Als u een nieuwe klant met Adobe voor ondernemingen of teams bent, raden we u aan deze tabel door te nemen voordat u uw gebruikers in de Admin Console gaat beheren. Bestaande klanten kunnen deze met name gebruiken als ze van plan zijn te migreren van het ene naar het andere identiteitstype (zie Identiteitstype bewerken).

 

 

Individueel

(Admin Console)

Bulksgewijs uploaden via CSV (Admin Console) Azure-/Google-connector Tool voor gebruikerssynchronisatie REST API voor gebruikersbeheer
Van toepassing op Klanten met Adobe voor teams of ondernemingen Klanten met Adobe voor ondernemingen
 

Gebruikers afzonderlijk beheren in de Admin Console.

Gebruikers beheren door een CSV-bestand te uploaden naar de Admin Console.

 

Gebruikers (en groepen) beheren op basis van uw bestaande Azure AD-portal of Google-federatie Gebruikers (en groepen) beheren op basis van de LDAP van uw organisatie. 
Gebruikers toevoegen Tabblad Gebruikers in de Admin ConsoleMeer informatie.

Gebruik Gebruikers toevoegen via CSV-bestand in de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Voeg gebruikers toe in Azure of Google. Of via de Admin Console.
Gebruikers moeten worden toegevoegd in de LDAP van uw organisatie. 

Gebruikers verwijderen Selecteer en verwijder de gebruiker in de Admin ConsoleMeer informatie

Kies 
Gebruikers verwijderen via CSV-bestand op het tabblad Gebruikers van de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Gebruikers moeten worden verwijderd in Azure of Google.

Zorg dat de gebruikersgegevens zijn gesynchroniseerd.

Let op: Gebruikers die niet aanwezig zijn in de LDAP van uw organisatie, worden verwijderd uit de Admin Console.

 

Gebruikersgegevens bewerken Selecteer de gebruiker en kies vervolgens Gebruikersgegevens bewerken in de Admin Console. Meer informatie.

Kies Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand op het tabblad Gebruikers van de Admin ConsoleMeer informatie.

(Standaard-CSV-sjabloon gebruiken.)

Alle gebruikersgegevens moeten worden gewijzigd in Azure of Google. Zorg dat de gebruikersgegevens zijn gesynchroniseerd.
Ondersteunde identiteitstypen Alle Federated ID
Federated ID en Enterprise ID
Max. aantal updates per bewerking 10

25.000

(5000 voor een optimale werking)

Onbeperkt
(komt overeen met de LDAP van uw organisatie)
Onbeperkt
(komt overeen met de LDAP van uw organisatie)
Vereist Adobe Admin Console CSV-bestanden maken en bijwerken, bij voorkeur met Microsoft Excel U moet Azure AD- of Google-federatie instellen
 • Terminal in macOS of Windows-opdrachtprompt
 • Kennis van LDAP
Praktische kennis van een programmeertaal (zoals Python) om REST API's te gebruiken
Meer informatie

Individuele gebruikers beheren

Informatie over UMAPI

Volgende stappen

Pakketten maken

Nadat uw gebruikers zijn toegevoegd, kunnen de juiste apps en services aan hen worden toegewezen.

Wijs licenties toe aan eindgebruikers op basis van uw licentiemethode:

Gebruikerslicenties op naam: Voeg deze gebruikers toe aan producten (voor teams) of productprofielen (voor ondernemingen) om hen zo rechten op Adobe-producten en -services te geven. Lees hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam maakt en hoe u productprofielen maakt voor meer informatie.

Licenties voor gedeelde apparaten: Toegevoegde gebruikers kunnen de geconfigureerde gedeelde apparaten gebruiken die alleen toegankelijk zijn voor gebruikers in de organisatie. Zie SDL-pakketten maken voor meer informatie.

Pakketten distribueren

Nadat u uw pakket hebt gemaakt, moet u dit pakket op een van de volgende manieren naar uw clientcomputers distribueren:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?