Lees meer over de nieuwe functies en verbeteringen in de versie van Lightroom voor desktop (versie 2.2) en Lightroom voor mobiele apparaten (versie 4.2) van februari 2019
view_enhanced_details

De details in uw RAW-afbeeldingen verbeteren

Bereik een hoogwaardigere en nauwkeurigere weergave van kleine details in uw RAW-afbeeldingen.

create_a_panorama

HDR, panorama en HDR-panorama samenvoegen

Voeg meerdere opnamen of meerdere afbeeldingen samen tot een HDR of panorama.

targeted_adjustmenttool

De tool Doelaanpassing

Benut de nauwkeurige besturingselementen in de afbeelding voor de Kleurtintcurve en Kleurmixer. Selecteer een specifiek onderdeel van een afbeelding om aan te geven welke licht- of kleureigenschappen u wilt aanpassen.

histogram_clipping_indicators

Histogram Uitknipindicatoren

Gebruik deze indicatoren om aan te geven welke gebieden puur zwart of wit moeten zijn terwijl u aanpassingen aanbrengt in uw afbeelding.

ios

Nieuwe functies in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)

Lees meer over de verbeteringen in deze versie van Lightroom voor het iOS-platform.

android

Nieuwe functies in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

Lees meer over de verbeteringen aan de gebruikersinterface en over opgeloste problemen in deze versie van Lightroom voor het Android-platform.

Supported-cameras-and-lenses

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Bekijk de volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen voor Lightroom voor desktop en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android).

other_enhancements

Andere verbeteringen

Lees over andere verbeteringen in deze versie, zoals betere zoek- en filteropties en de mogelijkheid om de voorkeuren te wijzigen voor categorisatie in de weergave Personen.

De details in uw RAW-afbeeldingen verbeteren

Mogelijk gemaakt door Adobe Sensei

Met Details verbeteren kunt u de kleine details in uw RAW-afbeeldingen verbeteren, in het bijzonder Bayer- en X-trans-RAW-mozaïekbestanden. Met Details verbeteren kunt u de resolutie verhogen, worden kleine details nauwkeuriger weergegeven, blijven kleine kleurdetails beter behouden en hebt u minder last van moirépatronen en valse kleuren. 

Ga als volgt te werk om Details verbeteren toe te passen:

 1. Selecteer in de weergave Detail () van Alle foto's een RAW-afbeelding die u wilt verbeteren.

 2. Selecteer Foto > Details verbeteren in de menubalk.

 3. In het voorvertoningsvenster van Details verbeteren kunt u experimenteren met de afbeelding en een voorvertoning van de verbeterde versie bekijken. Houd de handcursor ingedrukt om de originele afbeelding weer te geven en laat deze los om het effect van Details verbeteren te zien.

 4. Klik op Verbeteren om een nieuwe, verbeterde DNG-afbeelding te genereren.

  In Lightroom wordt de verbeterde DNG-afbeelding in een stapel met het oorspronkelijke bestand geplaatst. Het achtervoegsel 'Verbeterd' wordt toegevoegd aan de originele bestandsnaam van het verbeterde bestand.

Zie Details verbeteren in RAW-afbeeldingen voor meer informatie.

HDR, panorama en HDR-panorama samenvoegen

Voeg meerdere foto's met belichtingsbracketing of meerdere foto's met standaardbelichting samen tot een panorama.

In Lightroom kunt u eenvoudig meerdere foto's met belichtingsbracketing samenvoegen tot één HDR-foto en meerdere foto's met standaardbelichting tot een panorama. U kunt bovendien in één stap foto's met belichtingsbracketing samenvoegen tot een HDR-panorama.

Ga als volgt te werk om foto's samen te voegen tot een panorama:

 1. Houd in Alle foto's Cmd of Ctrl ingedrukt en klik om de gewenste foto's te selecteren.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een HDR-foto wilt maken, selecteert u Foto > Foto samenvoegen > HDR (voor foto's met belichtingsbracketing).
  • Als u een panorama wilt maken, selecteert u Foto > Foto samenvoegen > Panorama (voor een serie foto's met standaardbelichting).
  • Als u een HDR-panorama wilt maken, selecteert u Foto > Foto samenvoegen > HDR-panorama. (Voor een reeks foto's met consistente belichtingsbracketing). Bekijk de vereisten voor samenvoegen tot HDR-panorama.
 3. Klik op Samenvoegen.

