Problemen met Photoshop-plug-ins oplossen

Hoe problemen met invoegtoepassingen in Photoshop te identificeren en problemen op te lossen.

Overzicht van problemen die worden veroorzaakt door beschadigde of incompatibele plug-ins

Als u een van de volgende problemen ondervindt, ligt de oorzaak mogelijk bij een beschadigde of incompatibele plug-in:

 • Photoshop loopt vast of crasht onverwacht tijdens het starten of gebruik
 • Lege filterdialoogvensters
 • Fout: "Kan de module [Plug-in Name] niet laden omdat die niet werkt in deze versie van Photoshop"
 • Bestandsindelingen ontbreken in de vensters Opslaan of Opslaan als.
 • Problemen met renderen van afbeeldingen nadat er een plug-in is uitgevoerd
 • Trage prestaties tijdens het starten of gebruik van Photoshop
 • Plug-inopdrachten worden verkeerd weergegeven in de menu's van Photoshop
 • Videorendering loopt vast
 • Fouten bij installatie van plug-ins van derden

U ondervindt mogelijk problemen met een plug-in omwille van een van de volgende redenen:

 • De plug-in is ontworpen voor een andere versie van Photoshop en is niet compatibel met de huidige versie
 • De plug-in werd onvolledig of onjuist geïnstalleerd
 • Er is meer dan één versie van dezelfde plug-in geïnstalleerd
 • Een plug-inbestand is beschadigd geraakt

Hulp bij installeren van plug-ins van derden

Voer een van de volgende handelingen uit om te controleren of er een plug-in op uw computer is geïnstalleerd:

 • Gebruik de Creative Cloud desktop-app en vind uw plug-ins via Stock en Marketplace > Plug-ins beheren. Zie Marketplace voor plug-ins voor Photoshop voor meer informatie.
 • Start Photoshop en ga naar Venster > Extensie (verouderd) om de geïnstalleerde plug-ins te vinden.

Hieronder vindt u een aantal algemene richtlijnen om problemen met invoegtoepassingen van derden te vermijden:

 • Sleep nooit handmatig invoegtoepassingen van een map met invoegtoepassingen van een vorige versie van Photoshop naar de map met invoegtoepassingen van de huidige versie van Photoshop.

 • Controleer altijd de website van de fabrikant van die invoegtoepassing voor de nieuwste versie hiervan. Het downloaden van een bijgewerkte versie lost vaak problemen met invoegtoepassingen op.
 • Gebruik altijd het installatieprogramma van de fabrikant van de invoegtoepassing om hun invoegtoepassingen te installeren (of opnieuw te installeren).

Neem voor hulp bij het installeren of verwijderen van plug-ins van andere leveranciers contact op met de leverancier van de plug-in van derden.

Opmerking:

In het verleden werden plug-ins van derden die hun eigen installatieprocedure gebruikten niet automatisch verwijderd of gesynchroniseerd tussen verschillende hoofdversies van Photoshop.

Om de noodzaak voor nieuwe installaties tussen primaire versies te minimaliseren, hebben we ontwikkelaars gevraagd om in een gedeelde Creative Cloud-locatie te installeren. U moet uw plug-ins van derden opnieuw installeren/bijwerken voor gebruik van de gedeelde Creative Cloud-locatie, zodat plug-ins van derden automatisch worden geladen tussen primaire versies.

Problemen met plug-ins oplossen

Controleer of u over de meest recente updates voor uw plug-ins beschikt

 • Controleer de website van de fabrikant van de invoegtoepassing voor de nieuwste versie ervan. Het downloaden van een bijgewerkte versie lost vaak problemen met invoegtoepassingen op.
 • Gebruik het installatieprogramma van de fabrikant van de invoegtoepassing om hun invoegtoepassingen te installeren (of opnieuw te installeren).
Opmerking:

Problematische plug-ins identificeren

Om snel te bepalen of Photoshop problematische optionele invoegtoepassingen of invoegtoepassingen van derden laadt, doet u het volgende:

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Houd de Shift-toets ingedrukt en start Photoshop. Tijdens het starten verschijnt een dialoogvenster met de tekst "Laden van optionele plug-ins en plug-ins van derden overslaan?"

