Creative Cloud Charts (Preview) werd geïntroduceerd in de release van juni 2015 van Illustrator CC als Technology Preview om praktische feedback van klanten over de nieuwe service te verzamelen. Op basis van de feedback van klanten heeft het Illustrator-team besloten om Charts voorlopig niet beschikbaar te maken in Illustrator, zodat de functie kan worden bijgewerkt. De Charts-preview wordt niet opgenomen in Illustrator voor de release van november 2015.

Als u na 30 november 2015 een Illustrator-document opent dat een grafiek bevat, wordt deze grafiek omgezet naar standaard Illustrator-vectorafbeeldingen. Klanten die grafiekgegevens willen opslaan, hebben tot 15 januari 2016 de tijd om naar de Creative Cloud Charts-service te bezoeken en de grafiekgegevens te kopiëren naar een werkblad dat op hun bureaublad kan worden opgeslagen. Raadpleeg de veelgestelde vragen over Creative Cloud Charts voor meer informatie.

Creative Cloud Charts (CC Charts) is een nieuwe Creative Cloud-service waarmee ontwerpers visueel aantrekkelijke grafieken en infographics kunnen maken.

Illustrator ondersteunt de volgende soorten grafieken:

Grafiek geschaald op waarden

U kunt nu elke gewenste aangepaste illustratie gebruiken om gegevenswaarden uit te drukken in het ontwerp van de grafiek. Gebruikers hebben nu ongekende controle over de grafiekelementen en kunnen deze helemaal naar eigen inzicht aanpassen en verfraaien om esthetische grafieken te maken zonder de verbinding met de onderliggende gegevens te verbreken.

Kolomgrafiek

Geef numerieke gegevens weer met kolomgrafieken (histogrammen). U kunt vanuit de CC Charts-webweergave de gegevens of de lay-out van de grafiek bewerken.

Hieronder wordt een typische workflow beschreven:

 1. Gebruik CC Charts om een kolomgrafiek te maken of sleep een beschikbare grafiek uit een bibliotheek in het deelvenster Bibliotheken naar het tekengebied.
 2. (Voor grafieken geschaald op waarden) In Illustrator:
 3. Klik in het contextmenu van het Chart-object op Bewerken in Creative Cloud. Er wordt een nieuw browsertabblad of -venster geopend.
 4. In de browserinterface:

Een gloednieuwe grafiek maken
Aan de slag!

Creative Cloud Charts-webweergave

Hier gebeurt het allemaal!

De grafieklay-out wijzigen 
Verplaats onderdelen en geef de grafiek een persoonlijk tintje!

Grafiekopties
Pas de lay-out aan uw eigen smaak aan!

De grafiekvormgeving bewerken
Pas de vormgeving aan uw eigen smaak aan!

Grafiekgegevens importeren/definiëren

Alle cijfers op een rijtje!

Grafiekgegevens bewerken
Alle cijfers tellen mee!

Vertel ons wat u denkt
Een korte enquête waarin u ons kunt laten weten hoe we het doen.

Een nieuwe grafiek maken

 1. Selecteer de tool CC Charts in de toolset (sneltoets: J).

 2. Klik en sleep in het tekengebied om een grafiek van de gewenste grootte te maken.

  Opmerking:

  Als de kolomgrafiek niet wordt weergegeven, gebruikt u het contextmenu van CC Charts dat in de volgende stap wordt beschreven om het grafiektype te wijzigen in kolomgrafiek.

 3. Klik op de grafiek om het contextmenu van CC Charts te bekijken.

  Contextmenu van CC Charts
  Contextmenu van CC Charts

  Gebruik het Charts-menu om

  1. Het grafiektype te wijzigen.
   Opmerking: Momenteel ondersteunt Illustrator de grafieken geschaald op waarden  en kolomgrafieken .
  2. Dupliceer de huidige grafiek .
  3. Bewerk de grafiekgegevens en lay-out in de Creative Cloud Charts-webweergave.

