Het gebruik van lettertypen in Illustrator

Over lettertypen

Een lettertype is een set tekens (letters, cijfers en symbolen) met een gemeenschappelijke dikte, breedte en stijl, zoals 10-punts Adobe Garamond Bold.

Lettertypesoorten (ook letterfamilies of lettertypefamilies genaamd) zijn lettertypeverzamelingen met een vergelijkbare weergave die in combinatie met elkaar worden gebruikt, zoals Adobe Garamond.

Een lettertypestijl is een variatie op een bepaald lettertype in een lettertypefamilie. Meestal is in een lettertypefamilie Roman of Onbewerkt (de namen variëren per familie) het basislettertype, die lettertypestijlen als standaard, vet, cursief en vetcursief kan omvatten.

Voor CJK-lettertypen wordt de naam van de lettertypestijl vaak bepaald door de variatie in dikte (ook wel gewicht genaamd). Het Japanse lettertype Kozuka-Mincho Std bevat bijvoorbeeld zes gewichten: Extra licht, Licht, Normaal, Medium, Vet en Extra vet. De naam van de lettertypestijl die wordt weergegeven, is afhankelijk van de lettertypefabrikant. Elke lettertypestijl is een apart bestand. Als het bestand van een lettertypestijl niet is geïnstalleerd, kan de lettertypestijl niet worden geselecteerd in Lettertypestijl.

Naast de lettertypen die op uw systeem zijn geïnstalleerd, kunt u ook de volgende mappen maken en de lettertypen gebruiken die in deze mappen zijn geïnstalleerd:

Windows

Program Files\Common Files\Adobe\Fonts

macOS

Library\Programma-ondersteuning\Adobe\Fonts

Als u een Type 1-, TrueType-, OpenType- of CID-lettertype installeert in de lokale map Fonts, is het lettertype alleen beschikbaar in Adobe-toepassingen.

Lettertypen

U kunt voorbeelden van een lettertype weergeven in de lettertype- en lettertypestijlmenu's in het deelvenster Teken en in andere gebieden in het programma waarin u lettertypen kunt kiezen. De volgende pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten lettertypen aan te geven:

 • OpenType

 • Type 1

 • TrueType

 • Multiple Master

 • Samengesteld
 • SVG-indeling 
 • Adobe-lettertypen 

Voer een van de volgende handelingen uit om de lijst met in Illustrator beschikbare lettertypen weer te geven:

 • Open eerst het deelvenster Teken (Ctrl + T) en vervolgens de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies
 • Open eerst het regelpaneel en vervolgens de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies

OpenType-lettertypen

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows®- als Macintosh®-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal functies bevatten, zoals golven en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

Standaard-lettertypen (links) en OpenType-lettertypen (rechts)

A. Rangtelwoorden B. Handmatige ligaturen C. Golven 

OpenType-lettertypen kunnen over een uitgebreide tekenset en lay-outfuncties beschikken om meer taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle te kunnen bieden. OpenType-lettertypen van Adobe die met ondersteuning voor Centraal-Europese talen (CE) worden geleverd, hebben het woord “Pro” als een deel van hun lettertypenaam in toepassingslettertypemenu's. OpenType-lettertypen die geen ondersteuning voor Centraal-Europese talen bevatten, worden aangeduid met “Standaard” en hebben een “Std”-achtervoegsel. Alle OpenType-lettertypen kunnen naast PostScript Type 1- en TrueType-lettertypen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

OpenType SVG-lettertypen

Illustrator ondersteunt OpenType SVG-lettertypen zoals gekleurde lettertypen en emoji-lettertypen. OpenType SVG-lettertypen beschikken over meerdere kleuren en verlopen in één glyph. 

OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Met emoji-lettertypen kunt u verschillende kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten en historische monumenten. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van bepaalde glyphs die een persoon of lichaamsdelen zoals een hand of een neus voorstellen, aanpassen.

Het deelvenster Glyphs met tekens van het EmojiOne SVG-lettertype

Ga als volgt te werk om OpenType SVG-lettertypen te gebruiken:

 1. Maak een tekstobject met behulp van het gereedschap Tekst.

 2. Stel het lettertype in op een OpenType SVG-lettertype. Deze lettertypen zijn gemarkeerd met in de lettertypelijst.

 3. Selecteer specifieke glyphs in het deelvenster Glyphs. U opent het deelvenster Glyphs via Tekst > Glyphs. Het deelvenster Glyphs kan ook worden geopend door Venster Tekst Glyphs te selecteren.

Samengestelde glyphs maken

Als voorbeeld nemen we EmojiOne, een OpenType SVG emoji-lettertype. U kunt verschillende EmojiOne OpenType SVG-lettertypetekens samenstellen om glyphs te maken.

U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van standaardtekens van één persoon of lichaamsdeel met de kleur  of  aanpassen.

