Povolení podpory vlastních platforem

Tento článek vysvětluje vývojářům zásuvných modulů, jak v aplikaci Animate 2015 vytvářet zásuvné moduly Animate podporujících vlastní platformy. Používáte-li Animate CC 2014.1 (aktualizace z října 2014) nebo 2014.2 (aktualizace z února 2015), povídejte se na předchozí verze tohoto dokumentu:

Verze 1.1 (2014.2)

Verze 1.0 (2014)

Vývojáři, kteří chtějí vytvářet zásuvné moduly pro podporu vlastních platforem, si musejí z následujícího umístění stáhnout vývojovou sadu pro podporu vlastních platforem:

Stáhnout

Stáhněte si z následujícího umístění ukázkový zásuvný modul a použijte ho jako referenci při vytváření vlastního zásuvného modulu pro podporu platforem:

Stáhnout

Zásuvný modul sestává z následujících prvků:

 • Prvek DocType přidává do aplikace Animate nový typ dokumentu pro vlastní platformy a slouží k ovládání tvůrčích funkcí.
 • Prvek Vydavatel slouží ke konfiguraci publikačních nastavení a umožňuje publikovat dokument ve vlastní platformě.

Přehled funkce Podpora vlastních platforem najdete v tématu Podpora vlastních platforem.

Novinky v aplikaci Animate CC 2015:

 • Možnost dotázat se na typ symbolu v knihovně: V případě symbolů vrátí příkaz ILibraryItem::GetProperties() další záznam s klíčem kLibProp_SymbolType_DictKey. Klíč může mít tyto hodnoty: kLibProp_SymbolType_Button, kLibProp_SymbolType_MovieClip nebo kLibProp_SymbolType_Graphic.
 • Možnost rozlišení tlačítka od filmového klipu: Až do předchozí verze zacházel model DOM i služba IFrameCommandGenerator s instancemi tlačítek stejně jako s filmovými klipy. Od verze Animate CC 2015 bylo přidáno rozhraní, které podporuje instance tlačítek. Pokud instance IMovieClip implementuje i rozhraní IButton, považuje se za instanci tlačítka. Čtyři stavy tlačítka (Up, Over, Down a Hit) jsou vždy namapované na snímky 0, 1, 2 a 3. Další informace o instanci tlačítek naleznete v souboru IButton.h.
 • Nové rozhraní API určené k získání ohraničení objektů IClassicText: Funkce AddClassicText rozhraní ITimelineBuilder teď vrací objekt CLASSIC_TEXT_INFO_2 (místo starého objektu CLASSIC_TEXT_INFO), který obsahuje nové pole „bounds“ (ohraničení), představující ohraničení objektu IClassicText.
 • Ukázkový zásuvný modul byl modifikován tak, aby znovu využíval bitmapy použité jako výplně tvarů.
 • Do ukázkového zásuvného modulu byl integrován webový server Mongoose.

Poznámka: Nový nástroj Kost IK, který je dostupný v Animate CC 2015, je v dokumentech typu Vlastní platforma vypnutý. Když do dokumentu určeného pro vlastní platformy vložíte obsah inverzní kinematiky (IK), Animate ho převede na animaci po snímcích.

Aktualizace z února 2015: Podpora masek ve službě IFrameCommandGenerator  – tato verze podporuje masky ve službě IFrameCommandGenerator. Nové rozhraní ITimelineBuilder2, které je založené na původním rozhraní ITimelineBuilder, obsahuje funkce, které musí zásuvný modul implementovat, aby tato funkce fungovala.Další informace o novém rozhraní ITimelineBuilder2 najdete v dokumentaci k rozhraní API pro podporu vlastních platforem.

Vytvoření zásuvného modulu pro podporu vlastních platforem v aplikaci Animate

Zásuvný modul pro podporu vlastních platforem můžete vytvořit pomocí jedné z následujících metod:

 • Zásuvný modul vytvořte pomocí rozhraní API ve vývojové sadě pro podporu vlastních platforem.
 • Přizpůsobte si nastavení ukázkového zásuvného modulu z vývojové sady, aby vyhovoval vašim požadavkům.

