Handboek Annuleren

Beheerdersrollen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Met behulp van de Adobe Admin Console kunnen organisaties een flexibele beheerdershiërarchie definiëren voor een fijnmazig toegangs- en gebruiksbeheer van Adobe-producten. Een of meer systeembeheerders die tijdens het voorbereidingsproces in de onderneming zijn geconfigureerd, bevinden zich bovenaan in de hiërarchie. Deze systeembeheerders kunnen verantwoordelijkheden delegeren aan andere beheerders, terwijl ze toch de algehele controle behouden.

Beheerdersrollen bieden ondernemingen de volgende belangrijke voordelen:

 • Gecontroleerde decentralisatie van beheerdersverantwoordelijkheden
 • Snel overzicht van producttoewijzingen, per gebruiker en per product
 • Functionaliteit voor het toewijzen van quota's aan productbeheerders

Beheerdershiërarchie

Van toepassing op: Ondernemingsklanten.

De beheerdershiërarchie kan aan de unieke vereisten van uw onderneming worden aangepast. Een onderneming kan bijvoorbeeld verschillende beheerders benoemen voor het beheer van gebruiksrechten voor Adobe Creative Cloud en Adobe Marketing Cloud. Een onderneming kan ook verschillende beheerders aanstellen om de rechten te beheren van gebruikers die tot verschillende afdelingen behoren.

Opmerking:

De hiërarchie van beheerders is niet van toepassing op teamklanten. Teamklanten hebben één beheerdersrol: Systeembeheerder. De contracteigenaar (voorheen de primaire beheerder genoemd) is de systeembeheerder die toegang heeft tot de contractgegevens en factureringsgeschiedenis. Als u de huidige contracteigenaar bent, kunt u een bestaande systeembeheerder (voorheen de secundaire beheerder genoemd) aanwijzen als de contracteigenaar.

Hiërarchie van beheerdersrollen
Hiërarchie van beheerdersrollen

Rol

Beschrijving

Systeembeheerder

Dit is de supergebruiker voor de organisatie en deze kan alle beheertaken in de Admin Console uitvoeren.

Bovendien heeft de systeembeheerder machtigingen voor het delegeren van de volgende beheerfuncties aan andere gebruikers: productbeheerder, productprofielbeheerder, gebruikersgroepbeheerder, distributiebeheerder en ondersteuningsbeheerder.

Productbeheerder

Deze beheerder beheert de producten die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:

 • Productprofielen maken
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan de organisatie toevoegen, maar ze niet verwijderen
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Productprofielbeheerders aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Andere productbeheerders aan het product toevoegen of eruit verwijderen
 • Groepsbeheerders aan groepen toevoegen of eruit verwijderen

Productprofielbeheerder

Deze beheerder beheert de productprofielbeschrijvingen die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:

 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan de organisatie toevoegen, maar ze niet verwijderen
 • Gebruikers en gebruikersgroepen aan productprofielen toevoegen of ze eruit verwijderen
 • Productmachtigingen toewijzen aan gebruikers en gebruikersgroepen in productprofielen of deze machtigingen intrekken
 • Productrollen van gebruikers en gebruikersgroepen voor productprofielen beheren

Gebruikersgroepbeheerder

Deze beheerder beheert de gebruikersgroepsbeschrijvingen die aan hem of haar zijn toegewezen en voert ook alle bijbehorende beheertaken uit, waaronder:

 • Gebruikers aan groepen toevoegen of eruit verwijderen
 • Gebruikersgroepbeheerders aan groepen toevoegen of ze eruit verwijderen

Distributiebeheerder

Deze beheerder maakt en beheert softwarepakketten en updates en distribueert deze naar eindgebruikers.

Ondersteuningsbeheerder

Dit is geen beheerdersrol, maar een rol die toegang geeft tot informatie die nodig is om gebruikers ondersteuning te kunnen bieden, zoals rapporten over problemen die door klanten zijn ingediend.

Opslagbeheerder

Beheert de opslagadministratie van de organisatie. De beheerder kan het opslagverbruik van zowel actieve als inactieve gebruikers bekijken en inhoud overdragen aan andere gebruikers.

Zie Machtigingen voor een gedetailleerde lijst van machtigingen en rechten voor elke beheerdersrol.

Een ondernemingsbeheerder toevoegen

Van toepassing op: Ondernemingsklanten.

Als beheerder kunt u een beheerdersrol toewijzen aan andere gebruikers en ze op die manier dezelfde rechten verlenen die u zelf ook hebt of rechten verlenen voor een rol die in de hiërarchie onder uw rol valt, zoals hierboven wordt beschreven. Als productbeheerder kunt u bijvoorbeeld wel de rechten van productbeheerder of productprofielbeheerder aan een gebruiker geven, maar niet de rechten van distributiebeheerder. Voor de rechten in de Admin Console raadpleegt u de rechtenmatrix.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  U kunt ook naar het desbetreffende product of productprofiel of naar de gebruikersgroep gaan en daarna naar het tabblad Beheerders gaan.

