Overzicht van nieuwe functies | Versies van april 2017 en november 2016

April 2017- en november 2016-versies

De april 2017- en november 2016-versies van Illustrator CC worden geleverd met veelbelovende nieuwe functies voor ontwerpers en illustrators. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.

Zie Functieoverzicht | Illustrator | CC 2015-versies voor een overzicht van functies die in eerdere versies van Illustrator CC zijn geïntroduceerd.

Afbeelding uitsnijden

 Nieuw in Illustrator CC (april 2017)

U kunt nu gekoppelde of ingesloten afbeeldingen uitsnijden in Illustrator. Tijdens het uitsnijden kunt u intuïtieve widgetbesturingselementen gebruiken om de afbeelding te bewerken. De functie Afbeelding uitsnijden werkt alleen voor de geselecteerde afbeelding. Gekoppelde afbeeldingen worden ingesloten nadat u ze hebt uitgesneden.

Selecteer de afbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Afbeelding uitsnijden in het regelpaneel.
  • Selecteer Object > Afbeelding uitsnijden.
  • Selecteer Afbeelding uitsnijden in het contextmenu.

Zie Afbeeldingen uitsnijden voor meer informatie.

Deelvenster Adobe Color-thema's

 Nieuw in Illustrator CC (april 2017)

U kunt nu rechtstreeks vanuit Illustrator kleurthema's maken, bekijken en openen, en deze direct in uw ontwerpprojecten gebruiken. Bekijk de vele openbare kleurthema’s in Adobe Color en filter deze op verschillende manieren: Meest populairMeest gebruiktWillekeurig, thema’s die u hebt gepubliceerd of thema’s die u eerder hebt geselecteerd. Wanneer u een thema hebt gevonden dat u bevalt, kunt u het bewerken en opslaan (en zo toevoegen aan uw thema’s) of toevoegen aan uw stalen in Illustrator.

Selecteer Venster > Kleurthema's om kleurthema's te openen in Illustrator.

Deelvenster Adobe Color-thema's

A. Een kleurthema maken B. Actieve kleur instellen C. Geselecteerde kleur instellen op basis van de actieve kleur D. De schuifregelaar aanpassen E. Een naam invoeren voor het kleurthema F. Uw kleurthema's openen G. Openbare kleurthema's bekijken H. De kleur aanpassen in de beschikbare kleursystemen I. Een kleur kiezen J. Een kleurregel kiezen K. Het kleurthema toevoegen aan het deelvenster Stalen L. Kleurenschijf M. Uw kleurthema opslaan 

Direct aan de slag met uw creatieve projecten

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Wanneer u nu een document in Illustrator maakt, hoeft u niet te beginnen met een leeg canvas, maar kunt u kiezen uit een groot aantal sjablonen, waaronder sjablonen uit Adobe Stock. Sjablonen bevatten onder andere middelen en illustraties die u in uw project verder kunt uitwerken. Wanneer u een sjabloon opent in Illustrator, kunt u er net zo mee werken als met ieder ander Illustrator-document (.ai).

Naast het gebruik van sjablonen kunt u ook een document maken door een van de vele voorinstellingen in Illustrator te selecteren.

Zie Documenten maken voor meer informatie.

Vernieuwde gebruikerservaring

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Illustrator heeft nu een gloednieuwe gebruikersinterface die strak, modern en overzichtelijk is vormgegeven. De tools en deelvensters hebben nieuwe pictogrammen. U kunt de interface aanpassen met een van de vier beschikbare kleuropties die zijn ontworpen voor een optimale gebruikerservaring: Donker, Gemiddeld donker, Gemiddeld licht en Licht.

Zie Uw werkruimte aanpassen voor meer informatie.

Gebruikersinterface: toen en nu, met helderheid ingesteld op Licht

A. Eerdere Illustrator-versies B. 2017-versie van Illustrator CC 

Beschikbare UI-kleuropties

Tekstobjecten vullen met plaatsaanduidingstekst

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Als tekstobjecten worden gevuld met plaatsaanduidingstekst, kunt u het ontwerp beter visualiseren. In Illustrator worden nieuwe objecten die met teksttools worden gemaakt, nu automatisch gevuld met plaatsaanduidingstekst. De plaatsaanduidingstekst behoudt het lettertype en de tekengrootte die op het vorige tekstobject zijn toegepast.

Zie Tekst maken voor meer informatie.

Voorbeelden van tekstobjecten met plaatsaanduidingstekst die zijn gemaakt met teksttools

A. Tool Tekst B. Tool Padtekst C. Tool Verticale tekst 

Tekst importeren in een pad of vorm

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Plaats tekst uit een ondersteund bestand rechtstreeks in een object, zoals een vorm. U kunt tekst plaatsen uit bestanden met de extensie .txt of .rtf of uit bestanden die zijn gemaakt in tekstverwerkingstoepassingen. Plaats bijvoorbeeld tekst uit een rtf-bestand in een veelhoek.

