Systeemvereisten

Voor de meest recente systeemvereisten gaat u naar http://www.adobe.com/go/illustrator_systemreqs_nl.

Raadpleeg voor een overzicht van de meest recente systeemvereisten van overige Creative Cloud-producten http://www.adobe.com/nl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Proefversie

Proefversies van Creative Cloud zijn "uitproberen en kopen"-versies waarmee u afzonderlijke producten of edities kunt evalueren en de geïnstalleerde proefversie in een volledige versie kunt omzetten. U kunt een proefversie op ieder gewenst moment omzetten in een volledige versie door u aan te melden voor een lidmaatschap. Als u een lidmaatschap neemt, moet u online zijn en u aanmelden met een Adobe ID om de volledige versie te kunnen gebruiken.

Licentieovereenkomst

U moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst en de garantiebepalingen om dit product te kunnen gebruiken. Zie voor meer informatie www.adobe.com/go/eulas_nl. Dit product werkt niet zonder de verplichte activering en registratie via internet. Het product kan niet telefonisch worden geactiveerd. Zie voor meer informatie www.adobe.com/go/activation_nl.

Met de licentieovereenkomst voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (zoals een computer op het werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door dezelfde persoon wordt gebruikt en niet gelijktijdig op beide computers wordt uitgevoerd.

Opmerking:

Als u de software op een derde computer wilt installeren, moet u de software eerst op een van de computers deactiveren. Kies hiervoor Help > Deactiveren.

Installatie van lettertypen

Sommige installatieprogramma's van Adobe-producten installeren lettertypen in een standaardmap voor systeemlettertypen. Als het installatieprogramma oudere versies van deze lettertypen vindt in de standaardsysteemmap met lettertypen, wordt de installatie van de oudere versies ongedaan gemaakt en worden deze versies in een nieuwe map opgeslagen. Ga voor meer informatie naar http://www.adobe.com/nl/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Als u extra lettertypen wilt installeren, raadpleegt u de installatiepagina http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_nl.

Bekende problemen

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support_nl voor het laatste nieuws en bekende problemen omtrent alle Creative Cloud-applicaties.

Afbeeldingen in penselen

Wanneer u penselen schaalt met het dialoogvenster Penseelopties, kunnen bepaalde visuele artefacten op het scherm worden weergegeven. Zoom in of uit om de weergave van het penseel te herstellen.   

Tool Tekst aanpassen

Wanneer u de tool Tekst aanpassen op ligaturen gebruikt, worden de transformaties alleen toegepast op de eerste glyph en niet op de hele ligatuur.

Insluiten ongedaan maken

Een transparante afbeelding met gemengde inkt vertoont mogelijk minieme veranderingen als insluiten ongedaan wordt gemaakt. Dit is toe te schrijven aan de witte rand die wordt toegepast in de proceskleurgebieden van de afbeelding.

Importeren van DXF/DWG

Wanneer u complexe en grote DXF- of DWG-bestanden importeert, wordt de voortgangsbalk mogelijk niet constant weergegeven. Wacht tot het document is vernieuwd om de geïmporteerde inhoud te zien.

Online bronnen

Voor algemene Adobe-forums gaat u naar http://www.adobe.com/go/forums_nl.

Voor hulp bij onderwerpen over het downloaden, installeren en in gebruik nemen van uw software gaat u naar http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Voor hulp bij producten en instructies, inspiratie en ondersteuning uit de gebruikersgemeenschap gaat u naar http://www.adobe.com/go/learn_Illustrator_support_nl.

Klantenondersteuning

Voor de klantenservice van Adobe gaat u naar http://www.adobe.com/go/customer_support_nl, waar u terecht kunt voor hulp op het gebied van productinformatie, verkoop, registratie en andere onderwerpen.

Buiten Noord-Amerika gaat u naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/. Klik op de vervolgkeuzelijst onder "Kies uw regio", kies een ander land of een andere regio en klik op Verder.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid