Informatie over tekst

De tekstfuncties behoren tot de krachtigste functies van Adobe Illustrator. U kunt een enkele regel tekst toevoegen aan uw illustratie, kolommen en rijen met tekst maken, tekst in een vorm of langs een pad laten lopen, en met lettervormen werken als grafische objecten. Gekozen lettertypen en geselecteerde instellingen voor regelafstand, spatiëring en afstand voor en na alinea's zijn voorbeelden van beslissingen waarmee u de vormgeving van tekst in uw illustraties bepaalt.

U kunt tekst maken door op een van de volgende drie manieren te werk te gaan: Punttekst begint op de plaats waar u klikt en wordt uitgebreid op een horizontale of verticale regel wanneer u tekens invoert. Bij vlaktekst (ook alineatekst genoemd) worden de grenzen van een object gebruikt om de plaatsing van tekens te bepalen. Tekst op een pad loopt langs de rand van een open of gesloten pad.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account