Creative Cloud Charts-webweergave

Als u een kolomgrafiekobject maakt, moet u de grafiek online bewerken in Creative Cloud om aan de lay-out van de grafiek te blijven werken, als u gegevens wilt importeren of wijzigen, of als u andere handelingen wilt uitvoeren.

Wanneer u een grafiek bewerkt in Creative Cloud, kunt u niet alleen de gegevens en de vormgeving van de grafiek wijzigen, maar u kunt ook andere handelingen uitvoeren.

 • Details. Klik op de koppeling om verschillende gegevens over de grafiek weer te geven.
 • Zoomen. Geef in het tabblad Grafiek een zoomwaarde op, pas de grafiek aan de beschikbare ruimte aan of kies voor de realistische 1:1-weergave.
  Opmerking: De zoomwaarde betreft alleen de weergave, deze heeft geen invloed op de afmetingen van de grafiekillustratie.
 • Delen. Klik op Delen > Koppeling verzenden om een koppeling van de grafiekafbeelding naar een e-mailontvanger te sturen.
 • Handelingen. Kies een van de volgende handelingen:
  • Naam wijzigen. Geef een nieuwe naam op voor de grafiek.
  • Verwijderen. Verwijder de grafiek.

Contextgevoelige kolomgrafiekopties

Voor de kolomgrafiek kunt u de lay-out wijzigen voor de:

 • Volledige grafiek
 • Waardenas (Y)
 • Categorie-as (X)
 • Grafiekgegevens

De opties die beschikbaar zijn voor elk van de onderdelen van de kolomgrafiek zijn specifiek voor dat onderdeel. Deze opties worden beschreven in het volgende gedeelte van dit artikel.

Volledige grafiek

(Standaard) Klik op een willekeurig gebied in de kolomgrafiek

Waardenas (Y):

Klik op de Y-as. Dit omvat de aslijn en de waarden die op de as worden weergegeven

Waardenas (Y)

Categorie-as (X):

Klik op de X-as. Dit omvat de aslijn en de categorieën die op de as worden weergegeven

Categorie-as (X) in Illustrator

Grafiekgegevens:

Klik op de waarden van de grafiekgegevens.

Grafiekgegevens in Illustrator

De grafieklay-out wijzigen

 1. Selecteer in Illustrator een grafiek en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de contextwidget Grafieken en klik op Bewerken in Creative Cloud Charts
  • Klik in het regelpaneel op Bewerken op Creative Cloud Charts
  • Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en klik op Creative Cloud Charts
 2. Controleer in het browservenster dat wordt geopend of het tabblad Grafiek actief is.

  Elk grafiektype bevat een aantal configureerbare opties. Klik op het desbetreffende tabblad van het grafiektype hieronder.

 3. Klik op Opslaan om wijzigingen in de lay-out te behouden.

Grafiekopties

Opties voor het bewerken van de vormgeving van de grafiek:

Schalen
 • Gebied: Grootte van de illustratie wordt volgens de gegevens geschaald.
 • Passend uitrekken: De illustratie wordt uitgerekt in de door u opgegeven richting.
Illustratie uitrekken

Deze optie is beschikbaar als Schalen overeenkomt met Passend uitrekken:

 • Verticaal: Illustratie wordt in verticale richting uitgerekt om gegevenswaarden weer te geven.
 • Horizontaal: Illustratie wordt in horizontale richting uitgerekt om hogere gegevenswaarden weer te geven.
Lay-out
 • Flow. De illustratie wordt gerangschikt in de opgegeven volgorde op basis van de instellingen voor Richting, Uitlijnen en Tussenruimte.
 • Vrije vorm. De illustratie kan handmatig worden verplaatst.  
Richting

Optie is beschikbaar als Lay-out overeenkomt met Flow:

 • Van links naar rechts
 • Van boven naar beneden
Uitlijning

Optie is beschikbaar als Lay-out overeenkomt met Flow:

 • Uitgelijnd op onderzijde:
 • Uitgelijnd op het midden:
 • Uitgelijnd op bovenzijde:
Tussenruimte

Optie is beschikbaar als Lay-out overeenkomt met Flow

Gebruik de schuifregelaar om de tussenruimte tussen opeenvolgende illustraties te wijzigen.