Zásuvné moduly pro podporu vlastních platforem jsou zabalené jako soubory .zxp, které lze instalovat pomocí aplikace Animate. Zásuvný modul můžete hostovat na stránkách Adobe Add-ons, odkud si ho uživatelé mohou stáhnout a nainstalovat pomocí aplikace Creative Cloud, nebo ho můžete distribuovat jako balíčky .zxp k instalaci pomocí aplikace Adobe Extension Manager.

Softwarové požadavky

K vytvoření zásuvného modulu pomocí vývojové sady pro podporu vlastních platforem potřebují vývojáři následující software: 

 • Microsoft Windows 7 nebo Apple Mac OS 10.8 a novější 
 • Microsoft Visual Studio 2012 (pro Windows) nebo XCode 6.1 (pro Mac)
 • Animate CC 2015.1 nebo novější
 • Eclipse IDE pro vývojáře C/C++
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Adobe Extension Manager

Referenční dokumentace API pro vývojáře zásuvných modulů

Vývojová sada pro podporu vlastních platforem obsahuje následující prvky:

 • FCM (Flash Component Model): Soubory záhlaví obsažené v sadě pro vývoj definuje systém nazvaný FCM, který zodpovídá za správu zásuvného modulu.
 • DocType: Obsahuje sadu rozhraní, která vám pomůže přidat na úvodní stránku aplikace Animate nový typ dokumentu a umožní vám u tohoto vlastního typu dokumentu zapnout nebo vypnout jednotlivé funkce.
 • DOM (Document Object Model): Obsahuje sadu rozhraní, která vám umožní přistupovat k obsahu dokumentů Animate ve formátu DOM. 
 • Vydavatel: Obsahuje sadu rozhraní s háčky pro pracovní postupy publikování.

Úplné informace o rozhraních API pro podporu vlastních platforem a příklady toho, jak pomocí nich vytvářet vlastní zásuvné moduly, najdete v tématu Rozhraní API pro podporu vlastních platforem.

Vytvoření zásuvného modulu pro podporu vlastních platforem

Zásuvný modul pro podporu vlastních platforem můžete vytvořit takto:

 1. Stáhněte si vývojovou sadu pro podporu vlastních platforem.
 2. Rozbalte obsah sady do svého počítače.
 3. Otevřete nový projekt v aplikaci Visual Studio nebo Xcode a přidejte do svého softwarového projektu soubory záhlaví z vývojové sady. Pokud chcete začít rychle vytvářet zásuvný modul pro podporu vlastních platforem, můžete jako základní kód projektu zásuvného modulu použít následující ukázkový zásuvný modul dostupný v adresáři SampleCreateJSPlatform.
 4.             Soubory zásuvného modulu SampleCreateJS jsou například ve složce                         SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Proveďte nezbytné změny pro cílovou platformu.
 6. Zkompilujte kód ke generování zásuvného modulu (.dll nebo .plug-in). 

Zabalení zásuvného modulu pro podporu vlastních platforem

Distribuovatelný balíček zásuvného modulu pro podporu vlastních platforem můžete generovat následujícím postupem:

 1. Otevřete ukázkový soubor Eclipse nebo v průvodci novým projektem Eclipse vytvořte nový projekt rozšíření aplikace. Zadejte název projektu a klikněte na tlačítko Další.
 2. Na panelu Nový projekt rozšíření aplikace Adobe vyberte jako cílovou aplikaci Adobe Animate a klikněte na tlačítko Další.
 3. Změňte přípony souborů zásuvných modulů, které jste vytvořili, z .dll na .fcm ve Windows a z .plug-in na .fcm.plug-in na Macu a přidejte soubory zásuvného modulu do projektu (ExtensionContent/plugins/lib/win ve Windows a ExtensionContent/plugins/lib/mac na Macu). 
 4. Úpravou souboru manifest.xml své rozšíření nakonfigurujte. Soubor manifestu otevřete tak, že pravým tlačítkem kliknete na rozšíření v průzkumníku projektů, vyberete Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor a poté vyberte záložku manifestu v nástroji Bundle Manifest Editor v EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Úpravu souboru manifest.xml povolíte tak, že pravým tlačítkem kliknete do okna a pak kliknete na příkaz Open with > XML editor (Otevřít v aplikaci > Editor XML). Dva důležité tagy, na které je potřeba se zaměřit, jsou: ExtensionList a DispatchInfoList:

  Typický tag ExtensionList vypadá následovně:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Tento tag obsahuje seznam rozšíření v konečném balíčku ZXP, ve kterém má každé rozšíření jedinečný řetězec ID. V tomto případě je v rozšíření zahrnut soubor s příponou .dll nebo .plugin vytvořený v předchozí části. Druhé rozšíření se používá ke konfiguraci uživatelského rozhraní Nastavení publikování ve Vydavateli. V této ukázce v tagu ExtensionList rozšíření s ID PluginID obsahuje soubor .dll/.plugin a rozšíření s ID PublishSettingsID konfiguruje uživatelské rozhraní pro nastavení publikování vydavatele.