Zie Tekst importeren in een container voor meer informatie.

Tekst uit een bestand rechtstreeks in een pad of vorm plaatsen

Functies met betrekking tot lettertypen

Gemakkelijk het perfecte lettertype vinden

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Lettertypen die u vaak gebruikt, kunt u snel terugvinden door afzonderlijke lettertypefamilies met een ster als favoriet te markeren. Veelgebruikte lettertypen kunt u ook selecteren in de lijst met recent gebruikte lettertypen boven aan de lettertypelijst. Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende Illustrator-sessies.

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten verfijnen door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif, Sans Serif of Met de hand geschreven. U kunt ook zoeken in de lettertypen die zijn geïnstalleerd op uw computer of in gesynchroniseerde lettertypen uit Typekit.

U kunt ook naar lettertypen zoeken op basis van visuele gelijkenis (). De lettertypen die het meest lijken op het lettertype dat u zoekt, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven.

Zie Lettertypen organiseren en filteren.

Live voorvertoning van lettertypen

 Verbeterd in Illustrator CC (november 2016)

U kunt een voorvertoning in realtime weergeven van de geselecteerde tekstobjecten met verschillende lettertypen door de muis gewoon op de naam van het lettertype te plaatsen in de lettertypelijst die beschikbaar is in het regelpaneel en in het deelvenster Teken.

Zie Live voorvertoning van lettertypen.

Live voorvertoning van lettertypen bekijken

Alternatieve glyphs in een contextmenu

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Als u een tekstobject bewerkt, kunt u nu een teken selecteren om snel de glyph-alternatieven te bekijken in een contextwidget ernaast. Klik op een alternatieve glyph om het teken te vervangen door de glyph.

Zie Een teken vervangen door glyph-alternatieven op het canvas voor meer informatie.

Glyph-alternatieven in context

Pixel Perfect-illustraties maken

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Pixel Perfect-illustraties maken is in Illustrator nu intuïtiever en gemakkelijker dan ooit. U kunt Pixel Perfect-illustraties tekenen die bij verschillende lijndiktes en uitlijningsopties helder en scherp op het scherm worden weergegeven. U kunt een bestaand object met één klik op het pixelraster uitlijnen, maar u kunt ook een nieuw object direct uitlijnen tijdens het tekenen. Tijdens het transformeren van objecten, kunt u de pixeluitlijning behouden zonder de illustratie te vervormen. Pixeluitlijning werkt voor objecten en voor de individuele padsegmenten en ankerpunten waaruit de objecten bestaan.

Zie Pixel Perfect-illustraties tekenen voor meer informatie.

Objecten tekenen die op het pixelraster zijn uitgelijnd

Pixeluitlijning van een object behouden terwijl u het verplaatst

Pixeluitlijning behouden van een object terwijl u het schaalt

Zoomen naar selectie

 Nieuw in Illustrator CC (november 2016)

Wanneer u nu in- of uitzoomt (met de tool Zoomen of de sneltoetsen voor deze tool) terwijl u een illustratie bewerkt, plaatst Illustrator de geselecteerde illustratie in het midden van de weergave. Als de selectie ankerpunten of segmenten bevat, worden deze ankerpunten ook midden in de weergave geplaatst wanneer u in- of uitzoomt.

Andere verbeteringen

  • U kunt nu een groot aantal speciale tekens kiezen die beschikbaar zijn in het menu Tekst en in het contextmenu, zoals symbolen, streepjes, aanhalingstekens, spatietekens en afbrekingstekens. Zie voor meer informatie de pagina Speciale tekens.
  • Sneltoetsen voor de volgende verborgen tekens: En-spatie, Em-spatie, Dunne spatie, Superscript, Subscript, Hard afbreekstreepje en Vaste spatie. U kunt deze sneltoetsen aanpassen ook in de lijst met sneltoetsen.
  • U kunt gemakkelijk werken met tekstobjecten die tekst bevatten uit dezelfde lettertypefamilie maar met verschillende stijlen of andersom. Stel dat u twee tekstobjecten hebt die tekst bevatten uit de lettertypefamilie Arial, maar dat het ene object de stijl Standaard heeft en het andere object de stijl Vet. Wanneer u deze tekstobjecten nu selecteert, blijft het veld Lettertypestijl leeg, maar wordt in het veld Lettertypefamilie de waarde Arial weergegeven.
  • Wanneer u een teken- of alineastijl toepast, is één klik nu voldoende, zelfs als de stijl een overschrijving heeft.
  • Snel zoeken naar Adobe Stock-middelen vanuit Illustrator. Zie Grondbeginselen van de werkruimten voor meer informatie.
  • Diverse andere oplossingen voor problemen, stabiliteitsverbeteringen en prestatieverbeteringen waardoor u beter en sneller kunt werken
Adobe-logo

Aanmelden bij je account