Standaard worden de bewerkingsopties van de grafiek weergegeven.

Opmerking:

Bepaalde algemene opties zijn beschikbaar voor verschillende delen van de kolomgrafiek. Om beknopt te blijven, worden algemene opties niet herhaald.

Grafiekelementen

Grafiek
 • Gegevenslabels: De gegevenslabels voor elke afgebeelde kolom
CATEGORIE-AS (X)
 • Aslijn: De lijn voor de X-as
 • Aslabels: De labels voor de categorieën die op de X-as worden weergegeven
 • Verdeelstreepjes: Aanwijzers van de X-as naar de aslabels 
WAARDENAS (Y)
 • Primaire rasterlijnen: Grafieklijnindicatoren voor de waarden op de Y-as
 • Secundaire rasterlijnen: Grafieklijnindicatoren voor de tussenliggende waarden op de Y-as

Tussenruimte

 • Tussen kolommen: Ruimte tussen de grafiekkolommen in een set. De waarde is een percentage van de breedte van de grafiekkolommen
 • Tussen sets: Ruimte tussen de kolommensets

Grafiekgrootte

 • B: Breedte van de grafiek in pixels
 • H: Hoogte van de grafiek in pixels
 • : Als u de breedte of hoogte proportioneel wijzigt, wordt de andere dimensie bijgewerkt. Kies Ontgrendelen om elke dimensie onafhankelijke van elkaar te wijzigen.

Als u de specifieke opties van de waardenas (Y) of de categorie-as (X) wilt wijzigen, klikt u op de X- of Y-as

Asschaal (Y-as)

Wijzig de schaal voor de gegevens en de rasterlijnen op de Y-as

SCHAAL OVERSCHRIJVEN
 • Min.: De minimumwaarde voor de gegevens op de Y-as
 • Max.: De maximumwaarde voor de gegevens op de Y-as
RASTERLIJNEN
 • Primair: De schaal voor primaire rasterlijnen op de Y-as
 • Secundair: De schaal voor secundaire rasterlijnen op de Y-as

Aspositie (Y- en X-as)

POSITIE
 • Links: (Standaard) Plaats de Y-aslijn links in de grafiek
 • Rechts: (Standaard) Plaats de Y-aslijn rechts in de grafiek

Verdeelstreepjes (Y- en X-as)

POSITIE
 • Buiten: (Standaard) Plaats de verdeelstreepjes van de grafiek aan de buitenkant van de Y-as
 • Binnen: Plaats de verdeelstreepjes van de grafiek aan de binnenkant van de Y-as

Klik op een gegevenslabel in de grafiek als u de gegevenslabelopties wilt wijzigen

Aspositie

POSITIE
 • Buiten: (Standaard) Plaats de gegevenslabels boven de grafiekkolommen
 • Midden: Plaats de gegevenslabels in het midden van de grafiekkolommen

Labelopmaak

Indeling

Kies de opmaak van de gegevenslabels

 • Nummer: Geef gegevenslabels weer als numerieke waarden. Kies het aantal decimalen en het scheidingsteken
 • Valuta: Geef gegevenslabels weer als valuta.  Kies het aantal decimalen, het scheidingsteken en de valuta.
 • Procent: Geef gegevenslabels weer als een percentage. Kies het aantal decimalen en het scheidingsteken.
 • Wetenschappelijk: Geef gegevenslabels weer in wetenschappelijke notatie. Kies het aantal decimalen.

De grafiekvormgeving bewerken

U kunt de vormgeving van de grafiek wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de illustraties in grafieken geschaald op waarden of de kleur van staven in kolomgrafieken wijzigen.

Grafieken geschaald op waarden

Grafiekillustraties vervangen

 1. Selecteer in Illustrator een grafiek.

 2. Teken in uw document een nieuwe illustratie of plaats een beschikbare illustratie op het canvas.

  Opmerking:

  Complexe illustraties, zoals objecten met een verloopnet en rasterobjecten, worden niet ondersteund.

