Chcete-li zkontrolovat, že soubor Adobe® PDF obsahuje jen vlastnosti, písma a formátování, které jste určili, můžete obsah dokumentu prověřit – a v určitých případech také opravit – pomocí nástroje Kontrola před výstupem.

O kontrole před výstupem

Nástroj Kontrola před výstupem analyzuje obsah PDF a určí jeho platnost pro tiskovou produkci a řadu dalších podmínek, které můžete určit. Kontrola před výstupem posuzuje soubor podle sad uživatelských hodnot, kterým se říká profily kontroly před výstupem. Podle profilu může kontrola před výstupem také opravit určité chyby. Při kontrole před výstupem jsou spuštěny také kontroly a opravy viditelných oblastí nebo určitých objektů a je zajištěna kompatibilita PDF s různými standardy.

Kontrola před výstupem identifikuje problémy s barvami, písmy, průhledností, rozlišením obrázků, krytím tiskovou barvou, kompatibilitou verzí PDF a další. Kontrola před výstupem také zahrnuje nástroje pro zkoumání syntaxe PDF nebo samotné struktury PDF dokumentu.

Před použitím nástroje Kontrola před výstupem nebo před vytvořením PDF pro tisk postupujte podle následujících doporučení:

 • Pokud jste vytvořili PDF pomocí aplikací Acrobat Distiller, InDesign nebo Illustrator, optimalizujte je pro běžný nebo komerční tisk. Použijte buď předdefinovaná nastavení v aplikaci Distiller nebo ve stylech InDesign PDF, nebo nastavení získaná od svého poskytovatele tiskových služeb.

 • Vložte všechna písma v aplikaci, ve které byl dokument vytvořen. Vložení zajistí, že se písma nebudou nahrazovat.

Dialogové okno Kontrola před výstupem

Pomocí dialogového okna Kontrola před výstupem můžete řídit všechny aspekty kontroly před výstupem. Pokud není panel Tisková produkce v pravém podokně vidět, zvolte Nástroje > Tisková produkce. Pak na pravém podokně vyberte možnost Kontrola před výstupem.

Dialogové okno Kontrola před výstupem
Dialogové okno Kontrola před výstupem

A. Knihovny B. Pohledy C. Výstraha nastavení zobrazení (ve výchozím nastavení vypnuto) D. Profily, kontroly nebo opravy Kontroly před výstupem E. Skupiny F. Popis profilu G. Prohledat všechny knihovny 

Provedení kontroly před výstupem

Můžete použít nebo upravit existující profil, nebo si vytvořit vlastní profil.

 1. Otevřete PDF a zvolte možnost Nástroje > Tisková produkce > Kontrola před výstupem v pravém podokně.

 2. V rozbalovací nabídce panelu Knihovny vyberte knihovnu.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zobrazte seznam dostupných profilů kliknutím na tlačítko Vybrat profily .

  • Seznam dostupných kontrol zobrazíte kliknutím na tlačítko Vybrat jednotlivé kontroly .

  • Seznam dostupných oprav zobrazíte kliknutím na tlačítko Vybrat jednotlivé opravy .

 4. Pomocí nabídky určete, zda chcete zobrazit vše, oblíbené položky, naposledy použité položky, nejčastěji používané položky nebo některou z dostupných kategorií.
 5. Výběrem profilu, kontroly nebo opravy v seznamu zobrazte popis dané položky.

  Profily jsou organizované ve skupinách, které můžete rozbalit nebo sbalit. Profily s šedou ikonou klíče zahrnují opravy, které mohou odstranit chyby v souboru.

  Poznámka:

  Pro hledání profilu, kontroly nebo opravy lze použít také pole Hledat

 6. (Volitelně) Vyberte profil nebo jednotlivou kontrolu, rozbalte Další možnosti a podle potřeby proveďte některou z následujících akcí:

  • Určete, zda chcete omezit kontrolu jen na viditelné vrstvy. Výběr této možnosti vypne všechny opravy.

  • Určete rozsah stránek, který chcete zkontrolovat.

 7. Pokud jste vybrali profil, spusťte kliknutím na možnost Analyzovat kontrolu bez opravy chyb nebo vyhledejte a opravte problémy kliknutím na možnost Analyzovat a opravit. Pokud jste vybrali jen samotnou kontrolu, bude k dispozici pouze možnost Analyzovat. Pokud jste vybrali samotnou opravu, spusťte ji kliknutím na Opravit.

  Poznámka:

  Kontrolu před výstupem můžete spustit také dvojitým kliknutím na profil v seznamu. Pokud na soubor dvakrát kliknete, profily obsahující opravy tyto opravy aplikují.

