Waar staat het serienummer van uw Elements-product?

U hebt het serienummer nodig om Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements te registreren, te updaten en als volledige versie te gebruiken. Het serienummer van Photoshop Elements begint met 1057 en dat van Premiere Elements met 1143.

Als u de download via Adobe hebt uitgevoerd

Als u uw product van adobe.com hebt gedownload of het al hebt geregistreerd, kunt u uw productserienummer via uw Adobe-account achterhalen.

  1. Noteer in Geregistreerde producten het serienummer voor uw Elements-product.

Als u de productverpakking of een inwisselcode hebt

Zo vindt u uw serienummer als u uw product hebt aangeschaft via een prepaidkaart of wederverkoper, of als u een verpakt product hebt:

Wat hebt u?

 

Waar staat uw code of serienummer?

Een prepaidkaart

De prepaidkaart bevat een code waarmee u uw serienummer kunt verkrijgen en uw product kunt downloaden. Uw code staat onder het kraslaagje op de achterkant van de kaart.

Zie Help voor inwisselcode voor gedetailleerde instructies. 

Een productdoos

Afhankelijk van waar u het hebt gekocht, hebt u mogelijk een serienummer of een inwisselcode.

Serienummer

Vind het serienummer van uw Elements-product op de Windows-schijfhoes. Het serienummer is een numerieke code van 24 cijfers.

Inwisselcode

Zoek de inwisselcode op een bijgevoegde kaart in de doos. De inwisselcode is een alfanumerieke code van 22 cijfers.

Zie Help voor inwisselcode voor gedetailleerde instructies.

Een e-mail van een wederverkoper

Zoek uw serienummer of inwisselcode in de e-mail. Als u het product via Amazon hebt gekocht, raadpleegt u Serienummer zoeken voor Elements-producten die via Amazon zijn gekocht.

Zie Help voor inwisselcode voor gedetailleerde instructies.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account