Overzicht van nieuwe functies

Samenwerken met Creative Cloud Libraries

Werk nooit meer in uw eentje! U kunt samenwerken via Creative Cloud Libraries door uw bibliotheken met andere Creative Cloud-gebruikers te delen. Wanneer u een Creative Cloud Library deelt, kunnen gebruikers met wie u de bibliotheek deelt een aantal taken op de middelen in de bibliotheek uitvoeren: weergeven, gebruiken, bewerken, kopiëren, verplaatsen, hernoemen of verwijderen.

Zie voor meer informatie over deze verbeterde functie de sectie over samenwerking in het artikel Creative Cloud Libraries.

Creative Cloud Libraries

Deelvenster Creative Cloud Libraries
Deelvenster Creative Cloud Libraries

Zijn er kleuren, tekststijlen of afbeeldingen die u vaak gebruikt? Plaats deze dan in Creative Cloud Libraries, zodat u ze altijd bij de hand hebt, waar en wanneer u ze ook nodig hebt. Met Creative Cloud Libraries kunt u uw favoriete onderdelen verzamelen, deze ordenen in logische bibliotheken en ze bekijken en openen, zodat u ze opnieuw kunt gebruiken in uw documenten en projecten. U hoeft alleen maar de kleuren, tekststijlen of afbeeldingen naar het nieuwe deelvenster Bibliotheek (Venster > Bibliotheek) in Illustrator CC te slepen.

Beschikbaar in alle Illustrator-projecten. Alles wat u opslaat in een bibliotheek, is beschikbaar voor gebruik in alle andere Illustrator-projecten waaraan u werkt.

Op andere computers. Bibliotheken worden gesynchroniseerd met Creative Cloud. Uw bibliotheek is beschikbaar op elke computer waarop u zich hebt aangemeld met uw Creative Cloud-id.

Photoshop CC. De Creative Cloud Libraries zijn nu ook geïntegreerd in Photoshop CC 2014. Elke bibliotheek die u opslaat in Illustrator, is automatisch ook beschikbaar voor gebruik in Photoshop.

Apps. Met de nieuwe apps Brush CC, Shape CC en Color CC kunt u uw ontwerpen opslaan in uw Creative Cloud Libraries. Dit betekent dat u met uw mobiele apps creatief kunt blijven als u onderweg bent, en dat u uw ontwerpen dan gewoon kunt opslaan.

Zie voor meer informatie het artikel Creative Cloud Libraries.

Werkruimte voor aanraken

De nieuwe werkruimte voor aanraken
De nieuwe werkruimte voor aanraken

De werkruimte voor aanraken is ontworpen voor Windows 8-tablets en bevat de belangrijkste tools en besturingselementen die ontwerpers nodig hebben om overal creatief te kunnen werken. U kunt productiever werken met Illustrator op een tablet als u een drukgevoelige pen en gebaren met meerdere aanrakingen gebruikt.

Gebruik ook de nieuwe functie Stencil die een verzameling Franse curven biedt. Gebruik de contouren van deze vormen zoals ze zijn, of schaal en verplaats ze om allerlei verfijnde curven te maken.

U kunt bovendien op elk gewenst moment terugkeren naar een traditionele werkruimte om de volledige reeks tools en functies van Illustrator te gebruiken.

Zie voor meer informatie het artikel Werkruimte voor aanraken.

De tool Kromming

Beschikbaar in de werkruimte voor aanraken en in de traditionele werkruimten

De tool Kromming
(links) Een gitaar.</br> (Tweede van links) De gehele afbeelding van de gitaar is vastgelegd met de app Shape CC en vervolgens snel opnieuw gemaakt met de nieuwe tool Kromming in Illustrator CC.

Maak snel paden met een vooruitblik. Selecteer de tool Kromming (Shift + ~), begin met twee basispunten en bekijk een voorvertoning van hoe de curve eruitziet als u nog een ankerpunt neerzet op de locatie van de cursor.

Wilt u geen curve? Als u Option/Alt ingedrukt houdt als u een punt plaatst, wordt er een rechte lijn getrokken vanaf het vorige punt. Als u al een vloeiende curve hebt gemaakt, dubbelklikt u op een punt om te schakelen tussen een vloeiende curve en een rechte lijn.

U kunt deze techniek gebruiken voor elk punt en in elke vorm. U kunt nu veel sneller tekenen of bewerken!

Zie voor meer informatie het artikel De tool Kromming.

