Открийте прости решения за обичайни проблеми при активиране и деактивиране

Проблеми с активирането

Какво представлява активирането?

Активирането свързва приложение или услуга с валиден потребителски лиценз.

За повечето приложения процесът е прост и се извършва автоматично, когато влезете. Но понякога може да възникнат грешки, например ако не може да се свържете към сървъра за активиране, лицензът ви не е активен или се опитвате да инсталирате едно приложение на повече от два компютъра.

Тук има решения на някои общи проблеми с активирането за продукти, които не са на Creative Cloud.

Бележка:

Имате ли проблеми с активирането на приложение или услуга на Creative Cloud? Вижте Отстраняване на грешки при активиране на Creative Cloud.

Правилни ли са датата и часът на компютъра ви?

Неточен часовник на компютърната система може да предизвика проблеми с активирането. Нулирали ли сте наскоро датата и часа на компютъра ви? Проверете дали системният часовник на вашия компютър е поставен на точните дата и час.

Свързани ли сте с интернет?

Уверете се, че сте свързани с интернет, преди да опитате да извършите активирането. Ако сте свързани и продължавате да получавате грешки, отнасящи се до свързаността, опитайте решенията в отстраняване на неизправности със свързаността. Можете и да се свържете с нас за съдействие. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.

Приложението инсталирано ли е на твърде много компютри?

Ако сте закупили единичен лиценз за софтуер на Adobe, можете да инсталирате приложението на два компютъра. Можете обаче да го използвате само на един компютър в даден момент. За да инсталирате приложението на трети компютър, трябва да деактивирате приложението на някой от първите два компютъра.

Уверете се, че сте свързани с интернет, стартирайте приложението, което искате да деактивирате, и
изберете Помощ > Деактивиране. За подробни инструкции вижте Активиране и деактивиране на продукти на Adobe.

Ако искате да изпълнявате дадено приложение на няколко компютъра едновременно, закупете друг лиценз от магазина на Adobe.

Нямате ли вече достъп до предишния си компютър?

Ако нямате достъп до предишния си компютър, на който сте инсталирали приложението, независимо дали е бил откраднат, загубен, повреден или заключен, трябва да се свържете с нас по чата или телефона. За по-бързо решаване на проблема си подгответе цялата информация, свързана с покупката.

Желаете ли да извършите активирането офлайн?

Членства в Creative Cloud, Acrobat DC и абонаменти изискват активиране онлайн. Вижте Влизане и активиране на Creative Cloud.

За продуктите CS6, CS5.5 и CS5 ако компютърът, на който е инсталиран вашият софтуер, не може да се свърже с интернет или със сървърите за активиране на Adobe, можете да активирате софтуера си офлайн. За инструкции вижте Офлайн активиране.

Кодове на грешки при активиране

Ето някои кодове на общи грешки при активиране и техните решения.

Код на грешка Съобщение за грешка Решение
 

„Достигнат е лимитът за активиране за [продукт]. Този сериен номер е вече активиран на 2 компютъра.“

-или-

„Превишен максимален брой активирания.“

Вижте грешка „Достигнат е лимитът за активиране“ или „Неуспешно влизане“.
  „Активиране – няма връзка“ Вижте Грешка при активиране или свързване | CS3, Acrobat 8.
  „Активирането е неуспешно, защото сървърът за активиране е недостъпен в този момент.” Вижте Грешка: „Недостъпен сървър за активиране“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
159:41

„Не е открита интернет връзка"

-или-

“Не можем да активираме [име на продукт]. Необходимо е активиране на продукта, за да може да се използва...”

-или-

„Или вашият компютър е офлайн, или часовникът на вашия компютър е сверен неправилно, което води до грешка при свързване. Изисква се връзка с интернет. Моля, свържете се с интернет или сверете часовника си и опитайте отново.”

-или-

„Моля, свържете се с интернет и опитайте отново.”

За Acrobat 8 и Acrobat 3D версия 8 вижте Грешка при активиране или свързване | CS3, Acrobat 8.

За други продукти, вижте Отстраняване на грешки със свързването.
  „Невъзможно активиране | Продукти на Macromedia.“ Вижте Грешка: Невъзможно активиране | Продукти на Macromedia.
  E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED Вие се опитвате да активирате Adobe Digital Editions 1.x или да четете електронни книги (EPUBs). Вижте Отстраняване на грешката E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED в Digital Editions.
  E_AUTH_NOT_READY Опитвате се да стартирате Adobe Digital Editions 2.0. Вижте Грешките при активиране на Adobe Digital Editions.
24:24 Сървърът за активиране е недостъпен. Активирането е неуспешно. Опивате се да активирате приложение на CS2, Acrobat 7 или Audition 3. Вижте Грешка: „Недостъпен сървър за активиране“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3.
93:-1 Активирането е отказано Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:-3 Серийният номер е анулиран. Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:-4 Невалиден номер за активиране Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:-5 Продуктът не поддържа сървъра за активиране. Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:-8 Невалиден сериен номер. Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.