De tool Doelaanpassing

Met de Kleurtintcurve of Kleurmixer hebt u meer controle.

Met de tool Doelaanpassing kunt u de besturingselementen Kleurtintcurve of Kleurmixer aanpassen door rechtstreeks in de foto te slepen. Zo gebruikt u de tool Doelaanpassing:

 1. Selecteer in de weergave Detail () een foto die u wilt bewerken. Klik op het pictogram in de rechterbovenhoek om het deelvenster Bewerken te openen.

 2. Voer in het deelvenster Bewerken een van de volgende handelingen uit:

  • Breid het deelvenster Licht uit om de Kleurtintcurve aan te passen. Klik op het pictogram  Kleurtintcurve. Klik in het gebied Kleurtintcurve op het pictogram van de tool  Doelaanpassing
  • Breid het deelvenster Kleur uit om de Kleurmixer aan te passen. Klik op het pictogram  Kleurmixer. Klik in de Kleurmixer op het pictogram van de tool  Doelaanpassing.
 3. Wanneer de tool Doelaanpassing actief is, ziet u een zwevende werkbalk onder aan uw foto. Klik op deze werkbalk op de pictogrammen of om te schakelen tussen de besturingselementen van respectievelijk de Kleurtintcurve en de Kleurmixer.   

 4. De Kleurtintcurve aanpassen met de tool Doelaanpassing

  Tool Doelaanpassing
  De Kleurmixer aanpassen met de tool Doelaanpassing
  1. Klik op het pictogram  in de zwevende werkbalk om de Kleurtintcurve-besturingselementen zichtbaar te maken. Kies de curve die u wilt aanpassen: Parametrische curve, Puntcurve, Rood kanaal, Groen kanaal of Blauw kanaal.
  2. Plaats de aanwijzer boven het gebied in de foto dat u wilt aanpassen. 
  3. Sleep horizontaal in de foto om de waarden voor de geselecteerde curve aan te passen. 

  De Kleurmixer aanpassen met de tool Doelaanpassing

  Tool Doelaanpassing
  De Kleurmixer aanpassen met de tool Doelaanpassing
  1. Klik op het pictogram  in de zwevende werkbalk om de Kleurmixer-besturingselementen zichtbaar te maken. Kies de instelling die u wilt aanpassen: Kleurtoon, Verzadiging of Luminantie.
  2. Plaats de aanwijzer boven de kleur in de foto die u wilt aanpassen. Sleep horizontaal in de foto om de geselecteerde instelling voor de kleur te verhogen of te verlagen. Sleep naar rechts om de waarden te verhogen en naar links om ze te verlagen.
 5. Klik op het kruisje (X) op de werkbalk om de tool Doelaanpassing te sluiten.

Zie De tool Doelaanpassing voor meer informatie.

Histogram Uitknipindicatoren

Geef met behulp van de uitknipindicatoren de plaatsen weer waar de hooglichten en schaduwen in uw foto zijn uitgeknipt.

U kunt de uitknipindicatoren voor hooglichten en schaduwen in de bovenste hoeken van het histogram bekijken om te zien welke gebieden in uw foto respectievelijk te licht of te donker zijn terwijl u bewerkingen aanbrengt.

Ga als volgt te werk om de uitgeknipte hooglichten en schaduwen in uw foto weer te geven:

 1. Selecteer in de weergave Detail () een foto die u wilt bewerken. Klik op het pictogram () in de rechterbovenhoek om het deelvenster Bewerken weer te geven.

 2. Klik in het deelvenster Bewerken op het menupictogram met de drie puntjes en selecteer Histogram tonen.

 3. In het histogram:

  • Als de uitknipindicator linksboven oplicht (het driehoekje in de uitknipindicator is wit), is dat een teken dat schaduwen in uw foto zijn uitgeknipt. Klik op de witte indicator om de schaduwen in de foto weer te geven. (De schaduwen worden weergegeven als een blauw overlaymasker.) 
  • Als de uitknipindicator rechtsboven oplicht (het driehoekje in de uitknipindicator is wit), is dat een teken dat hooglichten in uw foto zijn uitgeknipt. Klik op de witte indicator om de hooglichten in uw foto weer te geven. (De hooglichten worden weergegeven als een rood overlaymasker.) 
  Uitknipindicator voor schaduwen
  De uitknipindicator voor schaduwen.
  Uitknipindicator voor hooglichten
  De uitknipindicator voor hooglichten.
 4. Klik nogmaals op de witte uitknipindicator links- of rechtsboven om de desbetreffende uitgeknipte gedeeltes in de foto te verbergen.

