Doplnění

Tento glosář popisuje jednotlivé typy doplnění dostupné v Animate.

Klasické doplnění

Pod pojmem klasická doplnění se myslí doplnění z aplikace Flash CS3 nebo starší. Tato doplnění jsou v Animate podporována primárně kvůli možnosti přechodu ze starších verzí.

Klasická doplnění jsou podobná novějším doplněním pohybu, ale jsou méně flexibilní a jejich vytváření je složitější. Klasické doplnění vytvoříte nastavením klíčových snímků v počátečním a v koncovém bodě.

Další informace

Doplnění pohybu

rozhraní doplnění pohybu

Doplnění pohybu slouží v Animate k vytváření pohyblivých animací. Animaci s doplněním pohybu vytvoříte určením odlišných hodnot pro vlastnost objektu mezi prvním a posledním snímkem. K vlastnostem objektu patří například poloha, velikost, barevné efekty, filtry nebo natočení.

Při vytváření doplnění pohybu si zvolíte libovolný snímek v doplnění a přesunete symbol pohybu na tento snímek. Na rozdíl od klasických doplnění a doplnění tvaru v tomto případě Animate automaticky vytvoří cestu pohybu animováním snímků mezi prvním snímkem a následujícím klíčovým snímkem. Protože v jednotlivých snímcích nepoužíváte žádné datové zdroje, doplnění pohybu minimalizují velikost souboru a omezují počet položek v dokumentech.

Další informace

Doplnění tvaru

rozhraní doplnění tvaru

Adobe Animate umí přidávat doplnění i k poloze, velikosti, natočení, instancím zkosených symbolů, skupinám a textu. Stejně tak můžete doplňovat barvy instancí nebo textu a vytvářet tak animované barevné přechody nebo změny průhlednosti.

Pokud chcete pomocí doplnění měnit vlastnosti instancí symbolů, skupin nebo textu, použijte k tomu klasické doplnění. Ještě než doplnění aplikujte na barvu skupin nebo textu, převeďte tyto objekty na symboly. 

Další informace

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online