 3. Klik op Ja om het laden van optionele plug-ins en plug-ins van derden over te slaan.

  Opmerking:

  Dit schakelt optionele plug-ins en plug-ins van derden alleen gedurende de huidige sessie uit. Als u Photoshop sluit en opnieuw start zonder de Shift-toets ingedrukt te houden, worden de optionele plug-ins of plug-ins van derden ingeschakeld.

 4. Probeer het probleem opnieuw te creëren.

Als het probleem weer optreedt, dan wordt het probleem niet veroorzaakt door een geïnstalleerde, optionele invoegtoepassing of een invoegtoepassing van derden. Sluit Photoshop en probeer het dan opnieuw zonder de Shift-toets ingedrukt te houden om alle optionele invoegtoepassingen en invoegtoepassingen van derden opnieuw in te schakelen. Sla de overige stap in deze sectie over.

Als het probleem weer optreedt, wordt het probleem niet veroorzaakt door optionele invoegtoepassingen of invoegtoepassingen van derden. Om specifieke problematische invoegtoepassingen te identificeren:

 1. Sluit Photoshop af.

 2. Verplaats een invoegtoepassing van de map met invoegtoepassingen van Photoshop naar een tijdelijke locatie (bijvoorbeeld een nieuwe map op uw bureaublad).

  Opmerking:

  Zie Plug-inmappen zoeken voor de locaties van de plug-inmappen van Photoshop.

 3. Start Photoshop en probeer het probleem opnieuw te creëren.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het probleem weer optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 3.
  • Als het probleem niet meer optreedt, dan werd het probleem veroorzaakt door uw laatst verwijderde invoegtoepassing. Verwijder of schakel deze invoegtoepassing permanent uit en neem vervolgens contact op met de uitgever voor hulp of voor informatie over een bijgewerkte invoegtoepassingsversie. Installeer of schakel de niet-problematische optionele invoegtoepassingen en invoegtoepassingen van derden opnieuw in die u zojuist hebt verwijderd of uitgeschakeld.
 5. Start Photoshop en probeer het probleem opnieuw te creëren.

De problematische plug-in permanent uitschakelen of verwijderen

Om een invoegtoepassing permanent uit te schakelen, gebruikt u een of meer van deze methoden:

 • Volg voor het de-installeren/verwijderen de instructies van de leverancier van de plug-in van derden.
 • Verplaats de invoegtoepassing uit de map met invoegtoepassingen van Photoshop naar een tijdelijke locatie, buiten deze map van Photoshop (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad).
 • Hernoem elk van de problematische plug-inbestanden zodat de bestandsnaam met een tilde (~) begint. Photoshop laadt geen bestanden die met een tilde starten.

Als u de problematische plug-in momenteel niet kunt vinden (bijvoorbeeld Adobe Design to Print), maar weet dat u deze eerder wel geïnstalleerd hebt, kunt u deze stappen volgen om de overige bestanden te wissen:

 1. Sluit Adobe Photoshop af als u deze open heeft staan.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit om de extensie te verwijderen:
  • Ga naar/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ en verwijder de specifieke map van de plug-in (bijvoorbeeld: 'com.adobe.designtoPrint')
  • Ga naar /Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions/ en verwijder de specifieke map met plug-ins (bijvoorbeeld: 'com.adobe.designtoPrint')
 3. De mappen Plug-ins en Generator verwijderen: Ga naar /Applications/Adobe Photoshop CC 2022/Plug-ins/ en verwijder de map Generator en AdobeDesigntoPrint.plugin
 4. De map FBS verwijderen: Ga naar /Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/Adobe Design to Print en verwijder de map FBS

Plug-ins niet gevonden of kunnen niet worden geverifieerd

Nieuw in Mac 10.15 (Catalina) is dat plug-ins die in quarantaine zijn geplaatst, de Photoshop-fout geven dat 'het bestand niet is gevonden' of een OS-fout dat de plug-in 'niet kan worden geopend omdat de integriteit niet kan worden geverifieerd'.

Dialoogvensters met plug-in-fouten

Dit gebeurt met niet-officiële plug-ins die van internet worden gedownload of op andere manieren worden geïnstalleerd, zoals met slepen en neerzetten.