Opmerking:

Glyphs in een emoji-lettertype, zoals het EmojiOne-lettertype, zijn duidelijk anders dan de letters op uw toetsenbord. Deze glyphs worden beschouwd als afzonderlijke tekens en zijn alleen beschikbaar via het deelvenster Glyphs en niet via het toetsenbord.

Vlaggen van landen maken

De 'letters' (A, B, C, D enz.) in EmojiOne komen niet overeen met de corresponderende toetsen op het toetsenbord. Wanneer u deze tekens in het deelvenster Glyphs combineert om de ISO-code van een land te maken, vormen de twee tekens de vlag van dat land. Met US maakt u bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag, met GB de Britse vlag, met AR de Argentijnse vlag en met IN de Indiase vlag.

Glyphs combineren tot vlaggen van landen

Varianten van tekens maken

Combineer standaardtekens van één persoon, meestal in de  kleuren  ,   , of  ;  of lichaamsdelen met een van de beschikbare huidskleuren. Het oorspronkelijke standaardteken wordt opnieuw ingekleurd om het aan te passen aan de geselecteerde huidskleur. Dergelijke samenstellingen werken momenteel over het algemeen niet met glyphs die uit meer dan één persoon bestaan.

Tekens met huidskleuren

Tekens van één persoon combineren met huidskleuren

Opmerkingen:

 • Tekens van één persoon of emoji's van een lichaamsdeel kunnen slechts eenmalig worden gecombineerd met een teken met een huidskleur.
 • Samengestelde glyphs zijn een functie van het lettertype. Niet alle OpenType SVG-lettertypen kunnen worden gecombineerd met tekens om samengestelde glyphs te maken.
 • Sommige EmojiOne-samenstellingen kunnen worden afgebroken tot de tekens waaruit ze bestaan.

OpenType variabele lettertypen

Illustrator ondersteunt nu het variabele lettertype, een nieuwe OpenType-lettertype-indeling die aangepaste kenmerken ondersteunt zoals dikte, breedte, schuinte, optisch formaat, etc. Bij deze versie van Illustrator worden verschillende variabele lettertypen geleverd waarvan u de dikte, breedte en schuinte kunt aanpassen via handige schuifknoppen die beschikbaar zijn wanneer u  klikt op   in het regelpaneel, het deelvenster Teken, het deelvenster Tekenstijlen of het deelvenster Alineastijlen.

Zoek naar  variable   in de lettertypelijst om variabele lettertypen te zoeken. U kunt ook kijken of het pictogram     naast de naam van lettertype staat.

A. Het variabele lettertype gebruiken via het deelvenster Teken B. Een variabel lettertype toevoegen aan een tekenstijl 

Kies Tekst > Recente lettertypen om de aangepaste lettertypen te bekijken die u hebt gemaakt en onlangs hebt gebruikt in uw document.

Live voorvertoning van lettertypen

U kunt tekst in uw document selecteren of een voorbeeldtekst kiezen om in realtime een voorvertoning van de lettertypen te bekijken. U hebt de keuze uit meerdere voorbeeldtekstopties voor de voorvertoning.

Als u de voorvertoning van geselecteerde tekst of voorbeeldtekst wilt bekijken, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het lettertype in de lijst met lettertypen in het regelpaneel of in het deelvenster Teken.

Live voorvertoning weergeven van lettertypekenmerken

Geef in realtime een voorvertoning weer van lettertypekenmerken zoals grootte, stijl, regelafstand en tekstspatiëring door de muisaanwijzer te plaatsen op de lettertypekenmerken die beschikbaar zijn in het regelpaneel en het deelvenster Teken.

Opmerking: Live voorvertoning is niet beschikbaar voor tekenspatiëring.

Als u de voorvertoningsopties wilt uitschakelen, doet u het volgende:

 • Kies Bewerken > Voorkeuren.
 • Deselecteer in Tekstvoorkeuren de optie Voorvertoning lettertypen in menu inschakelen.

De voorbeeldtekst en de opties worden niet weergegeven in het deelvenster Lettertypen.

De tekengrootte aanpassen

U kunt de tekengrootte van de geselecteerde tekst of de voorbeeldtekst wijzigen en in realtime de voorvertoning hiervan bekijken door te klikken op de pictogrammen Monstergrootte klein, Monstergrootte medium en Monstergrootte groot.