 2. Klik op Beheerder toevoegen.

 3. Voer een naam of e-mailadres in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of een nieuwe gebruiker toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

 4. Klik op Volgende. Er verschijnt een lijst met beheerdersrollen.

  Opmerking:
  • Welke opties op dit scherm worden weergegeven, hangt af van uw account en beheerdersrol. U kunt dezelfde rechten verlenen die u zelf ook hebt of rechten verlenen voor een rol die in de hiërarchie onder uw rol valt.
  • Als systeembeheerder van een team kunt u slechts één beheerdersrol toewijzen: Systeembeheerder.
 5. Selecteer een of meer beheerdersrollen.

  Selecteer voor beheerderstypen, zoals productbeheerder, productprofielbeheerder en gebruikersgroepbeheerder, respectievelijk de specifieke producten, profielen en groepen.

  Opmerking:

  Voor een productprofielbeheerder kunt u profielen voor meer dan één product opnemen.

  Een beheerder toevoegen

 6. Controleer de beheerdersrollen die aan de gebruiker zijn toegewezen en klik op Opslaan.

De gebruiker ontvangt een e-mailuitnodiging met betrekking tot de nieuwe beheerdersrechten van message@adobe.com.

Gebruikers moeten klikken op Aan de slag in de e-mail om lid te worden van de organisatie. Als nieuwe beheerders de koppeling Aan de slag in de e-mailuitnodiging niet gebruiken, zouden ze zich niet kunnen aanmelden bij de Admin Console.

Als onderdeel van het registratieproces kan gebruikers worden gevraagd een Adobe-profiel in te stellen als ze nog geen profiel hebben. Als gebruikers meerdere profielen hebben gekoppeld aan hun e-mailadres, moeten zij 'Lid worden van team' (als dit wordt gevraagd) en het profiel selecteren dat is gekoppeld aan de naam van de nieuwe organisatie.

'Aan de slag' e-mail van beheerder

Een teambeheerder toevoegen

Van toepassing op: Teamklanten.

Als beheerder kunt u de rol van systeembeheerder toewijzen aan andere gebruikers en deze dezelfde rechten geven die u zelf ook hebt. Als u de primaire beheerder (contracteigenaar) bent en een andere gebruiker wilt instellen als primaire beheerder, volgt u deze stappen: De contracteigenaar wijzigen.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik op Beheerder toevoegen.

  Het scherm Een beheerder toevoegen wordt weergegeven.

 3. Voer een naam of e-mailadres in. U kunt bestaande gebruikers zoeken of een nieuwe gebruiker toevoegen door een geldig e-mailadres op te geven en de informatie op het scherm in te vullen.

 4. Systeembeheerder is standaard geselecteerd. Klik op Opslaan.

  Een beheerder toevoegen

Aangezien alle gebruikers in een teamorganisatie Business ID-gebruikers zijn, ontvangen ze een e-mailuitnodiging met betrekking tot de nieuwe beheerdersrechten van message@adobe.com.

Gebruikers moeten klikken op Aan de slag in de e-mail om lid te worden van de organisatie.

Als onderdeel van het registratieproces kan gebruikers worden gevraagd een Adobe-profiel in te stellen als ze nog geen profiel hebben. Als gebruikers meerdere profielen hebben gekoppeld aan hun e-mailadres, moeten zij Lid worden van team (als dit wordt gevraagd) en het profiel selecteren dat is gekoppeld aan de naam van de nieuwe organisatie.

'Aan de slag' e-mail van beheerder

Beheerdersrol in een onderneming bewerken

Van toepassing op: Ondernemingsklanten.

Als beheerder kunt u de beheerdersrol bewerken van andere beheerders die lager dan u in de beheerdershiërarchie staan. U kunt bijvoorbeeld beheerdersrechten van andere beheerders verwijderen. Of u kunt de beheerdersrol wijzigen van productbeheerder in productprofielbeheerder.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders. Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

  U kunt ook naar het desbetreffende product of productprofiel of naar de gebruikersgroep gaan en daarna naar het tabblad Beheerders gaan.

 2. Klik op de naam van de beheerder die u wilt bewerken.

 3. Klik bij Gebruikersdetails op  voor het gedeelte Beheerdersrechten en kies Beheerdersrechten bewerken.

  Het gedeelte Beheerdersrechten

 4. Bewerk de beheerdersrechten en sla uw wijzigingen op.

Beheerdersrol in een team bewerken

Van toepassing op: Teamklanten.

Als systeembeheerder van een team kunt u de rechten van systeembeheerder van andere beheerders intrekken.

 1. Kies in de Admin Console de optie Gebruikers > Beheerders.

  Er wordt een lijst met bestaande beheerders weergegeven.

