Problém: Chyba aplikace Animate CC při spuštění

Během konfigurace uživatelského rozhraní nebo během načítání úvodní obrazovky dojde k chybě aplikace Animate CC. Zobrazí se chybové zprávy s následujícím obsahem: 

Windows: Aplikace Animate CC 2017 přestala fungovat. 

Mac OS: Aplikace Animate CC 2017 byla neočekávaně ukončena.

Poznámka:

V některých případech se během spouštění aplikace Animate otevře vyskakovací okno s chybou javascriptu. Aplikace Animate je zaseknutá. Pro vyřešení tohoto problému můžete postupovat podle pokynů uvedených v tomto dokumentu. 

Řešení

Chcete-li opravit problémy s chybou aplikace Animate CC, proveďte následující úlohy odstraňování problémů:

Obnovení předvoleb

Před obnovením předvoleb zajistěte, aby ve Správci úloh (systém Windows) nebo Monitoru aktivity (systém Mac OS) nebyl spuštěn proces aplikace Animate. Poté proveďte následující kroky: 

Systém Windows:

Přejmenujte složku Animate na Animate_old v následujícím umístění:

C:\Users\AppData\Roaming\Adobe

Nebo můžete provést následující kroky:

 1. Stisknutím kombinace klávesy s logem Windows a klávesy R otevřete dialogové okno Spustit.

  Dialogové okno Spustit v systému Windows
 2. Zadejte řetězec %appdata% a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se obsah složky Roaming.

 3. Otevřete složku Adobe.

 4. Přejmenujte složku Animate na Animate_old.

Systém Mac OS:
 1. Stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+G.

 2. V dialogovém okně Otevřít složku zadejte následující cestu a poté klikněte na možnost Otevřít: 

  ~/library/preference/adobe

  Dialogové okno Otevřít složku
 3. Přejmenujte složku Animate na Animate_old.

 4. Stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+G. V dialogovém okně Otevřít složku zadejte následující cestu a poté klikněte na možnost Otevřít: 

  ~/library/application support/adobe

  Dialogové okno Otevřít složku
 5. Přejmenujte složku Animate CC 2017 na Animate CC 2017_old.

  Poznámka:

  Pokud používáte jakoukoli jinou verzi aplikace Animate CC než Animate CC 2017, nahraďte složku dané verze. Pokud například používáte aplikaci Animate CC 2015, vyhledejte složku Animate CC 2015 a nahraďte ji složkou Animate CC 2015_old.

 6. Zkuste aplikaci Animate CC spustit.

Spuštění aplikace Animate CC jako správce (pouze systém Windows)

Klikněte pravým tlačítkem na soubor Animate.exe a vyberte příkaz Spustit jako správce v následující cestě: 

C:\Program Files\Adobe\Adobe Animate CC 2017

Spustit jako správce

Poznámka:

Pokud nelze aplikaci spustit jako správce, obraťte se na správce organizace, který vám poskytne správné oprávnění. 

Ukončete aplikaci Animate CC a proveďte následující kroky: 

 1. Pravým tlačítkem klikněte na soubor Animate.exe a vyberte příkaz Vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Kompatibilita a zaškrtněte možnost Spustit tento program jako správce.

  Zaškrtněte možnost Spustit tento program jako správce.
 3. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

 4. Vytvořte zástupce souboru Animate.exe na ploše nebo na hlavním panelu.

Oprava problémů s oprávněními uživatele

Systém Windows:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na aplikaci Adobe Animate CC 2017 a vyberte možnost Vlastnosti v následující cestě: 

  C:\Program Files\Adobe

 2. Klikněte na kartu Zabezpečení a poté klikněte na kartu Upravit

 3. Vyberte uživatele a zaškrtněte možnost Úplné řízení.

  Povolte úplné řízení.
 4. Klikněte na tlačítko Použít.

 5. Klikněte na tlačítko OK a zkuste aplikaci Animate CC spustit.

mac OS:
 1. Vyberte složku Applications (Aplikace). 

 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku Animate CC 2017

 3. Vyberte příkaz Informace

 4. Klikněte na ikonu zámku

 5. Zadejte uživatelské jméno a heslo k systému Mac a klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na kartu Sdílení a oprávnění a pro každého uživatele v seznamu vyberte oprávnění Čtení a zápis.

 7. Klikněte na rozevírací nabídku Akce (ikona ozubeného kola) a vyberte možnost Použít pro položky ve složce

  Sdílení a oprávnění
 8. Klikněte na tlačítko OK a poté zkuste aplikaci Animate CC spustit znovu. 

Vypnutí brány firewall a antivirového programu

Brána firewall a antivirové programy vám mohou v některých případech bránit ve spuštění aplikace Animate CC. Můžete je vypnout nebo zakázat, restartovat počítač a poté zkusit aplikaci Animate CC spustit znovu.

Chcete-li vypnout bránu firewall, proveďte následující kroky:

Systém Windows:

 1. Kliknutím na klávesu Windows a zadáním textu ovládací panely do pole pro hledání otevřete Ovládací panely. Vyberte možnost Brána Windows Firewall.

 2. Pokud je vybrána možnost Zapnout bránu Windows Firewall, klikněte na možnost Vypnout bránu Windows Firewall.

 3. Opakujte krok 2 pro všechny sítě a poté klikněte na tlačítko OK.

Systém Mac OS:

 1. Klikněte na nabídku Apple a vyberte příkaz Předvolby systému.  

 2. Vyberte možnost Zabezpečení a soukromí a klikněte na kartu Firewall.

 3. Klikněte na možnost Vypnout firewall a poté zkuste aplikaci Animate CC spustit znovu.

  Vypnutí brány firewall

Odinstalování a opakované nainstalování aplikace Animate CC

 1. Spusťte počítačovou aplikaci Creative Cloud a poté klikněte na kartu Aplikace.

 2. V seznamu nainstalovaných aplikací vyhledejte aplikaci Animate CC a nastavte ukazatel myši na její název.

 3. Klikněte na ikonu Nastavení a vyberte možnost Odinstalovat

  Ikona Nastavení > Odinstalovat
 4. Po odinstalování aplikace Animate CC ověřte, zda byly odebrány soubory ze složky Adobe Animate CC 2017:

  • Systém Windows: C:\Program Files\Adobe\
  • Systém Mac OS: složka Applications (Aplikace)
 5. Pokud složky existují, odstraňte je. Také zajistěte, aby byly odstraněné soubory odebrány z položky Koš v systému Windows nebo položky Koš v systému Mac OS.

 6. Nebo můžete pomocí nástroje Adobe CC Cleaner zajistit odebrání všech souborů. 

 7. Pomocí počítačové aplikace Creative Cloud znovu nainstalujte aplikaci Animate CC.

 8. Zkuste aplikaci Animate CC spustit znovu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online