Ondersteuningsrichtlijnen voor Adobe-software

Meer informatie over de ondersteuningstijdlijn voor producten en services van Adobe.

Wordt mijn app ondersteund?

Voor desktop-apps ondersteunt Adobe onze huidige apps en de vorige twee hoofdversies ervan. Voor mobiele en webapps ondersteunen we alleen de huidige versie. Zie Producten en perioden voor technische ondersteuning voor een lijst met apps en ondersteuningsperioden.

Krijgt mijn app beveiligingsupdates?

We leveren alleen beveiligingsupdates voor onze huidige apps. We raden u aan uw apps altijd te updaten naar de nieuwste versie om te profiteren van verbeterde functies, prestaties en beveiliging.

Welke apps zijn beschikbaar om te downloaden?

We bieden installatieprogramma's voor onze huidige desktopapps en voor de vorige hoofdversie van elke app. (Acrobat is een uitzondering. We bieden alleen de huidige versie om ervoor te zorgen dat u de nieuwste beveiligingsupdates hebt.) Voor mobiele apps leveren we alleen de nieuwste versie. We bieden geen installatieprogramma's voor apps die we niet meer verkopen. Zoek koppelingen voor de apps die niet beschikbaar zijn om te downloaden.​

Waarom is mijn app niet meer beschikbaar?

Als onderdeel van onze innovatiecyclus stoppen we soms met een app, zodat we ons kunnen richten op het leveren van nieuwe en verbeterde software en services.  

Is er ondersteuning beschikbaar voor een stopgezette app of service (EOL)?

We bieden ondersteuning, downloads, documentatie en beveiligingsoplossingen wanneer een app of service het einde van zijn levensduur nadert.Zodra een app of service het einde van zijn levensduur heeft bereikt, eindigt de ondersteuning.

EOL-tijdlijnen van Adobe
Ondersteuningstijdlijn voor stopgezette apps en services

Zie Producten en perioden voor technische ondersteuning voor meer informatie over de ondersteuningsperioden van specifieke Adobe-producten.

Hoelang van tevoren krijg ik bericht dat een app of service wordt stopgezet?

Over het algemeen kunt u ten minste 12 maanden voordat de verkoop of ondersteuning wordt stopgezet, bericht van ons verwachten. Door onvoorziene veranderingen of vereisten kan deze termijn echter korter zijn.

Worden er nog verbeteringen aangebracht of fouten verholpen in een stopgezette app of service?

Na de EOL-aankondiging worden geen nieuwe verbeteringen aan het product of de service aangebracht. Waar mogelijk werken we wel aan compatibiliteit met updates van besturingssystemen en bieden we waar nodig beveiligingsoplossingen totdat we stoppen met de verkoop van de app of service.

Meer informatie

In dit document wordt de EOL-ondersteuningstijdlijn (End-of-Life) van Adobe gedefinieerd voor alle Adobe Creative Cloud- en Document Cloud-producten en gehoste services. Het maakt hierbij niet uit of ze zijn geleverd als software op locatie of als gehoste service, met uitzondering van de services en platforms die worden vermeld in het gedeelte Uitzonderingen hieronder.

Uitzonderingen

Deze EOL-tijdlijn geldt niet voor Adobe-services en -platforms, zoals Flash. EOL mag niet worden gezien als de beëindiging van een bestaande Adobe-overeenkomst. De services voor het bestaande productenbestand worden voortgezet volgens de bestaande contractvoorwaarden.Voor producten of services met strengere EOL-vereisten, wordt de strengere vereiste gehandhaafd.

 • Adobe behoudt zich het recht voor om een product stop te zetten door op de ondersteuning voor dat product op elk moment te beëindigen.
 • Adobe zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om ten minste 12 maanden van tevoren kennis te geven van de beëindiging van de ondersteuning.
 • Adobe zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om 12 maanden van tevoren de uiterste verkoopdatum van het betreffende product en/of de laatste dag waarop het betreffende product kan worden besteld, aan te kondigen.
 • Gedurende het tijdsbestek tussen de EOL-kennisgeving en de daadwerkelijke beëindiging van de ondersteuning wordt het product als volgt ondersteund:
  • Er worden geen nieuwe verbeteringen aan het product of de service aangebracht.
  • Er worden geen verbeteringen aan het product of de service aangebracht ter ondersteuning van nieuwe of bijgewerkte versies van de platforms of besturingssystemen waarop het product draait of waarmee het verbinding maakt.
  • De Adobe-klantenservice verwijst klanten naar bestaande fixes, patches of workarounds die van toepassing zijn op het gemelde geval.
  • Adobe kan naar eigen goeddunken nieuwe hot fixes ontwikkelen voor problemen met een grote technische impact of zakelijke blootstelling voor klanten. Op basis van de input van de klant bepaalt Adobe de mate van impact en blootstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten.
  • Adobe kan naar eigen goeddunken uitsluitend onderzoeks- en ontwikkelingsteams inschakelen voor kritieke gevallen en op beperkte basis voor identificatie van een probleem.
 • Adobe zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om beveiligingsproblemen in EOL-producten aan te pakken gedurende de garantie- of ondersteuningsperiode, afhankelijk van welke periode later valt.

Looptijd

Definitie

Meer informatie

Aankondiging van einde van levensduur (EOL)

Aankondiging aan klanten, kanaalpartners en betrokken partijen dat het product niet langer wordt verkocht en ondersteund, of beschikbaar is als download. 

Wordt gewoonlijk ten minste 12 maanden voor het einde van de verkoop verzonden.

Einde verkoop (EOS)

Product wordt niet langer verkocht op Adobe.com of in winkels van derden.

Installatieprogramma's zijn beschikbaar voor download op Adobe.com.

Einde levensduur (EOL)

Online services en ondersteuning zijn niet langer beschikbaar. 

Alle ondersteunende services die continue onderhoud nodig hebben, worden verwijderd. Opgeslagen klantgegevens worden verwijderd.

Ondersteuning  

Ondersteuning van Adobe via online chat, telefoon of e-mail bij het downloaden, activeren en betalen.    

Beschikbaar totdat een product het einde van zijn levensduur bereikt.

Zelfhulpondersteuning   

Online documentatie, installatieprogramma's en communitysupport voor vragen over producten.    

Bijgewerkt (indien nodig) tot EOS-datum. Beschikbaar tot EOL.    

Besturingssysteemupgrades voor de nieuwste versie van app    

Verbeteringen aan Adobe-producten om ze te optimaliseren voor nieuwe besturingssystemen.    

Adobe optimaliseert apps naar behoefte voor nieuwere besturingssystemen tot de EOS-datum.    

Beveiligingslek

Een beveiligingslek dat een aanvaller kan misbruiken om in te breken in de computer van een gebruiker.    

Adobe zal redelijke inspanningen leveren om beveiligingsproblemen in EOL-producten aan te pakken gedurende de garantie- of ondersteuningsperiode, afhankelijk van welke periode later valt.

Opmerking:
 • Deze ondersteuningsrichtlijnen mogen niet worden geïnterpreteerd als een juridisch bindende toezegging. Adobe geeft geen garanties, expliciet, impliciet of statutair, door dit document of de informatie in dit document te publiceren.
 • Het document heeft een informatief karakter. Adobe behoudt zich het recht voor om de richtlijnen voor specifieke producten aan te passen als en wanneer het bedrijf daarom vraagt.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?