Animate CC vytváří dva typy animací využívající doplnění: doplnění pohybu a klasická doplnění. 

Doplnění pohybu jsou typ animace, který využívá symboly k vytváření pohybu, změně velikosti a natočení, přidávání prolnutí nebo k tvorbě barevných efektů.

Pod pojmem klasická doplnění se myslí doplnění z aplikace Flash CS3 nebo starší. Tato doplnění jsou v aplikaci Animate podporována primárně kvůli možnosti přechodu ze starších verzí. 

Animace s doplněními pohybu a klasickými doplněními

Viz také

Srovnání doplnění pohybu a klasických doplnění

Doplnění pohybu Klasická doplnění
Snadná tvorba. Tato doplnění jsou všestranná a nabízejí maximální kontrolu nad doplněnými animacemi. Složitá tvorba. Mezi klasická doplnění patří všechna doplnění vytvořená ve starších verzích Animate. 
Lepší kontrola nad doplněními.. Nabízejí funkce přizpůsobené danému uživateli.
Používají klíčové snímky. Používají snímky vlastností.
Skládají se z jednoho cílového objektu v celé délce doplnění. Doplnění mezi dvěma klíčovými snímky se stejnými nebo odlišnými symboly.
Mohou doplňovat i text a nepřevádějí textové objekty na filmové klipy. Převádějí textové objekty na grafické symboly.
Nepoužívají skripty snímků. Používají skripty snímků.
Doplnění se chová jako jeden objekt, lze ho na časové ose natahovat a měnit jeho velikost.  Doplnění se skládá ze skupiny snímků, které lze na časové ose vybírat samostatně.
Náběhy a doběhy se aplikují po celé délce rozsahu doplnění pohybu. Aplikování náběhu nebo doběhu na konkrétní snímky doplnění pohybu vyžaduje vytvoření křivky náběhu/doběhu.
Náběhy a doběhy se aplikují na skupiny snímků mezi klíčovými snímky v doplnění. 
Na jedno doplnění lze aplikovat jeden barevný efekt. Lze aplikovat dva různé barevné efekty, například odstín a alfa průhlednost.
Umí animovat 3D objekty.  Neumí animovat 3D objekty. 
Lze uložit jako přednastavení pohybu. Nelze uložit jako přednastavení pohybu. Je možné přehazovat symboly nebo nastavovat, aby se v klíčovém snímku vlastnosti zobrazovalo číslo snímku grafického symbolu. 

Podobnosti mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními

  • Ve stejné vrstvě se může nacházet více než jedno klasické doplnění nebo doplnění pohybu, ale oba typy doplnění se ve stejné vrstvě nemohou vyskytovat.
  • Oba typy doplnění lze použít k doplnění pouze určitých typů objektů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online