 2. Klik bij Gebruikersdetails op  rechts van het gedeelte Beheerdersrechten en kies Beheerdersrechten bewerken.

  Beheerdersrechten

 3. Bewerk de beheerdersrechten en sla uw wijzigingen op.

Een beheerder verwijderen

Van toepassing op: Ondernemings- en teamklanten.

Als u beheerdersmachtigingen wilt intrekken, selecteert u een gebruiker en klikt u vervolgens op Beheerder verwijderen.

Beheerdersmachtigingen intrekken

Opmerking:

Als u een beheerder verwijdert, wordt de gebruiker niet uit de Admin Console verwijderd, maar worden alleen de rechten verwijderd die aan de beheerdersrol zijn gekoppeld.

Rechtenmatrix voor ondernemingsbeheerders

Van toepassing op: Ondernemingsklanten.

In de volgende tabel worden alle machtigingen voor de verschillende typen beheerders weergegeven, gecategoriseerd op de volgende soorten functionaliteiten:

Identiteit beheren

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Domein toevoegen (een domein aanvragen/claimen)


Een domein en een lijst met domeinen weergeven


Versleutelingssleutels voor domeinen beheren


Standaardwachtwoordbeleid voor de organisatie beheren


Standaardwachtwoordbeleid voor de organisatie weergeven


Gebruikersbeheer

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Een gebruiker aan de organisatie toevoegen
Een gebruiker uit de organisatie verwijderen


Gebruikersgegevens en een lijst met gebruikers weergeven

Gebruikersprofiel bewerken


Een productprofiel aan een gebruiker of groep toevoegen


2

2

Een productprofiel van een gebruiker verwijderen


2

2

Een productprofiel toevoegen aan meerdere gebruikers


2

2

Productprofielen voor een gebruiker weergegeven


2

2

Een lijst met productgebruikers weergeven


2

Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan organisatie


² alleen voor producten, productprofielen of gebruikersgroepen die het eigendom zijn van deze beheerder

Beheerders beheren

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

De bevoegdheden van organisatiebeheerder aan een gebruiker verlenen


De bevoegdheden van organisatiebeheerder intrekken voor een gebruiker


De bevoegdheden van productlicentiebeheerder aan een gebruiker verlenen


2

2

De bevoegdheden van productlicentiebeheerder intrekken voor een gebruiker


2

2

De bevoegdheden van distributiebeheerder aan een gebruiker verlenenDe bevoegdheden van distributiebeheerder intrekken voor een gebruikerDe bevoegdheden van gebruikersgroepbeheerder aan een gebruiker verlenenDe bevoegdheden van gebruikersgroepbeheerder intrekken voor een gebruikerDe beheerbevoegdheden van producteigenaar aan een gebruiker verlenen


2

De beheerbevoegdheden van producteigenaar intrekken voor een gebruiker


2

² alleen voor producten, productprofielen of gebruikersgroepen die het eigendom zijn van deze beheerder

Configuraties voor productlicenties beheren

² alleen voor producten, productprofielen of gebruikersgroepen die het eigendom zijn van deze beheerder

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Het recht op een product verlenen aan de organisatie

Het recht op een product intrekken voor een organisatie

Het totale aantal licenties weergeven dat eigendom is van de organisatie


2

2

Beschikbare producten en productfamilies weergeven


2

2

Beschrijvingen of gegevens van productlicenties bewerken


2

2

Een gebruiker een productlicentie verstrekken


2

2

Een gebruiker een productlicentie ontnemen


2

2

Een nieuwe configuratie voor productlicenties toevoegen


2

Een serviceconfiguratie voor productlicenties bewerken


2

2

Een serviceconfiguratie voor productlicenties verwijderen


2

Een gebruiker de toegang tot een product ontzeggen (uit alle configuraties verwijderen)


2

² alleen voor producten, productprofielen of gebruikersgroepen die het eigendom zijn van deze beheerder

Opslag beheren

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Actieve en inactieve gebruikersmappen weergevenInactieve gebruikersmappen verwijderen en inhoud overdragenDistributie

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Tabblad Pakketten weergeven/gebruikenOndersteuning

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Tabblad Ondersteuning weergeven
Ondersteuningsaanvragen beheren

Gebruikersgroepen beheren

Machtiging

Systeembeheerder

Productbeheerder

Productprofielbeheerder

Gebruikersgroepbeheerder

Distributiebeheerder

Ondersteuningsbeheerder

Opslagbeheerder

Gebruikersgroep maken


1

1

Gebruikersgroepen verwijderen


Een gebruiker aan een gebruikersgroep toevoegen


2

Een gebruiker uit een gebruikersgroep verwijderen


2

Een gebruikersgroep aan een productlicentie toewijzen


2

2

Een gebruikersgroep uit een productlicentie verwijderen


2

2

Leden van een gebruikersgroep weergeven
2


Een lijst met gebruikersgroepen weergeven
2


Adobe-logo

Aanmelden bij je account