Předvolby kontroly před výstupem

V dialogovém okně Předvolby kontroly před výstupem můžete určit způsob ohlášení výsledků a výstupní záměry při vytváření souborů PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. PDF může mít vložený výstupní záměr obsahující ICC profil.

Chcete-li otevřít dialogové okno Předvolby kontroly před výstupem, v dialogovém okně Kontrola před výstupem vyberte možnost Možnosti > Předvolby.

Záložka Všeobecné

V záložce Všeobecné jsou možnosti pro určení způsobu zobrazení prvků dialogového okna a výsledků kontroly před výstupem:

Maximální počet zobrazených výsledků pro každý typ kontroly

Určuje, kolik výskytů nesrovnalostí se objeví v seznamu Výsledky. Použijte možnost Na stránku (jako „Další výskyty“), chcete-li další výsledky zařadit pod sekci Další výskyty v seznamu Výsledky. Maximální počet výsledků pro dokument je 25 000.

Stupeň podrobností při zobrazování výsledků

Určuje, kolik detailů se objeví v seznamu Výsledky kontroly před výstupem. Můžete určit, že se nemají zobrazovat žádné podrobnosti, pouze důležité podrobnosti nebo všechny podrobnosti.

Zobrazit „Výstrahu nastavení zobrazení“, pokud není zobrazení nastaveno na nejvyšší kvalitu

Zobrazí výstražnou ikonu v horní části dialogového okna Kontrola před výstupem, pokud není zobrazení nastaveno na nejvyšší kvalitu. Kliknutím na výstražnou ikonu zobrazíte seznam výstrah. Kliknutím na Přizpůsobit automaticky upravíte nastavení pro maximální spolehlivost zobrazení vybraného dokumentu PDF.

Možnosti výstupního záměru

V záložce Výstupní záměry v dialogovém okně Předvolby kontroly před výstupem můžete nastavit následující možnosti. Další informace o používání výstupních záměrů viz Výstupní záměry.

Název

Název výstupního záměru.

Profil výstupního záměru (ICC profil)

ICC profil popisující charakterizované podmínky tisku, pro které byl dokument připraven a které jsou vyžadovány pro dosažení kompatibility s PDF/X, PDF/A nebo PDF/E. Klikněte na Procházet a vyberte profil z výchozí složky Profiles (Profily).

Identifikátor výstupních podmínek

Referenční název určený pomocí ICC registru registrovaných standardních podmínek tisku. Zvolte výstupní podmínky ze seznamu – popis se objeví v rámečku Výstupní podmínky – nebo zvolte Vlastní a vytvořte své vlastní.

Registr

URL pro získání dalších informací o názvu profilu výstupního záměru. Pro standardní podmínky tisku registrované u ICC musí mít tato položka hodnotu http://www.color.org/.

Podmínky výstupu

Popis plánovaných podmínek tisku zakázky, včetně typu tisku (například komerční ofset), typu papíru a hustoty rastru. Tento popis můžete upravit pro výstupní podmínky, které upravujete nebo vytváříte od počátku.

URL profilu ICC pro PDF/X-4p

Adresa URL poskytující informace o výstupním záměru pro typy souborů PDF/X-4p.

Zamknutý

Tato možnost je zabezpečením před náhodným pozměněním výstupního záměru. Všechna textová pole jsou ztlumená.

Záložka Zvýraznění

Záložka Zvýraznění obsahuje možnosti pro vyznačení problémových objektů na stránce PDF. Předvolby zvýraznění řídí vzhled masek ve zprávách ve formátu maskování. Určují rovněž vzhled čar na obrazovce při dvojitém kliknutí na Zvýraznění v okně Výsledky kontroly před výstupem. Vlastnosti zvýraznění se nastavují pro každý typ výstrahy: Chyba, Upozornění a Informace.

Problémy zvýrazněné průhlednými maskami

Označí problémy jejich zvýrazněním. Pokud tato možnost není vybraná, je zvýrazněn bezproblémový obsah a problémový obsah zvýrazněn není.

Barva/Krytí

Klikněte na Barva a zvolte barvy z barevného spektra. Nastavte krytí barvy.

Kreslit okraje ohraničovacího rámečku

Nakreslí stejné čáry ve zprávě ve formátu maskování, jaké vidíte na obrazovce, když dvakrát kliknete na výsledek v okně Výsledky kontroly před výstupem. Tato možnost je užitečná pro identifikování objektů ve zprávě ve formátu maskování, pokud obrázek zabírá celou stránku. V tomto případě neuvidíte masku, ale uvidíte čáry kolem objektů.

Barva/Styl čáry/Efektivní tloušťka čáry

Klikněte na Barva a zvolte barvy z barevného spektra. Klikněte na Styl čáry a vyberte vzorek čáry (souvislá, tečkovaná nebo čárkovaná). Určete tloušťku čáry.