Lettertypen organiseren, zoeken en filteren

U kunt de volgende handelingen uitvoeren op het tabblad Lettertypen van het deelvenster Teken of het deelvenster Eigenschappen om snel lettertypen te vinden die u vaak gebruikt:

 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst Classificatiefilter  de gewenste lettertypeklassen om de lijst met lettertypen te beperken. Standaard worden alle lettertypeklassen weergegeven.
  Opmerking: Met dit filter kunt u alleen Romeinse lettertypen filteren.
 • Stel veelgebruikte lettertypen in als favorieten. Klik hiertoe op het pictogram Favoriet  naast de naam van het lettertype wanneer u de muisaanwijzer hierop plaatst. U kunt filteren op alle favoriete lettertypen in de lijst met lettertypen door te klikken op het filter Alleen Favorieten weergeven.
 • Selecteer lettertypen die recent zijn geïnstalleerd op uw lokale systeem. Recent gebruikte lettertypen worden boven aan de lijst met lettertypen weergegeven. 
  Opmerking: Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende Illustrator-sessies.
 • Als u wilt zoeken naar lettertypen op basis van visuele gelijkenis, klikt u op het pictogram Vergelijkbare weergeven () dat wordt weergegeven wanneer u de muisaanwijzer op een lettertype plaatst. De lettertypen die het meest lijken op het geselecteerde lettertype worden boven aan de zoekresultaten weergegeven.
 • U kunt filteren op alle lettertypen die u de laatste 30 dagen hebt toegevoegd door te klikken op het pictogram van het filter Recent toegevoegd weergeven .

A. Het filter Classificatiefilter toepassen B. Het filter Favorieten C. Het filter Recent toegevoegd weergeven D. Het filter Geactiveerde lettertypen tonen E. Opties voor voorbeeldtekst F. Opties voor de grootte van voorbeeldtekst 

Meer lettertypen activeren

U kunt vanuit Illustrator door duizenden lettertypen in honderden tekstlocaties bladeren, deze direct activeren en gebruiken in uw illustraties. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-toepassingen.

 1. Klik in het deelvenster Teken op het tabblad Meer zoeken.

 2. Blader door de lijst met lettertypen en selecteer het gewenste lettertype.

  Opmerking: Als u in realtime een voorvertoning van een lettertype wilt weergeven in de geselecteerde tekst, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het lettertype.

 3. Klik op het pictogram Activeren dat wordt weergegeven naast het lettertype. Het pictogram Lettertypen activeren heeft een vinkje nadat het lettertype is geactiveerd en beschikbaar is voor gebruik.

A. Filter Geactiveerde lettertypen B. Pictogram Lettertypen activeren C. Pictogram Lettertype uitschakelen D. Pictogram voor voortgang activering 

Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar fonts.adobe.com/nl.

Opmerking:

Om een lijst te bekijken van alle lettertypen die recent zijn toegevoegd op fonts.adobe.com, klikt u op het filter Recent toegevoegd.

Voorvertoning van Japanse lettertypen

Op het tabblad Meer zoeken kunt u de Japanse lettertypen opzoeken en bekijken die beschikbaar zijn op fonts.adobe.com. Ga als volgt te werk als u de voorvertoning van Japanse lettertypen wilt inschakelen:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst.
 2. Selecteer Voorvertoning van Japanse lettertypen inschakelen in Meer zoeken.

De wijzigingen worden pas toegepast nadat u Illustrator opnieuw hebt opgestart.

Een lettertypefamilie en -stijl selecteren

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt het lettertype toegepast op nieuwe tekst die u invoert.

 2. Selecteer een lettertypefamilie en -stijl via het deelvenster Beheer, het menu Tekst of het deelvenster Teken:
  • In het deelvenster Beheer stelt u de opties Lettertype en Lettertypestijl in.

  • In het menu Tekst selecteert u een naam in het submenu Lettertype of Recente lettertypen. Het menu Lettertype is handig omdat het een voorvertoning van de beschikbare lettertypen bevat.

  • In het deelvenster Teken stelt u de opties Lettertypefamilie en Lettertypestijl in. U kunt een naam kiezen in de pop‑upmenu's of u kunt op de huidige naam klikken en de eerste paar letters van de gewenste naam typen.

   Tip: Als u het aantal lettertypen in het submenu Recente lettertypen wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Tekst (macOS) en stelt u de optie Aantal recente lettertypen in.

Een tekengrootte opgeven

Standaard wordt de tekengrootte gemeten in punten (een punt is gelijk aan 0,35 cm). U kunt een tekengrootte tussen 0,1 en 1296 punten opgeven, in stappen van 0,001 punt.

Opmerking:

In Fireworks wordt de tekengrootte standaard gemeten in pixels.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de tekengrootte toegepast op nieuwe tekst.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Stel in het deelvenster Teken of op de besturingsbalk de optie Tekengrootte in.

  • Kies een grootte in het menu Tekst > Grootte. Als u Overige kiest, kunt u in het deelvenster Teken een nieuwe grootte opgeven.

   Tip: U kunt de maateenheid voor tekst wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren. Deze optie is niet beschikbaar in Fireworks.

Lettertypen zoeken en vervangen

 1. Kies Tekst > Lettertype zoeken.

  Opmerking:

  Verplaats het dialoogvenster Lettertype zoeken zodat u de volledige tekst van het document kunt zien.