  Sleep de illustratie naar een grafiek om de huidige grafiekobjecten te vervangen
  Sleep de illustratie naar een grafiek om de huidige grafiekobjecten te vervangen

Grafiekillustraties bewerken

 1. Selecteer in Illustrator een grafiek en klik op de tool Direct selecteren (A).

 2. Selecteer een of meer gegevensweergaven en wijzig de vormgeving van de objecten.

  De weergave van afzonderlijke objecten wijzigen om gegevenspunten te markeren.
  De weergave van afzonderlijke objecten wijzigen om gegevenspunten te markeren

  Opmerking:

  Enkele complexe weergave-elementen, zoals effecten, meerdere vullingen en dergelijke, worden niet weergegeven tijdens het bewerken van de grafiek in Creative Cloud. Deze weergave-elementen worden echter bewaard in Illustrator.

Kolomgrafieken

U kunt de weergave van een volledige grafiek, alle staven in de grafiek, een groep staven of één staaf wijzigen. Als u de weergave van een specifiek component van een grafiek wilt wijzigen, gebruikt u de functionaliteit van de grafiekselectie in kolomgrafieken.

Grafiekcomponent selecteren met de tool Selecteren

Een kolomgrafiek bevat verschillende selectieniveaus. Illustrator biedt een 'drill-down'-functie waarmee u opeenvolgende grafiekcomponenten op verschillende niveaus kunt selecteren.

In de kolomgrafiek werkt deze functie voor de staven in de grafiek, de rasterlijnen en de aslijnen.

Omlaag gaan in de staven in de grafiek:

 1. Als u de volledige kolomgrafiek wilt selecteren, klikt u eenmaal op een staaf in het grafiekgebied.
 2. Als u alle staven in de grafiek wilt selecteren, klikt u nogmaals op een staaf.
 3. Als u een groep staven in de grafiek wilt selecteren, klikt u nogmaals op een staaf.
 4. Als u één staaf in de grafiek wilt selecteren, klikt u nogmaals op de staaf.

Omlaag gaan in de rasterlijnen:

 1. Als u de volledige kolomgrafiek wilt selecteren, klikt u eenmaal op het grafiekgebied.
 2. Als u alle rasterlijnen in de grafiek wilt selecteren, klikt u nogmaals op een rasterlijn.
 3. Als u één staaf in de grafiek wilt selecteren, klikt u nogmaals op de staaf.

Omlaag gaan in een as:

 1. Als u de volledige kolomgrafiek wilt selecteren, klikt u eenmaal op het grafiekgebied.
 2. Als u een as en de verdeelstreepjes wilt selecteren, klikt u nogmaals op de as of de verdeelstreepjes.
 3. Als u de aslijn wilt selecteren, klikt u op de aslijn.
  OF
  Als u een verdeelstreepje wilt selecteren, klikt u op het verdeelstreepje op de as.

Grafiekcomponent selecteren met de tool Direct selecteren

Met de drill-down-functie voor grafieken kunt u omlaag gaan in opeenvolgende componenten in de grafiek. Met de tool Direct selecteren kunt u direct een component in het laagste niveau selecteren.

Als u één staaf wilt selecteren, selecteert u de tool Direct selecteren (A) en klikt u op de staaf.

Als u één raster- of aslijn wilt selecteren, selecteert u de tool Direct selecteren (A) en klikt u op de lijn.

De weergave van componenten in kolomgrafieken wijzigen

Met de functie componentselectie voor grafieken kunt u de weergave wijzigen van specifieke componenten van een grafiek.

De kleur van een groep staven wijzigen:

 1. Gebruik de drill-down-functie om een groep staven te selecteren.
 2. Kies een kleur voor de staven met behulp van het gereedschap Vullen in Illustrator.
De weergave van componenten in kolomgrafieken wijzigen

U kunt ook de kleuren van de andere groepen staven wijzigen. U kunt ook de weergave van de rasterlijnen wijzigen.

 1. Gebruik de drill-down-functie om de rasterlijnen te selecteren.
 2. Verander de lijnen in stippellijnen met het gereedschap Lijn in Illustrator.
De weergave van componenten in kolomgrafieken wijzigen

U kunt ook de weergave (zoals lettertypefamilie, tekengrootte) van de tekst in de grafiek wijzigen.