 

 1. Tag DispatchInfoList obsahuje podrobnosti o jednotlivých rozšíření zmíněných v tagu ExtensionList. Níže je uveden příklad tagu DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. Pro přílohu obsahující soubor .dll nebo .plugin můžete ignorovat všechny tagy kromě tagu MainPath . Tag MainPath obsahuje cestu k souboru fcm.xml, která je relativní ke složce ExtensionContent. Je nutné přejmenovat soubor .dll na .fcm a umístit jej do složky win vedle souboru fcm.xml. Podobně je nutné v prostředí Mac přejmenovat soubor .plugin na .fcm.plugin a umístit jej do složky mac vedle souboru fcm.xml.
 2. HTML rozšíření pro konfiguraci uživatelského rozhraní Nastavení publikování se v aplikaci Animate bere jako HTML rozšíření. Další informace o HTML rozšířeních pro aplikaci Animate najdete v tématu Vytvoření rozšíření HTML.
 3. Přesvědčte se, že nejnižší hodnota atributu verze v tagu Host je 14.1, což je nejnižší (interní) verze aplikace Animate, která obsahuje funkci Podpora vlastních platforem.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="14.1" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Přejděte do zobrazení Script Explorer (Prohlížeč skriptů), klikněte pravým tlačítkem na svůj projekt a vyberte příkaz Export (Exportovat) > Adobe Extension Builder 3 > Application Extension (Rozšíření aplikace). Zobrazí se průvodce exportem.
 2. Musíte mít k dispozici certifikát, abyste mohli balíček rozšíření podepsat. Vyhledejte stávající certifikát nebo klikněte na položku Create (Vytvořit) a vytvořte nový.
 3. Kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit) vytvořte projekt. Eclipse generuje soubor zásuvného modulu s příponou .zxp, který můžete hostovat na webu Adobe Add-ons.

Distribuce zásuvného modulu pro podporu vlastních platforem

Zásuvný modul pro podporu vlastních platforem můžete distribuovat hostováním na stránce Adobe Add-ons, kde ho můžete také zpeněžit. Váš balíček zásuvného modulu projde před uvedením na stránce procesem kontroly a schválení společnosti Adobe. Zásuvný modul můžete hostovat následujícím způsobem:

 1. Přihlaste se na stránku Adobe Add-ons svým Adobe ID a heslem. 
 2. Na levém panelu klikněte v části Become a producer (Staňte se vývojářem) na odkaz Go to the producer portal (Přejít na portál pro vývojáře).
 3. Pokud zatím nejste registrovaní jako vývojář, klikněte na tlačítko Sign-up (Zaregistrovat se).
 4. Podrobné pokyny k tomu, jak se přihlásit jako vývojář a hostovat zásuvné moduly, najdete v tématu Začínáme s portálem pro vývojáře.
 5. V pracovním postupu na portálu pro vývojáře proveďte následující kroky, jak jsou popsané na stránce Začínáme:
  1. Zabalte produkt do jednoho souboru.
  2. Zadejte informace o produktu a nahrajte soubor.
  3. Přidejte marketingové materiály.
  4. Zobrazte náhled produktu.
  5. Odešlete produkt ke schválení.
 6. Po schválení bude váš zásuvný modul uveden v kategorii produktů Animate na stránce Add-ons. 
Poznámka:

 

Hlášení chyb a žádosti o nové funkce

Chcete-li produktovému týmu aplikace Animate poslat nějaký dotaz, stížnost, hlášení o chybách produktu nebo žádosti o nové funkce, vyplňte tento formulář:

Formulář společnosti Adobe pro hlášení chyb a žádosti o nové funkce

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?