 2. Selecteer de naam van een lettertype dat u wilt zoeken in het bovenste gedeelte van het dialoogvenster. De eerste locatie waar het lettertype voorkomt, wordt gemarkeerd in het documentvenster.
 3. Selecteer een vervangend lettertype in het onderste gedeelte van het dialoogvenster. U kunt de lijst met vervangende lettertypen als volgt aanpassen:
  • Kies een optie in het pop‑upmenu Vervangen door lettertype van. Kies Document om alleen de lettertypen weer te geven die in het document voorkomen of kies Systeem om alle lettertypen weer te geven die op de computer zijn geïnstalleerd.

  • Selecteer de lettertypen die u in de lijst wilt opnemen. Hef de selectie op van de lettertypen die u niet in de lijst wilt opnemen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op Vervangen om het lettertype alleen in de huidige selectie te vervangen.

  • Klik op Alle vervangen om het geselecteerde lettertype overal te vervangen.

   Wanneer het lettertype niet meer in het document voorkomt, wordt de lettertypenaam verwijderd uit de lijst Lettertypen in Document.

 5. Herhaal stap 2 tot en met 4 als u een ander lettertype wilt zoeken en vervangen.
 6. Klik op Gereed om het dialoogvenster te sluiten.

  Opmerking:

  Wanneer u een lettertype vervangt met de opdracht Lettertype zoeken, blijven alle andere tekstkenmerken ongewijzigd.

Werken met ontbrekende lettertypen

Als in een document lettertypen worden gebruikt die niet op de computer zijn geïnstalleerd, verschijnt een waarschuwingsbericht wanneer u het document opent. Er wordt aangegeven welke lettertypen ontbreken en ontbrekende lettertypen worden vervangen door beschikbare overeenkomende lettertypen.

 • Als u ontbrekende lettertypen wilt vervangen door een ander lettertype, selecteert u de tekst die gebruikmaakt van het ontbrekende lettertype en past u een beschikbaar ander lettertype toe.
 • Als u ontbrekende lettertypen beschikbaar wilt maken in Illustrator, installeert u de ontbrekende lettertypen op de computer of activeert u de ontbrekende lettertypen met de dienst Adobe Fonts. Zie Lettertypen toevoegen voor meer informatie.
 • Als u vervangen lettertypen roze wilt markeren, kiest u Bestand > Tekst en selecteert u Vervangen lettertypen markeren (desgewenst Vervangen glyphs markeren). Vervolgens klikt u op OK.

Het standaardlettertype wijzigen

Het standaardlettertype in Adobe Illustrator is Myriad Pro. Het standaardlettertype wordt geselecteerd in het Menu lettertype, Tekenpalet en als Normale tekenstijl in het deelvenster Tekenstijlen. Het standaardlettertype is geselecteerd, zelfs als het document dat u opent dat lettertype niet bevat of als u de vorige keer een ander lettertype hebt gebruikt voordat u Illustrator afsloot. U kunt het standaardlettertype in Illustrator wijzigen door de standaardsjabloonbestanden te bewerken.

 1. Kies Bestand > Openen.

 2. Navigeer naar de volgende locatie:

  (Windows) OSDisk\Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [versienummer]Settings\en_US\x64\New Document Profiles

  (macOS)Macintosh HD > Gebruikers > [gebruikersnaam] > Bibliotheek > Application Support > Adobe > Adobe Illustrator [versienummer] > [taalmap] > New Document Profiles

  Opmerkingen:

  • Vervang [gebruikersnaam] door de naam van uw account.
  • Vervang [versienummer] door de volgende waarden, afhankelijk van de Illustrator-versie die u op uw systeem hebt geïnstalleerd. Zie Illustrator-versienummer vervangen voor meer informatie.
  • U kunt het documentprofielbestand niet rechtstreeks bewerken op de bovengenoemde locatie. Kopieer het bestand naar een andere locatie en bewerk het bestand.
 3. Kies de gewenste standaardsjabloon voor documentprofielen en klik op Openen.

 4. Kies Venster > Tekst > Tekenstijlen.

 5. Dubbelklik op Normale tekenstijl in het deelvenster Tekenstijlen.

  Tekenstijlen

 6. Selecteer Standaardtekenopmaak aan de linkerkant van het dialoogvenster Opties voor tekenstijl.

 7. Kies het gewenste lettertype in het Menu Lettertypefamilie. U kunt andere instellingen wijzigen, zoals Lettertypestijl en Grootte.

  Opties voor tekenstijl

 8. Klik op OK.

 9. Kies Bestand > Opslaan als om de oorspronkelijke documentprofielsjabloon te overschrijven en het bestand te sluiten.

 10. Kies Bestand > Nieuw en selecteer de gewenste sjabloon van het standaarddocumentprofiel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account