Selecteer de volledige grafiek.

 1. Open het deelvenster Teken (Venster > Tekst > Teken).
 2. Kies een van de opties in het deelvenster Teken om de weergave van tekst te wijzigen.

Met de tool Direct selecteren kunt u specifieke tekstobjecten in de grafiek selecteren.

Grafiekgegevens importeren/definiëren

Opmerking:

Wanneer u gegevens wijzigt op het tabblad Grafieken, dient u eerst op Toepassen en vervolgens op Opslaan te klikken om ervoor te zorgen dat de grafiek wordt bijgewerkt in Illustrator.

 1. Selecteer in Illustrator een grafiek en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het punt Grafieken en klik op Bewerken in Creative Cloud Charts
  • Klik in het regelpaneel op Bewerken op Creative Cloud Charts
  • Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en klik op Creative Cloud Charts
 2. Klik op het tabblad Gegevens in het browservenster dat wordt geopend.

 3. Klik op Bestand kiezen om gegevens te importeren uit een bestand met door komma's gescheiden waarden (.csv) of uit een Microsoft Excel-bestand (.xls of .xlsx).

  Opmerking:

  Alle gegevens die u importeert, overschrijven altijd bestaande gegevens die al beschikbaar zijn voor de grafiek.

 4. (Belangrijk) Klik en sleep de muis in de beschikbare rijen en kolommen over de gegevenscellen die u in de grafiek wilt opnemen en klik op Toepassen ().

  De grafiekvoorvertoning op de pagina wordt bijgewerkt met een weergave van de waarden die u voor de grafiek hebt geselecteerd.

 5. Voeg gegevens toe, wijzig of verfijn deze en klik op Opslaan.

  Telkens als u op Opslaan klikt, wordt de grafiek bijgewerkt in Illustrator.

  Opmerking:

  De snelheid waarmee de grafiek in Illustrator wordt bijgewerkt, is afhankelijk van de snelheid van de internetverbinding. Soms wordt de grafiek dus vrijwel meteen bijgewerkt, maar het kan ook 12-15 seconden duren.

Grafiekgegevens bewerken

Opmerking:

Wanneer u gegevens wijzigt op het tabblad Grafieken, dient u eerst op Toepassen en vervolgens op Opslaan te klikken om ervoor te zorgen dat de grafiek wordt bijgewerkt in Illustrator.

 1. Selecteer in Illustrator een grafiek en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op het punt Grafieken en klik op Bewerken in Creative Cloud Charts
  • Klik in het regelpaneel op Bewerken op Creative Cloud Charts
  • Klik met de rechtermuisknop op de grafiek en klik op Bewerken op Creative Cloud Charts
 2. Klik op het tabblad Gegevens in het browservenster dat wordt geopend.

 3. Klik op een willekeurige cel die gegevens bevat of selecteer een bereik van cellen.

  Er verschijnt een contextgevoelige punt ().

 4. Klik in het punt op de drie stippen () om de extra opties weer te geven die beschikbaar zijn voor de geselecteerde gegevens.

 5. Selecteer een optie in het contextmenu dat verschijnt om cellen toe te voegen, te verwijderen of te sorteren.

  Gebruik opties om te blijven werken met geïmporteerde of beschikbare gegevens.
  Gebruik de opties om te blijven werken met geïmporteerde of beschikbare gegevens

 6. Als u klaar bent, klikt u eerst op Toepassen en vervolgens op Opslaan, zodat de wijzigingen ook beschikbaar zijn in Illustrator.

Enquête over Creative Cloud Charts (Preview)

We zijn dol op feedback. Vertel ons hoe we het doen.

Hier volgt een korte enquête die ons inzicht geeft in uw mate van tevredenheid met de Creative Cloud Charts (Preview)-functie. Geef waar mogelijk zo veel mogelijk informatie. Bedankt!

Koppeling naar enquête: https://www.surveymonkey.com/s/CC_Charts_Feedback.