Oplossing

Gebruik bijgewerkte plug-ins van externe ontwikkelaars die zijn goedgekeurd voor macOS 10.15. Photoshop laadt plug-ins die door Apple zijn erkend.

 

Aanvullende informatie

Klanten die al plug-ins hebben geïnstalleerd en vervolgens upgraden naar macOS 10.15 zouden geen last moeten hebben van dit probleem.

Klanten die upgraden naar macOS 10.15 en vervolgens proberen een plug-in te downloaden en te installeren, kunnen problemen ondervinden.

Vaststellen of een plug-in in quarantaine is geplaatst

U kunt eenvoudig vaststellen of een plug-in in quarantaine is geplaatst door de terminal te gebruiken.

Bijvoorbeeld, als de plug-in in de map voor invoegtoepassingen van Photoshop staat:

% ls -l@ /Applications/Adobe\ Photoshop\ 2019/Plug-ins/<plug-in-name>/

Bijvoorbeeld, als de plug-in in de gedeelde Creative Cloud-locatiemap staat:

% ls -l@ /Library/Application\ Support/Adobe/Plug-Ins/CC/<plug-in-name>/

 Opmerking: vervang <naam plug-in> door de naam van de plug-in die u moet corrigeren

Dit geeft het volgende resultaat:

total 0 drwxr-xr-x@ 6 <username> wheel 192 Sep 26 15:11 Contents com.apple.quarantine 22 

'com.apple.quarantine 22' betekent dat de plug-in in quarantaine is geplaatst.

Opmerking: zie Plug-inmappen zoeken voor de locaties van de plug-inmappen van Photoshop.

Plug-inmappen zoeken

Plug-ins van derden en optionele plug-ins kunnen op de volgende twee locaties worden geïnstalleerd:

 • Versiespecifieke locatie: laadt de geïnstalleerde plug-in alleen voor een specifieke versie van Photoshop (bv. alleen Photoshop 2020).
 • Gedeelde Creative Cloud-locatie: laadt de geïnstalleerde plug-in voor alle geïnstalleerde versies van Photoshop zonder dat de plug-in opnieuw hoeft te worden geïnstalleerd.

Versiespecifieke locatie

 • macOS:

Als u op de specifieke locatie voor de Photoshop-versie hebt geïnstalleerd, wordt de Photoshop-map met plug-ins hier geplaatst:

Vaste schijf/Toepassingen [versie van Photoshop] /Plug-ins

 • Windows:

Als u op de specifieke locatie voor de Photoshop-versie hebt geïnstalleerd, wordt de Photoshop-map met plug-ins hier geplaatst:

Vaste schijf\Program FIles\Adobe\[Photoshop-versie]\Plug-ins

Gedeelde Creative Cloud-locatie

 • macOS:

Als u op de gedeelde Creative Cloud-locatie hebt geïnstalleerd, vindt u de map met plug-ins hier:

Vaste schijf/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

Bovendien wordt de invoegtoepassing Camera Raw in een algemene invoegtoepassingenmap geplaatst die Photoshop, Adobe Bridge, en de Photoshop Elements delen:

Vaste schijf/Bibliotheek/Ondersteuning applicatie/Adobe/plug-Ins/[versienummer van Photoshop] /Bestandsindelingen.

 • Windows:

Als u op de gedeelde Creative Cloud-locatie hebt geïnstalleerd, vindt u de map met plug-ins hier:

Vaste schijf\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC

Bovendien wordt de invoegtoepassing Camera Raw in een algemene invoegtoepassingenmap geplaatst die Photoshop, Adobe Bridge, en de Photoshop Elements delen:

Vaste schijf\Program Files\Common \Adobe\Plug-Ins\[Photoshop-versienummer]

Camera Raw-plug-in Help

Wordt uw camera nog steeds niet herkend door Adobe Camera Raw en Photoshop?

Ga naar Waarom ondersteunt mijn versie van Photoshop of Lightroom mijn camera niet?

Lukt het niet om de plug-in voor Camera Raw bij te werken?

Ga naar Installatieprogramma voor Camera Raw-plug-in.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account