93:-9

93:-10

Недостъпен е вътрешен компонент на сървъра. Опитайте да активирате след 24 часа. Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:-13 Активирането е отказано. Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
93:12 Активирането неуспешно. Вие се опитвате да активирате Creative Suite 2 Standard или Premium или Creative Suite Production 1 по интернет. Ръчното активиране също не успя. Вижте „Недостъпен сървър за активиране“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID Часът по часовника на компютъра е неправилен. Сверете часовника на компютъра по правилните дата и час.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Не е открита връзка с интернет. Причините включват изтекли периоди от време за връзка поради настройките на защитната стена и неуспешно разпознаване на име на хост поради настройките за прокси сървър. Вижте Отстраняване на грешки със свързването, за да проверите защитната си стена или настройките на прокси сървъра и опитайте отново.
129:17   Вие стартирате CS5.5 на Mac OS в Нова Зеландия. Вижте Грешка № 129:17 | Стартиране на продукт Creative Suite 5.5 в Нова Зеландия.
194:01 Опит за деактивиране на неактивиран компютър Опитвате се да деактивирате приложението, но все още не сте го активирали. Вижте Активиране и деактивиране на продукти на Adobe.
194:6 Активирането не успя ВижтеАктивирането Не Успя | Грешка 194:6.
194:110 Активирането не успя Вече сте започнали процеса „Деактивиране на всички“ през последните 72 часа. Можете да опитате процеса отново в края на периода от 72 часа. Можете и да се свържете с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.
194:112 Излязъл от синхронизация часовник на клиента Часът по часовника на компютъра е неправилен. Сверете часовника на компютъра по правилните дата и час.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Не е открита връзка с интернет. Причините включват изтекли периоди от време за връзка поради настройките на защитната стена и неуспешно разпознаване на име на хост поради настройките за прокси сървър. Вижте Отстраняване на грешки със свързването, за да проверите защитната си стена или настройките на прокси сървъра и опитайте отново.

213:5

213:10

  Тези грешки се дължат на папка SLStore само за четене. Вижте Грешка в конфигурацията | Creative Cloud | Creative Cloud.

Проблеми с деактивирането

Какво представлява деактивирането?

Деактивирането премахва връзката на приложение или услуга с валиден потребителски лиценз. Можете да деактивирате приложение, без да го деинсталирате от вашия компютър, както и да го активирате отново по-късно.

Понякога могат да възникнат проблеми с деактивирането, например ако нямате достъп до компютъра, на който искате да деактивирате инсталирано приложение.

Ето решения на някои общи проблеми с деактивирането.

Бележка:

Имате ли проблеми с деактивирането на приложение или услуга на Creative Cloud? Вижте Отстраняване на грешки при активиране на Creative Cloud

Деинсталирахте ли приложенията си, без да ги деактивирате?

Деинсталирането на приложение от компютър не деактивира лиценза му. За да деактивирате приложение, следвайте стъпките по-долу за вашия продукт. Ако сте деинсталирали вашето приложение от компютър, до който нямате достъп, вижте Нямате ли вече достъп до предишния си компютър?

Изберете вашия продукт

Acrobat DC

Уверете се, че сте свързани с интернет. Преинсталирайте Acrobat Pro DC или Acrobat Standard DC на същия компютър, на който беше инсталиран първоначално.

Абонамент за Acrobat DC (купен чрез Creative Cloud или Document Cloud)

Направете едно от следните неща:

  • Стартирайте приложението и влезте при подкана. След това изберете Помощ > Излизане [Вашия Adobe ID].
  • Излезте от страницата на акаунта. За повече информация вижте Излизане от страницата на акаунта.

Acrobat DC (вечен лиценз)

Стартирайте приложението и влезте при подкана. След това изберете Помощ > Излизане [Вашия Adobe ID].

 

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X или Acrobat 9

Уверете се, че сте свързани с интернет. Преинсталирайте приложението си на същия компютър, на който е било инсталирано първоначално. В приложението изберете Помощ > Деактивиране.

CS2, CS3, Acrobat 7, 8 или 3D

Нашите стари сървъри за активиране на по-стари версии на приложенията Acrobat и Creative Suite (CS) трябваше да бъдат спрени. Без сървърите за активиране тези приложения показват грешка в активирането или връзката, когато се опитвате да проверите лиценза. За да инсталирате версия, която не се нуждае от активиране, вижте Грешка: „Сървърът за активиране е недостъпен“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 или Грешка при активиране или свързване | CS3, Acrobat 8.

Засегнатите приложения включват: приложения на Creative Suite 2 и 3, Acrobat 7 и 8 (Standard и Professional) и Acrobat 3D версия 8.

За по-подробна информация вижте Активиране и деактивиране на продукти.

Нямате ли вече достъп до предишния си компютър?

Ако нямате достъп до предишния си компютър, на който сте инсталирали приложението, независимо дали е бил откраднат, загубен, повреден или заключен, трябва да се свържете с Adobe, за да деактивирате приложението.

Ако сте надстроили хардуера на компютъра си, сменили сте твърд диск, надстроили сте операционната си система или сте преформатирали компютъра си, преди да деактивирате вашия софтуер, може да сте прекъснали връзката за активиране.

Свържете се с нас. Пригответе вашия сериен номер или Adobe ID.

Опцията за деактивиране е затъмнена или липсва?

Ако софтуерът, който се опитвате да деактивирате, е част от комплект, деактивирайте друго приложение в комплекта. Стартирайте някое от приложенията в комплекта и след това изберете Помощ > Деактивиране.

Ако компанията ви е закупила продукта по силата на споразумение за корпоративно лицензиране, опцията за деактивиране не е налична. Свържете се с вашия администратор за корпоративно лицензиране за помощ.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност