Příručka uživatele Zrušit

Analyzování dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)

 1. Průvodce uživatele aplikace Acrobat
 2. Úvod do aplikace Acrobat
  1. Získejte přístup k aplikaci Acrobat z počítače, mobilního zařízení a webu
  2. Co je nového v aplikaci Acrobat
  3. Klávesové zkratky
  4. Systémové požadavky
 3. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Otevírání a prohlížení souborů PDF
   1. Otevírání souborů PDF
   2. Navigace ve stránkách PDF
   3. Zobrazení předvoleb PDF
   4. Úpravy zobrazení souborů PDF
   5. Povolení náhledu miniatur souborů PDF
   6. Zobrazit soubor PDF v prohlížeči
  3. Práce s online účty úložiště
   1. Získejte přístup k souborům ze služby Box
   2. Získejte přístup k souborům ze služby Dropbox
   3. Získejte přístup k souborům ze služby OneDrive
   4. Získejte přístup k souborům ze služby SharePoint
   5. Získejte přístup k souborům ze služby Disk Google
  4. Aplikace Acrobat a systém macOS
  5. Oznámení aplikace Acrobat
  6. Mřížky, vodítka a měření v souborech PDF
  7. Asijský, řecký a zprava doleva psaný text v souborech PDF
 4. Vytváření PDF
  1. Přehled vytváření dokumentů PDF
  2. Vytvořit dokumenty PDF pomocí aplikace Acrobat
  3. Vytvořit soubory PDF pomocí aplikace PDFMaker
  4. Používání tiskárny Adobe PDF
  5. Převod webových stránek do PDF
  6. Tvorba souborů PDF pomocí Acrobat Distiller
  7. Nastavení převodu souborů PDF v aplikaci Acrobat
  8. Písma PDF
 5. Úpravy souborů PDF
  1. Úpravy textu v souborech PDF
  2. Úpravy obrázků nebo objektů v PDF
  3. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  4. Úpravy naskenovaných PDF
  5. Vylepšení fotografií dokumentů pořízených fotoaparátem mobilního zařízení
  6. Optimalizace souborů PDF
  7. Vlastnosti a metadata souborů PDF
  8. Odkazy a přílohy v souborech PDF
  9. Vrstvy PDF
  10. Miniatury stránek a záložky v dokumentech PDF
  11. Průvodce akcí (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF převedené na webové stránky
  13. Nastavení dokumentů PDF pro prezentaci
  14. Články PDF
  15. Geoprostorové dokumenty PDF
  16. Použití akcí a skriptů na dokumenty PDF
  17. Změna výchozího písma pro přidávání textu
  18. Odstranit stránky z dokumentu PDF
 6. Skenování a OCR
  1. Skenování dokumentů do PDF
  2. Vylepšení fotografií dokumentů
  3. Řešení potíží při skenování pomocí aplikace Acrobat
 7. Formuláře
  1. Základy formulářů PDF
  2. Vytvořte si vlastní formulář v aplikaci Acrobat
  3. Tvorba a rozeslání formulářů PDF
  4. Vyplnit formuláře PDF
  5. Vlastnosti polí formuláře PDF
  6. Vyplnit a podepsat formuláře PDF
  7. Nastavení tlačítek akcí ve formulářích PDF
  8. Publikování interaktivních webových formulářů PDF
  9. Základy polí formulářů PDF
  10. Pole formulářů PDF s čárovým kódem
  11. Shromáždit a spravovat data formulářů PDF
  12. O nástroji Sledování formulářů
  13. Nápověda k formulářům PDF
  14. Odeslat formuláře PDF příjemcům pomocí e-mailu nebo interního serveru
 8. Slučování souborů
  1. Kombinování nebo sloučení souborů do jednoho PDF
  2. Otočení, přesunutí, odstranění a přečíslování stránek PDF
  3. Přidání záhlaví, zápatí a Batesova čísla do souborů PDF
  4. Oříznout stránky PDF
  5. Přidat vodoznaky do souborů PDF
  6. Přidat pozadí do souborů PDF
  7. Práce s dílčími soubory v portfoliu PDF
  8. Publikování a sdílení portfolií PDF
  9. Přehled portfolií PDF
  10. Vytváření a přizpůsobení portfolií PDF
 9. Sdílení, kontrola a přidávání poznámek
  1. Sdílet a sledovat soubory PDF online
  2. Vyznačit úpravy textu
  3. Příprava k recenzi dokumentu PDF
  4. Zahájení recenze PDF
  5. Hosting sdílených kontrol na webech SharePoint nebo Office 365
  6. Účast na kontrole souboru PDF
  7. Přidat poznámky do souborů PDF
  8. Přidávání razítek do souboru PDF
  9. Pracovní postupy schvalování
  10. Správa poznámek | zobrazení, odpověď, tisk
  11. Import a export poznámek
  12. Sledování a správa kontrol souborů PDF
 10. Ukládání a export dokumentů PDF
  1. Ukládání PDF
  2. Převést soubor PDF do formátu Word
  3. Převést soubor PDF do formátu JPG
  4. Převést nebo exportovat dokumenty PDF do jiných formátů souborů
  5. Možnosti formátu souborů pro export do formátu PDF
  6. Opakované použití obsahu PDF
 11. Zabezpečení
  1. Rozšířená nastavení zabezpečení pro soubory PDF
  2. Zabezpečení souborů PDF pomocí hesel
  3. Správa digitálních ID
  4. Zabezpečení souborů PDF pomocí certifikátů
  5. Otevření zabezpečených souborů PDF
  6. Odstranění důvěrného obsahu ze souborů PDF
  7. Nastavení zásad zabezpečení pro soubory PDF
  8. Možnost metody zabezpečení pro dokumenty PDF
  9. Upozornění zabezpečení při otevření souboru PDF
  10. Zabezpečení souborů PDF pomocí serveru Adobe Experience Manager
  11. Funkce chráněného zobrazení pro soubory PDF
  12. Přehled zabezpečení v aplikaci Acrobat a v dokumentech PDF
  13. JavaScript v dokumentech PDF jako riziko zabezpečení
  14. Přílohy jako bezpečnostní rizika
  15. Povolení nebo zablokování odkazů v dokumentech PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podepsat dokumenty PDF
  2. Zachyťte svůj podpis na mobilu a používejte jej všude
  3. Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu
  4. O podpisech certifikátů
  5. Podpisy založené na certifikátech
  6. Ověření digitálních podpisů
  7. Program Adobe Approved Trust List
  8. Spravovat důvěryhodné identity
 13. Tisk
  1. Základní tiskové úlohy PDF
  2. Tisk brožur a portfolií PDF
  3. Další nastavení tisku PDF
  4. Tisk do souboru PDF
  5. Tisk barevných souborů PDF (Acrobat Pro)
  6. Tisk souborů PDF ve vlastních velikostech
 14. Usnadnění přístupu, tagy a přeformátování
  1. Vytvořit a ověřit usnadnění přístupu souboru PDF
  2. Funkce pro usnadnění přístupu v dokumentech PDF
  3. Nástroj Pořadí čtení pro dokumenty PDF
  4. Čtení PDF s přeformátováním a usnadnění přístupu
  5. Upravit strukturu dokumentu pomocí panelů Obsah a Tagy
  6. Tvorba souborů PDF s usnadněním přístupu
 15. Prohledávání a indexování
  1. Tvorba indexů PDF
  2. Prohledávání souborů PDF
 16. Multimédia a 3D modely
  1. Přidat audio, video a interaktivní objekty do dokumentů PDF
  2. Přidání 3D modelů do souborů PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazení 3D modelů v souborech PDF
  4. Interakce s 3D modely
  5. Měření 3D objektů v souborech PDF
  6. Nastavení 3D zobrazení v souborech PDF
  7. Povolit 3D obsah v souborech PDF
  8. Přidat multimédia do souborů PDF
  9. Přidávání komentářů k 3D návrhům v souborech PDF
  10. Přehrávání videa, zvuku a multimediálních formátů v dokumentech PDF
  11. Přidat poznámky do videí
 17. Nástroje pro tiskovou produkci (Acrobat Pro)
  1. Přehled nástrojů pro tiskovou produkci
  2. Tiskové značky a vlasové čáry
  3. Náhled výstupu
  4. Sloučení průhledností
  5. Převod barev a správa tiskových barev
  6. Vytváření přesahů barev
 18. Kontrola před výstupem (Acrobat Pro)
  1. Soubory vyhovující PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly před výstupem
  3. Rozšířené kontroly před výstupem
  4. Zprávy kontroly před výstupem
  5. Zobrazení výsledků kontroly před výstupem, objektů a zdrojů
  6. Výstupní záměry v souborech PDF
  7. Oprava problémových oblastí pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  8. Automatická analýza dokumentu pomocí akcí dropletu nebo kontroly před výstupem
  9. Analýza dokumentů pomocí nástroje Kontrola před výstupem
  10. Dodatečné kontroly v nástroji Kontrola před výstupem
  11. Knihovny kontroly před výstupem
  12. Proměnné kontroly před výstupem
 19. Správa barev
  1. Zachování shodných barev
  2. Nastavení barev
  3. Správa barev v dokumentech
  4. Práce s profily barev
  5. Principy správy barev

Chcete-li zkontrolovat, že soubor Adobe® PDF obsahuje jen vlastnosti, písma a formátování, které jste určili, můžete obsah dokumentu prověřit – a v určitých případech také opravit – pomocí nástroje Kontrola před výstupem.

O kontrole před výstupem

Nástroj Kontrola před výstupem analyzuje obsah PDF a určí jeho platnost pro tiskovou produkci a řadu dalších podmínek, které můžete určit. Kontrola před výstupem posuzuje soubor podle sad uživatelských hodnot, kterým se říká profily kontroly před výstupem. Podle profilu může kontrola před výstupem také opravit určité chyby. Při kontrole před výstupem jsou spuštěny také kontroly a opravy viditelných oblastí nebo určitých objektů a je zajištěna kompatibilita PDF s různými standardy.

Kontrola před výstupem identifikuje problémy s barvami, písmy, průhledností, rozlišením obrázků, krytím tiskovou barvou, kompatibilitou verzí PDF a další. Kontrola před výstupem také zahrnuje nástroje pro zkoumání syntaxe PDF nebo samotné struktury PDF dokumentu.

Před použitím nástroje Kontrola před výstupem nebo před vytvořením PDF pro tisk postupujte podle následujících doporučení:

 • Pokud jste vytvořili PDF pomocí aplikací Acrobat Distiller, InDesign nebo Illustrator, optimalizujte je pro běžný nebo komerční tisk. Použijte buď předdefinovaná nastavení v aplikaci Distiller nebo ve stylech InDesign PDF, nebo nastavení získaná od svého poskytovatele tiskových služeb.

 • Vložte všechna písma v aplikaci, ve které byl dokument vytvořen. Vložení zajistí, že se písma nebudou nahrazovat.

Dialogové okno Kontrola před výstupem

Pomocí dialogového okna Kontrola před výstupem můžete řídit všechny aspekty kontroly před výstupem. Pokud není panel Tisková produkce v pravém podokně vidět, zvolte Nástroje > Tisková produkce. Pak na pravém podokně vyberte možnost Kontrola před výstupem.

Dialogové okno Kontrola před výstupem
Dialogové okno Kontrola před výstupem

A. Knihovny B. Pohledy C. Výstraha nastavení zobrazení (ve výchozím nastavení vypnuto)  D. Profily, kontroly nebo opravy Kontroly před výstupem E. Skupiny F. Popis profilu G. Prohledat všechny knihovny 

Provedení kontroly před výstupem

Můžete použít nebo upravit existující profil, nebo si vytvořit vlastní profil.

 1. Otevřete PDF a zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem v pravém podokně.

 2. V rozbalovací nabídce panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zobrazte seznam dostupných profilů kliknutím na tlačítko Vybrat profily .

  • Seznam dostupných kontrol zobrazíte kliknutím na tlačítko Vybrat jednotlivé kontroly .

  • Seznam dostupných oprav zobrazíte kliknutím na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 4. Pomocí nabídky určete, zda chcete zobrazit vše, oblíbené položky, naposledy použité položky, nejčastěji používané položky nebo některou z dostupných kategorií.
 5. Výběrem profilu, kontroly  nebo opravy  v seznamu zobrazte popis dané položky.

  Profily jsou organizované ve skupinách, které můžete rozbalit nebo sbalit. Profily s šedou ikonou klíče zahrnují opravy, které mohou odstranit chyby v souboru.

  Poznámka:

  Pro hledání profilu, kontroly nebo opravy lze použít také pole Hledat

 6. (Volitelně) Vyberte profil nebo jednotlivou kontrolu, rozbalte Další možnosti a podle potřeby proveďte některou z následujících akcí:

  • Určete, zda chcete omezit kontrolu jen na viditelné vrstvy. Výběr této možnosti vypne všechny opravy.

  • Určete rozsah stránek, který chcete zkontrolovat.

 7. Pokud jste vybrali profil, spusťte kliknutím na možnost Analyzovat kontrolu bez opravy chyb nebo vyhledejte a opravte problémy kliknutím na možnost Analyzovat a opravit. Pokud jste vybrali jen samotnou kontrolu, bude k dispozici pouze možnost Analyzovat. Pokud jste vybrali samotnou opravu, spusťte ji kliknutím na Opravit.

  Poznámka:

  Kontrolu před výstupem můžete spustit také dvojitým kliknutím na profil v seznamu. Pokud na soubor dvakrát kliknete, profily obsahující opravy tyto opravy aplikují.

Předvolby kontroly před výstupem

V dialogovém okně Předvolby kontroly před výstupem můžete určit způsob ohlášení výsledků a výstupní záměry při vytváření souborů PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. PDF může mít vložený výstupní záměr obsahující ICC profil.

Chcete-li otevřít dialogové okno Předvolby kontroly před výstupem, v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte možnost Možnosti > Předvolby.

Záložka Všeobecné

V záložce Všeobecné jsou možnosti pro určení způsobu zobrazení prvků dialogového okna a výsledků kontroly před výstupem:

Maximální počet zobrazených výsledků pro každý typ kontroly

Určuje, kolik výskytů nesrovnalostí se objeví v seznamu Výsledky. Použijte možnost Na stránku (jako „Další výskyty“), chcete-li další výsledky zařadit pod sekci Další výskyty v seznamu Výsledky. Maximální počet výsledků pro dokument je 25 000.

Stupeň podrobností při zobrazování výsledků

Určuje, kolik detailů se objeví v seznamu Výsledky kontroly před výstupem. Můžete určit, že se nemají zobrazovat žádné podrobnosti, pouze důležité podrobnosti nebo všechny podrobnosti.

Zobrazit „Výstrahu nastavení zobrazení“, pokud není zobrazení nastaveno na nejvyšší kvalitu

Zobrazí výstražnou ikonu v horní části dialogového okna Kontrola před výstupem, pokud není zobrazení nastaveno na nejvyšší kvalitu. Kliknutím na výstražnou ikonu zobrazíte seznam výstrah. Kliknutím na Přizpůsobit automaticky upravíte nastavení pro maximální spolehlivost zobrazení vybraného dokumentu PDF.

Možnosti výstupního záměru

V záložce Výstupní záměry v dialogovém okně Předvolby kontroly před výstupem můžete nastavit následující možnosti. Další informace o používání výstupních záměrů viz Výstupní záměry.

Název

Název výstupního záměru.

Profil výstupního záměru (ICC profil)

ICC profil popisující charakterizované podmínky tisku, pro které byl dokument připraven a které jsou vyžadovány pro dosažení kompatibility s PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. Klikněte na Procházet a vyberte profil z výchozí složky Profiles (Profily).

Identifikátor výstupních podmínek

Referenční název určený pomocí ICC registru registrovaných standardních podmínek tisku. Zvolte výstupní podmínky ze seznamu – popis se objeví v rámečku Výstupní podmínky – nebo zvolte Vlastní a vytvořte své vlastní.

Registr

URL pro získání dalších informací o názvu profilu výstupního záměru. Pro standardní podmínky tisku registrované u ICC musí mít tato položka hodnotu http://www.color.org/.

Podmínky výstupu

Popis plánovaných podmínek tisku zakázky, včetně typu tisku (například komerční ofset), typu papíru a hustoty rastru. Tento popis můžete upravit pro výstupní podmínky, které upravujete nebo vytváříte od počátku.

URL profilu ICC pro PDF/X-4p

Adresa URL poskytující informace o výstupním záměru pro typy souborů PDF/X-4p.

Zamknutý

Tato možnost je zabezpečením před náhodným pozměněním výstupního záměru. Všechna textová pole jsou ztlumená.

Záložka Zvýraznění

Záložka Zvýraznění obsahuje možnosti pro vyznačení problémových objektů na stránce PDF. Předvolby zvýraznění řídí vzhled masek ve zprávách ve formátu maskování. Určují rovněž vzhled čar na obrazovce při dvojitém kliknutí na Zvýraznění v okně Výsledky kontroly před výstupem. Vlastnosti zvýraznění se nastavují pro každý typ výstrahy: Chyba, Upozornění a Informace.

Problémy zvýrazněné průhlednými maskami

Označí problémy jejich zvýrazněním. Pokud tato možnost není vybraná, je zvýrazněn bezproblémový obsah a problémový obsah zvýrazněn není.

Barva/Krytí

Klikněte na Barva a zvolte barvy z barevného spektra. Nastavte krytí barvy.

Kreslit okraje ohraničovacího rámečku

Nakreslí stejné čáry ve zprávě ve formátu maskování, jaké vidíte na obrazovce, když dvakrát kliknete na výsledek v okně Výsledky kontroly před výstupem. Tato možnost je užitečná pro identifikování objektů ve zprávě ve formátu maskování, pokud obrázek zabírá celou stránku. V tomto případě neuvidíte masku, ale uvidíte čáry kolem objektů.

Barva/Styl čáry/Efektivní tloušťka čáry

Klikněte na Barva a zvolte barvy z barevného spektra. Klikněte na Styl čáry a vyberte vzorek čáry (souvislá, tečkovaná nebo čárkovaná). Určete tloušťku čáry.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.