Tool Verbinding

Beschikbaar in de werkruimte voor aanraken en in de traditionele werkruimten

De nieuwe tool Verbinding
De nieuwe tool Verbinding

A. Snijd overlappende delen van paden bij B. Breid paden uit en verbind ze C. Snijd één pad bij, breid het andere uit en verbind ze. 

U kunt de tool Verbinding nu gebruiken om paden gemakkelijk te corrigeren als deze elkaar niet op de juiste manier snijden. Zijn de paden die u hebt getekend te kort om elkaar te snijden? Of doorsnijden ze elkaar wel, maar lopen ze door na de doorsnede? Selecteer de tool Verbinding, scrub over de gewenste punten van de paden waar ze elkaar moeten doorsnijden en u bent klaar! De paden sluiten op elkaar aan en worden afgebroken op het punt van de doorsnede, maar zonder dat de route van de oorspronkelijke paden wordt gewijzigd.

Opmerking:

De verbindingen die worden gemaakt met de tool Verbinding zijn altijd hoekpunten.

Automatische grootte vlaktekst

U kunt vlaktekstkaders nu groter en kleiner maken, zodat het tekstkader wordt gevuld met de tekst die u typt. U kunt schakelen tussen een tekstkader van vaste grootte en een tekstkader waarvan de grootte automatisch wordt aangepast. Als u voor de eerste optie kiest, hoeft u zich geen zorgen te maken over overlopende vakken.

Dubbelklik op de widget onder aan het vlaktekstkader om te schakelen tussen een vlaktekstkader van vaste hoogte en een vlaktekstkader waarvan de grootte automatisch wordt aangepast. Wanneer u tekst toevoegt, verwijdert of bewerkt, wordt de grootte van het kader automatisch aangepast.

Opmerking:

De functie Automatische grootte vlaktekst werkt alleen met rechthoekige kaders waarvoor slechts één rij en kolom zijn gedefinieerd.

Actieve vormen

Rechthoeken en afgeronde rechthoeken

Alle rechthoeken en afgeronde rechthoeken hebben bewerkbare hoeken. Elke hoek kan een onafhankelijke straalwaarde bevatten, maar alle eigenschappen blijven behouden, zelfs als de rechthoek wordt geschaald of geroteerd. De rechthoeken en de afgeronde rechthoeken onthouden nu alle wijzigingen die zijn aangebracht in de breedte, hoogte, rotatie en hoekbewerking. Zo kunt u dus altijd de oorspronkelijke vorm van het object herstellen.  

Actieve vormen
<b>(links)</b> De vorm rond de cassettespoelen is een eenvoudige actieve rechthoek <br> <b>(midden en rechts)</b> Gebruik het deelvenster Transformatie of de widgets Actieve hoeken om de actieve rechthoek om te vormen tot een actieve afgeronde rechthoek

Zie voor meer informatie het artikel Actieve vormen.

Voorvertoning van de tool Pen en verbeteringen op gebied van tekenen

Voorvertoning van de tool Pen

De tool Pen geeft, voordat u klikt en het volgende punt neerzet, een voorvertoning weer van wat in het tekengebied wordt getekend. Zo kunt u de volgende curve visualiseren voordat u het volgende punt vastlegt. U hebt zo veel meer controle en bovendien bespaart u tijd die u anders had moeten besteden aan het tekenen, beoordelen en opnieuw tekenen van paden.  

Zie voor meer informatie het artikel over de voorvertoning van de elastische tool Pen.

Ankerpuntverbeteringen

Het is nu gemakkelijker om nauwkeurige aanpassingen aan te brengen in curven. Met de verbeterde besturingselementen voor ankerpunten kunt u ongelijkmatige handgrepen of handgrepen met verschillende richting slepen terwijl u tekent. Zo hebt u controle over de vloeiendheid van elk segment. U kunt zelfs een hoekpunt vloeiend maken zonder de vorm te beschadigen. 

Magnetische verbeteringen (punt, pixel, raster)

Als de functie Magnetisch is ingeschakeld, worden de ankerpunten en handgrepen (richtingslijnen) uitgelijnd op pixels, rasters of punten (al naar gelang uw keuze). Wanneer handgrepen magnetisch worden uitgelijnd op het raster, hebt u echter minder vrijheid tijdens het tekenen. In de 2014-versie van Illustrator CC gelden geen beperkingen voor handgrepen, waarop u ook magnetisch uitlijnt. Wanneer handgrepen niet magnetisch worden uitgelijnd op een raster, hebt u veel meer controle over tekenen en bewerkingen.

Meer controle over het sluiten van paden

Tijdens workflows voor vectorillustraties moet u vaak paden nauwkeurig sluiten. In de 2014-versie van Illustrator CC hebt u nu een veel betere controle over het verbinden van begin- en eindpunten. Met deze verbetering kunt u een eindpunt verplaatsen of ervoor kiezen de handgrepen te onderbreken om de eindcurve precies aan uw wensen aan te passen.

Video

Bekijk deze korte inleidende video over de verbeteringen van de tool Pen, ankerpunten, handgrepen en tekenfuncties. Klik op deze videokoppeling.

GPU-prestaties

(Alleen Windows)

De 2014-versie van Illustrator CC kan de mogelijkheden van de GPU (Graphics Processing Unit) van uw computer benutten. Gebruikers van Windows 7 of 8 met een compatibele grafische NVIDIA-kaart kunnen de functie GPU-prestaties gebruiken.

Zie voor meer informatie het knowledgebase-artikel over de functie GPU-prestaties.

Typekit: workflow voor ontbrekende lettertypen

Lokale en Typekit-lettertypen kunnen gemakkelijk in een illustratie van Illustrator CC worden gebruikt. Het is echter mogelijk dat wanneer u een illustratie op een andere computer opent, er een aantal lettertypen ontbreekt. Tekstelementen die niet beschikbare lettertypen gebruiken, worden roze gemarkeerd en met een standaardlettertype weergegeven. Met ingang van de 2014-versie van Illustrator CC wordt automatisch in de online Typekit-bibliotheek met bureaubladlettertypen gezocht naar het ontbrekende lettertype. Als het ontbrekende lettertype online beschikbaar is, kunt u het synchroniseren naar uw huidige computer.

Zie voor meer informatie het artikel over het zoeken naar ontbrekende lettertypen met de Typekit-workflow.

Welkomstscherm

Het welkomstscherm
Het welkomstscherm

De 2014-versie van Illustrator CC introduceert een nieuwe functie om u te helpen de functies van het programma te verkennen, ermee te leren werken en deze optimaal te gebruiken. Het welkomstscherm is een centrale locatie waar inhoud wordt weergegeven die betrekking heeft op uw abonnement en gebruik. Het scherm wordt weergegeven telkens wanneer u Illustrator start of wanneer u op Help > Welkom klikt. In het welkomstscherm ziet u aan Illustrator gerelateerde zelfstudies, video's, interactieve games, Help-inhoud en nog veel meer. Dankzij de op tabbladen gebaseerde weergave vindt u gemakkelijk interessante inhoud over nieuwe functies, tips om snel aan de slag te kunnen of handige trucs en technieken.

Opmerking:

Het welkomstscherm is ingeschakeld voor alle Illustrator CC 2014-gebruikers in de V.S. (en_US) en het Verenigd Koninkrijk (en_GB).

Andere belangrijke verbeteringen

Verbeteringen voor de tool Potlood

De tool Potlood is uitgebreid met een extra instelling Getrouwheid die u een betere controle geeft over de paden die u tekent. Ook de tools Penseel en Klodderpenseel zijn uitgebreid met deze extra functionaliteit.

Door op Opt/Alt te drukken, kunt u een optie inschakelen die de tools Potlood of Penseel omzet in de tool Vloeiend.

Zie voor meer informatie het artikel over de verbeterde tool Potlood.

Tekstverbeteringen

De tekstengine is verbeterd in de 2014-versie van Illustrator CC, zodat u beter kunt werken met tekst en lettertypen in verschillende talen. Bovendien zijn er nieuwe typografische notaties toegevoegd en zijn enkele bestaande notaties bijgewerkt.

Zie voor meer informatie het artikel over verbeteringen op het gebied van tekst.

Het deelvenster Handelingen

  • Het uitvoeren van bepaalde handelingen na het opnieuw laden van een opgeslagen handelingenset leidde tot fouten. De oorzaak van deze fouten is gecorrigeerd.
  • Na het opnieuw opstarten van Illustrator leidde het afspelen van bepaalde handelingen tot fouten. Deze fout is gecorrigeerd.

SVG-verbeteringen

  • In het dialoogvenster met opties voor opslaan als SVG is het selectievakje Tekstpad gebruiken standaard ingeschakeld. Dit reduceert de gegenereerde markering en dat levert kleinere SVG-uitvoerbestanden op.
  • De markering voor gegenereerde HTML-voorvertoningen is opgeschoond.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account