Nieuwe functies in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)

Ad hoc foto's delen

In Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) versie 4.2 en hoger kunt u bepaalde foto's delen in plaats van een volledig album. Selecteer de gewenste foto's, tik op het pictogram Delen () in het onderste deelvenster en selecteer Delen op internet. Uw foto's worden dan toegevoegd aan een webpagina die u laat bepalen of u wel of niet wilt dat bezoekers uw foto's kunnen downloaden, opmerkingen kunnen plaatsen, camera-instellingen kunnen bekijken of de vastleglocatie kunnen zien. Nadat u uw foto's hebt gedeeld, tikt u op het pictogram () in de linkerbovenhoek van het scherm en selecteert u Foto's om de verzamelingen ad-hoc gedeelde foto's te bekijken.

Ga voor meer informatie naar Foto's delen op internet.

Ondersteuning voor delen naar iOS-extensies

U kunt nu eenvoudig foto's delen uit iOS-apps van derden, zoals Google Photos en Dropbox. Ook kunt u rechtstreeks delen naar Lightroom voor mobiele apparaten (iOS). Ga voor meer informatie naar Foto's toevoegen vanuit foto-apps van derden.

Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen weergeven

Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen zijn nu standaard zichtbaar in het deelvenster Voorinstellingen. Ga voor meer informatie naar Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen verbergen.

Lightroom voor Apple TV is samengevoegd met Lightroom voor iPhone

Lightroom voor Apple TV is nu samengevoegd met Lightroom voor iPhone. Zoek naar Adobe Lightroom°in de App Store op uw iPhone of Apple TV om de app op beide apparaten te installeren.

Zie Lightroom voor Apple TV instellen en Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv voor meer informatie over Lightroom voor Apple TV.

Nieuwe functies in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen weergeven

In Lightroom voor mobiele apparaten (Android) versie 4.2 en hoger zijn gedeeltelijk compatibele voorinstellingen standaard zichtbaar in het deelvenster Voorinstellingen. De namen van deze voorinstellingen worden cursief weergegeven in het deelvenster Voorinstellingen.

Zie Gedeeltelijk compatibele voorinstellingen verbergen voor informatie over het verbergen van gedeeltelijk compatibele voorinstellingen.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

Raadpleeg de volgende bronnen voor een volledige lijst met ondersteunde camera's en lensprofielen voor Lightroom voor desktop en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android):

Andere verbeteringen

Weergave Personen uitschakelen

Lightroom voor desktop en Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android) analyseren foto's in de cloud op mensen zodat clusters kunnen worden gevormd in de weergave Personen. Als u niet wilt dat Lightroom foto's analyseert, kunt u de weergave Personen uitschakelen zodat alle bestaande gegevens over gezichtsmodellen worden verwijderd van de Lightroom-servers. Lightroom analyseert nieuwe foto's dan niet meer en groepeert ze niet automatisch in clusters. Bestaande clusters in de weergave Personen worden niet gewijzigd en niet verwijderd.

Raadpleeg De weergave Personen uitschakelen voor informatie over het uitschakelen van deze weergave.

Zoeken en filteren

U kunt nu de volgende verbeteringen op het gebied van zoeken en filters gebruiken in Lightroom voor desktop:

 • Zoek naar foto's aan de hand van nieuwe kenmerken, zoals 'extensie', 'album' en 'personen'. U kunt ook 'in geen enkel album' in de zoekbalk typen om foto's te bekijken die geen deel uitmaken van een album.
 • U kunt foto's nu filteren aan de hand van de personen in de foto's. Klik op het pictogram  naast de zoekbalk en selecteer Personen. Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst Personen om foto's te filteren op basis van mensen.

Zie Foto's zoeken, filteren en sorteren voor meer informatie over deze verbeteringen.